Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Все события
Реклама
Библиотека статей / Трудовое законодательство
20.09.2007
Навчання працівника: форми договорів

Надання підприємством допомоги працівникам для підвищення їхнього професійного рівня допомагає створити надійне підгрунтя для тривалих трудових відносин і водночас забезпечити більш високий рівень послуг, які пропонує підприємство, чи виконуваних ним робіт — чим вищий рівень знань виконавців, тим вищий рейтинг фірми.
Якщо роботодавець вирішив надійно «закріпити» працівника за підприємством, створивши умови для його навчання, перед ним насамперед постає суто практичне питання: в якій формі укласти договір на навчання цього працівника.

Форма та вид договору визначаються після вирішення роботодавцем таких двох питань:

  • на який час потрібно «закріпити» працівника?
  • яку модель оплати його навчання обрати?

Якщо роботодавець планує поставити набуття працівником освіти в пряму залежність від роботи на цьому підприємстві, найкраще обрати договір позики (для фінансових установ — кредитний договір) або договір з навчальним закладом на оплату навчання. При цьому слід пам’ятати, що позику в такому разі повертають не в чітко обумовлений строк, а після пред’явлення позичальником вимоги про повернення позичених коштів. Звичайно, можна видати кошти й на певний термін, а в договорі визначити певні умови для дострокового їх повернення — звільнення, зміну в оплаті праці, неможливість контролювати цільове використання позичених коштів тощо. Але перший варіант є простішим. Крім того, у договорі позики доцільно обумовити цільове використання коштів (за аналогією з банківським кредитом). Цим роботодавець зобов’яже працівника використати позичені гроші саме на навчання, а не на інші цілі.

Договір з навчальним закладом надійно «прив’яже» працівника до місця роботи в разі, якщо оплата за таким договором здійснюється не одноразово (авансом) за весь строк навчання, а частинами, наприклад за семестр. Тоді працівник знатиме, що роботодавець оплачує його освіту лише доти, доки він працює.

Вид договору залежить і від того, як саме роботодавець планує надавати кошти на навчання — на поворотній чи безповоротній основі або лише допомагає працівникові отримати гроші у фінансовій установі. Для надання коштів у користування на певний термін укладають договір про надання позики (кредиту). Якщо підприємство вкладає кошти в освіту працівника, не очікуючи їх повернення, укладається договір про оплату навчання працівника з навчальним закладом. А якщо роботодавець взагалі не планує оплачувати вартість навчання, але має намір допомогти працівникові отримати кошти, — укладається договір забезпечення з кредитною установою.

Розглянемо деякі особливості укладання основних видів договорів.

1. Договір позики. Законом передбачено, що фактичним підтвердженням укладання договору позики може бути розписка позичальника, однак краще укладати в письмовій формі двосторонній договір між підприємством та працівником-позичальником (Додаток 1). Позика може бути процентною і безпроцентною (банківський кредит — лише процентним). Якщо підприємство не бажає отримувати проценти, слід обумовити це в договорі. Договір може передбачати, що або кошти отримує безпосередньо позичальник (тоді найкраще укласти цільовий договір), або роботодавець перераховує їх на рахунок навчального закладу. Досить часто тристоронні відносини між підприємством, працівником і навчальним закладом потребують укладання двох договорів — окремо з навчальним закладом на оплату навчання і окремо — з працівником про надання відповідної позики.

2. Договір забезпечення. Якщо працівник вирішив скористатися банківським кредитом для оплати навчання, підприємство може виступити поручителем або гарантом за кредитним договором. Це не потребує вкладення коштів підприємства в навчання працівника, але якщо позичальник не зможе повернути кредит, підприємство має погасити заборгованість. При цьому воно набуває права регресу щодо кредиту працівника. Договір укладається в письмовій формі між фінансовою установою та підприємством або між банком, підприємством та позичальником.

Договори забезпечення за кредитним договором поділяють на два види — договір поруки (Додаток 2) та договір гарантії. За договором поруки поручитель (яким виступає роботодавець) відповідає за виконання позичальником (працівником) своїх зобов’язань солідарно — тобто кредитна установа може звернутися з вимогою як до позичальника, так і до поручителя на свій вибір. У разі, якщо поручитель виконає зобов’язання за позичальника, він набуває права регресу і може в подальшому стягувати понесені збитки з працівника. Поручителем може бути як юридична, так і фізична особа (наприклад, керівник підприємства).

