Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі

СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
22.08.2007
Матеріальна допомога на підприємстві

Досить часто працівникам на підприємствах надають матеріальну грошову допомогу на вирішення різноманітних особистих питань (соціально-побутових, оздоровчих тощо). Вид допомоги істотно впливає на оподаткування доходів як працівника, що отримує кошти, так і підприємства. Щоб запобігти необгрунтованим втратам, необхідно визначити, яку саме допомогу доречно надати в тому чи іншому випадку, і правильно сформувати комплект первинних документів.

У чинному законодавстві України визначено кілька видів матеріальної допомоги, яку роботодавці можуть надавати своїм працівникам (таблиця).

Види матеріальної допомоги на підприємствах

Вид матеріальної допомоги

Яким документом передбачена

Кому може надаватися

Причини або мета надання

Систематична матеріальна допомога Пункт 2.3.3 Інструкції зі статистики Всім або більшості працівників підприємства На оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом

Матеріальна допомога разового характеру

Пункт 3.31 Інструкції зі статистики
Пункт 9.7.3 Закону про доходи фізичних осіб
Пункт 4.3.21 Закону про доходи фізичних осіб

Окремим працівникам підприємства

У зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання

Матеріальна допомога на лікування Пункт 4.3.22 Закону про доходи фізичних осіб Виключно працівникові підприємства Лікування і медичне обслуговування
Матеріальна допомога на поховання Пункт 4.3.21 Закону про доходи фізичних осіб Родичам померлого працівника Поховання

Розглядаючи особливості надання та оподаткування різних видів допомоги на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), звернімося до нормативних документів, що регулюють ці питання:

Систематична матеріальна допомога

Відповідно до пункту 2.3.3 Інструкції зі статистики така матеріальна допомога має систематичний характер, тобто може надаватися щомісяця або щокварталу.

Підставою для надання матеріальної допомоги є заява працівника, яку він подає на ім’я керівника. Розглянувши заяву, керівник підприємства видає наказ (див. зразок) або розпорядження.

Зразок наказу про надання матеріальної допомоги

ЗАТ «ФАКТОР»

Реквізити підприємства
(ідентифікаційний код, банківські реквізити, телефони тощо)

НАКАЗ

15.07.2006

м. Київ

 № 79

Про надання матеріальної
допомоги

        На виконання умов колективного договору (трудового контракту), враховуючи сімейні обставини (тяжкий матеріальний стан),

НАКАЗУЮ:

 1. Надати Іванько І. І. разову допомогу на оздоровлення дітей у розмірі 740 грн.
 2. Доручити головному бухгалтеру Петриковій А. В. виділити і видати кошти з відповідним відображенням в обліку підприємства.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава:  заява Іванько І. І.

 

Директор 

(особистий підпис)

С. С. Сидорчук
Ознайомлені:

(особистий підпис)

А. В. Петрикова

(особистий підпис)

І. І. Іванько

До речі, можливість та зобов’язання роботодавця щодо надання систематичної матеріальної допомоги мають бути передбачені в колективному договорі працівників підприємства або в трудовому контракті конкретного працівника.

Якщо всі зазначені умови виконано, то сума допомоги включається до фонду оплати праці, а її оподаткування здійснюється так само, як і оподаткування заробітної плати, а саме:

 • оподатковується податком на доходи фізичної особи за ставкою 15%;
 • нараховуються і утримуються внески до фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України (підтверджено податковим роз’ясненням Пенсійного фонду — лист від 27 лютого 2004 р. № 1880/04);
 • включається до валових витрат підприємства (зменшує базу оподаткування податком на прибуток) на підставі пункту 5.6.1 статті 5 Закону про прибуток.

Разова матеріальна допомога

Відповідно до пункту 3.31 Інструкції зі статистики разова матеріальна допомога видається один раз на рік (на лікування, оздоровлення дітей) і не включається до фонду оплати праці. Тобто внески до фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України не нараховуються, отже, й не утримуються з суми разової допомоги. Водночас така допомога не зменшує базу оподаткування податком на прибуток підприємства (не включається до валових витрат).

