Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі

СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
16.03.2010
Надання працівникам додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

У статті розглядається порядок надання працівникам додаткових відпусток у зв’язку з навчанням без відриву від виробництва. Цей порядок регламентується законодавчими актами України, відповідно до яких працівникам підприємств надаються оплачувані, частково оплачувані й неоплачувані навчальні відпустки.
Автори вказують періоди надання відпусток, їх тривалість і умови оплати працівникам, що навчаються в середніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти, аспірантурі тощо.

Загальний порядок надання відпусток у зв’язку з навчанням

Статтею 202 КЗпП України встановлено, що працівникам підприємств і організацій (далі — підприємство), які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган (далі — власник) повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Таке право закріплене Конвенцією Міжнародної організації праці № 140 про оплачувані навчальні відпустки від 24 червня 1974 року, яка ратифікована Законом України від 26 вересня 2002 року № 174-IV, і Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №  504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Відповідно до цієї Конвенції термін «оплачувана навчальна відпустка» означає відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на певний період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги.

Порядок надання працівникам додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка) регламентується законодавчими актами України, згідно з якими працівникам підприємств надаються оплачувані, частково оплачувані та неоплачувані навчальні відпустки.

Для одержання навчальної відпустки працівник подає власникові довідку або довідку-виклик навчального закладу, у якій повинні бути зазначені такі дані:

 • форма навчання;
 • рівень акредитації навчального закладу;
 • клас (курс), у якому навчається працівник;
 • період навчання, проведення сесії, випускних або перевідних іспитів у школі, вступних іспитів, державних іспитів, захисту дипломного проекту тощо;
 • підстава для надання відпустки.

Відповідно до заяви працівника (додаток 1) і довідки-виклику (додаток 2) власник видає наказ про надання навчальної відпустки (додаток 3) або встановлення скороченого робочого часу.

Додаток 1

ЗАЯВА
про надання навчальної відпустки


Скачать RAR (2,8 Kb)

Додаток 2

ДОВІДКА-ВИКЛИК
вищого навчального закладу для надання навчальної відпустки


Скачать RAR (3,0 Kb)

Додаток 3

НАКАЗ
про надання навчальної відпустки


Скачать RAR (3,4 Kb)

Звернути увагу. Оплачувана навчальна відпустка надається незалежно від щорічних та інших додаткових відпусток. Вона не може переноситися на інший період, продовжуватися на святкові та неробочі дні; за невикористані дні цієї відпустки компенсація не виплачується.

Оскільки навчальним закладом на підставі статті 17 Закону України «Про освіту» від 23 березня 1991 року № 1060-XII (далі — Закон № 1060) тривалість навчальної відпустки розподіляється протягом усього навчального року, власник зобов’язаний надати цю відпустку саме у той період, що визначений навчальним закладом (ст. 202 КЗпП).

На час надання навчальних відпусток (ст. 211, 213, 216 КЗпП) за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП). Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону № 504).

Звернути увагу. Чинним законодавством України не передбачено надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються дистанційно або в екстернаті.
Одна з умов надання навчальних відпусток працівникам — їхнє успішне навчання без відриву від виробництва за заочною або вечірньою формою навчання в навчальних закладах (без академічної заборгованості та при виконанні навчального плану).

Відпустка у зв’язку з навчанням в середніх навчальних закладах

Працівникам, які одержують загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання, надаються власником підприємства навчальні відпустки із збереженням або без збереження заробітної плати (таблиця 1).

Таблиця 1. Надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються в середніх навчальних закладах

№ п/п

Категорія працівників, яким надається відпустка

Тривалість відпустки

Правова підстава

Із збереженням заробітної плати

1

Працівникам, які одержують загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання, на період складання:

Стаття 13 Закону № 504

• випускних іспитів в основній школі

10 календарних днів

• випускних іспитів у старшій школі

23 календарних дні

• перевідних іспитів в основній і старшій школах

Від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних

2

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу

21 і 28 календарних днів відповідно

Стаття 13 Закону № 504

3

Працівникам, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, протягом навчального року

1 день на тиждень із виплатою 50% середньої заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати

Стаття 209 КЗпП

Без збереження заробітної плати

4

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, у період навчального року

1–2 дні на тиждень

Стаття 210 КЗпП

Статтею 36 Закону № 1060 установлено, що:

 • основна школа — це школа другого ступеня, що забезпечує базову середню освіту (за термінологією, що використовувалася раніше, — випускні іспити в 9-ому класі);
 • старша школа — це школа третього ступеня, що забезпечує повну середню освіту (за термінологією, що використовувалася раніше, — випускні іспити в 11-ому класі).