Гарантом може виступати виключно юридична особа, яка забезпечує виконання позичальником його зобов’язань. Гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, тобто сплачує гроші замість позичальника лише в разі, якщо той повністю або частково не може сплатити їх самостійно. Вимогу про повернення позики кредитна установа пред’являє спочатку позичальникові, а потім, якщо його коштів недостатньо для виконання зобов’язання, — гарантові. Останній набуває права регресу в межах фактично сплаченої суми.

3. Договір про оплату навчання. Укладається в письмовій формі між підприємством та навчальним закладом (Додаток 3). Перевага його в тому, що оплата, як правило, здійснюється частинами (за рік, семестр тощо). У разі припинення трудових відносин з працівником підприємство припиняє виплату коштів.

Додаток 1

ДОГОВІР

____ ___________ 200___ р.

м. ___________

№ _________

Про надання безпроцентної
цільової позики

         (повне найменування підприємства)         (далі — Позикодавець) в особі генерального директора         (ПІБ)        , що діє на підставі Статуту, з одного боку, та         (ПІБ)         (далі — Позичальник), з другого боку (далі разом — Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством, зобов’язується надати Позичальнику безпроцентну цільову позику, а останній зобов’язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням і повернути Позикодавцеві у визначений цим Договором строк.

2. Цільове призначення позики: оплата навчання Позичальника в     (повна назва навчального закладу)    .

3. Позикою за цим Договором є сума коштів у розмірі     (сума прописом)     грн.

4. Позикодавець зобов’язується надати визначену цим Договором позику протягом одного місяця з моменту підписання Договору. Позика надається готівкою.

5. Позичальник зобов’язується повернути позику Позикодавцеві протягом 30 днів з дня пред’явлення Позикодавцем вимоги про її повернення. Вимога вважається пред’явленою належним чином, якщо вона викладена у письмовій формі та надіслана поштою з повідомленням про вручення або вручена під розписку.

6. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути позику Позикодавцеві.

7. Позичальник зобов’язується забезпечити можливість здійснення Позикодавцем контролю за цільовим використанням Позичальником наданої позики. У разі невиконання Позичальником цієї умови Позикодавець має право вимагати від нього повернення позики. У такому разі Позичальник зобов’язаний протягом 30 днів з дня одержання відповідної вимоги повернути позику в повному обсязі.

8. У разі неповернення позичених коштів у строк до 30 днів після отримання вимоги Позикодавця, Позичальник сплачує пеню в розмірі _____% від суми коштів, що підлягають поверненню за кожний день прострочення.

9. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

10. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

11. Усі спори, пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним законодавством.

12. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

13. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

14. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

15. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

16. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси та підписи Сторін:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Додаток 2

ДОГОВІР ПОРУКИ

____ ___________ 200___ р.

м. ___________

№ _________

     (повне найменування кредитної установи)     (далі — Кредитор) в особі голови правління         (ПІБ)        , що діє на підставі Статуту,         (ПІБ)          (далі — Боржник) і      (повне найменування підприємства)     (далі — Поручитель) в особі директора         (ПІБ)          , що діє на підставі Статуту (далі разом — Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Поручитель зобов’язується перед Кредитором відповідати за виконання зобов’язань за кредитним договором № ___ від _____________, укладеним між Кредитором та Боржником на суму     (сума прописом)     на строк до _______________ зі сплатою процентів за користування кредитом з розрахунку ______ річних (далі — кредитний договір). Цільове призначення кредиту — оплата навчання в     (повна назва навчального закладу)    .
1.2. Поручитель і Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором за невиконання зобов’язань за кредитним договором.
1.3. Поручитель відповідає за повернення заборгованості за кредитним договором у тому самому обсязі, що й Боржник — за сплату кредиту, процентів за користування кредитом та пені в повному обсязі.

2. Порядок повернення заборгованості за кредитним договором

2.1. У разі невиконання зобов’язань за кредитним договором Кредитор звертається до Боржника та Поручителя з претензійними листами.
2.2. Поручитель зобов’язаний не пізніше п’ятиденного строку з дня отримання претензійного листа перерахувати на рахунок Боржника суму заборгованості за кредитним договором.
2.3. Боржник зобов’язаний у день надходження грошових коштів на поточний рахунок перерахувати Кредитору суму заборгованості в повному обсязі.

3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання умов пункту 2.2. Поручитель сплачує Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за цим Договором за кожний день прострочення платежу.
3.2. За невиконання або неналежне виконання умов пункту 2.3 цього Договору Боржник сплачує на користь Кредитора пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення платежу.

