Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
23.06.2009
Якщо на підприємство прийшов практикант

Практика студентів — невід’ємна частина процесу підготовки фахівців у вищих учбових закладах. Автор освітлює особливості проходження практики студентами вищих учбових закладів і окремо учнями (слухачами) професійно-технічних учбових закладів, а саме: матеріальні витрати практики студентів вищих учбових закладів; оплату праці керівників практики; гарантії для студентів-практикантів; зобов’язання сторін по проходженню і проведенню практики; а також представляє зразки документів, за допомогою яких оформляється проходження практики студентами.

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) та учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) передбачено частиною 5 статті 63 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ (далі — Закон № 2984) та статтею 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР (далі — Закон № 103).

На виконання цих законів розроблено: для ВНЗ — Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (далі — Положення № 93), а для ПТНЗ — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992 (далі — Порядок № 992). Ці нормативні документи, власне, встановлюють порядок та особливості проходження практики студентами ВНЗ та учнями ПТНЗ.

Особливості проходження практики студентами-практикантами ВНЗ та учнями-практикантами ПТНЗ розглянемо окремо.


Нормативно-правова база, якою регулюється проходження практики:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

 • «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII
 • «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР
 • «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ УКРАЇНИ:

 • «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 7 червня 1999 року № 992
 • «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» від 8 серпня 2001 року № 950 (з 12 липня 2004 року постанова частково втратила чинність за винятком п. 4, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року № 93

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29 липня 1993 року № 58

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів

Основними нормативно-правовими актами, які визначають порядок проходження практики студентами вищих навчальних закладів, є: Закон Української РСР «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (далі — Закон № 1060), Закон № 2984 та Положення № 93. Згідно з Положенням № 93 у цьому випадку до ВНЗ також належать технікуми (училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо.

Практика студентів — невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах; її мета — оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в майбутній професії; сформувати в студентів на базі здобутих у вищому навчальному закладі знань професійні уміння й навички задля прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховати потребу систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Згідно з пунктом 1.4 розділу 1 Положення № 93 форму, тривалість, терміни та вид практики визначає навчальний заклад залежно від спеціальності та спеціалізації студента.

Практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна тощо.

Практика студентів ВНЗ провадиться на базах практики відповідно до розробленої навчальним закладом програми.

Базою практики може бути підприємство, організація або установа (далі — підприємство) будь-якої форми власності. Місце проходження практики, тобто базу практики, студент може обрати самостійно (з дозволу ВНЗ), в окремих випадках його може встановити ВНЗ. Так, згідно з пунктом 2.1 розділу 2 Положення № 93 галузеві міністерства та відомства, котрі мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України можуть закріплювати за ними підприємства терміном до п’яти років.

Для студентів, які навчаються в ВНЗ за державним регіональним замовленням на підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають ті органи, які формували замовлення на таких спеціалістів.

Якщо ВНЗ готують спеціалістів за цільовим договором з підприємством, бази практики передбачають у цих договорах.

Для студентів з робітничих професій базами практики можуть бути навчально-виробничі та наукові підрозділи ВНЗ, навчально-виховні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, дослідні господарства, полігони та підприємства, які забезпечені потрібним обладнанням та педагогічними кадрами.

Якщо ж студент навчається в ВНЗ за замовленням фізичної особи, базу практики забезпечують йому ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та Положення № 93) або ВНЗ, визначений умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Між ВНЗ та базою практики укладається договір на проведення практики за формою, визначеною в додатку № 1 до Положення № 93 (додаток 1).

Додаток 1

ДОГОВІР
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів


Скачать RAR (10,6 Kb)

Застереження. Одначе, якщо в договорі на навчання студента (між підприємством та ВНЗ під час прийняття студента на умовах цільового направлення) обумовлювалося питання практики, окремий договір на проведення практики укладати не потрібно.

Керівництво практикою та контроль за її проходженням здійснює керівник практики — кваліфікований викладач, призначений керівником ВНЗ. Саме керівник практики від ВНЗ інструктує студентів про порядок проходження практики та з питань техніки безпеки; видає студентам-практикантам необхідну документацію (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового й дипломного проектів (робіт), методичні рекомендації тощо); контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, додержання правил безпеки, контролює відвідування студентами бази практики; доводить до відома студентів систему звітності з практики та в складі комісії приймає заліки з практики, а також подає завідувачеві кафедри (заступникові директора з практичного навчання) письмовий звіт про проведення практики.

