Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Все события
Реклама
Нормативная база

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 30 листопада 2012 р. № 18/1-12/32

Роз’яснення щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Роз’яснення є недійсними
(у зв’язку із затвердженням роз’яснень Державної служби статистики України
від 25 серпня 2016 року № 17.4-12/20)

I. Загальні положення

1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» (далі — звіт).

1.2. Джерелами інформації показників звіту за формою № 7-ПВ є дані таких первинних облікових документів підприємства:

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;

№ П-2 «Особова картка працівника»;

№ П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;

№ П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;

№ П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;

№ П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;

№ П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;

інші документи бухгалтерського обліку, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників звіту здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.4. Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу I та II відображають дані в цілому по підприємству (без виділення структурних підрозділів) станом на кінець звітного року. Розділ III містить інформацію стосовно окремих працівників.

У додатку 1 до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників звіту.

II. Показники, що стосуються організації оплати праці

2.1. Рядок 710 містить інформацію стосовно дії на підприємстві колективного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

2.2. Рядок 720 містить інформацію щодо форми оплати праці, що застосовувалася для більшості працівників підприємства.

Розмір заробітної плати при почасовій формі оплати праці залежить від фактично відпрацьованого часу, а при відрядній — від розміру тарифної ставки за норму виробітку та виробітку за встановлений період часу. Оплата за тарифними ставками (посадовими окладами) відноситься до почасової форми оплати праці.

2.3. Рядок 730 містить дані щодо використання на підприємстві тарифної сітки (схеми посадових окладів), сформованої на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Для бюджетних установ й організацій, що використовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, Рядок містить код відповіді «1».

III. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

3.1. Рядок 740 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються усі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

3.2. Рядок 750 містить дані про суму фонду оплати праці штатних працівників, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

IV. Відбір працівників для обстеження

4.1. Розділ III звіту містить дані щодо працівників, визначених за допомогою процедури систематичного відбору, за якою перший працівник — випадково відібраний, а всі інші — з використанням визначеного інтервалу відбору (постійна величина), із забезпеченням однакової ймовірності потрапляння до вибірки будь-якого працівника зі сформованого списку. Звіт містить дані щодо працівників, відібраних так:

1. Згідно з главою 2 Інструкції зі статистики кількості працівників визначається облікова кількість штатних працівників на 31 жовтня звітного року (відповідно до бланка форми № 7-ПВ). До неї не входять працівники, прийняті на підприємство в кінці звітного місяця, а також ті, які не мали нарахувань із фонду оплати праці за цей місяць, зокрема були відсутні через:

тимчасову непрацездатність;

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;

відпустку без збереження заробітної плати (незалежно від причини відпустки);

тимчасове переведення на роботу на інше підприємство;

інші причини (наприклад, здійснили прогули, перебували під слідством до рішення суду).

Отримана кількість працівників, з яких будуть здійснювати відбір, міститься у рядку 760.

2. Рядок 770 містить кількість працівників, які підлягають обстеженню, що визначена, зважаючи на розмір підприємства, який відповідає обліковій кількості працівників на 31 жовтня звітного року, зазначеній у рядку 760, та дані в таблиці, наведеній далі у цьому розділі.

Розмір підприємства (облікова кількість працівників на 31 жовтня звітного року, ряд. 760), осіб

Кількість працівників, які підлягають обстеженню, осіб
10–19 4
20–49 8
50–99 12
100–249 16
250–499 20
500–999 24
1000–4999 32
5000+ 40

3. Список працівників, складений підприємством, містить перелік працівників в алфавітному порядку. Кількість осіб у списку дорівнює обліковій кількості працівників із рядка 760. Працівники у списку нумеруються за порядком.

За наявності на підприємстві розгалуженої структури, наприклад підрозділів з виробництва, транспортування, збуту, фінансових питань, об’єднаний список працівників в алфавітному порядку відображає переліки працівників по кожному підрозділу окремо, розташовані у порядку зменшення, починаючи з найбільшого за кількістю працівників.

