Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
08.10.2010
Військовий облік на підприємствах
Законодавчі аспекти, практичні питання, зразки документів

Стаття містить матеріали, що стосуються правового регулювання відносин між державою та громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
Реформування та розвиток Збройних Сил України, необхідність створення нових, професійно підготовлених військ вимагає регулярного внесення змін до законодавчих актів, зокрема з питань військового обліку. У статті детально (з наведенням прикладів) висвітлюються питання ведення військового обліку на підприємствах, в установах, навчальних закладах, організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 4 квітня 2006 року № 3597-IV викладено у новій редакції. Нова редакція Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII (далі — Закон № 2232) підготовлена у зв’язку з необхідністю чіткішого нормативного врегулювання питань, пов’язаних із взаємовідносинами між державою і громадянином під час виконання ним військового обов’язку або проходження військової служби, та реалізації заходів щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом.

Військовий облік усіх призовників і військовозобов’язаних ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний (ст. 33 Закону № 2232).

Підприємства, установи (у т. ч. навчальні заклади) і організації (далі — підприємство) незалежно від підпорядкування і форм власності на виконання вимог Закону № 2232 зобов’язані:

 • забезпечувати виконання військового обов’язку громадянами України (ч. 7 ст. 1);
 • подавати у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, до відповідних районних (міських) військових комісаріатів (далі — військкомат) списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (ч. 5 ст. 14);
 • вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних (ч. 4 ст. 34);
 • забезпечувати своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу військкоматів (ч. 8 ст. 15, ч. 1 ст. 38);
 • повідомляти у семиденний строк військкомати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних (ч. 1 ст. 38).

Військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави (ч. 9 ст. 1 Закону № 2232).

Призовники — особи, приписані до призовних дільниць (ч. 9 ст. 1 Закону № 2232).

Виконання обов’язків щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу відповідно до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 377 (далі — Положення), та Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 27 червня 1995 року № 165 (далі — Інструкція), покладається на:

 • військово-обліковий персонал, який формується за такими нормами:
  • один працівник — за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників;
  • два — від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників;
  • три — від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників, на кожних наступних 3000 осіб — по одному працівнику;
 • одного з працівників кадрової служби — за наявності на обліку менше 500 військовозобов’язаних і призовників з установленням доплати в розмірі до 50% посадового окладу.

Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та проведенням військового обліку військовозобов’язаних і призовників, контроль за станом цієї роботи на підприємствах незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.

Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (п. 11 Інструкції).

Покладання зазначених обов’язків оформляється наказом керівника підприємства (додаток 1).

Додаток 1

НАКАЗ
про покладання обов’язків з ведення військового обліку


Скачать

Керівники підприємств зобов’язані інформувати військкомати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення військового обліку і бронювання військовозобов’язаних за підприємствами.

Вказівки з питань обліку військовозобов’язаних і призовників керівники підприємств і працівники, зайняті обліком військовозобов’язаних і призовників, отримують від вищих організацій свого відомства і місцевих військкоматів.

Відповідно до законодавства ведення військового обліку на підприємствах супроводжується вирішенням низки організаційних питань. Військово-обліковий персонал (працівник кадрової служби) повинен:

 • вивісити в приміщенні, де ведеться облік військовозобов’язаних і призовників, Правила військового обліку громадян України (додаток 2);

Додаток 2

ПРАВИЛА
військового обліку громадян України
*

Згідно з Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» військовозобов’язані та призовники повинні виконувати такі Правила військового обліку:

 1. Військовозобов’язані і призовники зобов’язані перебувати на військовому обліку за місцем проживання: ті, які мешкають у містах і селищах, де є районні (міські) військкомати, — у військових комісаріатах, а які мешкають у сільській місцевості чи у містах і селищах, де немає військкоматів, — у виконкомах міських, селищних і сільських Рад.

 2. Військовозобов’язані, які вибувають в іншу місцевість на постійне і тимчасове (строком понад півтора місяця) проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування строком понад три місяці, чи які змінюють місце проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району, зобов’язані здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення зняття з військового обліку. Військовозобов’язані, які вибувають із сільської місцевості, зобов’язані особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищних чи сільських Рад для зняття з військового обліку.

 3. Військовозобов’язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання строком понад півтора місяця, зобов’язані в триденний строк здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення на військовий облік. Військовозобов’язані, які прибули в сільську місцевість, зобов’язані в триденний строк особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищної чи сільської Ради для взяття їх на військовий облік.

