Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі

СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
14.05.2023
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?

Військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. З цих трьох сьогодні чіплятимемо персонально-якісний облік та гарно пройдемося по персональному (п. 16 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, далі — Порядок № 1487).

Основи

Персонально-якісний ведуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП), органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки. Він передбачає облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання.

Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Кожний з цих видів обліку не є відірваним один він одного. Між суб’єктами, що його ведуть, проводиться постійна взаємодія та звіряння даних. Тож відповідь на запитання, яке іноді можна почути від роботодавців: «а чи можна налагодити на підприємстві військовий облік, проте з ТЦК та СП не знайомитися» — ні.

З’ясуємо, хто повинен заморочуватися з веденням військового обліку та кого слід обліковувати.

Хто кого обліковує?

Хто веде? Вести персональний військовий облік зобов’язані підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування та форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом. Це прямо зазначено в ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232).

Що стосується підприємців-роботодавців, то вони не згадуються ні в Законі № 2232, ні в Порядку № 1487. Саме тому, на нашу думку, вони не повинні перейматися військово-обліковими питаннями, про які сьогодні говоритимемо.

Кого обліковує? Взяттю на персональний військовий облік підлягають громадяни України:

 • призовники віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язані та резервісти, що не досягли граничного віку перебування в запасі.

Як вже зазначалося вище, персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання (ч. 5 ст. 34 Закону № 2232, п. 14 Порядку № 1487). Тобто однозначно питання військового обліку постає, якщо на підприємстві є наймані працівники, які працюють на підставі укладеного трудового договору (контракту).

При цьому не має значення ані строк, на який укладено трудовий договір з найманим працівником, ані вид цього договору, ані форма організації праці працівника, ані кількість таких працівників.

Також наразі не має значення, за основним місцем роботи чи за сумісництвом прийнято працівника. Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ у листі від 22.03.2023 № 321/ЗПІ/114 наголошує, що персональний облік осіб, що працюють за сумісництвом, здійснюється на загальних засадах.

Водночас після припинення/скасування правового режиму воєнного стану Генштаб ЗСУ обіцяє переглянути свою позицію щодо сумісників.

А що з особами, з якими укладено цивільно-правовий договір (ЦПД)? Тут все спокійно. Обов’язку вести військовий облік за місцем надання послуг (виконання робіт) особою на підставі ЦПД, ні Законом № 2232, ні Порядком № 1487 не встановлено. Це підтверджує Міноборони в листі від 13.11.2017 р. № 321/7065.

Добре, а як справи з гіг-спеціалістами, з якими укладено гіг-контракти? Дивіться, гіг-контракт — це ЦПД, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника. Це прямо зазначено в п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX. Ми вже з’ясували вище, що військовий облік ЦПДшників не ведеться підприємством. Той факт, що гіг-контракт має спецстатус, на наш погляд, не повинно бути винятком з наведеного правила, адже гіг-спеціаліст не є найманим працівником. Він виконує роботи (надає послуги) на підставі гіг-контракту, який є ЦПД.

Таким чином, з урахуванням наведеного, резиденти Дія Сіті зобов’язані вести військовий облік найманих працівників, що є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. При цьому військовий облік гіг-спеціалістів, вважаємо, вести не потрібно. Це узгоджується з позицією Мінцифри щодо неможливості забронювати гіг-спеціалістів.

Покроковий алгоритм

Організація військового обліку на підприємстві — завдання керівника такого підприємства. Якщо військовий облік на підприємстві не вівся, то рекомендуємо вам рухатися таким шляхом.

Крок 1. Знаходите та вивчаєте Порядок № 1487. Завдяки цьому ви більш вільно будете орієнтуватися в військово-обліковому питанні в процесі налагодження військового обліку на підприємстві. Крім того, в Порядку № 1487 наведені форми документів, з якими вам доведеться працювати.

Крок 2. Дістаєте особові справи та підраховуєте кількість осіб, що підпадають під визначення призовник/військовозобов’язаний/резервіст станом на 1 січня поточного року. Зазначимо, що:

 • призовники — це особи, приписані до призовних дільниць;
 • військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань (далі — ВФ) на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
 • резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших ВФ і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Крок 3. Визначаєтеся з відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві.

Якщо у вас працює до 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то обов’язок вести військовий облік покладають на особу служби персоналу.

Якщо ж у штаті підприємства відсутні така служба, то обов’язки з ведення військового обліку покладаєте на особу, яка веде облік працівників.