Організаційні питання щодо термінів та витрат часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах і підгрупах тощо може встановлювати ВНЗ самостійно відповідно до навчальних планів, розроблених конкретно для окремої спеціальності та спеціалізації, та затвердженого обсягу фінансування.

У свою чергу, керівник практики від бази практики зобов’язаний: стежити за додержанням умов практики, визначених у договорі на проходження практики студентами, проводити потрібні інструктажі з техніки безпеки та стежити за їх дотриманням, за результатами проходження практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту. Крім того, база практики повинна забезпечити студентів-практикантів потрібним спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників, а також надати студентам-практикантам і керівникам практики від ВНЗ можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Якщо на підприємство приходить практикант, відділ кадрів видає відповідний наказ (додаток 2, стор. 1), в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також призначає керівника практики від підприємства.

Додаток 2

НАКАЗ
про проходження технологічної практики студентами-практикантами


Скачать RAR (7,3 Kb)

Матеріальні витрати на проходження практики студентами ВНЗ

Проходження практики студентами фінансуватиме ВНЗ, а не база практики. Для цього ВНЗ повинен перерахувати кошти (відповідно до укладеного договору та узгодженого кошторису-калькуляції) на рахунок бази практики.

У свою чергу, для ВНЗ джерела фінансування витрат на практику студентів залежать від форми замовлення на підготовку спеціалістів (згідно з п. 5.1 розділу 5 Положення № 93). Тому джерелами фінансування можуть бути: державні або регіональні кошти, кошти підприємств усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. Задля цього підприємства (замовники спеціалістів) повинні перераховувати ВНЗ кошти на фінансування практики студентів відповідно до термінів та обсягів, передбачених договорами на підготовку спеціалістів (з урахуванням інфляційних процесів).

Для того щоб визначити розмір витрат на практику студентів, ВНЗ розробляє спеціальний документ — кошторис-калькуляцію витрат на проведення практики студентів за формою, наведеною в додатку № 1 до договору на проведення практики Положення № 93. Його розробляють із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень та погоджують із базою практики.

Звісно, запропонована форма кошторису-калькуляції є приблизною, адже неможливо точно передбачити всі витрати, яких зазнає студент під час проходження практики.

Проте до основних статей кошторису-калькуляції можна включити:

оплату праці керівника практики від бази практики;

 • витрати на організацію і підбиття підсумків практики (укладання договору, проведення інструктажів, вибір місця практики тощо);
 • витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання тощо);
 • оплату консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводити спеціалісти баз практики, тощо.

Оплата праці керівників практики від баз практики

Згідно з пунктом 5.3 розділу 5 Положення № 93 за керівництво практикою керівникам практики від бази практики провадиться оплата. Варто зазначити, що така оплата здійснюється за рахунок ВНЗ і може проводитися через фінансові органи баз практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою за формою, визначеною у додатку № 2 до Положення № 93. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з чинними в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення навчальних занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

Якщо під час проходження практики для студентів-практикантів на базах практики проводять лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття, консультації та екскурсії (загальною тривалістю не більше 6 год. на тиждень на групу студентів) не керівники від бази практики, а кваліфіковані спеціалісти структурних підрозділів бази, то згідно з пунктом 5.5 розділу 5 Положення № 93 оплата їхньої праці провадитиметься за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України (за рахунок коштів ВНЗ).

Якщо студенти проходять педагогічну практику, оплату праці керівника практики від навчально-виховних закладів (шкіл, гімназій тощо) здійснює ВНЗ за нормативами погодинної оплати відповідно до затвердженого кошторису на практику.

Гарантії для студентів-практикантів

Оплата праці. Згідно з пунктом 3.7 розділу 3 Положення № 93 на час проходження практики база практики може зарахувати студента-практиканта на штатну посаду з дотриманням таких умов: штатна посада має бути вакантною; робота на ній повинна відповідати вимогам програми практики; на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики відводиться не менше 50% часу. В цьому випадку зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховуватиметься заробітна плата яка, відповідно, оподатковуватиметься податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками. При цьому згідно з пунктом 5.6 розділу 5 Положення № 93 за студентом-практикантом зберігається право на отримання стипендії за результатами підсумкового контролю.

