Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
27.11.2008
Кадрові рішення: ухвалення рішень про прийняття на роботу

Одне з найважливіших кадрових питань — рішення про прийняття на роботу, що, по суті, забезпечує реалізацію права громадян на працю, передбаченого Конституцією України. Для прийняття такого рішення має бути виконано комплекс процедур, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку, а в окремих випадках — нормами і положеннями чинного трудового законодавства. Дотримання цих процедур — запорука законності й правомірності ухваленого рішення, а отже — трудових відносин між власником або уповноваженим ним органом і найманим працівником.
У статті у вигляді таблиць і додатків подано переліки пільг і гарантій та обмежень при влаштуванні на роботу, зразки формулювань наказів і записів у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки тощо…

Одне з найважливіших кадрових питань — рішення про прийняття на роботу, що, по суті, забезпечує реалізацію права громадян на працю, передбаченого Конституцією України. Для прийняття такого рішення має бути виконано комплекс процедур, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку, а в окремих випадках — нормами і положеннями чинного трудового законодавства. Дотримання низки певних процедур — запорука законності й правомірності ухваленого рішення, а отже — трудових відносин між власником або уповноваженим ним органом (далі — власник) і найманим працівником.

На практиці процедури, пов’язані з прийняттям на роботу, виконуються кадровою службою підприємства, установи, організації (далі — підприємство).

Отримання від особи, що працевлаштовується, відповідних документів і проведення співбесіди

Відповідно до статті 24 КЗпП України особа, яка працевлаштовується на роботу, зобов’язана подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі якщо ж вона працевлаштовується вперше, — диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку).

Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України та інших військових формувань, мають пред’явити військовий квиток.

Особи, звільнені з місця відбування кримінального покарання, зобов’язані пред’явити довідку про звільнення.

У деяких випадках, передбачених законодавством, окрім зазначених документів, особи, що працевлаштовуються, повинні подати, зокрема:

 • документ про освіту та професійну підготовку;
 • свідоцтво про народження (подають неповнолітні віком 14–15 років). При цьому відповідно до статті 188 КЗпП потрібна згода одного з батьків або особи, що його замінює, яку бажано отримати в письмовій формі;
 • паспортний документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН і визнаний Україною, а також посвідку на проживання в Україні (пред’являють іноземні громадяни або особи без громадянства)1;
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за установленою формою (подають особи, які працевлаштовуються на роботу, що вимагає проходження первинного профілактичного огляду згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року № 1238);
 • посвідчення про приписку до призовної дільниці (призовники).

Особи, які працевлаштовуються на роботу, також можуть подавати:

 • страхове свідоцтво (відповідно до п. 17 Порядку видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року № 1306);
 • анкету (дає змогу кадровій службі отримати відомості про мотивацію працівника, попередню його роботу тощо);
 • відомості про місце проживання (у деяких випадках можуть бути необхідні: наприклад, під час виплати відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків, тощо).

Особа, яка працевлаштовується за сумісництвом на іншому від основної роботи підприємстві, подає всі документи, передбачені для зайняття посади (отримання робочого місця), крім трудової книжки і дозволу на таку роботу з основного місця роботи.

Застереження.
• 
Відмова в прийнятті на роботу через ненадання особою документів, не передбачених законодавством, розцінюється як необґрунтована, що заборонено частиною першою статті 22 КЗпП.
• Прийняття на роботу особи без паспорта відповідно до статті 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу.
• Не допускається прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (порушення відповідно до статті 2113 КУпАП тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу).
• У разі прийняття на роботу іноземців за відсутності дозволу на працевлаштування з підприємства, незалежно від форми власності, стягується штраф за кожну таку особу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів.

Подання необхідних документів і детальне ознайомлення з ними, а також співбесіда з особою, яка працевлаштовується, дає змогу кадровій службі з’ясувати відомості, необхідні для виконання певних процедур, зокрема узгодження умов трудового договору та його укладення, а саме:

 • чи не передбачено чинним законодавством для особи, яка працевлаштовується, пільг і соціально-трудових гарантій (таблиця 1);
 • чи не має майбутній працівник обмежень щодо виконання запропонованої йому роботи (таблиця 2).

