Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
01.06.2023
Регулювання праці сезонних працівників

Правове регулювання сезонної праці. Сезонний трудовий договір. Військовий облік сезонних працівників. Оплата праці сезонників. Відпустка сезонних працівників. Оплата тимчасової непрацездатності.

Правове регулювання сезонної праці

Сезонними вважаються працівники, що виконують сезонні роботи — роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (п. 1 Указу ПВР СРСР від 24.09.1974 р. № 310-IX (далі — Указ № 310).

Вичерпний перелік сезонних робіт наведений у Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 278 (далі — Список № 278) (таблиця 1).

Табл. 1. Список сезонних робіт


з/п
Галузь Роботи
1. Лісова промисловість і лісове господарство Добування живиці, барасу і ялинкової сірки; заготівля пньового осмолу; заготівля лика; лісокультурні роботи — підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках; лісозахисні та протипожежні роботи — боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів; заготівля насіння; збирання і переробка харчових продуктів лісу; польові лісовпорядні роботи
2. Торф’яна промисловість Підготовчі роботи; добування, сушіння та збирання торфу; ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах
3. Сільське господарство Робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин; робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях
4. Переробні галузі промисловості Робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції; робота на підприємствах цукрової галузі промисловості; первинне виноробство
5. Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку Роботи, пов’язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочивальників у санаторно-курортних закладах та закладах відпочинку
6. Транспортно-дорожній комплекс Авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах

З огляду на вищезазначене сезонні трудові договори можуть бути укладені лише для робіт, які відповідають таким двом умовам одночасно:

1) такі роботи не можуть бути виконані протягом усього року через природні або кліматичні обмеження і здійснюються лише на певний період, який не перевищує шести місяців;

2) ці роботи включені до Списку № 278.

Тому, якщо роботи не відповідають першій умові (тобто вони можуть бути виконані протягом усього року), незалежно від того, чи включені до Списку, вони не можуть бути визнані сезонними згідно з Указом № 310. Натомість, якщо роботи відповідають першій умові, але не включені до Списку, вони також не розглядаються як сезонні роботи за змістом Указу.

Зверніть увагу! У Списку № 278 не наведено конкретних професій та видів сезонних робіт. Тому кожне підприємство може встановити їх самостійно, у колективному договорі чи іншому погодженому з профспілковим органом внутрішньому документі (положенні, наказі), навівши також тривалість, дату початку, закінчення сезону.

На сезонних працівників у штатному розписі вводять нові посади. Тобто до штатного розпису вносять зміни. У наказі про внесення змін до штатного розпису зазначають, що робота за доданими посадами є сезонною, уточнюють тривалість сезонних робіт. Після закінчення сезону знову вносять зміни до штатного розпису, вилучаючи з нього сезонні посади.

Приклад 1

Працівника прийнято на посаду офіціанта в літньому кафе на період роботи, що триває п’ять місяців протягом літнього сезону.

Незважаючи на те що ця робота не може бути виконана протягом усього року через природні та кліматичні умови, вона не належить до сезонних робіт, бо не включена до Списку № 278.

Приклад 2

На підприємство з переробки плодоовочевої продукції прийнято працівника на посаду комірника тривалістю два літні місяці.

Хоча ця робота зазначена в Списку № 278, вона не може бути віднесена до сезонних, бо може виконуватися протягом усього року. В частині переробних підприємств сезонними вважаються лише ті працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з переробкою продукції.

Приклад 3

Сільгосппідприємство прийняло працівників на посаду робітників на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві строком 1 місяць для ручного збирання урожаю овочевих культур.

Ця робота зазначена в Списку № 278 і може виконуватися тільки в період збирання урожаю. Тому вона належить до сезонних робіт.

Сезонний трудовий договір

Особливості

Особливості укладення такого договору наведено в п. 3–5 Указу № 310.

Осіб, яких приймають на сезонні роботи, має бути попереджено про це під час укладення трудового договору. У наказі або розпорядженні про прийняття на роботу має бути чітко зазначено, що особа приймається на сезонну роботу. Тривалість трудового договору при прийнятті на сезонні роботи не має перевищувати тривалості сезону (який не може бути більше ніж 6 місяців). При прийнятті на сезонні роботи не встановлюється випробування з метою перевірки відповідності працівника чи службовця призначеним йому обов’язкам.

Хоча наголосимо, що відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Тобто у період дії воєнного стану можна встановлювати випробний термін для всіх працівників.

Позаяк сезонний трудовий договір укладають на певний строк, такий договір належить до строкових трудових договорів (ст. 23 КЗпП).

Укладення договору

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу (ст. 24 КЗпП).

Тож, як і у випадку укладення інших трудових договорів, про укладення сезонного трудового договору роботодавець повідомляє ДПС, надсилаючи Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, форма якого й особливості подання встановлені постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту» від 17.06.2015 р. № 413.