Якщо студент навчається без відриву від виробництва, тривалість практики для нього ВНЗ може збільшити до одного місяця (п. 3.5 розділу 3 Положення № 93). У свою чергу, якщо такий студент навчається на останньому курсі ВНЗ, підприємство (незалежно від форми власності), де працює такий студент, зобов’язане надати йому додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати для проходження практики.

Підставою для цього буде довідка ВНЗ про строк практичної підготовки, яку такий студент має подати до відділу кадрів свого підприємства. Крім того, такому студенту на період зазначеної відпустки за рахунок підприємства повинна призначатися стипендія в розмірі не менше мінімальної заробітної плати (п. 5.7 розділу 5 Положення № 93).

Добові. Згідно з пунктом 5.8 розділу 5 Положення № 93, якщо проходження практики відбувається за межами місця розташування ВНЗ, усім студентам-практикантам ВНЗ виплачує добові за рахунок витрат на практичну підготовку. Добові виплачують у розмірах, установлених чинним законодавством*, за весь період практики з урахуванням часу перебування в дорозі до бази практики та назад. При цьому, якщо відповідно до табеля відвідування бази практики студент пропустив з неповажних причин один або кілька днів практики, ВНЗ може утримати з такого студента суму нарахованих (виплачених) добових за пропущені дні.

Застереження. Добові не виплачуватимуть студентам, зарахованим на період практики на штатні посади в геологічних партіях, експедиціях та в екіпажі суден з виплатою заробітної плати і польового забезпечення або безкоштовного харчування.

Проїзд студентів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця розташування баз практики та назад оплачуватиме ВНЗ, а проїзд міським і приміським (до 50 км) транспортом студенту доведеться оплачувати самостійно.

Проживання. Якщо під час проходження практики студент-практикант проживає в гуртожитку бази практики або в орендованому для цього житловому приміщенні, вартість проживання (в розмірах, передбачених чинним законодавством) оплачуватиме ВНЗ. Якщо студент-практикант проживає в гуртожитку навчального закладу іншого міста (за договором між навчальними закладами про взаємообмін місцями в гуртожитках), вартість проживання він оплачує за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків (п. 5.10 розділу 5 Положення № 93).

Запис у трудовій книжці. Якщо студент має трудову книжку, згідно з пунктом 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), на підставі довідки (додаток 3), виданої йому базою практики, запис про період проходження виробничої робить ВНЗ практики (додаток 2, стор. 2). У довідці зазначаються спеціальність, кваліфікація, спеціальність та час роботи студента-практиканта на цьому підприємстві. Зберігається довідка в особовій справі студента як документ суворої звітності.

Додаток 3

ДОВІДКА
про проходження студентом технологічної практики


Скачать RAR (3,0 Kb)

Якщо студент-практикант раніше не працював та, відповідно, не має трудової книжки, згідно з пунктом 2.17 Інструкції № 58 запис про практику на підставі згаданої вище довідки робить підприємство, де надалі він працюватиме.

Проходження практики учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів

Порядок проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів регулюється Законом № 1060, Законом № 103, Порядком № 992 та іншими нормативно-правовими актами.

Так, згідно зі статтею 29 Закону № 103 та пункту 2 Порядку № 992 для проходження виробничого навчання чи виробничої практики учнями (слухачами) ПТНЗ підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування зобов’язані надавати робочі місця або навчально-виробничі дільниці. Отож такі підприємства — це бази практики.

Переліки таких баз практики формують безпосередньо самі ПТНЗ, враховуючи пропозиції підприємств — замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади. Перелік повинен містити: назву підприємства та кількість робочих місць або назву навчально-виробничої дільниці, яку має виділити кожне підприємство протягом певного періоду, назву і місце розташування ПТНЗ та квоту робочих місць для учнів, слухачів цих навчальних закладів.

Сформовані переліки затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Учням (слухачам)-практикантам дозволено самостійно обирати для себе місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики (щоправда, це слід узгодити з керівництвом ПТНЗ).