Таблиця 1

ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ
при працевлаштуванні на роботу

Пільги і гарантії

Підстави

Загальні гарантії. Недопустиме будь-яке обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять та місця проживання Ст. 22 КЗпП
Особам, запрошеним на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору Ст. 24 КЗпП
Працівник, звільнений за п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства), має право протягом одного року на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації Ст. 421 КЗпП
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям — за наявністю дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (до 18 років)* Ст. 184 КЗпП
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України Ст. 187 КЗпП
Заробітна плата працівникам, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи Ст. 194 КЗпП
Молодим спеціалістам  — випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких була заявлена підприємствами, надається робота за фахом на період не менше трьох років Ст. 197 КЗпП
Працівникам, звільненим у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за їх згодою інша рівноцінна робота (посада) Ст. 252 КЗпП, ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV
Працівникам, які переїжджають у зв’язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються гарантії, передбачені частиною другою статті 120 КЗпП, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може бути виплачена за погодженням сторін Ст. 120 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість»
від 2 березня 1998 року № 255
За громадянами, які проходять альтернативну службу, зберігається попередня робота (посада), яку вони виконували (займали) до направлення на службу, а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві Ст. 3 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»
від 12 грудня 1991 року № 1975-ХІІ
За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на їх працевлаштування в тримісячний строк на тому самому підприємстві на посаду не нижчу, ніж та, яку вони займали до призову на військову службу Ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»
від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ
Народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою про складання ним депутатських повноважень надається попередня робота (посада) Ст. 20 Закону України «Про статус народного депутата»
від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ
За дружиною (чоловіком) народного депутата діючого скликання, звільненою (звільненим) у зв’язку з переїздом народного депутата для виконання повноважень у Верховній Раді України, на вказаний період зберігається місце роботи (служби) Ст. 20 Закону України «Про статус народного депутата»
від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ
Помічнику-консультанту народного депутата України, звільненому у зв’язку із закінченням строку повноважень народного депутата, надається попередня робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював у органах державної влади або в органах місцевого самоврядування Ст. 34 Закону України «Про статус народного депутата»
від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ
Депутату, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві Ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
від 11 липня 2002 року № 93-IV

________________
* Зазначені пільги і гарантії поширюються також на батьків, які виховують дітей без матерів, а також на опікунів (піклувальників).

Таблиця 2

ОБМЕЖЕННЯ
при влаштуванні на роботу

Вид обмежень

Підстави

Забороняється сумісна робота (служба) на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які є між собою близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одне одному (на підприємствах державної форми власності)* П. 16 постанови РНК УРСР «Про суміщення посад та про службу родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектору»
від 4 червня 1933 року
Заборонено приймати осіб, яким не виповнилося 18 років, на роботу, пов’язану з виробництвом, зберіганням і торгівлею спиртними напоями Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння»
від 20 травня 1985 року № 280-XI
Не може бути укладено трудовий договір з особою на окремі посади, які вона не має права обіймати згідно з набуттям законної сили вироком суду Ст. 55 Кримінального кодексу України
Забороняється використовувати працю жінок та осіб, молодших 18 років, на важких і підземних роботах, а також на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці Ст. 174, 190 КЗпП
Не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності)** П. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»
від 3 квітня 1993 року № 245
Не допускається призначення працівника виконуючим обов’язки на вакантну посаду, за винятком, якщо призначення здійснюється органом вищого підпорядкування П. 2 Роз’яснення Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового заступництва»
від 29 грудня 1965 року № 30/39
Не допускається приймати на роботу осіб, яким не виповнилося 16 років (за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, можуть прийматися особи, які досягли 15 років) Ст. 188 КЗпП
Забороняється укладати трудовий договір з громадянами, яким за медичним висновком запропонована робота, протипоказана за станом здоров’я Ст. 24 КЗпП
Не допускається залучати до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років Ст. 176 КЗпП

