Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Професійна класифікація
02.12.2009
Нормування праці дизайнерів та інших творчих фахівців

Відповідно до Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, розроблено кваліфікаційну характеристику професії «Художник-конструктор (дизайнер)».

Художник-конструктор (дизайнер)

Розроблює:

 • художньо-конструкторські проекти виробів (комплексів) виробничого та побутового призначення, забезпечуючи високий рівень споживчих властивостей і естетичних якостей конструкцій, які проектуються, відповідність їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки;
 • компонувальні й композиційні рішення;
 • потрібну технічну документацію на вироби (креслення компонування і загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування, демонстраційні рисунки, кольоровографічні ергономічні схеми, робочі проекти моделей).

Здійснює:

 • відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації, необхідної на різних стадіях (етапах) художнього конструювання;
 • пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об’ємно-просторове і графічне проектування, деталізацію форм виробів;
 • контроль відповідності робочих креслень виробів і технологічної оснастки художньо-конструкторському проектові, а також авторський нагляд за реалізацією художньо-конструкторських рішень у процесі проектування, виготовлення, випробування, доведення дослідних зразків виробів і підготовку технічної документації для серійного (масового) виробництва, вносить до неї потрібні зміни.

Вивчає:

 • вимоги замовника до проектованих виробів, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення;
 • передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі художнього конструювання з метою використання його в практичній діяльності.

Проводить:

 • порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

Бере участь у:

 • виконанні окремих стадій (етапів) і напрямів науково-дослідних і експериментальних робіт, пов’язаних із вирішенням художньо-конструкторських завдань, у складанні технічних завдань на проектування та узгодження їх із замовниками у розробленні художньо-конструкторських пропозицій;
 • складанні технічних завдань на проектування та узгодження їх із замовниками;
 • розробленні художньо-конструкторських пропозицій;
 • підготовці пояснювальних записок до проектів, їх розгляді і захисті;
 • оформленні заявок на промислові зразки, підготовці матеріалів для художньо-конструкторської експертизи проектів і представленні впровадженої у виробництво нової продукції на атестацію і сертифікацію.

Готує:

 • дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованої конструкції;
 • матеріали для проведення робіт із стандартизації в галузі художнього конструювання;
 • відгуки і висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, що стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з художнього проектування.

Виконує роботу, пов’язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і рекламу конструйованих виробів.

Веде картотеку впроваджених проектів, зразків застосовуваних матеріалів.

Оформлює документацію на закінчені художньо-конструкторські розробки.

Складає звіти про результати виконаних робіт.

Художник-конструктор (дизайнер) повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні і нормативні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків;
 • перспективу технічного розвитку підприємства; тенденції удосконалення виробів, що проектуються; технічну естетику і ергономіку;
 • методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт; технологію виробництва; принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації розроблюваних виробів;
 • чинні в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, які стосуються художньо-конструкторських розробок;
 • систему конструкторської документації; систему технологічної документації; вимоги до розроблення і оформлення художньо-конструкторської документації;
 • технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних конструкціях;
 • вимоги, які слід урахувати в процесі проектування виробів (функціональні, техніко-конструктивні, ергономічні, естетичні тощо);
 • методи проведення технічних розрахунків з художнього конструювання;
 • основи стандартизації і патентознавства;
 • порядок проведення художньо-конструкторської експертизи проектів виробів, критерії естетичної оцінки їх якості;
 • порядок атестації якості промислової продукції;
 • технічні засоби, які застосовуються в процесі проектування; порядок оформлення заявок на промислові зразки;
 • передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього конструювання;
 • основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
 • трудове законодавство.