Застереження. Як виняток, виробниче навчання та виробнича практика учнів (слухачів) ПТНЗ з дозволу місцевих органів управління професійно-технічною освітою та за умови забезпечення виконання в повному обсязі навчальних планів і програм може провадитися: у навчально-виробничих майстернях, на дільницях, полігонах, будівельних об’єктах, полях та фермах професійно-технічних навчальних закладів.

Договір. Між ПТНЗ та базою практики за місяць до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями (слухачами) виробничого навчання та виробничої практики. Такий договір складається на основі типового договору, наведеного у Порядку № 992, і повинен містити інформацію про: кількість учнів (слухачів)-практикантів (за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями); терміни, умови і порядок проведення виробничого навчання та виробничої практики; забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог; інші взаємні зобов’язання сторін та термін дії договору.

Застереження. Не потрібно укладати договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями (слухачами) виробничого навчання та виробничої практики, якщо всі його розділи включено до загального договору про підготовку кваліфікованих робітників, укладеного між ПТНЗ та підприємством — замовником підготовки кадрів.

Обов’язки сторін щодо проходження і проведення практики

Згідно з пунктом 15 Порядку № 992, направляючи учнів (слухачів) на виробниче навчання та виробничу практику, ПТНЗ зобов’язане:

 • не пізніше ніж за два тижні до початку виробничого навчання та виробничої практики надати базі практики перелік учнів (слухачів), які мають проходити практику, зазначивши прізвища майстрів виробничого навчання навчальних груп — керівників професійно-практичної підготовки від навчальних закладів, та навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики; провести попередню теоретичну та практичну підготовку учнів (слухачів)-практикантів, простежити за тим, як вони вивчають правила технічної експлуатації виробничого обладнання, правила і норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
 • здійснювати навчально-методичне керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів (слухачів);
 • стежити за якісним проведенням професійно-практичної підготовки учнів (слухачів)-практикантів;
 • якщо з учнями (слухачами) під час проходження виробничого навчання та виробничої практики сталися нещасні випадки, брати участь у їх розслідуванні.

Згідно з пунктом 11 Порядку № 992, приймаючи учнів (слухачів)-практикантів на виробниче навчання та виробничу практику, база практики бере на себе зобов’язання:

 • забезпечити потрібні й безпечні умови праці, які повинні відповідати змісту навчальних програм;
 • провести з учнями (слухачами)-практикантами інструктаж з охорони праці, правил поведінки на робочих місцях;
 • якщо потрібно, забезпечити учнів (слухачів) та майстрів виробничого навчання спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємства;
 • надати можливість учням (слухачам) та майстрам виробничого навчання користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, потрібною для виконання навчальних програм та відповідних завдань;
 • здійснювати оплату праці учнів (слухачів)-практикантів відповідно до законодавства.

Учні (слухачі)-практиканти, проходячи виробниче навчання або виробничу практику, повинні пам’ятати, що від часу прийняття їх на робочі місця або навчально-виробничі дільниці на них поширюється обов’язок виконувати правила та норми з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на базі практики.

Згідно з пунктом 9 Порядку № 992 керівник підприємства (бази практики) перед початком виробничого навчання та виробничої практики повинен видати відповідний наказ, у якому зазначити інформацію про:

 • персональний розподіл учнів (слухачів) ПТНЗ на робочі місця або навчально-виробничі дільниці виробничих підрозділів;
 • створення учнівських самостійних навчально-виробничих підрозділів;
 • визначені конкретні види робіт для учнів (слухачів)-практикантів, які повинні відповідати змісту навчальних програм;
 • призначення з-поміж інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики (тобто керівників практики від бази практики);
 • заходи щодо забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;
 • систему оплати праці учнів (слухачів)-практикантів.

Оплата праці керівників практики від баз практики

Керівниками практики учнів (слухачів)-практикантів ПТНЗ є досвідчені інженерно-технічні працівники та кваліфіковані робітники підприємства — бази практики. За керівництво практикою керівникам практики від бази практики здійснюється оплата. Згідно з пунктом 19 Порядку № 992 таку оплату провадить підприємство (а не навчальний заклад, як у випадку практики студентів ВНЗ) за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Оплата за керівництво практикою провадиться додатково на термін виробничого навчання та виробничої практики щомісяця в таких розмірах: 5% суми основної заробітної плати, яку керівники практики отримують за основним місцем роботи, якщо є 1–2 учні (слухачі), 10% — 3–4, 20% — 5–7, 30% — 8–10 учнів (слухачів).