Трудову книжку на сезонного працівника заповнюють у загальновстановленому порядку (п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58). Окремо в книжці не записують, що працівник приймається на тимчасову чи сезонну роботу. Якщо працівник відпрацював повний сезон на підприємстві і наступного року знову уклав відповідний договір на наступний сезон, стаж роботи на цьому підприємстві вважається для нього безперервним. При цьому в графі 3 «Відомості про роботу» роблять запис «Безперервний стаж роботи зберігається» (п. 2.19 Інструкції № 58).

Але з 10.06.2021 набрали чинності зміни до КЗпП, за якими наявність трудової книжки не є обов’язковою (ст. 24 КЗпП). Тобто з цієї дати, влаштовуючись на роботу, працівник не зобов’язаний надавати працедавцеві трудову книжку. Він може її надати, за її наявності, а може і не надавати.

На вимогу працівника, який уперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу (ст. 48 КЗпП). Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Отже, якщо працівник не вимагає оформлення трудової книжки, а також внесення до неї записів, то роботодавець не зобов’язаний цього робити.

  1. З огляду на вищенаведене процедура оформлення працівника на сезонну роботу може бути приблизно така:
  2. Працівник пише заяву на ім’я керівника підприємства з проханням прийняти його на сезонну роботу за такою-то посадою (професією) на такий-то строк.
  3. На підставі заяви керівник видає наказ про прийняття на роботу.
  4. Працівник ставить під наказом свій підпис, чим погоджує зміст наказу.
  5. Роблять запис до трудової книжки (якщо цього вимагає працівник).
  6. Надсилають повідомлення про прийняття працівника на роботу до ДПС.

Припинення договору

Звільняються сезонні працівники згідно з наказом керівника підприємства, який видається в останній день дії договору, з усталеним формулюванням: «Звільнити [такого-то з такої-то дати] у зв’язку з закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП». Подібний запис роблять і в трудовій книжці, якщо цього вимагає працівник. Наказ може видаватись і раніше, але дата звільнення має стояти датою останнього дня дії договору.

Військовий облік сезонних працівників

Чи потрібно вести військовий облік сезонних працівників?

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30.12.2022 р. № 1487, який регулює питання військового обліку, не робить винятків щодо сезонних працівників. Тож військовий облік сезонних працівників ведуть у загальному порядку, як і щодо інших працівників.

Строковий трудовий договір може бути розірваний достроково з ініціативи працівника на умовах, наведених у ст. 39 КЗпП (хвороба або інвалідність працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також випадки, наведені в ч. 1 ст. 38 КЗпП).

Про своє дострокове звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за 3 дні (п. 6 Указу № 310).

З ініціативи роботодавця строковий трудовий договір може бути розірвано з підстав, наведених у ст. 40 КЗпП, а також з підстав, наведених у п. 7 Указу № 310:

а) припинення робіт на підприємстві, в установі, організації на строк більше ніж два тижні з причин виробничого характеру або скорочення робіт у них;

б) нез’явлення на роботу безперервно протягом більше ніж один місяць унаслідок тимчасової непрацездатності.

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія договору вважається продовженою на невизначений строк (ст. 391 КЗпП).

Оплата праці сезонників

Оплата праці сезонних працівників здійснюється у такому самому порядку, як і інших працівників, і не має жодних особливостей. Сезонники мають право на застосування податкової соціальної пільги в такому самому порядку, як і постійні працівники.

Як і на інших працівників, на сезонних ведуть табелі обліку робочого часу.

Приклад 4

Сільгосппідприємство нарахувало заробітну плату сезонному працівникові, зайнятому ручним збиранням урожаю овочів, у сумі 10 000 грн. Утримано ПДФО (18%) 1800 грн, ВЗ (1,5%) 150 грн. Нараховано ЄСВ (22%) 2200 грн.

Виплачено на банківський рахунок сезонника зарплату за мінусом податків — 8050 грн (10 000 — 1800 — 150). Податки перераховано до бюджету.

Бухгалтерський облік показано в таблиці 2.

Табл. 2. Бухгалтерський облік нарахування і виплати зарплати сезонному працівникові

№ 
з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Нараховано зарплату 23 661 10 000
2. Утримано ПДФО 661 641 1800
3. Утримано ВЗ 661 642 150
4. Нараховано ЄСВ 23 651 2200
5. Перераховано зарплату на банківський рахунок працівника 661 311 8050

Перераховано до бюджетів:


6. • ПДФО 641 311 1800
7. • ВЗ 642 311 150
8. • ЄСВ 651 311 2200

Відпустка сезонних працівників

Як і інші працівники, сезонники мають право на відпустки.

Відпустка працівникам надається пропорційно до відпрацьованого ними часу (ст. 6 Закону про відпустки). Те саме стосується компенсації за невикористану відпустку.

Приклад 5

Строк дії сезонного трудового договору — з 31.05.2023 до 06.07.2023. Для працівників, які працюють постійно, тривалість щорічної відпустки — 24 календарні дні.

