Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Все события
Реклама
Библиотека статей / Практика кадровика
12.12.2007
Про порядок і розміри виплати вихідної допомоги у разі припинення трудового договору

Законодавством передбачено виплату вихідної допомоги у разі звільнення працівників. Розмір вихідної допомоги залежить від причини звільнення, він може бути: не менше середнього місячного заробітку, не менше двомісячного середнього заробітку, не менше тримісячного середнього заробітку. Колективним договором може бути передбачено розмір вихідної допомоги, більший за встановлений Кодексом законів про прцю України.
Детальніше про розміри і виплату вихідної допомоги, приклади наказів і записів у трудових книжках — у статті…

У разі звільнення працівників статтею 44 КЗпП України передбачено виплату вихідної допомоги. При цьому вихідна допомога виплачується працівникам у разі їх звільнення на підставах, передбачених КЗпП, а також колективними договорами (угодами).

Розмір вихідної допомоги залежить від причини звільнення, зазначеної у відповідній статті КЗпП, на підставі якої було розірвано трудовий договір. Відповідно розмір вихідної допомоги може становити:

 • не менше середнього місячного заробітку;
 • не менше двомісячного середнього заробітку;
 • не менше тримісячного середнього заробітку.

Слід зауважити, що трудовим або колективним договором може бути передбачено вихідну допомогу у більшому розмірі, ніж це встановлено статтею 44 КЗпП.

Вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку

Вихідна допомога у розмірі, не меншому від середнього місячного заробітку, виплачується працівникам при розірванні трудового договору на підставах, передбачених:

 • пунктом 1 статті 40 КЗпП. Звільнення працівника на цих підставах здійснюється з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації. Звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП може здійснюватися також у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників. На підставах, вказаних у цьому пункті, може бути розірваний трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності;

 • пунктом 2 статті 40 КЗпП. Трудові відносини з працівником припиняються з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають виконанню роботи. Так само вони припиняються в разі скасування допуску працівника до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає такого допуску. У цьому випадку трудові відносини припиняються незалежно від наявності або відсутності вини власника або уповноваженого ним органу. На підставах, зазначених у цьому пункті, припиняється дія трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності;

 • пунктом 6 статті 40 КЗпП. Зазначена норма передбачає припинення трудових відносин у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Розірвання трудового договору відбувається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Законодавство дозволяє розірвати на цій підставі як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності;

 • пунктом 6 статті 36 КЗпП. Трудовий договір розривається на підставі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією. Трудові відносини з працівником припиняються також у разі відмови працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці. Зміна істотних умов праці — це зміна систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменувань посад та інших. У цьому випадку звільнення працівника здійснюється на підставах, які не пов’язані з волею сторін. Працівникові при цьому надається право вибору одного із можливих варіантів поведінки (дії або бездіяльності): погодитися на продовження трудових відносин з цим власником або уповноваженим ним органом в іншій місцевості (погодитися на зміну істотних умов праці) або припинити з ним трудові відносини. Вибір працівника тягне за собою конкретні правові наслідки, зокрема й звільнення його з роботи.

Вихідна допомога у розмірі двомісячного середнього заробітку

Вихідна допомога у розмірі, не меншому від двомісячного середнього заробітку, виплачується працівникам при розірванні трудового договору на підставах, передбачених пунктом 3 статті 36 КЗпП. Підставою припинення трудового договору у цьому випадку є факт призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу.

Вихідна допомога у розмірі тримісячного середнього заробітку

Вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не меншому від тримісячного середнього заробітку, виплачується працівникові при розірванні ним трудового договору на підставах, зазначених:

 • частиною третьою статті 38 КЗпП. Припинення трудових відносин на підставах, передбачених у цьому випадку, відбувається з ініціативи працівника. Підставою розірвання трудового договору є невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору;

 • статтею 39 КЗпП. Вихідна допомога виплачується при достроковому розірванні строкового трудового договору на вимогу працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору. Розірвання трудового договору відбувається за ініціативою працівника.

Застереження. У випадках розірвання трудового договору (як укладеного на невизначений строк, так і строкового) на інших підставах, наведених у КЗпП, вихідна допомога не виплачується.

Розрахунок середньої заробітної плати

При визначенні розміру вихідної допомоги керуються нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 2 Порядку середньомісячна заробітна плата для виплати вихідної допомоги обчислюється виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують звільненню працівника.

Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих двох місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня (у випадках, коли працівник не мав заробітку не з вини працівника), розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватися виходячи з виплат за 12 календарних місяців.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються (п. 3 Порядку):

 • основна заробітна плата;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками, високі досягнення в праці (високу професійну майстерність), умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші);
 • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Виплати, що не включаються в розрахунок середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати для виплати вихідної допомоги не враховуються (п. 4 Порядку):

 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
 • грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 • вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім зазначених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до статті 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно із законодавством не звертається стягнення.

Формулювання записів у наказах щодо особового складу
і в трудових книжках працівників

Формулювання в наказі

Формулювання записів у трудовій книжці

АНТОНЕНКО Оксану Дмитрівну, вихователя, звільнити  листопада 2006 року у зв’язку зі скороченням чисельності працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Антоненко О. Д. вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

Підстави:

наказ від 28.09.2006 № 15 про зміну штатного розпису;
заява Антоненко О. Д. про відмову від переведення на іншу роботу;
рішення профспілкового комітету (протокол від 29.11.2006 № 4)

Звільнено у зв’язку зі скороченням чисельності працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України

РАТУШНЯК Марію Володимирівну, інженера-технолога, звільнити 24 жовтня 2006 року у зв’язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Ратушняк М. В. вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

Підстава:

протокол рішення зборів засновників ТОВ «Амтес» від 10.08.2006 № 7

Звільнено у зв’язку з ліквідацією підприємства,
п. 1 ст. 40 КЗпП України

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО Антона Павловича, інженера-конструктора конструкторського бюро, звільнити 22 листопада 2006 року у зв’язку зі скасуванням допуску до державної таємниці, п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Звенигородському А. П. вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

Підстава:

доповідна записка начальника режимного відділу від 21.11.2006

Звільнено у зв’язку зі скасуванням допуску до державної таємниці,
п. 2 ст. 40 КЗпП України

МАРЧУК Світлану Федорівну, фармацевта, звільнити 12 вересня 2006 року у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Марчук С. Ф. вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.