________________
* Аналогічні обмеження відповідно до статті 251 КЗпП можуть встановлювати власники інших форм власності (це може бути передбачено правилами внутрішнього трудового розпорядку).
** Зазначене обмеження поширюється лише на державні і комунальні підприємства, установи, організації. Власник іншої форми власності може запроваджувати такі обмеження колективним договором, як це передбачено частиною другою статті 21 КЗпП.

За результатами ознайомлення з документами та співбесіди (за позитивного висновку) особі, котра працевлаштовується, може бути запропоновано взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади (така пропозиція можлива за умов, передбачених законодавством) або пройти тестування (має бути передбачено в правилах внутрішнього трудового розпорядку).

Тестування, як правило, проводиться керівником структурного підрозділу, до якого планується прийняти особу на роботу, з використанням заздалегідь розроблених тестів (можуть містити як теоретичні запитання, так і практичні завдання) і включенням до них питань, передбачених посадовими (робочими) інструкціями.

Узгодження умов трудового договору

Ця процедура передбачає узгодження між власником і особою, яка працевлаштовується, умов трудового договору (на практиці — умови пропонує власник). Зазвичай умови трудового договору поділяються на:

 • обов’язкові (передбачені нормами чинного законодавства):
  • місце роботи (відділ, цех, інший підрозділ тощо);
  • трудові функції (посилання на конкретну професію, у разі потреби — кваліфікацію чи посаду, яку займатиме працівник).
   Найменування роботи, професії чи посади, на яку приймається працівник, має відповідати найменуванню, зазначеному в Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій»;
  • оплата праці (обумовлюється основна складова заробітної плати: посадовий оклад, тарифна ставка, а також інші її складові, передбачені колективним договором).
   Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР до мінімальної заробітної плати не включаються: доплати, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати. Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) відповідно до статті 6 цього Закону здійснюється на основі тарифної ставки робітника 1-го розряду, що не перевищує законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
  • дата початку роботи;

 • додаткові (не є обов’язковими, можуть включатися як з ініціативи власника, так і особи, яка працевлаштовується):
  • строк трудового договору, який може бути:
   • безстроковим (укладається на невизначений строк);
   • строковим (укладається на певний строк, установлений за узгодженням сторін, у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк через характер роботи (сезонні роботи), умови її виконання (прийняття на період відсутності працівника, наприклад, у зв’язку з призовом на строкову військову службу, направленням для проходження альтернативної (невійськової) служби, обранням чоловіка або дружини депутатом Верховної Ради України, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) або через інтереси працівника (у заяві має бути зазначено конкретні причини, які спонукають особу укласти строковий трудовий договір);
   • таким, що укладається на час виконання певної роботи (у такому випадку сторони домовляються не про дату, не про строк, а про те, що трудовий договір укладено лише на час виконання вказаної роботи).
    Різновидом строкових трудових договорів є трудові договори з працівниками, зайнятими на сезонних роботах, і трудові договори з тимчасовими працівниками, які укладаються відповідно на строк до шести місяців (за Списком сезонних робіт і сезонних галузей, додаток 1) і до двох, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається його місце роботи (посада), — до чотирьох місяців2;
  • випробування (установлення випробування працівника має за мету перевірити його відповідність роботі, що доручається). Строк випробування відповідно до статті 27 КЗпП не може перевищувати трьох місяців, а в деяких випадках за узгодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації — шести місяців. Термін випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
   Не може бути встановлено строк випробування, зокрема: особам, які не досягли 18 років; молодим робітникам по закінченні професійних навчально-виховних закладів; молодим спеціалістам по закінченні вищих навчальних закладів (молоді спеціалісти, які працевлаштовуються в установленому порядку за направленням навчальних закладів); особам, звільненим в запас з військової або альтернативної (невійськової) служби;
  • укладення договору про повну матеріальну відповідальність (письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладаються з працівниками, які досягли вісімнадцятирічного віку, згідно з Переліком посад і робіт, додаток 2);
  • режим робочого часу (як правило, ініціюється особою, яка працевлаштовується на певний час. Це може бути неповний робочий день, неповний робочий тиждень тощо);
  • інші умови (передбачені частиною третьою ст. 120 КЗпП).

