Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
19.12.2008
Кадрові рішення: ухвалення рішень про переведення та переміщення на іншу роботу

У процесі практичної роботи нерідко виникають обставини, які потребують зміни тих чи інших умов трудового договору, обумовлених під час його укладання. Переведення на іншу роботу — одна з таких змін, передбачених законодавством. Автор наводить ознаки, за якими можна кваліфікувати переведення на іншу роботу. Якщо переведення має постійний характер, роботодавець зобов’язаний внести відповідний запис до трудової книжки працівника, його особової картки, інших облікових документів.

У процесі практичної роботи нерідко виникають обставини, які потребують зміни тих чи інших умов трудового договору, обумовлених під час його укладання. Одна із змін, передбачених законодавством, — переведення на іншу роботу. Переведення — це доручення працівникові виконувати роботу, не передбачену трудовим договором, тобто таку, яка не відповідає чи його спеціальності, чи кваліфікації, чи посаді, або роботу, під час виконання якої змінюється обсяг чи характер обов’язків, розмір заробітної плати, місце роботи та інші істотні умови.

Переведення на іншу роботу можна кваліфікувати за такими ознаками:

  • строки (постійні і тимчасові);
  • місце (на тому самому підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство); в іншій місцевості, у т. ч. разом з підприємством);
  • мета (заохочення сумлінного працівника переведенням на іншу, вищу посаду тощо);
  • причина (перерозподіл персоналу; скорочення чисельності або штату працівників; аварія, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, інші обставини, які можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей; простій; стан здоров’я працівника — переведення на легшу роботу; інші);
  • джерело ініціативи (роботодавець; працівник; третя особа — не учасник трудових відносин).

Відповідно до статті 32 КЗпП України будь-яке переведення працівників на іншу роботу допускається лише за їхньою згодою. При переведенні, згідно зі статтею 33 КЗпП, строком до одного місяця* на іншу роботу, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, згода не потрібна. Таке переведення здійснюється, щоб відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Проте і в цих випадках заборонено тимчасово переводити на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до 18 років без їхньої згоди.

Законодавством не встановлено форми давання згоди на переведення. Для того щоб запобігти можливим спорам, бажано, щоб працівник давав письмову згоду на переведення. Працівник, ознайомившись з наказом, робить такий запис: «З наказом ознайомлений. З переведенням згоден», ставить підпис і дату.

Згоду працівника має бути зазначено в наказі (якщо працівника переводять з ініціативи роботодавця).

Роботодавець, відповідно до частини другої статті 32 КЗпП, має право переміщати працівника на інше робоче місце, доручати роботу на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, без його згоди. Разом з тим він не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Переміщення не може бути безмотивним, не зумовленим інтересами виробництва.

Особливості переведення та переміщення подано в таблиці.
_____________
* Відповідно до статті 2411 КЗпП, строк виникнення та припинення трудових прав та обов’язків, який обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа нема, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Вид переведення, підстави, правові засади, прийняття та оформлення рішень

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві (частина перша ст. 32 КЗпП) 1. Має бути отримана згода працівника.

2. Переведення постійне.

3. Ініціатива щодо переведення може належати як працівникові, так і роботодавцеві.

4. Під час переведення випробування не встановлюється.

5. Відповідно до статті 114 КЗпП під час переведення працівника на нижчеоплачувану роботу зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

6. Вноситься відповідний запис до трудової книжки працівника
Переведення працівника може бути зумовлене потребою перерозподілу персоналу, змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності або штату працівників, звільненням у зв’язку з поновленням працівника, який виконував цю роботу раніше (пп. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП), у зв’язку з обмеженням спільної роботи родичів, в інших випадках, коли роботодавець, перед тим як звільнити працівника, зобов’язаний запропонувати йому іншу роботу.
Крім того, підставами для переведення можуть бути отримання нової спеціальності, кваліфікації у зв’язку з успішним закінченням виробничого навчання, переведення на більш високу посаду тощо.
Рішення про переведення приймається на підставі заяви працівника або відповідного подання (доповідної записки) керівника структурного підрозділу (кадрової служби).
Переведення оформляється наказом.
До видання наказу про переведення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з умовами праці на тій роботі (посаді), на яку передбачено його перевести.
Працівник, якого переводять в інший структурний підрозділ, звітує за попереднім місцем роботи про зданий інструмент, спецодяг тощо, знімається з табельного обліку, якщо потрібно, проходить медичний огляд, інструктаж із техніки безпеки.
Після видання наказу про переведення працівника на іншу роботу до його трудової книжки, особової картки (форма № П-2) та інших облікових документів вносяться відповідні записи