При наданні відпустки для складання перевідних іспитів в основній або старшій школі конкретна тривалість навчальної відпустки повинна визначатися колективним договором, наприклад, можна встановити для основної школи — 4, для старшої — 6 календарних днів.

Звернути увагу. Навчальні відпустки на період складання перевідних іспитів в основній і старшій школах відповідно до пункту 3 частини першої статті 211 КЗпП надаються в календарних днях. При цьому вихідні дні не враховуються на підставі пункту 3 частини першої статті 13 Закону № 504.
Для складання випускних іспитів в основній або старшій школі, на відміну від попереднього випадку, надаються навчальні відпустки з урахуванням вихідних днів.

Право на навчальну відпустку тривалістю від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних не впливає на скорочення передбаченої статтею 209 КЗпП загальної кількості днів звільнення від роботи працівників, які успішно навчаються в основній або старшій школі. Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) включаються в тривалість навчальних відпусток.

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року відповідно до статті 209 КЗпП установлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більше ніж на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Тривалість і структура навчального року в школах визначаються навчальним закладом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року (п. 2.7 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 року № 284), що необхідно враховувати при визначенні навчального року.

Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

До професійно-технічних навчальних закладів (ст. 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР) належать:

 • професійно-технічні училища відповідного профілю;
 • професійні училища соціальної реабілітації;
 • вищі професійні училища;
 • професійні ліцеї;
 • професійні ліцеї відповідного профілю;
 • професійно-художні училища;
 • художні професійно-технічні училища;
 • вищі художні професійно-технічні училища;
 • училища-агрофірми;
 • вищі училища-агрофірми;
 • училища-заводи;
 • центри професійно-технічної освіти;
 • центри професійної освіти;
 • навчально-виробничі центри;
 • центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • навчально-курсові комбінати;
 • навчальні центри;
 • інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається навчальна відпустка із збереженням заробітної плати для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону № 504).

Відпустка у зв’язку зі вступом і навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти

Працівники підприємств, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ), незалежно від рівнів їх акредитації, мають право на навчальну відпустку без збереження заробітної плати (таблиця 2). Це ж право мають працівники, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при ВНЗ.

Таблиця 2. Надання працівникам навчальних відпусток без збереження заробітної плати для вступу (підготовки) у ВНЗ

№ п/п

Категорія працівників, яким надається відпустка

Тривалість відпустки

Правова підстава

1

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ

15 календарних днів (без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад)

Стаття 214 КЗпП, стаття 25 Закону № 504

2

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при ВНЗ, протягом навчального року

1 день на тиждень без збереження заробітної плати

Стаття 214 КЗпП

3

Працівникам для складання випускних іспитів на підготовчих відділеннях при ВНЗ

15 календарних днів (без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад)

Стаття 214 КЗпП

До вищих навчальних закладів належать (ст. 43 Закону № 1060):

 • технікуми (училища);
 • коледжі;
 • інститути;
 • консерваторії;
 • академії;
 • університети.

Відповідно до статусу ВНЗ встановлено чотири рівні їхньої акредитації:

 • І рівень — технікуми, училища, інші прирівняні до них ВНЗ;
 • ІІ рівень — коледжі, інші прирівняні до них ВНЗ;
 • ІІІ і ІV рівні — інститути, консерваторії, академії, університети (залежно від рівня акредитації).

На підставі статті 48 Закону № 1060 до установ післядипломної освіти належать:

 • академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення кваліфікації, навчально-курсові комбінати;
 • підрозділи ВНЗ (філіали, факультети, відділення та ін.);
 • професійно-технічні навчальні заклади;
 • відповідні підрозділи на підприємствах.

При визначенні тривалості навчальної відпустки (таблиця 3) ураховуються такі критерії:

 • форма навчання;
 • рівень акредитації навчального закладу;
 • курс навчання.