Оподаткування фізичних осіб, а саме нарахування податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15% з суми разової допомоги, має свої особливості. З погляду Закону про доходи фізичних осіб (п. 9.7.3 ст. 9) така матеріальна допомога є нецільовою благодійною допомогою і її оподаткування залежатиме від заробітної плати працівника і суми самої допомоги:

 • якщо заробітна плата працівника в 2006 році і сума такої допомоги (сумарно на весь 2006 рік) не перевищує 740 грн., то матеріальна допомога не оподатковується за ставкою 15%;
 • якщо заробітна плата працівника або сума допомоги в 2006 році більша ніж 740 грн., то така матеріальна допомога або сума перевищення оподатковується за ставкою 15%.

Підставою для надання разової матеріальної допомоги є заява працівника, за якою видається наказ або розпорядження за підписом директора підприємства.

Матеріальна допомога на лікування

Допомогу на лікування можна отримати в різний спосіб. Так, підприємство може видати працівникові допомогу на лікування як матеріальну допомогу разового характеру, що розглядалася вище. Однак її обмеженість у неоподатковуваній частині (740 грн.) і разовий характер істотно звужують застосування такого виду допомоги при тривалому лікуванні або якщо медичне обслуговування коштує надто дорого. Зауважимо, що пунктом 4.3.22 статті 4 Закону про доходи фізичних осіб передбачено звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15% допомоги, яка надається на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств, за наявності відповідних підтверджувальних документів. Крім того, сума допомоги в цьому випадку не обмежена, але вона має надаватися виключно працівникові підприємства.

Дія зазначеної пільгової норми Закону про доходи фізичних осіб не поширюється на такі витрати:

 • косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);
 • водолікування та геліотерапію, не пов’язані з лікуванням хронічних захворювань;
 • лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;
 • аборти, крім тих, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком згвалтування;
 • операції зі зміни статі;
 • лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або згвалтування;
 • лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
 • клонування людини або її органів;
 • придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплата медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400.

Надавати неоподатковувану допомогу на лікування можуть підприємства — платники податку на прибуток за наявності прибутку, який залишається після оподаткування підприємства (підтверджено Державною податковою адміністрацією в листах від 25 травня 2004 р. № 9402/7/17-3117 та від 2 лютого 2004 р. № 4168/К/17-3115).

Якщо виконано зазначені вище вимоги, всі інші витрати на лікування, які не ввійшли до переліку і на покриття яких надається матеріальна допомога, будуть звільнені від оподаткування за наявності:

1) заяви працівника, наказу (розпорядження) за підписом директора підприємства;

2) документів, поданих працівником, які підтверджують витрати. Ними можуть бути документи медичних установ щодо необхідності проведення платнику податку конкретного лікування (медичного обслуговування), зокрема, довідки, виписки з амбулаторних карт, рецепти, рахунки-фактури медичних установ, договори на медичне обстеження тощо.

Внески до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду України не нараховуються, отже, не утримуються з суми такої допомоги, сума допомоги не зменшує базу оподаткування податком на прибуток підприємства (не включається у валові витрати).

Матеріальна допомога на поховання

Серед видів матеріальної допомоги не можна не виокремити допомогу на поховання, яка надається підприємством родичам померлого працівника. Незважаючи на те, що така допомога є разовою, її оподаткування має певні відмінності.

Відповідно до пункту 4.3.21 статті 4 Закону про доходи фізичних осіб зазначена допомога не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, якщо вона надається працедавцем померлого за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує в 2007 році подвійного розміру суми 740 грн. (1480 грн.). Якщо сума допомоги перевищить 1480 грн., її належить оподатковувати податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15%.

Внески до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду України не нараховуються, отже, не утримуються з суми допомоги на поховання. Така допомога не відображається в податковому обліку підприємства.

Підставою для надання матеріальної допомоги на поховання є заява родичів померлого працівника, за якою видається наказ або розпорядження за підписом директора підприємства.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Діловодство та документообіг»

Джерело: HR-Лига Автор: Крисенко Тетяна
Переглядів: 195224 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустки: види та умови надання
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору
Робота у вихідні та святкові дні
Сокращение штата и численности работников при реорганизации
Догана: порядок накладення і зняття
Вихідна допомога при звільненні: розмір, розрахунок, умови виплати
Организация и оплата труда сезонных работников
Проверки Гоструда: виды, основания, права и обязанности инспекторов, обжалование результатов
Отпуска: правила и порядок предоставления
Створення на підприємстві комісії із соціального страхування — особливості документального оформлення
Захист при перевірці органами контролю: алгоритм дій

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2024 © МЕДІА-ПРО
2024 © HR Liga

Copyright © 2005–2024 HR Liga
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com