4. У рядку 780 міститься інформація про інтервал відбору (IB), визначений за формулою:

ІВ = ОК / КВ,

де ОК — облікова кількість працівників на 31 жовтня звітного року із рядка 760;

КВ — кількість працівників, які підлягають обстеженню із рядка 770.

Результат ділення міститься у звіті у вигляді даних, заокруглених до одного знака після коми.

5. Порядковий номер у списку першого працівника, який включається у вибірку, є початком відбору (ПВ) та випадковим числом, яке знаходиться в інтервалі від 1 до ІВ будь-яким засобом: генератором випадкових чисел (відповідна функція в програмі Excel), методом жеребкування або за таблицею випадкових чисел.

Рядок 790 містить інформацію про порядковий номер першого працівника у вибірці.

6. Інтервал відбору є критерієм визначення наступних порядкових номерів працівників, які будуть обстежуватися.

Кількість відібраних працівників дорівнює показнику рядка 770.

4.2. Приклад відбору працівників наведено в додатку 2 до цих Роз’яснень.

Усі категорії працівників є невід’ємною частиною персоналу, а випадковість відбору забезпечує пропорційне їх представлення у вибірковій сукупності. Останнє сприяє одержанню якісних даних, на основі яких можна надійно оцінити характеристики зайнятих працівників.

V. Особливості даних звіту та відбору працівників для бюджетних установ

5.1. У зведених звітах, які містять інформацію щодо декількох бюджетних установ, у рядку 735 передбачено вид діяльності, щодо якого складається звіт: освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги чи діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг. Наприклад, у звітах районних відділів освіти міститься код відповіді «1».

5.2. Загальний список працівників, із яких здійснюється відбір, уміщує переліки працівників в алфавітному порядку по кожній установі, включеній у зведений звіт, упорядковані за кодами видів економічної діяльності від меншого до більшого, наприклад:

початкова загальна освіта (80.1);

загальна середня освіта (80.2);

вища освіта (80.3).

При цьому переліки працівників установ в рамках одного виду економічної діяльності, наприклад дитячих садків, містяться у загальному списку в порядку зменшення, починаючи з найбільшого за кількістю працівників.

5.3. Загальний список працівників, із яких здійснюється відбір, для зведених звітів по сільських, селищних радах або їхніх виконавчих комітетах, уміщує переліки працівників в алфавітному порядку по кожному виду діяльності, упорядковані від найбільшого за кількістю працівників до найменшого.

VI. Відомості щодо відібраних працівників

6.1. Рядок 7110 містить порядковий номер працівника у вибірці від 1 до КВ.

6.2. Рядки 7120, 7150–7180 містять коди обраних варіантів відповіді. При цьому відомості щодо працівників (рядки 7120–7190) відповідно до бланка форми № 7-ПВ передбачають дані станом на 31 жовтня.

6.3. Рядок 7130 містить інформацію щодо віку відібраного працівника в цілих одиницях як кількість повних років.

6.4. Рядок 7140 містить інформацію щодо стажу роботи відібраного працівника на цьому підприємстві (незалежно від кількості посад (професій), які він змінив за період роботи) в цілих одиницях, тобто кількість повних років, відпрацьованих на підприємстві.

Якщо працівник на вказану дату відпрацював менше одного року, то Рядок 7140 дорівнює «0».

Стаж охоплює періоди роботи на підприємстві, а також періоди відсутності через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, а також інші періоди відсутності працівника на роботі, коли за ним зберігалося робоче місце.

6.5. Рядок 7150 містить код відповіді щодо рівня освіти працівника, визначеного відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Інформація щодо рівня освіти знаходиться в особовій картці працівника (типова форма № П-2) та може бути перевірена за допомогою таблиці у додатку 3 до цих Роз’яснень.

Варіант відповіді «нижче базової середньої освіти» стосується осіб, які мають початкову загальну освіту або не мають освіти.

Якщо працівник поєднує роботу і навчання, то інформація, що міститься в рядку 7150, враховує раніше здобутий рівень освіти.

6.6. Рядок 7160 містить код відповіді щодо форми оплати праці (наведено в роз’ясненнях стосовно заповнення рядка 720).

