Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
15.05.2018
Кому «світить» щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером

Робота за комп’ютером не проходить безслідно — ниють шия і спина, печуть очі, тріщіть голова. Хто не мріє отримати компенсацію за роботу з компом? Втілити мрії у реальності можна і ми розповімо, кому і як! А лист Мінсоцполітики, що коментується, нам у цьому допоможе.

Коментар до листа Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14

Робота із комп’ютером не вважається важкою чи шкідливою, якщо дотримані Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7, та Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держпромгірнагляду від 26.03.2010 р. № 65. Про це вказано у листі, що коментується.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики приказом від 14.02.2018 р. № 207 затвердило Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, розроблені на основі Директиви 90/270/ЄЕС.

Проте робота із комп’ютером все одно не лишена «особливого» статусу. Так, працівники, які працюють на електронно-обчислювальних машинах та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів (п. 58 розд. XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наведеного у додатку 2 до постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290).

Особливості надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (у тому числі за роботу із комп’ютером) розкриті у Законі України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) та Порядку застосування вищезгаданого Списку, затвердженому наказом Мінпраці від 30.01.1998 р. № 16 (далі — Порядок № 16). Підкреслимо, що цей наказ зареєстрований у Мін’юсті, а тому Порядок № 16 обов’язковий для застосування.

Незважаючи на древню назву «ЕОМ», насправді з урахуванням сучасної інтерпретації йдеться про комп’ютер.

Важливо! Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам (незалежно від посади), які працюють за комп’ютером незалежно від виду монітора.

Про це Мінсоцполітики вказує у листі, що коментується, а також у листі від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13.

Одразу зауважимо: держслужбовці і посадові особи місцевого самоврядування не мають права на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером. Однією із головних причин цього підходу слугує той факт, що таким посадовцям надається щорічна відпустка (для держслужбовців — щорічна основна, для посадових осіб місцевого самоврядування — щорічна без конкретизації підвиду) подовженої тривалості (30 календарних днів), яка і компенсує їм роботу в «особливих» умовах. Цей підхід застосовується у всіх випадках надання держслужбовцям і посадовим особам місцевого самоврядування щорічних додаткових відпусток, передбачених Законом № 504/96.

Якщо ж працівник не потрапив до категорії держслужбовців або посадових осіб місцевого самоврядування й працює за комп’ютером, то він може претендувати на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Проте і тут треба знати нюанси і обмеження, про які поговоримо далі.

«Комповідпустка» — щорічна відпустка

Щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером віднесена до виду щорічних відпусток (ст. 4 Закону № 504/96). Отже, на «комповідпустку» поширюються усі правила надання щорічної відпустки:

 • подовжується на святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП), що припадають на період цієї відпустки (ч. 2 ст. 5 Закону № 504/96);

 • надається у загальному випадку після закінчення 6 місяців безперервної роботи у роботодавця (ч. 5, 6 і 7 ст. 10 Закону № 504/96);

 • обов’язково включається до графіку відпусток (ч. 10 і 11 ст. 10 Закону № 504/96);

 • переноситься на інший період або продовжується у разі збігу цієї відпустки із тимчасовою непрацездатністю працівника, відпусткою у зв’язку із вагітністю та пологами, навчальною відпусткою та в інших випадках, вказаних у ч. 1 і 2 ст. 11 Закону № 504/96;

 • підлягає за бажанням працівника грошовій компенсації без звільнення (ч. 4 ст. 24 Закону № 504/96);

 • обов’язково компенсується при звільненні (ч. 1 ст. 24 Закону № 504/96) і т. п.

Умова про надання у колективному договорі

Список посад і професій працівників, яким належить щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером, визначають у колективному договорі (як правило, в його додатку), подекуди — у трудовому договорі. Тут же треба визначити конкретну тривалість «комповідпустки» залежно від посади і професії у межах максимально допустимої, тобто від 1 до 4 календарних днів (ст. 8 Закону № 504/96). При визначенні конкретної тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером враховують зайнятість працівника у цих умовах (ч. 2 ст. 8 Закону № 504/96).

Колективний договір не містить положень про надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером? Пам’ятайте: до колективного договору можуть вноситися зміни (ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII).

При цьому у листі, що коментується, і листі Мінсоцполітики від 22.02.2017 р. № 251/0/102-17/283 вказано: щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером надається працівникам в обов’язковому порядку, навіть якщо колективний договір не укладено або в колективному договорі не встановлено гарантію щодо встановлення працівникам таких відпусток.