Додаток 1

СПИСОК
сезонних робіт і сезонних галузей
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278)

1. Лісова промисловість і лісове господарство

 • Добування живиці, барасу і ялинкової сірки.
 • Заготівля пньового осмолу.
 • Заготівля лика.
 • Лісокультурні роботи — підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках.
 • Лісозахисні і протипожежні роботи — боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів.
 • Заготівля насіння.
 • Збирання і переробка харчових продуктів лісу.
 • Польові лісовпорядні роботи.

2. Торфяна промисловість

 • Болотяно-підготовчі роботи.
 • Добування, сушіння та збирання торфу.
 • Ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах.

3. Сільське господарство

 • Робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин.
 • Робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях.

4. Переробні галузі промисловості

 • Робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції.
 • Робота на підприємствах цукрової галузі промисловості.
 • Первинне виноробство.

5. Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку

 • Роботи, пов’язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку.

6. Транспортно-дорожній комплекс

 • Авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах.

Додаток 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства
(утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 1977 года № 447/24)

I
Заведующие кассами; заведующие кладовыми ценностей; заведующие камерами хранения; заведующие складами и их заместители.

Старшие контролеры — кассиры и контролеры-кассиры; старшие контролеры и контролеры; старшие кассиры и кассиры; а также другие работники, выполняющие обязанности кассиров.

Заведующие сберегательными кассами первого разряда и заведующие операционными частями центральных сберегательных касс; начальники отделов, старшие инспектора и инспектора отделов по проверке и уничтожению погашенных ценных бумаг республиканских главных управлений и управлений Гострудсберкасс СССР; старшие эксперты и эксперты; старшие инспектора и инспектора республиканских главных управлений Гострудсберкасс СССР, осуществляющие экспертизу и оплату выигравших билетов денежно-вещевых лотерей; главные эксперты, старшие эксперты и эксперты, старшие инспектора и инспектора отдела экспертизы ценных бумаг Правления Гострудсберкасс СССР; старшие инспектора и инспектора депозитного отдела Правления Гострудсберкасс СССР.

Заведующие (директора при отсутствии заведующих отделами и секций) магазинами и их заместители; заведующие скупочных пунктов; заведующие товарными секциями (отделами), отделами заказов магазинов и их заместители; начальники цехов и участков предприятий торговли и их заместители.

Начальники товарных и товаро-перевалочных участков; старшие товароведы и товароведы, непосредственно обслуживающие материальные ценности.

Заведующие предприятиями общественного питания и их заместители; заведующие производством, начальники цехов (участков) и их заместители, старшие администраторы и администраторы залов (метрдотели) предприятий общественного питания.

Заведующие заготовительными пунктами; заведующие сепараторными отделениями.

Заведующие аптечными учреждениями и их заместители; заведующие отделами аптечных учреждений и их заместители; заведующие аптечными пунктами первой группы; провизоры-технологи (рецепторы-контролеры), фармацевты (ручнисты); старшие медицинские сестры структурных подразделений учреждений здравоохранения.

Заведующие хозяйством и коменданты зданий, осуществляющие хранение материальных ценностей.

Агенты по снабжению; экспедиторы по перевозке грузов; инкассаторы.

II
Работы по приему от населения всех видов платежей и выплате денег не через кассу.

Работы по обслуживанию торговых и денежных автоматов.