6.7. Рядок 7170 містить код відповіді щодо умов робочого часу, встановлених згідно з трудовим договором або в результаті їх зміни за бажанням працівника.

Відповідь «неповний робочий час» стосується працівників, що прийняті на ці умови роботи (без урахування переведених на такі умови з економічних причин).

6.8. Рядок 7180 містить код відповіді щодо типу трудового договору. Безстроковим уважається трудовий договір, укладений на невизначений строк.

6.9. Рядок 7190 містить назву професії працівника згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (далі — Класифікатор).

Для працівників, прийнятих за сумісництвом на те саме підприємство, що й основна робота (внутрішнє сумісництво), рядки 7140, 7190, 7210–7580 міститимуть дані лише за основним місцем роботи.

У звіті в електронному вигляді Рядок 7191 містить код професії працівника згідно з Класифікатором.

6.10. Рядки 7210 та 7310 містять інформацію щодо кількості оплаченого часу відібраного працівника відповідно за жовтень та в цілому за рік, тобто кількість годин робочого часу як відпрацьованого працівником (рядки 7220, 7320), так і не відпрацьованого, але оплаченого (за виключенням часу неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням).

6.11. Рядки 7230 та 7330 містять дані щодо кількості годин, відпрацьованих працівником понад установлену законодавством норму тривалості робочого часу, включаючи години, відпрацьовані у вихідні, святкові та неробочі дні, за умови проведення роботи з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства та відповідної оплати, у разі ненадання за роботу в ці дні іншого дня відпочинку.

6.12. Рядок 7340 містить дані щодо кількості годин невідпрацьованого, але оплаченого робочого часу в цілому за звітний рік: період відпусток (основна, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі) у частині, що припадає на робочі дні звітного року; час відсутності працівника у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачують згідно з чинним законодавством.

У рядку 7350 містяться окремо виділені дані щодо кількості годин щорічних відпусток.

6.13. Інформація за жовтень звітного року та в цілому за звітний рік (відповідно до бланка форми № 7-ПВ) щодо суми фонду оплати праці працівника та його складових, визначених згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати (далі — Інструкція), міститься у таких рядках:

рядки 7410 та 7510 — загальна сума фонду оплати праці;

рядки 7420 та 7520 — сума основної заробітної плати (пункт 2.1 Інструкції);

рядки 7430 та 7530 — сума надбавок і доплат до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством, за роботу в нічний час і в багатозмінному та безперервному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, які є для працівника робочими днями за графіком) (підпункт 2.2.1 Інструкції);

рядки 7440 та 7550 — сума премій та винагород, нарахованих за відповідний період, що мають систематичний або одноразовий характер, а також здійснюються раз на рік (підпункти 2.2.2 та 2.3.2 Інструкції);

рядки 7450 та 7560 — сума оплати за роботу в надурочний час, у святкові та неробочі дні у розмірах та за розцінками, встановленими чинним законодавством (підпункт 2.2.4 Інструкції);

рядок 7570 — сума оплати за невідпрацьований час за звітний рік (підпункти 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції);

рядок 7580 — сума нарахованої матеріальної допомоги за звітний рік, передбаченої підпунктом 2.3.3 Інструкції, зокрема допомоги у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.