Атестація

Атестацію робочих місць для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером не проводять. Справа у тому, що Закон № 504/96 і Порядок № 16 не містять вимоги про проведення атестації робочого місця для цілей надання цієї відпустки.

Якщо є кілька підстав для щорічної додаткової відпустки

Якщо працівник одночасно має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером та на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, він має обрати, якою самою відпусткою бажає скористатися (лист Мінсоцполітики від 21.09.2016 р. № 1344/13/84-16). Пояснюється це нормою ч. 1 ст. 10 Закону № 504/96: «Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України».

Про щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером йдеться у п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону № 504/96, а про щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день — у п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону № 504/96. Отже, ці відпустки підпадають під вищевказану обмежувальну норму. При цьому на сьогодні й досі не затверджений Порядок, який має врегулювати механізм надання щорічної додаткової відпустки у разі наявності декількох підстав для їх надання згідно із Законом № 504/96.

Тому для виконання обмежувальної норми ч. 1 ст. 10 Закону № 504/96 працівник, який одночасно має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером і щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, обирає одну із вказаних відпусток для використання. Про своє рішення він повідомляє у заяві.

Облік часу роботи із комп’ютером

Облік часу, відпрацьованого в умовах роботи за комп’ютером, здійснюється роботодавцем (п. 5 Порядку № 16). Стосовно застосування цієї вимоги у листі, що коментується, вказано: оскільки законодавством не визначено, у якій спосіб здійснюється такий облік, роботодавець самостійно приймає рішення щодо проведення такого обліку.

Фахівці Мінсоцполітики у своїх неофіційних консультаціях конкретизують, що облік відпрацьованого часу за комп’ютером може вестися у журналах, табелі обліку використання робочого часу. Наприклад, у табелі через дріб можна позначати кількість годин, безпосередньо відпрацьованих у контакті з комп’ютером.

Вважаємо, що заміри обліку робочого часу, протягом якого працівник певної посади або професії працює за комп’ютером, доцільно здійснювати одноразово (впродовж кількох тижнів або місяця) для цілей визначення права на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером і її тривалості. Після цього у додаток до колективного договору заносять посаду або професію працівника, який має право на «комповідпустку» із зазначенням її тривалості. Далі вже вважається, що працівник цієї посади або професії має право на цю відпустку при виконанні інших умов для її надання.

Стаж

Щорічну додаткову відпустку за роботу з комп’ютером надають пропорційно фактично відпрацьованому часу. При цьому до стажу роботи, що дає право на цю відпустку, зараховують (ч. 2 ст. 9 Закону № 504/96):

 • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади;

 • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

 • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Разом із тим до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером не включать: період перебування працівника у відпустці без збереження зарплати, додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку із навчанням, соціальній додатковій відпустці на дітей, відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років, «чорнобильській» відпустці, а також періоди тимчасової непрацездатності працівника, відсутності на роботі увесь робочий день через перебування на курсах підвищення кваліфікації (на конференціях, семінарах) тощо.

Підкреслимо, що для цілей надання щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером стаж обчислюють у робочих днях.

Як застосовувати такі приписи на практиці? Покажемо на прикладі 1.

 Приклад 1

Працівник працює за 40-годинним робочим тижнем із режимом роботи з понеділка по п’ятницю, вихідні дні — субота і неділя. За посадою, яку він обіймає, йому належить щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером тривалістю 4 календарних дні.

За робочий рік з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р. ця відпустка йому не надавалася. При цьому з 04.12.2017 р. по 22.12.2017 р. працівник хворів, з 12.02.2018 р. по 26.02.2018 р. перебував у відпустці без збереження зарплати через сімейні обставини, а з 12.03.2018 р. по 31.03.2018 р. знаходився у додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку із навчанням.