Гарантії для учнів (слухачів)-практикантів

Оплата праці. Згідно з пунктом 7 Порядку № 992 на час виробничого навчання та виробничої практики учні (слухачі)-практиканти ПТНЗ не включаються до складу (переліку) працівників підприємства — бази практики. При цьому тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників та обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу.

Також варто звернути увагу: пунктом 17 Порядку № 992 безпосередньо обумовлюється, що за роботу, виконану учнями (слухачами)-практикантами відповідно до виробничих завдань за період виробничого навчання та виробничої практики, підприємство — база практики повинно нараховувати їм заробітну плату.

Застереження. Нарахування заробітної плати учням (слухачам)-практикантам повинно провадитися згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок.

Це означає, що на час проходження практики між учнями (слухачами)-практикантами та базою практики повинен укладатися строковий трудовий договір з усіма наслідками, що з цього випливають: дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, що діє на підприємстві, — зі сторони практиканта; та виконанням перед учнем (слухачем)-практикантом усіх трудових зобов’язань (нарахування заробітної плати, її оподаткування податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками; соціальні гарантії тощо) — зі сторони підприємства — бази практики.

Виплата нарахованого заробітку учням (слухачам)-практикантам повинна відбуватися: або через навчальний заклад (перерахуванням цих коштів на розрахунковий рахунок ПТНЗ), або безпосередньо через підприємство — базу практики не пізніше як за п’ять днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Разом з тим існує обмеження для виплати заробітної плати учням (слухачам) ПТНЗ, а саме: 50% заробітної плати, нарахованої їм за час виробничого навчання і виробничої практики, повинно бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів (слухачів), проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. Це передбачено частиною 4 статті 53 Закону № 1060, статтею 50 Закону № 103 та пунктом 18 Порядку № 992. Щоправда, пункт 18 Порядку № 992 обумовлює, що обмеження стосується заробітку учнів (слухачів)-практикантів, які отримують стипендію та харчування. Одначе, з огляду на те, що закон має більшу юридичну силу, ніж порядок, підприємству — базі практики в будь-якому випадку слід буде перерахувати зазначені кошти на розрахунковий рахунок ПТНЗ. Крім того, це варто обумовити в договорі між навчальним закладом та базою практики.

Проїзд, проживання. Згідно з пунктом 12 Порядку № 992, якщо учнів (слухачів) ПТНЗ направлено на виробниче навчання та виробничу практику поза місцем розташування навчального закладу, підприємство може оплатити вартість їхнього проїзду до місць виконання робіт і назад та створює для них потрібні житлово-побутові умови.

Запис у трудовій книжці. Усе описане вище про запис у трудову книжку студентів-практикантів ВНЗ повною мірою стосується і учнів (слухачів)-практикантів ПТНЗ. Тобто якщо учень (слухач)-практикант має трудову книжку, запис про період проходження практики робить навчальний заклад, де він навчається, на підставі довідки, яку учневі (слухачеві)-практиканту видає підприємство — база практики. Якщо ж він не має трудової книжки, запис про проходження виробничої практики (на підставі довідки) робить підприємство, де надалі він працюватиме.
____________
* У цьому випадку розмір добових для студентів, що проходять практику за межами місця розташування ВНЗ, встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» від 8 серпня 2001 року № 950. Варто зазначити, що ця постанова з 12 липня 2004 року частково втратила чинність, за винятком пункту 4, в якому сказано, що «студентам виплачуються добові в розмірі 50% рівня, встановленого для оплати добових працівникам державних підприємств, установ і організацій».

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Хамайдюк Ольга
Переглядів: 182419 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Сумісництво: види та правила роботи
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустка за роботу з комп’ютером
Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв
Відпустки: види та умови надання
Водій на підприємстві
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?
Чи потрібен трудовий договір стажисту?
Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Праця жінок: пільги та гарантії
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Кому «світить» щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером
Кадрова азбука: звільнення з ініціативи роботодавця
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com