Підстави:

протокол рішення атестаційної комісії від 10.08.2006 № 31;
заява Марчук С. Ф. про відмову від переведення на іншу роботу;
згода профспілкового комітету (протокол від 04.09.2006 № 6)

Звільнено у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню даної роботи,
п. 2 ст. 40 КЗпП України

СКАЧКА Віталія Віталійовича, пілота департаменту авіаперевезень, звільнити 20 жовтня 2006 року у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я, п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Скачку В. В. вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.

Підстави:

висновок МСЕК від 13.09.2006;
акт про відмову Скачка В. В. від переведення на іншу роботу;
згода профспілкового комітету (протокол від 19.10.2006 № 19)

Звільнено у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню роботи,
п. 2 ст. 40 КЗпП України

ВОЛКОВА Володимира Вікторовича, водія, звільнити 16 жовтня 2006 року у зв’язку з призовом на військову службу, п. 3 ст. 36 КЗпП України.

Виплатити Волкову В. В. вихідну допомогу в розмірі двомісячного середнього заробітку.

Підстави:

повістка Деснянського РВК м. Києва від 06.10.2006;
заява Волкова В. В.

Звільнено у зв’язку з призовом на військову службу,
п. 3 ст. 36 КЗпП України

КОРЕЧНОГО Ігоря Леонідовича, охоронця, звільнити 14 листопада 2006 року у зв’язку з поновленням на роботі Ремезова К. Т., який раніше виконував цю роботу, п. 6 ст. 40 КЗпП України.

Виплатити Коречному І. Л. вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

Підстава:

рішення Дзержинського районного суду м. Харкова про поновлення на роботі Ремезова К. Т. від 10.11.2006 № 31-45

Звільнено у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу,
п. 6 ст. 40 КЗпП України

ДОРОНІНУ Лідію Миколаївну, економіста, звільнити 9 жовтня 2006 року у зв’язку з відмовою від переведення на роботу в м. Луцьк разом з підприємством, п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Виплатити Дороніній Л. М. вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.

Підстави:

протокол зборів акціонерів від 06.08.2006 № 8;
акт про відмову Дороніної Л. М. від переведення

Звільнено у зв’язку з відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством,
п. 6 ст. 36 КЗпП України

ТРОФИМОВА Сергія Павловича, слюсаря ремонтного цеху, звільнити 20 вересня 2006 року у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці, п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Виплатити Трофимову С. П. вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.

Підстави:

наказ від 17.07.2006 № 19;
заява Трофимова С. П. про відмову від переведення на тризмінний режим роботи

Звільнено у зв’язку з відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці,
п. 6 ст. 36 КЗпП України

КРИЛЕНКА Олексія Вадимовича, менеджера відділу збуту, звільнити 16 листопада 2006 року за власним бажанням у зв’язку з порушенням адміністрацією строку виплати заробітної плати, частина третя статті 38 КЗпП України.

Виплатити Криленку О. В. вихідну допомогу у розмірі тримісячного середнього заробітку.

Підстава:

заява Криленка О. В.

Звільнений за власним бажанням у зв’язку з порушенням власником умов трудового договору,
частина третя ст. 38 КЗпП України

12-12-2007

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Бабенко Людмила
Просмотров: 37686 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?
Унесення змін до штатного розпису
Особливості надання соцвідпусток на дітей
Щорічні відпустки: найактуальніші запитання
Документальне оформлення щорічних відпусток: покроковий алгоритм
Військовий обов’язок: документальне оформлення часу відсутності працівника
Лікарняний лист
Уведомление о приеме на работу от «А» до «Я»
Відпустка для догляду за дитиною до 3 і до 6 років
Звільнення працівника з ініціативи роботодавця: як зробити це правильно?
Оформлення працівника на роботу: як зробити це правильно?
Класифікатор професій: як ним користуватися
Лікарняний під час відпустки: визначаємо гарантії для працівників
Покроковий алгоритм розрахунку відпускних
Неповний робочий час: норми робочого часу та відпускні тонкощі
Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю
Штатний розпис: розроблення, форма, поради, приклади
Виправляємо у трудовій книжці неправильні або неточні записи
Плюс святковий день, мінус святковий день: кадровий калейдоскоп для 2018 року
Доплата до мінімальної заробітної плати та нарахування єдиного внеску
Особливості роботи за сумісництвом
Працівник-новачок: зарплатно-трудові нюанси
Розірвання трудового договору та звільнення (у запитаннях та відповідях)
Відпустка без збереження зарплати: визначаємо непорушні правила
Нюансы расчета зарплаты в примерах
Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток
Нова форма звіту № 3-ПН
Порядок ведення табелю обліку робочого часу

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Сотрудник собрался уходить из компании. Ваши действия
Повышаю в должности или поднимаю зарплату
Спокойно отпускаю, пожелав удачи
Провожу выходное интервью и анализирую причины
Тороплю его с уходом, незаменимых у нас нет

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2020 © МЕДИА-ПРО
2020 © HR-Лига
Copyright © 2005–2020 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.