 4. Офіцери запасу для взяття на військовий облік зобов’язані особисто з’являтися у військові комісаріати.

 5. Призовники зобов’язані особисто з’являтися в районний (міський) військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.

 6. При зміні сімейного стану, адреси місця проживання, освіти, місця роботи чи посади військовозобов’язані і призовники зобов’язані в семиденний строк повідомити про це в обліковий орган, вказаний в п. 1 Правил, де вони перебувають на військовому обліку.

 7. У випадку каліцтва чи після перенесених тяжких захворювань, які порушили працездатність, військовозобов’язані і призовники зобов’язані подати про це заяву до районного (міського) військкомату чи в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку.

 8. Військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження, військовозобов’язані і призовники, які отримали персональні повістки районного (міського) військкомату, повинні суворо виконувати викладені в них вимоги. В усіх випадках виклику міськими, селищними, сільськими Радами військовозобов’язані і призовники повинні з’явитися точно у встановлений час і місце, маючи при собі військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, паспорт. Водії транспортних засобів повинні мати при собі посвідчення водія на право керування ними.

 9. У випадку втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці військовозобов’язані і призовники негайно повинні доповісти про це письмово військовому комісару за місцем військового обліку.

 10. Військовозобов’язані і призовники за порушення правил військового обліку, встановлених пп. 2–5 Правил, а також за неявку на виклик у військкомат без поважних причин, за навмисне псування чи недбале зберігання військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за несвоєчасне повідомлення в обліковий орган, де стоять на військовому обліку, даних про зміну адреси, освіти, місця роботи чи посади підлягають попередженню або штрафу, який накладає в адміністративному порядку районний (міський) військовий комісар згідно з чинним законодавством.


  Про накладання адміністративного стягнення військовий комісар доводить до відома керівника підприємства, установи, організації, колгоспу, навчального закладу за місцем роботи (навчання) військовозобов’язаного чи призовника.

 11. Військовозобов’язані за ухилення від учбових і перевірочних зборів та військового обліку, а призовники за ухилення від чергового призову на військову службу притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 12. У воєнний час виїзд військовозобов’язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.

  За порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язані і призовники притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Примітка. Правила військового обліку громадян України виготовляють друкарським способом і вивішують в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах на видному місці в приміщеннях, де ведеться облік військовозобов’язаних і призовників чи прописка і виписка громадян.
_____________
* Додаток 1 до Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах.

 

 • перевіряти при прийнятті працівників на роботу наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлювати їх перебування на військовому обліку за місцем проживання. При цьому слід ураховувати граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі (додаток 3) та граничний вік перебування на обліку призовників, який становить 25 років;

Додаток 3

Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі

Військові звання

Граничний вік перебування в запасі

Перший розряд*

Другий розряд

Рядовий склад

Солдат (матрос), старший солдат (старший матрос)

До 35 років

До 40 років

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержант (старшина 2 статті), сержант (старшина 1 статті), старший сержант (головний старшина), старшина (головний корабельний старшина)

До 35 років

До 45 років

Прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман)

До 35 років

До 50 років

Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад

Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

До 45 років

До 50 років

Старший офіцерський склад

Майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

До 50 років

До 55 років

Полковник (капітан 1 рангу)

До 55 років

До 60 років

Вищий офіцерський склад

Генерал-майор (контр-адмірал), генерал-лейтенант (віце-адмірал), генерал-полковник (адмірал), генерал армії України

До 60 років

До 65 років

Військовозобов’язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу — 50 років, для інших військовозобов’язаних-жінок — 40 років.
______________
* Розряди встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних, які перебувають у запасі.

 

У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі (ст. 27 Закону № 2232).

Звернути увагу. Військовозобов’язані і призовники, які не перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті на роботу (зараховані на навчання) лише після взяття їх на військовий облік в облікових органах за місцем проживання: ті, які проживають у містах і селищах, де є районні (міські) військкомати, — у військових комісаріатах, а які проживають у сільській місцевості чи у містах і селищах, де нема військкоматів, — у виконавчих комітетах міських, селищних і сільських рад.

 • повідомляти у семиденний строк військкомати у погодженій з ними формі про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (навчання);
 • подавати щороку в грудні до військкоматів списки юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років (додаток 4);

Додаток 4

СПИСОК
юнаків ____ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці*

___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу,
ЖЕО, домовласників, виконавчого комітету місцевої ради)

За станом на «___»__________ 20__ р.