Работы: по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей на складах, базах (нефтебазах), автозаправочных станциях, холодильниках, пищеблоках, хранилищах, заготовительных (приемных) пунктах, товарных и товаро-перевалочных участках, камерах хранения, кладовых и гардеробах; по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, кемпингах, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, комнатах отдыха, на транспорте, в детских учреждениях, спортивно-оздоровительных и туристских организациях, пионерских лагерях, а также пассажирам всех видов транспорта; по экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов.

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества этих предметов (ценностей), их хранению, выполнению других операций с ними, по выдаче на прокат населению предметов культурно-бытового назначения.

Работы по продаже (отпуску) товаров (продукции), их подготовке к продаже независимо от форм торговли и профиля предприятия (организации).

Работы по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, их доставке (сопровождению), выдаче (сдаче).

Работы по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хранению, обработке и применению в процессе производства драгоценных металлов, драгоценных камней, синтетического корунда и изделий из них.

Работы по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяйственных и других животных.

Укладення трудового договору

Відповідно до статті 24 КЗпП трудовий договір повинен, як правило, укладатися в письмовій формі. Слова «як правило» свідчать про можливість укладення трудового договору в усній формі, що підтверджується практикою, через подання особою заяви, яка засвідчує її волевиявлення на працевлаштування, з наступним виданням наказу про прийняття на роботу. В той же час дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим, зокрема:

 • при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 • при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
 • у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі.

Особливою формою трудового договору є контракт, сфера застосування якого регламентується законами, а порядок укладення — Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170)3.

Процедура укладення трудового договору на роботу за сумісництвом не відрізняється від процедури укладення трудового договору на основну роботу.

Видання наказу

Досягнуті домовленості щодо умов трудового договору і дати початку роботи оформлюються наказом керівника підприємства, з яким прийнятий працівник повинен бути ознайомлений під розписку. В наказі (незалежно, в якій формі укладено трудовий договір) має бути продубльовано основні і додаткові умови трудового договору. Зразки формулювань розпорядчої частини наказів і відповідних записів у трудовій книжці наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

ЗРАЗКИ
формулювань наказів і записів у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки

У наказі (розпорядженні)

У трудовій книжці

Прийняття на роботу на невизначений строк

ПИЛИПЕНКА Івана Павловича призначити заступником директора комбінату з економічних питань з 13 грудня 2006 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: наказ по Харківському територіальному будівельному комплексу від 11.12.2006 року № 141-п
Призначено заступником директора комбінату з економічних питань
МИШУРУ Віктора Степановича призначити на посаду провідного фахівця інформаційно-методичного відділу з 6 липня 2006 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Мишури В. С.
Призначено на посаду провідного фахівця інформаційно-методичного відділу
КОЗАКА Михайла Петровича прийняти на роботу слюсарем 4-го розряду механічного цеху з 8 вересня 2006 року з двотижневим строком випробування з погодинною оплатою праці.
Підстава: заява Козака М. П.
Прийнято на роботу слюсарем 4-го розряду механічного цеху
КАРПЕНКО Галину Іванівну прийняти комірником складу № 4 з 7 травня 2007 року з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність.
Встановити посадовий оклад ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Карпенко Г. І.
Прийнято комірником складу № 4

Прийняття на роботу з установленням неповного робочого дня,
неповного робочого тижня або з поділом робочого часу на частини