Зразки формулювань

наказів

записів у трудову книжку

СОЛОМЧЕНКО Ірину Федорівну, фахівця I категорії відділу організації праці і заробітної плати, перевести постійно на посаду фахівця I категорії виробничого відділу з 16 квітня 2007 року з посадовим окладом 900 грн. на місяць Переведено на посаду фахівця I категорії виробничого відділу
СЛЮСАРЕНКА Віталія Гнатовича, токаря 4-го розряду механічного цеху, перевести, за його згодою, постійно контролером ВТК цього самого цеху з 21 листопада 2006 року з окладом 800 грн. на місяць Переведено на посаду фахівця I категорії виробничого відділу
КУХАРЕНКА Віктора Михайловича, водія, перевести, за його згодою, постійно заправником з 14 травня 2007 року з окладом 700 грн. на місяць Переведено контролером ВТК механічного цеху
ВІКТОРОВУ Наталю Олександрівну, старшого економіста, перевести, за її згодою, постійно на посаду начальника планово-економічного відділу з 15 січня 2007 року з посадовим окладом 1200 грн. на місяць Переведено на посаду начальника планово-економічного відділу

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Переведення на роботу в іншу місцевість (частина перша ст. 32 КЗпП) 1. Має бути отримана згода працівника.

2. Переведення постійне.
3. Ініціатива переведення зазвичай належить роботодавцеві.

4. Переведення здійснюється в структурний підрозділ (філію, представництво), який міститься в іншій місцевості.
Інша місцевість — це інший населений пункт (п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації при переїзді в іншу місцевість» від 2 березня 1998 року № 255).

5. Причиною такого переведення також може бути зміна місця розташування самого підприємства.
Якщо працівник не згоден на переведення в іншу місцевість разом з підприємством, трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

6. Відповідно до статті 120 КЗпП працівникам виплачується:
• вартість переїзду працівника та членів його родини;
• витрати на перевезення майна;
• добові за час перебування в дорозі;
• одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена родини, який переїжджає;
• заробітна плата за дні збирання в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі
Рішення про переведення працівника на роботу в іншу місцевість (приймається роботодавцем, на підставі доповідної записки керівника кадрової служби або заяви працівника) оформляється наказом, у якому поряд із зазначенням посади, розміру посадового окладу (окладу, тарифної ставки) і дати переведення зазначається перелік виплат і компенсацій, передбачених статтею 120 КЗпП.
Норми про гарантійні і компенсаційні виплати, які провадяться на користь працівників, встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді в іншу місцевість» від 2 березня 1998 року № 255.
Після видання наказу про переведення працівника на роботу в іншу місцевість до його трудової книжки, особової картки (форма № П-2) та інших облікових документів вносяться відповідні записи

Зразок формулювання

наказу

записів у трудову книжку

У зв’язку зі створенням філій підприємства (рішення зборів акціонерів від 21 вересня 2006 року, протокол № 7),
НАКАЗУЮ:
1. Перевести, за згодою, постійно з 1 вересня 2006 року:
1.1. До філії підприємства у Харківській області:
КАЛЬЧЕНКО Ірину Федорівну, економіста I категорії відділу організації праці і заробітної плати, на посаду провідного економіста філії з посадовим окладом 900 грн. на місяць.
1.2. До підприємства у Херсонській області:
КОЗЛОВА Олега Михайловича, головного спеціаліста виробничо-технічного відділу, на посаду заступника директора філії з посадовим окладом 1200 грн. на місяць.
2. КАЛЬЧЕНКО Ірині Федорівні, КОЗЛОВУ Олегу Михайловичу відшкодувати витрати та виплатити компенсації, передбачені статтею 120 КЗпП України, за наданими ними документами

Переведено на посаду провідного економіста філії підприємства у Харківській області

Переведено на посаду заступника директора філії підприємства у Херсонській області

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (частина перша ст. 33 КЗпП) 1. Має бути одержана згода працівника.

2. Ініціатор переведення — роботодавець.

3. Переведення тимчасове.

4. Термін переведення визначає роботодавець.

5. Переведення допускається, коли роботодавець не має змоги в інший спосіб розв’язати проблеми, що виникли.