Директор департаменту
статистики праці

І. В. СЕНИК


Додаток 1
до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ

Рядки та графи форми № 7-ПВ Умови контролю Рядки та графи форми № 7-ПВ та інших форм
рядок 740 графи 1 рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна) (для жовтня)
рядок 740 графи 2 = рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для січня — грудня)
рядок 750 графи 1 = рядок 1070 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна) (для жовтня)
рядок 750 графи 2 рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для січня — грудня)
рядок 790 < або = рядок 780
рядок 7220 < або = рядок 7210
рядок 7230 < рядок 7220
рядок 7310 > або = рядок 7210
рядок 7320 > або = рядок 7220
рядок 7320 < або = рядок 7310
рядок 7330 < рядок 7320
рядок 7310 = рядок 7320 + Рядок 7340
рядок 7350 < або = рядок 7340
рядок 7410 > або = рядок 7420 + Рядок 7430 + Рядок 7440 + Рядок 7450
рядок 7510 > або = рядок 7410
рядок 7520 > або = рядок 7420
рядок 7530 > або = рядок 7430
рядок 7550 > або = рядок 7440
рядок 7560 > або = рядок 7450
рядок 7510 > або = рядок 7520 + Рядок 7530 + Рядок 7540 + Рядок 7550 + Рядок 7560 + Рядок 7570 + 7580
рядок 7550 > або = рядок 7551 + Рядок 7552
якщо Рядок 7210 > 0 то рядок 7410 >0
якщо Рядок 7310 > 0 то рядок 7510 > 0


Додаток 2
до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Приклад відбору працівників

Кількість найманих працівників, які перебували в обліковому складі підприємства на 31 жовтня звітного року та яким нарахували заробітну плату за цей місяць, становила 268 осіб (рядок 760).

Для відбору працівників, які обстежувалися, тобто щодо яких заповнювався розділ III звіту, послідовно виконувалися такі дії:

1. Склали список працівників, упорядкували його за алфавітом та пронумерували.

Згідно з даними таблиці в пункті 2 розділу IV цих Роз’яснень зі списку необхідно було відібрати 20 працівників (рядок 770).

2. Визначили інтервал відбору:
 
ІВ = 268 / 20 = 13,4 (рядок 780).

3. Визначили порядковий номер першого працівника, який уключався у вибірку (початок відбору — ПВ). Для цього в інтервалі від 1 до 13,4 обрали випадкове число. В програмі Excel послідовність операцій така: вставка, функція, математичні, випадкове число «СЛЧИС».

Результатом роботи функції є число від 0 до 1. В цьому випадку отримали 0,211564589813754. Його помножили на визначену величину інтервалу відбору та заокруглили до цілого:

ПВ = 13,4 * 0,211564589813754 = 3

4. Усі наступні номери працівників у списку визначали шляхом послідовного додавання величини інтервалу відбору.

Порядковий номер працівника у вибірці Результати розрахунків для відбору Номери працівників, відібраних для обстеження в упорядкованому списку (з урахуванням заокруглення)
1 3 3
2 3 + 13,4 = 16,4 16
3 16,4 + 13,4 = 29,8 30
4 29,8 + 13,4 = 43,2 43
5 43,2 + 13,4 = 56,6 57
19 230,8 + 13,4 = 244,2 244
20 244,2 + 13,4 = 257,6 258

5. У випадку якщо розрахований для останнього працівника, що підлягає відбору, номер був би більшим за кількість працівників у списку (такий результат можливий через заокруглення на попередніх етапах), визначення порядкового номера для такого працівника продовжувалося б із початку списку. Наприклад, якщо б останній номер працівника за розрахунком становив 270, останнім відбирався б працівник під номером 2 у списку: 270 – 268 = 2.


Додаток 3
до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Рівні освіти працівників

Рівень освіти Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня Навчальні заклади, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня
Базова загальна середня свідоцтво про базову загальну середню освіту середні навчальні заклади
Повна загальна середня атестат про повну загальну середню освіту середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
Професійно-технічна диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації) професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище — агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
Неповна вища диплом молодшого спеціаліста технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади
Базова вища диплом бакалавра коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет
Повна вища диплом спеціаліста, диплом магістра консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

____________


Просмотров: 14787

Редакция от 02.02.2017

Версия для печати
 
Нормативная база

НОВЫЕ
поступления/обновления

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Как, на ваш взгляд, отразилась бы на вашей работе отмена трудовых книжек?
Не верю, что отмена трудовых книжек вообще возможна
Положительно. С заполнением трудовых книжек очень много проблем
Негативно. Трудовая книжка — источник информации для кадровика (например, о прошлой работе и причинах увольнения кандидатов)
Мне все равно. Существенно на мою работу это не повлияет

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2021 © МЕДИА-ПРО
2021 © HR-Лига
Copyright © 2005–2021 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com