МІСЮРУ Аллу Борисівну призначити на посаду бухгалтера 2-ї категорії централізованої бухгалтерії з 8 червня 2006 року з неповним робочим днем (4 год.). Встановити посадовий оклад у розмірі ___ грн. на місяць. Оплату праці здійснювати пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Місюри А. Б.
Призначено на посаду бухгалтера 2-ї категорії централізованої бухгалтерії
ШПАКА Миколу Ігоровича прийняти нормувальником механічного цеху з неповним робочим тижнем (30 год.) з 21 грудня 2006 року. Встановити посадовий оклад у розмірі ___ грн. на місяць. Оплату праці здійснювати пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Шпака М. І.
Прийнято нормувальником механічного цеху
ІЛЬЧУК Олену Степанівну прийняти експедитором відділу матеріально-технічного забезпечення з 15 березня 2007 року, встановивши їй робочий день з 6-ї до 10-ї год. і з 17-ї до 21-ї год., з окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Ільчук О. С.
Прийнято експедитором відділу матеріально-технічного забезпечення
КОЛОСОК Валентину Сергіївну призначити на посаду інспектора з кадрів цеху № 12 з 12 вересня 2006 року з неповним робочим тижнем, встановивши їй робочі дні: понеділок, середа, п’ятниця. Встановити посадовий оклад у розмірі ___ грн. на місяць. Оплату праці здійснювати пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Колосок В. С.
Призначено на посаду інспектора з кадрів цеху № 12

Прийняття на роботу на невизначений строк

КУЧЕРЕНКО Олену Вікторівну прийняти прибиральницею з 16 серпня 2006 року з неповним робочим днем, встановивши їй режим роботи: понеділок, середа, п’ятниця — з 9-ї до 14-ї год., вівторок, четвер — з 10-ї до 16-ї год. Встановити посадовий оклад у розмірі ___ грн. на місяць. Оплату праці здійснювати пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Кучеренко О. В.
Прийнято прибиральницею

Прийняття на посаду за конкурсом

ОСИПЕНКО Ларису Миколаївну призначити на посаду фахівця 1-ї категорії відділу інформації та реклами як таку, що пройшла за конкурсом, з 5 жовтня 2006 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць. Присвоїти Осипенко Л. М. 10-й ранг державного службовця.
Підстава: заява Осипенко Л. М.,
рішення конкурсної комісії від 02.10.2006 (протокол № 7)
Призначено на посаду фахівця 1-ї категорії відділу інформації та реклами за конкурсом. Присвоєно 10-й ранг державного службовця
СИНИЦЮ Сидора Григоровича, кандидата технічних наук, призначити старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки як такого, що пройшов за конкурсом з 1 вересня 2006 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Синиці С. Г.,
рішення ради інституту від 09.08.2006 (протокол № 9)
  
Призначено старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки за конкурсом

Прийняття на роботу за контрактом

ОВЧАРИКА Ігора Сергійовича призначити на посаду начальника конструкторського бюро з 12 липня 2006 року по 9 липня 2007 року за контрактом з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: контракт з Овчариком І. С. від 10.07.2006 № 23
Призначено на посаду начальника конструкторського бюро за контрактом

Прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства

ХОРЕНКА Віктора Володимировича призначити на посаду фахівця 1-ї категорії відділу праці і заробітної плати з 20 жовтня 2006 року в порядку переведення з Донецького заводу металоконструкцій з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Хоренка В. В.,
лист підприємства від 10.10.2006 № 01/297
Призначено на посаду фахівця 1-ї категорії відділу праці та заробітної плати в порядку переведення з Донецького заводу металоконструкцій

Прийняття на роботу на визначений строк

ГУСАК Валентину Вікторівну прийняти гардеробником за строковим договором на 8 місяців з 14 листопада 2006 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Гусак В. В.
Прийнято гардеробником
МІРОШНИЧЕНКО Ольгу Миколаївну призначити на посаду економіста 1-ї категорії відділу матеріально-технічного забезпечення з 12 квітня 2007 року на період перебування Фесенко А. К., економіста 1-ї категорії цього ж відділу, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Мірошниченко О. М.
Призначено на посаду економіста 1-ї категорії відділу матеріально-технічного забезпечення

Прийняття на роботу для виконання певної роботи

СЕМЕНЦЯ Сергія Вікторовича прийняти столяром 5-го розряду цеху № 4 з 5 липня 2006 року для виготовлення та встановлення дверей і вікон у гаражі з відрядною оплатою праці.
Підстава: заява Семенця С. В.
Прийнято столяром 5-го розряду цеху № 4
ЧУРСІНА Вадима Андрійовича призначити на посаду інженера-програміста 1-ї категорії з 19 квітня 2007 року для складання програми забезпечення заводу комплектувальними виробами з погодинною оплатою праці з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Чурсіна В. А.
Призначено на посаду інженера-програміста 1-ї категорії