6. Переведення задля заміни відсутнього працівника може здійснюватися в надзвичайних випадках, наприклад, коли є загроза життю людей чи їхнім нормальним життєвим умовам.

7. Коли закінчується термін переведення, працівник повертається до виконання попередньої роботи без видання окремого наказу
Рішення про переведення на іншу роботу (посаду) оформляється наказом роботодавця, яким має бути обов’язково встановлено термін такого переведення.
У цьому разі відомості про переведення до трудової книжки і облікових документів працівника не заносяться

Зразок формулювання

наказу

запису в трудову книжку

ГОЛОВКА Сергія Петровича, менеджера із збуту, за його згодою, перевести на посаду менеджера з реклами тимчасово з 13 березня 2007 року строком на один місяць з посадовим окладом 1200 грн. на місяць

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Тимчасове переведення на іншу роботу для відвернення обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (частина друга ст. 33 КЗпП) 1. Переведення здійснюється без згоди працівника, якщо робота не протипоказана за станом здоров’я.

2. Переведення здійснюється з ініціативи роботодавця, щоб відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу можливе в разі не якоїсь виробничої аварії, а тільки щоб відвернути або ліквідувати наслідки такої аварії, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.

3. Термін переведення — не більше одного місяця. При цьому законодавством не обмежено кількість таких переведень та загальну їх тривалість.

4. Оплата праці за виконану роботу має бути не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

5. Не може застосовуватися це переведення до вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда віком до шести років, а також осіб віком до 18 років без отримання їхньої згоди.

6. Виконання наказу про переведення в цьому випадку — обов’язок працівника. Відмова працівника від виконання наказу може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за статтею 139 КЗпП, згідно з якою працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, вчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу
Рішення ухвалюється на підставі доповідної записки керівника служби охорони праці (іншої посадової особи) та пропозицій кадрової служби щодо залучення певних працівників до роботи з відвернення або ліквідації обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (ураховуючи стан здоров’я та згоду працівників, яких законодавством заборонено переводити на іншу роботу в цьому випадку) з наступним оформленням відповідного наказу.
Записи до трудової книжки, облікових документів працівників не вносяться. Занесення відомостей про переведення до трудової книжки працівника можливе, якщо він виконував роботу, для якої законодавством передбачено надання йому будь-яких пільг, зокрема щодо пенсійного забезпечення

Зразок формулювання

наказу

запису в трудову книжку

КИРИЧЕНКА Олега Павловича, електрослюсаря транспортного цеху, перевести газозварником енергетичного цеху з 26 лютого 2007 року тимчасово, до усунення наслідків аварії, але не більш ніж на один місяць.
Оплату праці Кириченку О. П. здійснювати за виконану роботу в розмірі не нижче середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП) 1. Має бути одержана згода працівника.

2. Переведення допускається лише з урахуванням спеціальності і кваліфікації.

3. Відмова працівника від переведення в разі простою не є порушенням обов’язків
Рішення про переведення на іншу роботу в разі простою (зупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами) ухвалюється на підставі заяви працівника чи доповідної записки керівника структурного підрозділу, де стався простій, погоджується з кадровою службою і оформляється в установленому порядку.
Залежно від ухваленого рішення в наказі має бути зазначено:
• причини переведення;
• місце переведення;
• час переведення;
• оплата праці.
Внесення записів до трудової книжки і облікових документів не передбачено

Зразок формулювання

наказу

запису в трудову книжку

У зв’язку з тимчасовим скороченням надходжень паливно-мастильних матеріалів та виникнення простою автотранспорту
НАКАЗУЮ:
КАРПЕНКА Ігоря Петровича, МОКІЄНКА Валентина Сергійовича, КОЛІНЬКА Миколу Івановича, водіїв, перевести, за їхньою згодою, слюсарями 4-го розряду з ремонту автомашин на час простою з оплатою праці відповідно до встановлених відрядних розцінок

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Переведення на легшу роботу (ст. 170 КЗпП) 1. Переведення може ініціювати як працівник, який за станом здоров’я потребує легшої роботи, так і роботодавець.
Якщо ініціатива належить роботодавцеві, необхідно отримати згоду працівника щодо його переведення.
Якщо ініціатором переведення є працівник, роботодавець зобов’язаний перевести працівника на легшу роботу відповідно до медичного висновку.