Пор. №

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та посада

Місце проживання

Відмітка райвійськкомату про зміни в списку, які сталися після 1.01 до закінчення приписки, та за яким порядковим номером занесений до зведеного списку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»__________ 20__ р.

 

___________________
(підпис)

М. П.

Пояснення до складання списку

 1. Список складають чітким почерком або друкують на машинці в алфавітному порядку. В список входять всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбуття покарання в місцях позбавлення волі за вироками судів, стану здоров’я, постійного чи тимчасового їх проживання (роботи, навчання).
 2. Юнаків старшого віку, які не були раніше приписані до призовної дільниці, також заносять до цього списку, їхній рік народження вказують у графі 2.
 3. Списки підписують начальники відділів кадрів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, голови виконкомів сільських (селищних, міських) Рад і засвідчують мастиковою гербовою печаткою.
 4. Списки в районному військкоматі реєструються, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом 3 років.
 5. Графа 5 заповнюється в рай(міськ)військкоматі.

_____________
* Додаток 4 до Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах.

Для забезпечення якісного обліку рекомендується:

 • оформити та вести Журнал обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і призовників (додаток 5);

Додаток 5

ЖУРНАЛ
обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і призовників


Скачать

 • приймати від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військкомати, звірки із записами в особових картках та для інших цілей з обов’язковим оформленням розписки (додаток 6);

Додаток 6

РОЗПИСКА
приймання від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів


Скачать

 • оформити і вести Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників (додаток 7), забезпечувати неухильне усунення виявлених недоліків;

Додаток 7

ЖУРНАЛ
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників


Скачать

 • систематично звіряти особові картки працівників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подавати ці картки не рідше одного разу на рік до військкоматів (за домовленістю) для звірки з обліковими даними останніх;
 • своєчасно оформляти бронювання за підприємством військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

Важливе місце в роботі військово-облікового персоналу (працівника кадрової служби) повинні посідати такі питання, як здійснення контролю за проходженням працівниками допризовного і призовного віку підготовки до строкової військової служби, систематичне проведення серед військовозобов’язаних працівників і призовників роз’яснювальної роботи про неухильне дотримання вимог Закону № 2232, Правил військового обліку громадян України та забезпечення суворого контролю за їх виконанням.

Порядок ведення військового обліку

Облік військовозобов’язаних і призовників ведеться за особовою карткою (типова форма № П-2). Дані щодо військового стану працівників містяться у розділі ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки.

Підстави заповнення розділу ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки

Рядок особової картки

Зміст запису

Підстава для внесення запису

Солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики і мічмани запасу

Група обліку

«СВ» (Сухопутні війська Збройних Сил України);
«ПС» (Повітряні Сили Збройних Сил України);
«ВМС» (Військово-Морські Сили Збройних Сил України);
«МВС» (Міністерство внутрішніх справ України);
«СБУ» (Служба безпеки України)

П. 22 військового квитка

Категорія обліку

«1» чи «2»

П. 21 військового квитка

Склад

«Рядовий склад», «Сержантський і старшинський склад»

П. 23 військового квитка

Військове звання

«Солдат», «Матрос», «Старший солдат», «Старший матрос», «Молодший сержант», «Старшина 2 статті», «Сержант», «Старшина 1 статті», «Старший сержант», «Головний старшина», «Старшина», «Головний корабельний старшина», «Прапорщик», «Мічман», «Старший прапорщик», «Старший мічман»

П. 19 військового квитка

Військово-облікова спеціальність

Номер військо-облікової спеціальності та її кодове позначення

Пп. 24, 25 військового квитка

Придатність до військової служби

«Стройовий»

Якщо у військовому квитку відсутній запис про стан здоров’я або є відмітка про придатність до стройової служби

«Непридатний у мирний час», «Придатний до нестройової у воєнний час за гр. __ № __»

Якщо у військовому квитку є про це запис із посиланням на відповідні статтю і наказ Міністра оборони України

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Назва військкомату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку.
У разі коли військовозобов’язаний перебуває на обліку у виконавчому комітеті сільської (селищної, міської) ради, зазначається назва військкомату, якому підпорядковано обліковий орган

Перебуває на спеціальному обліку

Олівцем проставляється серія і номер посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункт і розділ переліку (постанови), за яким оформлено бронювання військовозобов’язаного, а також дата оформлення відстрочки військкоматом

