Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Професійна класифікація
15.02.2006
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція інспектора з кадрів

Типова кваліфікаційна характеристика на посаду інспектора з кадрів, наведена нижче, міститься у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Також наведемо зразок посадової інструкції інспектора з кадрів, розробленої на основі вищезазначеної типової кваліфікаційної характеристики та загальних положень Випуску 1 Довідника.


ІНСПЕКТОР З КАДРІВ

Завдання та обов’язки

— Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

— Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства. а також іншу встановлену документацію з кадрів.

— Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.

— Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів.

— Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

— Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

— Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.

— Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

— Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям.

— Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення.

— Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.

— Вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням.

— Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

— Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів.

— Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.

Повинен знати:

— законодавчі і нормативно-правові акти;

— методичні матеріали з обліку і руху персоналу;

— законодавство про працю;

— структуру і штати підприємства;

— порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства;

— структуру підприємства і його підрозділів;

— стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації; чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників;

— порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності;

— порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам;

— порядок ведення банку даних про персонал підприємства;

— засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги

Старший інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів — не менше 1 року.

Інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор підприємства

____________________

(назва підприємства)

___________ П. П. Марченко

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
інспектора з кадрів відділу кадрів

1. Загальні положення

Інспектор з кадрів призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства ________________________ (назва підприємства) за поданням начальника відділу.

Інспектор з кадрів підпорядкований начальнику відділу.

У своїй діяльності інспектор з кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Інспектор з кадрів:

— веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;

— оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів керівника підприємства, вказівок керівництва відділу;

— формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;

— бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів;

— готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;

— заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;

— веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;

— веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;

— оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;

— вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення;

— веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.

— вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням;

— здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів;

— складає встановлену звітність про роботу з кадрами.

3. Права

Інспектор з кадрів має право:

— одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів відповідні показники та інформацію, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків;

— здійснювати перевірки в підрозділах підприємства з питань трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

— вносити пропозиції начальнику відділу та менеджеру з персоналу щодо заходів покращення роботи з кадрами.

4. Відповідальність

Інспектор з кадрів несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу та менеджера з персоналу; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.

5. Повинен знати

Інспектор з кадрів повинен знати:

— законодавчі і нормативно-правові акти;

— методичні матеріали з обліку і руху персоналу;

— законодавство про працю;

— структуру і штати підприємства;

— порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства;

— структуру підприємства і його підрозділів;

— стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації; чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників;

— порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності;

— порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам;

— порядок ведення банку даних про персонал підприємства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

6. Кваліфікаційні вимоги

Інспектором з персоналу призначається особа, яка має базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Отримує від структурних підрозділів підприємства необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.

_______________________
(підпис інспектора з кадрів)

Джерело: Міністерство праці та соціальної політики України Автор:
Переглядів: 113959 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція начальника відділу кадрів
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція менеджера з персоналу

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com