Визначаємо кількість робочих днів, відпрацьованих працівником у робочому році з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р.: квітень 2017 р. — 2 роб. дн., травень 2017 року — 20 роб. дн., червень 2017 року — 20 роб. дн., липень 2017 року — 21 роб. дн., серпень 2017 року — 22 роб. дн., вересень 2017 року — 21 роб. дн., жовтень 2017 року — 21 роб. дн., листопад 2017 року — 22 роб. дн., грудень 2017 року — 5 роб. дн. (на цей місяць прийшлася тимчасова непрацездатність працівника), січень 2018 року — 21 роб. дн., лютий 2018 року — 9 роб. дн. (на цей місяць припадає відпустка без збереження зарплати), березень 2018 року — 6 роб. дн. (на цей місяць прийшлася додаткова оплачувана відпустка у зв’язку із навчанням), квітень 2018 року — 18 роб. дн. Усього: 208 роб. дн.

Розраховуємо кількість днів щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером, що припадають на один день року: 4 : 249 = 0,0160642 к. дн., де:

 • 4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером, яка належить згідно із колективним договором працівнику за цією посадою за повністю відпрацьований у таких умовах робочий рік;

 • 249 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю та однаковій тривалості робочих днів протягом тижня за повний робочий рік працівника з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р., якби він відпрацював усі дні у цьому робочому році.

Визначаємо кількість днів щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером, належних працівнику за робочий рік з 27.04.2017 р. по 26.04.2018 р.: 208 х 0,0160642 = 3,3414 ≈ 3 к. дн.

Неповний робочий час & «комповідпустка»

У розрахунок часу, що дає право працівнику на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (у нашому випадку — безпосередньою роботою із комп’ютером) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих професій і посад (п. 7 Порядку № 16, п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону № 504/96).

Останнім часом фахівці Мінсоцполітики у своїх неофіційних консультаціях трактують застосування цього пункту наступним чином. Якщо тривалість робочого дня працівника становить половину і менше від нормальної тривалості робочого дня, установленої для його посади, то такий працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером. На думку представників «трудового» Міністерства, працівник із такою тривалістю робочого дня не може бути зайнятий роботою з комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, оскільки відволікається на особисті потреби, походи на чай/каву, засідання тощо.

Якщо ж працівник працює більше половини від нормальної тривалості робочого дня, встановленої для його посади, то право на щорічну додаткову відпустку за роботу з комп’ютером у нього виникає.

Припустимо, що повноцінний робочий день для посади працівника, який претендує на щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером, становить 8 годин. Якщо працівник працює 4 і менше години на день, то право на «комповідпустку» у нього не виникає, а якщо більше 4 годин на день — він має право на таку відпустку.

Крім того, відзначимо про ситуацію, коли працівник працює повний робочий день, установлений для його посади, але на умовах неповного робочого тижня (наприклад, з понеділка по середу по 8 годин щоденно). У такому разі робочі дні працівника, відпрацьовані повністю, зараховують до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером. Відтак працівник стає претендентом на цю відпустку, але її тривалість визначатиметься пропорційно відпрацьованого часу.

 Приклад 2

Працівник працює на умовах неповного робочого тижня з таким режимом: з понеділка по середу — 8 годин щоденно. За його посадою йому належить щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером тривалістю 4 календарних дні.

Робочий рік, за який надається ця відпустка, триває з 14.06.2017 р. по 13.06.2018 р. Кількість робочих днів у цьому робочому році — 250 роб. дн. Кількість відпрацьованих робочих днів, що включають до стажу для надання «комповідпустки», — 148 роб. дн.

Тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером, яка належить працівнику за робочий рік з 14.06.2017 р. по 13.06.2018 р., становить: (148 : 250) х 4 = 2,368 ≈ 2 к. дн.

Ми розглянули усі нюанси із надання щорічної додаткової відпустки за роботу із комп’ютером. Звісно, назад ця відпустка гарний зір і безпроблемну спину не поверне… Але додаткові дні відпочинку точно подарять вам відмінний настрій!

Вас може зацікавити

Книга обліку щорічних і додаткових відпусток

У книзі обліку щорічних і додаткових відпусток працівників подані рекомендації щодо його ведення з метою якісного обліку та здійснення оперативного контролю наданих відпусток, а також, щоб використовувати його дані для підготовки квартальної і річної звітності.

Придбати видання

 
Джерело: Оплата праці Автор: Ольховська Олександра
Переглядів: 16558 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Сумісництво: види та правила роботи
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустка за роботу з комп’ютером
Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв
Відпустки: види та умови надання
Водій на підприємстві
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?
Чи потрібен трудовий договір стажисту?
Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Праця жінок: пільги та гарантії
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Кадрова азбука: звільнення з ініціативи роботодавця
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com