2. Потребу в легшій роботі має бути підтверджено медичним висновком, у якому можуть бути зазначені роботи, на які рекомендується перевести працівника.

3. Після закінчення строку переведення (якщо воно було тимчасовим) працівник може повернутися до виконання попередньої роботи.

4. Відповідно до статті 170 КЗпП у разі переведення за працівником зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів.
У випадках, передбачених законодавством, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Рішення про переведення працівника на легшу роботу ухвалюється зазвичай на підставі заяви працівника і медичного висновку (це може бути висновок ЛКК, МСЕК або лікаря, який лікує працівника, затверджений головним лікарем лікувального закладу), оформляється наказом.
У наказі має бути зазначено професію (кваліфікацію), структурний підрозділ (якщо є), строк переведення, розмір посадового окладу (окладу, тарифної ставки), а також розмір і строк збереження попереднього заробітку (у разі, якщо на новій роботі він менший).
При переведенні працівника на постійну роботу до його трудової книжки, особової картки (форма № П-2) та інших облікових документів вносяться відповідні записи

Зразки формулювань

наказів

записів в трудову книжку

ГОРБАНЯ Петра Олексійовича, сторожа, перевести, за станом здоров’я, гардеробником з 16 квітня 2007 року строком на два місяці з окладом 700 грн. на місяць.
Зберегти Горбаню П. О. попередній середній заробіток протягом двох тижнів

КОСТЕНКО Ганну Іванівну, шліфувальницю малярного цеху, перевести постійно, за станом здоров’я, обліковцем складального цеху з 26 лютого 2007 року з окладом 800 грн. на місяць.
Зберегти Костенко Г. І. попередній середній заробіток протягом двох тижнів
Переведено обліковцем складального цеху

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Переведення на легшу роботу вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 178 КЗпП) 1. Вагітних жінок відповідно до медичного висновку переводять на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

2. Жінок, які мають дітей до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи, переводять на іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

3. Якщо заробіток жінок, яких переводять на іншу роботу, є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачують фактичний заробіток
Рішення про переведення вагітних жінок ухвалюють зазвичай на підставі заяви працівниці і медичного висновку (зазначають вид роботи, яку можна виконувати вагітній жінці, заборонені роботи). Що ж стосується жінок, які мають дитину віком до трьох років, підставою для переведення може бути заява працівниці, медичний висновок, інші об’єктивні дані, які свідчать про неможливість виконання попередньої роботи.
Рішення про переведення оформляється наказом, у якому зазначають підстави (причини) переведення, строк переведення, розмір і термін збереження заробітної плати.
Відомості про переведення до трудової книжки та облікових документів не вносяться

Зразки формулювань

наказів

записів в трудову книжку

ХОМЕНКО Ганну Іванівну, кухаря, перевести з 16 липня 2007 року тимчасово, на період вагітності, комірником зі збереженням середнього заробітку за попереднім місцем роботи.

ШУЛИКУ Вікторію Петрівну, штукатура цеху № 2, перевести з 23 липня 2007 року тимчасово, до досягнення її дитиною віку трьох років, комірником зі збереженням середнього заробітку за попереднім місцем роботи

Вид переведення, підстави

Правові засади

Прийняття та оформлення рішень

Переміщення на іншу роботу (частина друга ст. 32 КЗпП) 1. Згоди працівника не потрібно.

2. Ініціатива переміщення належить роботодавцеві.

3. Переміщення можливе в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

4. Переміщення працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я, не дозволяється.

5. У разі, якщо в результаті переміщення працівника зменшується його заробіток з незалежних від нього причин, провадиться доплата до його попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення
Підставою прийняття рішення про переміщення працівника на іншу роботу може бути доповідна записка керівника виробничого підрозділу (кадрової служби).
Рішення оформляється відповідним наказом.
Відомості про переміщення до трудової книжки і облікових документів не заносяться

Зразок формулювання

наказу

запису в трудову книжку

ГРИГОРЕНКО Аллу Миколаївну, СОРОКУ Валентину Олексіївну, МОРГУН Тамару Миколаївну, ГОРЛОВУ Галину Вікторівну, монтажниць радіоапаратури цеху № 4, перемістити з 10 липня 2007 року в експериментальний цех в межах спеціальності і кваліфікації, обумовлених трудовими договорами, з попереднім графіком роботи та без змін умов оплати праці

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Рожнов Віктор
Переглядів: 161918 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com