Генерали, адмірали, офіцери запас*

Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку

Розряд запасу

Відповідно до запису у військовому квитку

Склад

Профіль «Командний», «Інженерний», «Технічний», «Юридичний», «Медичний», «Ветеринарний»

Те саме

Військово-облікова спеціальність

Шестизначне цифрове позначення

Те саме

Придатність до військової служби

На офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, — не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку, цей рядок заповнюється

Те саме

Призовники

Група обліку

«Призовник»

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Військкомат, у якому призовник перебуває на обліку

Перебуває на спеціальному обліку

Вказується про надання відстрочки від призову на військову службу і на який строк

Інші рядки

Не заповнюються

* Особові картки генералів, адміралів, офіцерів запасу заповнюються в такому ж порядку, як і особові картки солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів запасу, з урахуванням наведених в таблиці особливостей.

В особових картках осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України, за вказівкою військового комісаріату після 1 січня року, наступного за роком досягнення граничного віку, викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: «Знятий з виключенням з військового обліку за віком».

Особові картки військовозобов’язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

 • перша — особові картки генералів, адміралів і офіцерів запасу;
 • друга — особові картки солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів запасу;
 • третя — особові картки військовозобов’язаних-жінок;
 • четверта — особові картки призовників.

Особові картки військовозобов’язаних, які мають відстрочку від призову при мобілізації та у воєнний час, виділяють окремо в кожній групі.

У загальній картотеці підприємства зберігаються особові картки осіб, знятих з військового обліку за віком чи за станом здоров’я.

Звернути увагу. На великих підприємствах картотека особових карток працівників розміщується відповідно до структурних підрозділів (цехів) із поділом на вказані вище чотири групи.

Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників зберігається згідно з порядком, установленим для зберігання секретних документів (окремо від загальної картотеки, в опломбованій металевій шафі).

Особливості військового обліку осіб, пов’язаних за родом занять з постійним переміщенням

Облік працівників, які працюють на суднах

Військовозобов’язані і призовники, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на облік за встановленим порядком обліковими органами за місцем приписки цих суден.

Військовозобов’язані і призовники із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які проживають на судні без постійного місця проживання в портах приписки суден чи в населених пунктах за місцем дислокації кадрових органів, що обслуговують ці судна, одночасно з пропискою беруться на військовий облік в облікових органах за місцем розташування відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту та флотилій.

Для оформлення прийняття на облік і зняття з обліку військовозобов’язаних і призовників плаваючого складу їх військово-облікові документи доставляють в облікові органи за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.

У випадку, коли судна на період зимової навігації перебазовуються в інші порти з місць їх прописки чи дислокації кадрових служб, військовозобов’язані та призовники плаваючого складу, які обслуговують ці судна, повинні залишатися на військовому обліку в облікових органах за місцем розташування кадрових служб відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту за місцем постійної прописки цих суден.

Працівники громадського харчування, медичні працівники, метеорологи та інші особи зі складу військовозобов’язаних і призовників, які працюють і проживають на суднах і плавучих базах морського і річкового флотів, підлягають військовому обліку так, як і особи плаваючого складу.

Облік працівників підприємств, які змінюють своє місце розташування

Військовозобов’язані та призовники, які працюють в польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях, партіях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, в пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та на ділянках, в будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та на підводно-технічних роботах, а також в інших прирівняних до цих організаціях за родом роботи з постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, а також які працюють в об’єднанні державних цирків, беруться на облік обліковими органами за місцем знаходження основних баз, будівельно-монтажних та інших організацій, що користуються правом прийняття на роботу і звільнення з роботи.

Для оформлення на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, яких приймають на роботу в зазначені організації, чи зняття з військового обліку осіб, які звільнилися з роботи, адміністрація цих організацій зобов’язана подавати у відповідні військово-облікові органи картки прописки (домові книги) та військово-облікові документи військовозобов’язаних і призовників.

Відповідальність за порушення порядку військового обліку

Керівники, інші посадові особи підприємств та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, неприбутті за викликом до військкомату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом (ст. 42 Закону № 2232).

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУАП) передбачено накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:

 • неподання щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних військкоматів списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць (ст. 2112);
 • прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (ст. 2113);
 • незабезпечення на вимогу військкоматів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоди їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці (ст. 2114).

Повторне протягом року вчинення порушень (ст. 2112–4 КУАП), за які особу вже було піддано адміністративному покаранню, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Довідник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Рожнов Віктор
Переглядів: 156328 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com