Кількість календарних днів роботи — 37 календарних днів.

Кількість календарних днів у 2023 (рік, за який надається відпустка) — 365.

Кількість святкових і неробочих днів визначається за ст. 73 КЗпП. Але у період дії воєнного стану норми ст. 73 не застосовуються. На момент написання цієї статті воєнний стан продовжено до 18.08.2023. Тому, визначаючи строк відпустки за даними прикладу 5, святкові і неробочі дні не віднімаємо від кількості календарних днів роботи і календарних днів у році.

За цими даними кількість днів щорічної відпустки сезонників становить 2,43 календарного дня [(37 — 0) х 24: (365 — 0)]. Скоротивши до цілого, отримуємо 2 календарні дні відпустки.

Якщо сезонні працівники до моменту звільнення не скористалися правом на відпустки, вони можуть піти у відпустку при звільненні. Наприклад, якщо строк договору закінчується 06.06.2023, а строк відпустки — 2 календарні дні, то трудовий договір припиняється в останній день відпустки — 08.06.2023 (ст. 3 Закону про відпустки). А останній робочий день — 06.06.2023.

Водночас замість відпустки сезонник може отримати компенсацію за невикористану відпустку. Відпусткові чи компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Середню зарплату для визначення суми відпусткових та компенсації працівникові, який пропрацював на підприємстві менше ніж рік, розраховують виходячи з виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому виплачуються відпусткові або компенсація за невикористану відпустку (п. 2 Порядку № 100). Якщо працівник відпрацював на підприємстві менше ніж місяць, то середньоденну зарплату розраховують виходячи зі встановленої йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу.

Приклад 6

Початкові дані прикладу 5.

Заробітна плата за червень — 12 000 грн.

Розрахунковий період — червень 2023.

Кількість календарних днів у червні — 30. Святкових і неробочих днів у зв’язку з воєнним станом немає.

Середня зарплата за один календарний день — 400 грн (12 000: 30).

Відпусткові (компенсація за невикористану відпустку) — 800 грн (400 х 2).

Як роботодавцю дізнатися інформацію про страховий стаж сезонника?

Для підтвердження страхового стажу в разі настання страхового випадку роботодавець має попросити у працівника довідку ОК-5 (ОК‑7). Цю довідку будь-який працівник може отримати у ПФУ.

У листі ПФУ від 06.04.2023 р. № 13316-15885/Р-03/8-2800/23 зазначено, що при обчисленні страхового стажу застрахованій особі роботодавець використовує довідки ПФУ за формами ОК-5 чи ОК-7 (додатки 4 та 5 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування від 18.06.2014 р. № 10-1, далі — Положення № 10-1). При цьому для підтвердження страхового стажу застрахованої особи за період з 01.01.2016 роботодавець може скористатися інформацією з ПФУ за формою «Дані про трудовий стаж» (додаток 9 Положення № 10-1), яка надається роботодавцю на його запит.

Також у листі ПФУ від 20.02.2023 р. № 5670-4673/К-03/8-2800/23 зазначено, що при обчисленні страхового стажу застрахованої особи за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності можна використовувати дані про страховий стаж, зазначений у додатку 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» в ОК-5 та додатково — дані з трудової книжки.

Оплата тимчасової непрацездатності

Така оплата сезонникам здійснюється в загальному порядку, як і для інших працівників.

Розрахунок оплати часу тимчасової непрацездатності здійснюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, то розрахунковий період визначають за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого до першого числа) (п. 26 Порядку № 1266).

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру загальнообов’язкового держсоцстрахування застрахована особа має страховий стаж менше ніж 6 місяців, середню заробітну плату визначають для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але з розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105), п. 29 Порядку № 1266).

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначають за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа) (п. 26 Порядку № 1266).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначають за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266).

Приклад 7

Початкові дані прикладів 5 і 6.

Працівник хворів три дні, з 03.07 до 05.07.2023.

Страховий стаж — 10 років.

Розрахунковий період — червень 2023. Середня зарплата за один календарний день — 400 грн.

Якщо страховий стаж понад 8 років, лікарняні виплачують у розмірі 100% середньої зарплати (ч. 1 ст. 17 Закону № 1105). Тобто коефіцієнт страхового стажу — 1,0.

Сума лікарняних — 1200 грн (400 грн х 3 дні х 1,0).

Вас може зацікавити

Авторський дистанційний курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень

Курс передбачає всебічний розгляд питань кадрового законодавства: від укладання трудового договору до його розірвання.
За результатами успішного проходження навчання: Свідоцтво державного зразка!
Термін навчання — 3 місяці.
Протягом всього періоду навчання всі учасники можуть ставити запитання, які виникають у них під час опанування лекційного матеріалу або під час професійної діяльності.

Придбати курс

 
Джерело: Бухгалтер24 Автор:
Переглядів: 2356 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?
Унесення змін до штатного розпису

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com