Цікавий момент. у п. 11 Порядку № 1487 зазначено, що відповідальні за ведення військового обліку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку. Проте наразі ні професійний стандарт, ні кваліфікаційні вимоги для такої професійної назви роботи не затверджені. Як бути? Оскільки «інспектор з військового обліку» віднесений у Класифікаторі професій ДК 003:2010 до фахівців, то, вважаємо, достатнім буде, якщо професійна назва роботи особи, яка вестиме військовий облік, буде значена в розділі «Фахівці» Класифікатора (ну або в «старшому» розділі).

Зверніть увагу, що додаткова робота з ведення військового обліку виконується не безоплатно. Пунктом 10 Порядку № 1487 передбачено встановлення доплати в розмірі до 50% окладу.

Покладаєте обов’язки з ведення військового обліку на працівника наказом (розпорядженням) керівника. В ньому зазначаєте дату, з якої працівник почне виконувати додаткові обов’язки, та розмір доплати.

Цікавий момент. Видавати наказ про призначення працівника відповідальним за ведення військового обліку слід лише в тому випадку, якщо його посадові обов’язки не передбачають ведення військового обліку. Тобто якщо обов’язок щодо ведення військового обліку на підприємстві прописано в посадовій інструкції працівника, то окремо наказ не видають та доплату не встановлюють.

Крок 4. Налагоджуєте співпрацю з ТЦК та СП. Ставите підприємство на облік за його місцезнаходженням і повідомляєте про осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку.

Перелік документів для постановки на облік, як показала практика, може різнитися залежно від вподобань конкретного ТЦК та СП. Візьміть з собою копію виписки з ЄДР та складіть супровідний лист.

Щодо повідомлення про відповідальну особу, то його формуєте згідно з додатком 1 до Порядку № 1487. Вкажіть у ньому відомості про керівника підприємства та про особу, на яку покладено ведення військового обліку на підприємстві.

Як швидко все це несемо до ТЦК та СП? Слід встигнути у семиденний строк з дати видання наказу про призначення відповідального за ведення військового обліку.

Крок 5. Проводите аудит особових справ працівників. Перевіряєте наявність/відсутність копій паспортів та відповідних військово-облікових документів (п. 20 Порядку № 1487):

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Зверніть увагу, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку до 30.12.2022, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Крок 6. Доводите до відома керівника інформацію про результати проведеного аудиту. Повідомляєте про необхідність проведення щорічного звіряння та актуалізації військово-облікових документів працівників.

Розробляєте та затверджуєте графік звіряння військово-облікових документів працівників з наявними на підприємстві.

Друкуєте та вивішуєте на видному місці в загальнодоступному приміщенні правила військового обліку. Вони наведені в додатку 2 до Порядку № 1487.

З графіком звіряння та правилами військового обліку ознайомлюєте працівників під підпис. Також можна вручити кожному працівнику повідомлення про необхідність пройти звірку у встановлений графіком термін та надати для цього оригінали паспорта громадянина України (у разі, коли в паспорті громадянина України відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, також інформації щодо реєстрації місяця проживання) та військово-облікових документів.

Проводите звіряння. За необхідності копіюєте документи, яких не вистачає. Паралельно формуєте Списки персонального військового обліку (див. крок 7).

У разі виявлення недоліків, інформуєте про них керівника підприємства та надаєте пропозиції щодо їх усунення.

Крок 7. За тими працівниками, у яких все гаразд із документами, починаєте формувати Списки персонального військового обліку (далі — Списки) та заповнювати Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Форми цих документів наведені у додатках 5 та 12 до Порядку № 1487 відповідно.

Розповідаємо, що це за «звірі».

З 05.01.2023 персональний військовий облік на підприємствах ведеться за Списками.

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зберігається вона разом із Списками.

Списки та Відомість можна формувати в електронних та/або паперових формах. Проте, враховуючи кількість граф та об’єм інформації, що відображається в Списках, зазвичай віддають перевагу електронній формі (наприклад, формують в excel).

Складають Списки окремо за такими групами:

 • перша — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
 • четверта — Список персонального військового обліку призовників.

Формують Списки за алфавітом. Інформація щодо заповнення граф Списків, наведена в додатку 5 до Порядку № 1487 (під таблицею). Тож тут її не повторюємо.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюєте у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Осіб, які проходять службу у військовому резерві, обліковуєте як військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження.

Увага! При формуванні Списків за 2023 рік врахуйте наступне. Працівників, які призвані/прийняті на військову службу до початку поточного року та за якими ви зберігаєте місце роботи та посаду, до Списків та Відомості не вносите. Чому?

Призвані/прийняті на військову службу працівники є військовослужбовцями, а не військовозобов’язаними / резервістами / призовниками.

На це вказує ч. 9 ст. 1 Закону № 2232. Ці працівники виключені з військового обліку підприємства. От коли такий військовослужбовець буде звільнений з військової служби та повернеться на рідне підприємство, тоді й включите його до Списків.

