Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
14.09.2023
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення

Організацію військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях покладено на відповідних керівників. Але безпосередньо обов’язки ведення військового обліку покладено на службу персоналу (кадровий підрозділ) або особу, що веде облік працівників, які є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. Які вимоги до відповідального за ведення військового обліку?

Вимоги до відповідального за ведення військового обліку

Залежно від загальної чисельності працівників на підприємстві веденням військового обліку займається окремий працівник (один чи кілька), призначений відповідним розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

Для цього на підприємстві може бути створена одна чи декілька посад — інспектор з військового обліку (КП 3439) відповідно до Класифікатора професій (п. 11 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487; далі — Порядок № 1487). Завдання та обов’язки інспектора з військового обліку визначаються його посадовою інструкцією.

За відсутності окремої посади наказом керівництва призначають відповідальну особу. За своєю посадою такий працівник може бути юристом, інспектором з кадрів, бухгалтером тощо.

Важливо, щоб такий працівник відповідав кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку (КП 3439) відповідно до Класифікатора професій (п. 11 Порядку № 1487). Зокрема, мова йде про те, щоб такий працівник мав освітню кваліфікацію за рівнем фахової передвищої освіти, початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

До того ж такий працівник має право на доплату за ведення військового обліку, адже такі обов’язки не передбачені його посадовою інструкцією.

Водночас такі обов’язки можуть бути передбачені безпосередньо посадовою інструкцією працівника, зокрема — Посадовою інструкцією інспектора з кадрів, який є відповідальним за ведення військового обліку. У такому разі доплату за ведення військового обліку не проводять (лист Мінсоцполітики від 09.02.2018 р. № 227/0/101-18/281).

На підставі заяви працівника про призначення його відповідальним за ведення військового обліку (зразок 1) керівник підприємства видає відповідний наказ (зразок 2).

Зразок 1

Директору ТОВ «Омега»
Сергію КРАВЧУКУ
Олени ЛЕВЧЕНКО,
інспектора з кадрів відділу кадрів

Заява

Прошу доручити мені виконання додаткових обов’язків із ведення військового обліку з 14 серпня 2023 року з доплатою у розмірі 50% посадового окладу.

13.08.2023 Левченко

Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА

НАКАЗ

13.08.2023

м. Житомир

№ 13/к/тр

Про покладання обов’язків
із ведення військового обліку
на Олену ЛЕВЧЕНКО

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487,

НАКАЗУЮ:

 1. Покласти на ЛЕВЧЕНКО Олену Ігорівну, інспектора з кадрів відділу кадрів, обов’язки з ведення військового обліку в ТОВ «Омега» з 14 серпня 2023 р.

 2. З метою належного виконання обов’язків з ведення військового обліку Олена Левченко зобов’язана:
  • виконувати вимоги щодо ведення військового обліку, визначені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, Правил ведення військового обліку, затверджених наказом ТОВ «Омега» від 10.08.2023 р. № 15;
  • перевіряти в осіб під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів;
  • надсилати у семиденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу до ТОВ «Омега» чи звільнених із роботи у ТОВ «Омега»;
  • оповіщати на вимогу ТЦК та СП призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», про їх виклик до ТЦК та СП і забезпечувати їх своєчасне прибуття;
  • забезпечувати повноту й достовірність облікових даних призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега»;
  • взаємодіяти з ТЦК та СП щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», їх облікових даних, унесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега»;
  • організовувати періодичне звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць;
  • проводити не рідше ніж один раз на рік звіряння особових карток працівників ТОВ «Омега» з обліковими документами ТЦК та СП, у яких вони перебувають на військовому обліку;
  • уносити в п’ятиденний строк із дня подання відповідних документів до особових карток призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади;
  • надсилати (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до ТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних (змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади) призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега»;
  • складати й подавати щороку до 1 грудня до ТЦК та СП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
  • приймати під розписку від призовників і військовозобов’язаних, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», їх військово-облікові документи для подання до ТЦК та СП для звіряння з обліковими даними й оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
  • своєчасно оформлювати документи для бронювання військовозобов’язаних за ТОВ «Омега» на період мобілізації та на воєнний час;
  • здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами ТОВ «Омега», призовниками та військовозобов’язаними, з якими укладено трудові договори у ТОВ «Омега», установлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
  • здійснювати постійне інформування ТЦК та СП про працівників ТОВ «Омега», які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності;
  • вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних у ТОВ «Омега» та звіряння їх облікових даних із даними ТЦК та СП.

 3. Установити Олені Левченко доплату в розмірі 50% посадового окладу за виконання обов’язків із ведення військового обліку в ТОВ «Омега».

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: заява Олени Левченко від 13.08.2023 р., зареєстрована за № 15.

Директор

Кравчук

Сергій КРАВЧУК

Повідомлення до ТЦК та СП

У 7-денний строк з дати видання наказу про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку, підприємство повинне повідомити відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП) за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1487 (зразок 3).

Зразок 3

Житомирський районний
територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки територіальний центр

ПОВІДОМЛЕННЯ
про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Омега»

Порядковий номер Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) Найменування посади Дата та номер наказу Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

1.

Левченко Олена Ігорівна Інспектор з кадрів 13.08.2023 р. № 13/к/тр +38(067)9999999

Директор

Кравчук

Сергій КРАВЧУК

Повідомлення про призначення відповідального за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів на підприємстві необхідно надсилати до ТЦК та СП за місцем реєстрації підприємства. Надсилати це повідомлення до ТЦК та СП за місцем обліку працівників, які є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, не потрібно.

У разі звільнення працівника, відповідального за ведення військового обліку, також потрібно про це повідомляти ТЦК та СП.

Цікаво, що у повідомленні вказують лише дату й номер наказу про призначення або звільнення працівника, відповідального за ведення військового обліку, але при цьому не зазначають, про що саме цей наказ. Копію наказу також до ТЦК та СП не надсилають. Фактично таке повідомлення навіть не містить жодних позначок про те, що підприємство повідомляє про призначення чи звільнення відповідної особи. Тож у випадку, якщо в разі звільнення одного працівника відразу призначають іншого працівника, відповідального за ведення військового обліку, ТЦК та СП отримає майже одночасно два повідомлення щодо обох працівників і повинне буде здогадуватися, про що зазначено в наказах, реквізити яких указані в повідомленнях.

Якщо ж працівник, відповідальний за ведення військового обліку, йде у тривалу відпустку (наприклад, без збереження заробітної плати у зв’язку з воєнним станом, по догляду за дитиною до 3 років тощо), то цілком очевидно, що слід призначити іншого працівника для виконання обов’язків із ведення військового обліку. І хоча в даному випадку мова не йде про звільнення з роботи попереднього працівника, про нового відповідального потрібно буде повідомити ТЦК та СП за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 1487, протягом 7 днів про призначення такої особи. А як щодо працівника, який пішов у відпустку? Очевидно, варто видати наказ про звільнення його від обов’язків із ведення військового обліку й повідомити ТЦК та СП також протягом 7 днів.

Вас може зацікавити

Вебінар «Військовий облік: новий порядок»

Зміст вебінару:
• Обов’язок роботодавця щодо ведення військового обліку.
• Призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку.
• Взаємодія роботодавців з іншими органами щодо ведення військового обліку.
• Документи роботодавця щодо ведення військового обліку та особливості їх складання.
• Контроль ведення військового обліку на підприємствах.
• Відповідальність за порушення ведення військового обліку або за його відсутність.

Отримати запис вебінару

 
Джерело: ЛІГА:ЗАКОН Автор: Журавська Інна
Переглядів: 418 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?
Унесення змін до штатного розпису

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com