4. Умови забезпечення права зворотної вимоги Поручителя

4.1. У разі виконання зобов’язання перед Кредитором Поручитель набуває права зворотної вимоги до Боржника в розмірі виконаного зобов’язання.
4.2. Для забезпечення права зворотної вимоги Поручителя Кредитор протягом двох днів з дня виконання зобов’язання передає йому всі матеріали за кредитним договором, необхідні для застосування права зворотної вимоги.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до припинення забезпеченого ним зобов’язання.
5.2. Дія цього Договору припиняється, якщо Кредитор протягом трьох місяців з дня настання строку зобов’язання не пред’явить позов до Поручителя.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір є невід’ємною частиною кредитного договору, складений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
6.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за домовленістю Сторін у письмовій формі.
6.3. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.
6.4. У разі зміни адреси або банківських реквізитів Сторони зобов’язуються у триденний строк проінформувати про це одна одну.

7. Юридичні адреси та підписи Сторін:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Додаток 3

ДОГОВІР

____ ___________ 200___ р.

м. ___________

№ _________

Про надання освітніх послуг
навчальним закладом

    (повна назва навчального закладу)     (далі — Виконавець) в особі    (посада, ПІБ керівника навчального закладу)   , що діє на підставі Статуту,      (повне найменування підприємства)     (далі — Замовник) в особі генерального директора ________________, що діє на підставі Статуту та         (ПІБ)          (далі — Особа), далі разом — Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надати додаткову освітню послугу) Особи (далі — освітня послуга), а саме:
        (вказують форму навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень, назву спеціальності або з якої спеціальності на яку здійснюється перепідготовка, або назву спеціальності, за якою підвищується кваліфікація кадрів, або підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів за робітничими професіями, або назву додаткової освітньої послуги)        

         (місце та строки надання освітньої послуги)1.

2. Обов’язки Виконавця

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Особі документ про освіту встановленого зразка.
2.4. Інформувати Замовника та Особу про правила і вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права та обов’язки Сторін під час надання та отримання таких послуг2.
2.5. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

3. Обов’язки Замовника

3.1. Своєчасно вносити плату за навчання Особи в розмірах та у строки, встановлені цим Договором.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту (Положення) Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк і може змінюватися за погодженням Сторін.
4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить     (сума прописом)     грн.
4.3. Замовник вносить плату щороку по     (сума прописом)     грн. шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. У разі несвоєчасного внесення плати за надання освітніх послуг Виконавець має право відмовитися від надання освітніх послуг.

6. Припинення дії Договору

6.1. Дія Договору припиняється:

  • за згодою Сторін;
  • якщо виконання Стороною своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка зі Сторін не погоджується на внесення змін до Договору;
  • у разі ліквідації юридичної особи — Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони;
  • у разі відрахування Особи з навчального закладу згідно із законодавством;
  • за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

6.2. Дія Договору призупиняється в разі надання академічної відпустки Особі згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.

7. Юридичні адреси та підписи Сторін

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________
1 Строк надання освітньої послуги з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткової освітньої послуги визначається датою зарахування особи та датою відрахування її з навчального закладу у зв’язку із закінченням навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або отримання додаткової освітньої послуги.

2 Правила та вимоги навчального закладу, з якими ознайомлюються Замовник та Особа, можуть бути викладені в додатку до Договору, про що й зазначається в тексті Договору.

 

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Коваленко Марина
Просмотров: 45421 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустка за роботу з комп’ютером
Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв
Відпустки: види та умови надання
Водій на підприємстві
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?
Чи потрібен трудовий договір стажисту?
Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Праця жінок: пільги та гарантії
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Кому «світить» щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером
Кадрова азбука: звільнення з ініціативи роботодавця
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору
«Трудові» перевірки і відповідальність крізь призму кадрових документів
Робота у вихідні та святкові дні
Сокращение штата и численности работников при реорганизации
Догана: порядок накладення і зняття
Вихідна допомога при звільненні: розмір, розрахунок, умови виплати
Организация и оплата труда сезонных работников
Проверки Гоструда: виды, основания, права и обязанности инспекторов, обжалование результатов
Отпуска: правила и порядок предоставления
Створення на підприємстві комісії із соціального страхування — особливості документального оформлення

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Считаете ли Вы, что взятые работником потребительские кредиты стимулируют его на долгосрочные отношения с компанией?
Да, стимулируют
Нет, не стимулируют — просто взятый кредит «привязывает» сотрудника к компании на время выплаты долга
Нет, не стимулируют — если человеку предложат лучшую работу, он все равно уйдет
Другое

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2020 © МЕДИА-ПРО
2020 © HR-Лига
Copyright © 2005–2020 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.