Таблиця 3. Надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються у ВНЗ, навчальних закладах післядипломної освіти

№ п/п

Категорія працівників, яким надається відпустка

Тривалість відпустки

Правова підстава

Незалежно від рівня акредитації

І–ІІ рівні акредитації

ІІІ–ІV рівні акредитації

Перший-другий курси

Третій і наступні курси

Зі збереженням заробітної плати

1

Працівникам, що успішно навчаються без відриву від виробництва у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, на період:

Стаття 216 КЗпП, стаття 15 Закону № 504

• настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів — для тих, хто навчається на першому та другому курсах

30 календарних днів із заочною формою навчання

10 календарних днів з вечірньою формою навчання

20 календарних днів з вечірньою формою навчання

• настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів —  для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах

40 календарних днів із заочною формою навчання

20 календарних днів з вечірньою формою навчання

30 календарних днів з вечірньою формою навчання

• складання державних іспитів у ВНЗ

30 календарних днів

2 місяці

• підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) — студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

2 місяці

4 місяці

2

Працівникам, які навчаються на останніх курсах ВНЗ, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів

1 день на тиждень з оплатою 50% заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, при шестиденному робочому тижні

1 день на тиждень з оплатою 50% заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, при шестиденному робочому тижні

Стаття 218 КЗпП

3

Студентам, які навчаються без відриву від виробництва, останніх курсів ВНЗ на період переддипломної практики та збору матеріалів для дипломного проекту

Місячна відпустка без збереження заробітної плати із установленням стипендії у розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок підприємства

Місячна відпустка без збереження заробітної плати із установленням стипендії у розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок підприємства

Пункт 5.7 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93

Без збереження заробітної плати

4

Працівникам, які навчаються на останніх курсах ВНЗ, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту або складання державних іспитів

1–2 дні на тиждень

1–2 дні на тиждень

Стаття 218 КЗпП

Навчальна відпустка надається протягом навчального року в строки, які обумовлені навчальними закладами. У зв’язку з цим власник зобов’язаний надати цю відпустку саме в той час, який визначено навчальним закладом.

Звернути увагу. Посилання на виробничу необхідність не є підставою для відмови працівникові у наданні відпустки у час, що визначений навчальним закладом.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які одержують другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти та ВНЗ, які мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому та наступних курсах ВНЗ відповідного рівня акредитації.

Звернути увагу. Право на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням та інші пільги, що передбачені чинним законодавством України, мають працівники, які навчаються лише у ВНЗ, що одержали ліцензії на підготовку фахівців відповідного профілю та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Частиною другою статті 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987-ХІІ визначено права та пільги громадян, які навчаються в духовних вищих (середніх) навчальних закладах. До них належать:

 • відстрочення проходження військової служби;
 • пільги при оподатковуванні.

Звернути увагу. Право на навчальні відпустки особам, які одержують освіту у вищих (середніх) духовних навчальних закладах, законодавством України не передбачено.

Статтею 216 КЗпП установлено, що для працівників, які навчаються у ВНЗ за вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, чинним законодавством України може надаватися інша тривалість навчальних відпусток. Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 28 червня 1997 року № 634, якою затверджено Порядок, тривалість і умови надання відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах за вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості. Так, понад відпустки, визначені статтею 15 Закону № 504, для працівників, які успішно навчаються у ВНЗ усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, передбачено надання додаткових відпусток за такими напрямками:

 • культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові інструменти та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) — щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 • театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно- і телемистецтво (кіно- і телережисура, кіно- і телеоператорство) — щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
 • філологія (мова та література) — щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.

Цією постановою зазначеним ВНЗ у разі потреби дозволено перерозподіляти навчальні відпустки залежно від навчання на певному курсі в межах загальної тривалості навчального процесу.

Відпустка для вступу та навчання в аспірантурі. Творчі відпустки

Навчальна відпустка для складання вступних іспитів в аспірантуру надається працівникові, який допущений до складання цих іспитів (з відривом або без відриву від виробництва), один раз на рік (таблиця 4).