Прийняття на роботу неповнолітніх

СВИРИДЕНКА Костянтина Костянтиновича прийняти на роботу учнем слюсаря складального цеху з 14 травня 2007 року. Встановити як неповнолітньому (17 років) тривалість робочого тижня 36 год. з оплатою праці як при повній тривалості щоденної роботи (ст. 51, 194 КЗпП України).
Підстава: заява Свириденка К. К.,
довідка про медичний огляд від 07.05.2007
Прийнято на роботу учнем слюсаря складального цеху

Прийняття на сезонну роботу

ТИЩЕНКА Василя Тихоновича прийняти вахтером у профілакторій на літній сезон з 25 травня по 5 вересня 2007 року з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Тищенка В. Т.
Прийнято вахтером у профілакторій на сезонну роботу

Прийняття на роботу тимчасових працівників

САВЧУКА Євгена Миколайовича прийняти слюсарем 5-го розряду цеху № 4 тимчасово, строком на два місяці, з 5 лютого 2007 року з відрядною оплатою праці.
Підстава: заява Савчука Є. М.
Прийнято слюсарем 5-го розряду цеху № 4 тимчасово
БОГДАНА Івана Матвійовича призначити на посаду головного фахівця проектно-конструкторського бюро тимчасово, з 20 вересня 2006 року, на час перебування головного фахівця Коваля О. П. на курсах підвищення кваліфікації до 23 листопада 2006 року, з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Богдана І. М.
Призначено на посаду головного фахівця проектно-конструкторського бюро тимчасово
ТВЕРДОХЛІБА Євгена Федоровича прийняти двірником тимчасово, з 5 вересня по 8 листопада 2006 року, з посадовим окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Твердохліба Є. Ф.
Прийнято двірником тимчасово

Прийняття на роботу за сумісництвом

КУНЦЕВИЧА Василя Степановича прийняти охоронником за сумісництвом з неповним робочим днем (4 год. на день) з 4 грудня 2006 року з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовими окладом ___ грн. на місяць.
Підстава: заява Кунцевича В. С.
(Запис «Прийнято охоронником за сумісництвом» вноситься до трудової книжки працівника за основним місцем роботи за його бажанням на підставі відповідної довідки з місця роботи за сумісництвом)

 

Слід звернути увагу на обов’язок власника:

 • забезпечити відповідно до статті 169 КЗпП за власні кошти проходження особами, які працевлаштовуються, попереднього медичного огляду (проходять лише особи, зазначені в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559);
 • до початку роботи за укладеним трудовим договором:
  • роз’яснити працівникові його права й обов’язки та ознайомити під розписку з умовами праці, наявністю на його робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, якщо їх ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я; з його правами на пільги за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;
  • провести інструктаж працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони (при цьому у відповідних документах має бути зроблено відмітки).

На підставі наказу кадрова служба (посадова особа, відповідальна за кадрове діловодство) вносить відповідні записи до облікових документів і в трудову книжку (див. Кадрові рішення: правові підстави, оформлення, облік проходження).

Якщо особа працевлаштовується вперше, трудову книжку оформляють в установленому порядку, вносячи до неї відповідні записи. На першій сторінці книжки її власник повинен поставити свій підпис.
_______________
1
За відсутності зазначених документів іноземні громадяни та особи без громадянства приймаються на роботу лише за наявності дозволу на їхнє працевлаштування, який має отримати власник або уповноважений ним орган (п. 2 Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 року № 2028).
2 Прийняття на роботу сезонних і тимчасових робітників і службовців регламентується Указами Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року № 310-ІХ і № 311-ІХ (чинні відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ).
3 Положення не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Рожнов Віктор
Переглядів: 66863 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com