Для зазначеної професії встановлені такі кваліфікаційні вимоги:

 • провідний художник-конструктор (дизайнер): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією художника-конструктора (дизайнера) І категорії — не менше 2 років;
 • художник-конструктор (дизайнер) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією художника-конструктора (дизайнера) II категорії: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років;
 • художник-конструктор (дизайнер) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією художника-конструктора (дизайнера) III категорії — не менше 2 років;
 • художник-конструктор (дизайнер) III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією художника-конструктора (дизайнера) — не менше 1 року;
 • художник-конструктор (дизайнер): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

З огляду на основні завдання та обов’язки виконавців зазначених робіт, а також кваліфікаційні вимоги до них раціональним є встановлення норм чисельності працівників за допомогою визначення трудомісткості виконуваних робіт, тобто визначення норм часу на елементи виконуваних видів робіт та їх кількісних величин протягом встановленого періоду. На допомогу фахівцям підприємств, установ та організацій Мінпраці України розробило та затвердило наказом від 4 вересня 2000 року № 222 Методику розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці.

Під необхідною чисельністю працівників мається на увазі чисельність працівників, яка дає змогу ефективно і якісно виконувати конкретну роботу, забезпечуючи умови науково обґрунтованих режимів праці та відпочинку.

Норма часу — це величина витрат робочого часу, встановлений для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах.

Норматив чисельності — це встановлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт.

Розрахунок чисельності (Чш) працівників на основі норм часу здійснюється за формулою:

де Тз — загальні трудові витрати на обсяг роботи за рік, люд.-год.; Фк — корисний фонд робочого часу одного працівника за рік ; Кв.н — запланований коефіцієнт виконання норм; Кн — коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників за час відпустки, хвороби тощо і визначається за формулою:

Загальні нормативні трудові витрати (Тз) на обсяг роботи, яку виконують працівники за рік, розраховуються за формулою:

де

Тр — витрати часу на відповідний вид робіт, охоплених нормативами;
n — кількість видів робіт, що виконуються;
К — коефіцієнт, що враховує трудомісткість робіт, які носять разовий характер і не охоплені нормативами.

Для визначення витрат часу на відповідний вид робіт (Тр), що нормується, застосовується така формула:

де

Нч — норма часу певного виду роботи, год.;
Vі — обсяг роботи певного виду, що виконується протягом року.

  Наприклад

При загальній трудомісткості робіт (Тз) 3540 люд.-год. штатна чисельність становитиме:

Приймаємо значення коефіцієнтів: Кв.н = 1,0; Кн = 1,1; К = 1,08.

тобто штатна чисельність працівників становитиме 2 штатні одиниці.

Аналогічно можна розрахувати чисельність й інших творчих фахівців.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Сова Володимир
Переглядів: 26576 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
HR-generalist: профессионал-мультифункционал для устойчивого бизнеса
Фемінітиви та інші зміни у Класифікаторі професій
Класифікатор професій: покроковий алгоритм користування
Стратегические роли и компетенции современного HR
Робоча інструкція: її особливості й відмінності від посадової
Посадові інструкції: розроблення та оформлення
Худший день HR-директора
От «HR-девочки» к «HR-леди»
Новая профессия: специалист по развитию бренда работодателя
Обновление Классификатора профессий: Изменение № 3
Новая профессия: онлайн-маркетолог
Изменение наименования должности в связи с приведением ее в соответствие с Классификатором профессий
Кадровик или менеджер по персоналу — два аспекта работы с людьми
Новая профессия: риск-менеджер
Новые вызовы для HR-директора
Кризис идентичности, или Три печали HR-директора
Риск- и кризис-менеджеры: для чего они нужны и как обеспечить их соответствие Классификатору профессий
Новая профессия: промоутер
Пишем «Историю HR-профессии»
Порядок слов в названиях должностей: каким он должен быть, или Учет порядка слов и других факторов при подборе названий должностей
Задачи и обязанности специалистов по управлению персоналом: зарубежный опыт
Новая профессия: HR-маркетолог
Профессиональное название работ в штатном расписании: формулируем правильно (в вопросах и ответах)
Новая профессия: IR — специалист по связям с инвесторами
Новая профессия: независимый директор
Лики HR-директора, или «HR-девочка»-4
Новая профессия: менеджер по исследованию вкусов потребителей
Новая профессия: специалист по управлению изменениями
Профессиональное развитие работников: изучаем новации в законодательстве
Новая профессия: ивент-менеджер

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com