Таблиця 4. Надання навчальних відпусток працівникам для вступу (навчання) в аспірантуру. Творчі відпустки

№ п/п

Категорія працівників, яким надається відпустка

Тривалість відпустки

Правова підстава

Із збереженням заробітної плати

1

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів один раз на рік

10 календарних днів на кожний іспит

Стаття 216 КЗпП, стаття 15 Закону № 504

2

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 календарних днів

Стаття 216 КЗпП, стаття 15 Закону № 504

3

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, протягом чотирьох років навчання за їхнім бажанням

1 день на тиждень з оплатою 50% середньої заробітної плати

Стаття 218 КЗпП, стаття 15 Закону № 504

4

Працівникам, яким надається творча відпустка для захисту:
• кандидатських дисертацій;
• докторських дисертацій

До 3 місяців
До 6 місяців

Стаття 77 КЗпП, стаття 16 Закону № 504, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» від 19 січня 1998 року № 45 (далі — Постанова № 45)

5

Працівникам, яким надається творча відпустка для написання підручника, наукової праці (монографії, довідника тощо)

До 3 місяців

Стаття 77 КЗпП, стаття 16 Закону № 504, Постанова № 45

Без збереження заробітної плати

6

Працівникам, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, протягом четвертого року навчання за їхнім бажанням

Додатково ще 1 день
на тиждень

Стаття 218 КЗпП, стаття 25 Закону № 504

7

Працівникам, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, протягом четвертого року навчання за їхнім бажанням

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ або закладу науки і назад

Стаття 25 Закону № 504

8

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ або закладу науки і назад

Стаття 25 Закону № 504

Звернути увагу. Складати іспити в аспірантуру можна кілька разів на рік, але користуватися пільгами протягом календарного року можна лише один раз.

Якщо всі кандидатські іспити складено, вступні іспити в аспірантуру складанню не підлягають, у зв’язку з чим відпустка у таких випадках не надається (п. 38 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309).

Творча відпустка для завершення дисертації надається працівникам, які успішно поєднують основну роботу з науковою (див. таблицю 4). Надається вона працівникові на підставі його заяви (додаток 4) і рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації (додаток 5) або науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки. Після чого видається відповідний наказ (додаток 6).

Додаток 4

ЗАЯВА
про надання творчої відпустки


Скачать RAR (2,8 Kb)

Додаток 5

РЕКОМЕНДАЦІЯ
на надання творчої відпустки


Скачать RAR (3,0 Kb)

Додаток 6

НАКАЗ
про надання творчої відпустки


Скачать RAR (3,4 Kb)

Звернути увагу. Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук особам, які закінчили відповідну аспірантуру або докторантуру, а також здобувачеві одного та того ж ступеня повторно.

Творча відпустка для написання підручника, наукової праці надається працівникові на підставі його заяви та довідки видавництва про включення підручника або наукової праці до плану випуску видання цього року.

Якщо підручник або наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

Відпустка без збереження заробітної плати

Власник в обов’язковому порядку надає навчальну відпустку без збереження заробітної плати:

 • працівникам, які навчаються у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, у період навчального року (п. 4 таблиці 1);
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ та на підготовчі відділення навчальних закладів (п. 1, 3 таблиці 2);
 • працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при ВНЗ (п. 2 таблиці 2);
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва (п. 7 таблиці 4);
 • працівникам, які навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва (п. 8 таблиці 4);
 • працівникам, які навчаються в аспірантурі протягом четвертого року навчання (п. 6 таблиці 4).

Власник має право, при наявності виробничих обґрунтувань, відмовити у наданні працівникові відпустки без збереження заробітної плати:

 • працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання 1–2 дні на тиждень (ст. 210 КЗпП);
 • працівникам протягом 10 місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів, які навчаються у ВНЗ, 1–2 дні на тиждень (частина третя ст. 218 КЗпП).

Крім того, власник відповідно до статті 214 КЗпП понад дні відпустки без збереження заробітної плати зобов’язаний надати час, необхідний для проїзду до місцезнаходження ВНЗ та назад, а також оплатити такий проїзд один раз на рік у розмірі 50% вартості проїзду (ст. 219 КЗпП). Оплата проїзду повинна провадитися відповідно до правил оплати проїзду при відрядженнях.

Відповідно до частини сьомої статті 252 КЗпП на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, надається навчальна відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Радчук Анатолій, Біловодська Олена
Переглядів: 145351 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Підсумований облік робочого часу: для чого і як враховують неявки працівників
Номенклатура справ: етапи розроблення
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Унесення змін до штатного розпису
Особливості надання соцвідпусток на дітей
Щорічні відпустки: найактуальніші запитання
Документальне оформлення щорічних відпусток: покроковий алгоритм
Уведомление о приеме на работу от «А» до «Я»

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2024 © МЕДІА-ПРО
2024 © HR Liga

Copyright © 2005–2024 HR Liga
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com