Якщо працівника призвали/прийняли на військову службу протягом 2023 року, то він повинен бути в Списку. При цьому, з усних роз’яснень ТЦК та СП слідує, що за таким працівником у графі 15 «Придатність до військової служби» Списку слід зазначити «Виключено з обліку», дату та реквізити наказу про увільнення.

До Списків кожної групи формуєте справу, у якій зберігаєте копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 37 Порядку № 1487). В окремій справі зберігаєте копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку.

Крок 8. Працівників, у яких виявлені недоліки при звірянні військово-облікових документів, направляєте до тих ТЦК та СП (СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), де вони перебувають на військовому обліку, для усунення таких недоліків. Після усунення недоліків додаєте їх у Списки. Хоча тут є велика ймовірність, що їх мобілізують після «походу» до ТЦК та СП.

Крок 9. За працівниками, що в Списках, розглядаєте питання звіряння Списків з обліковими даними документів ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем їх обліку (див. п. 46 Порядку № 1487).

Тобто тут важливо, у якому саме органі/підрозділі на військовому обліку перебуває ваш працівник: ТЦК та СП чи СБУ або Службі зовнішньої розвідки та де саме (територіально) цей орган/підрозділ знаходиться. Якщо, наприклад, працівник перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП, то звіряєтеся саме з цим ТЦК та СП. До СБУ, Служби зовнішньої розвідки чіплятися не потрібно.

З ТЦК та СП (СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки), на території відповідальності яких перебуває ваше підприємство, звіряєтесь відповідно до графіка звіряння. Уточніть наявність такого графіка у цих органів. Звірятися у визначений графіком строк відповідальний за ведення військового обліку працівник іде особисто. З собою бере витяг зі списку персонального військового обліку з працівниками, які перебувають на обліку в такому ТЦК та СП (органі СБУ, підрозділі Служби зовнішньої розвідки) та копії їх військово-облікових документів.

Якщо ТЦК та СП, де на обліку перебувають працівники, розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, то звіряння проводите так. Формуєте витяг із списків персонального військового обліку у двох примірниках. Додаєте до нього копії військово-облікових документів зі списку та разом із супровідним листом надсилаєте поштою з повідомленням про вручення до відповідного органу. Після звіряння один примірник витягу із списків повертається до підприємства з відміткою «звірено __ _________ 20__ року», підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою.

Результати звіряння вносите до журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку. Його форма наведена в додатку 9 до Порядку № 1487.

Увага! Виконуючи наведені вище кроки, не забуваємо про поточну роботу щодо ведення військового обліку на підприємстві.

Висновки

 • Налагодження військового обліку рекомендуємо почати з вивчення Порядку № 1487. Далі визначаєтеся з відповідальним за ведення військового обліку на підприємстві.
 • Налагоджуєте співпрацю з ТЦК та СП. Ставите підприємство на облік. Повідомляєте про осіб, відповідальних за військовий облік.
 • Проводите аудит особових справ працівників. Виявляєте недоліки. Розробляєте та затверджуєте графік звіряння військово-облікових документів працівників з наявними на підприємстві.
 • За тими працівниками, у яких все гаразд із документами, починаєте формувати Списки персонального військового обліку. Паралельно працюєте з працівниками, у яких виявлені недоліки в військово-облікових документах чи вони взагалі відсутні.
 • Після формування Списків розглядаєте питання звіряння Списків з обліковими даними документів ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки за місцем їх обліку.
Вас може зацікавити

Курс «Військовий облік на підприємстві: документація та взаємодія»

Курс враховує усі зміни законодавства, пов’язані з військовим обліком і мобілізаційною підготовкою.
Основне у курсі:

 • Про зобов’язання роботодавця вести військовий облік
 • Хто має відповідати за ведення військового обліку?
 • Роз’яснення щодо заповнення документів з військового обліку
 • З якими органами доведеться взаємодіяти з питань ведення військового обліку?
 • Про контроль ведення військового обліку
 • Чи передбачено відповідальність за порушення ведення військового обліку?

Отримати запис курсу

 
Джерело: Бухгалтер24 Автор:
Переглядів: 10219 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Дистанційна та надомна робота: основна відмінність та нюанси оформлення
Табель обліку робочого часу: тонкощі заповнення
Підсумований облік робочого часу: для чого і як враховують неявки працівників
Номенклатура справ: етапи розроблення
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
Регулювання праці сезонних працівників
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Унесення змін до штатного розпису
Особливості надання соцвідпусток на дітей
Щорічні відпустки: найактуальніші запитання
Документальне оформлення щорічних відпусток: покроковий алгоритм

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2024 © МЕДІА-ПРО
2024 © HR Liga

Copyright © 2005–2024 HR Liga
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com