Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Нормативна база

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 7 жовтня 2010 року № 414

Про затвердження Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за № 984/18279

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили» використовувати зазначену Інструкцію.

3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести зазначену Інструкцію до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 20 листопада 2006 року № 524 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 року за № 1249/13123.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.


Голова  О. Г. ОСАУЛЕНКО 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
07.10.2010 № 414

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за № 984/18279


Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» (далі — форма № 1-РС).

1.2. Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі — підприємства), що звітують за формою № 1-РС, визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та діючої статистичної методології.

1.3. Підставою для складання звіту за формою № 1-РС є первинні облікові документи підприємства, зокрема:

  • № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
  • № П-2 «Особова картка працівника»;
  • № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
  • № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
  • № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
  • № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;
  • № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;
  • інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

1.4. Визначення показників форми № 1-РС здійснюють відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.5. Дані форми № 1-РС заповнюють у цілому по підприємству (без виділення структурних підрозділів).

II. Показники щодо кількості працівників та оплаченого робочого часу

2.1. У рядку 010 відображається середня кількість усіх працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до положень глави 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. У рядку 020 відображається середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, розрахована відповідно до положень глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.3. У рядку 030 відображається середня кількість працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі — зовнішні сумісники).

2.4. У рядку 040 відображається середня кількість працівників, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами.

До них не відносяться фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, а також штатні працівники підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт із цим самим роботодавцем.

2.5. Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.6. У рядку 050 відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. У цьому рядку не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

2.7. У рядку 060 відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в цьому рядку в повному обсязі.

2.8. У рядках 070 та 080 відображається кількість оплачених зовнішнім сумісникам та працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, людино-годин.

Для зовнішніх сумісників розрахунок показника здійснюється виходячи з тривалості періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, два, чотири, дванадцять місяців), та встановленої для нього норми тривалості робочого часу.

Ураховуючи, що облік робочого часу працівників, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами, щоденно не ведеться, розрахунок показника для цієї категорії працівників здійснюється виходячи з тривалості робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норми тривалості робочого часу, установленої на підприємстві.

2.9. У рядку 090 відображається норма тривалості робочого часу, установлена колективним договором (не може перевищувати 40 годин на тиждень). Якщо на підприємстві для різних груп працівників установлені різні норми тривалості робочого часу, проставляється той показник часу, який установлено для більшості працівників, зайнятих основним видом діяльності.

III. Показники щодо витрат на утримання робочої сили

3.1. Витрати підприємства на утримання робочої сили включають оплату праці, видатки на загальнообов’язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податки, збори та інші обов’язкові платежі, а також інші витрати, пов’язані з використанням найманої робочої сили.

Загальна сума витрат на робочу силу включає дані щодо всіх працівників, тобто штатних, а також тих, які не перебувають в обліковому складі підприємства.

3.2. У рядку 110 відображається пряма оплата, яка включає нарахування у грошовій формі, перелічені у рядках 120–150, а також такі:

відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

оплата надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні, у розмірах і за розцінками, установленими чинним законодавством;

оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством;

суми, виплачені у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) — місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників.

3.3. У рядку 120 відображаються нарахування штатним працівникам за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, а також виплати, зазначені в підпунктах 2.1.2–2.1.6 пункту 2.1 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

3.4. У рядку 130 відображаються суми нарахованих надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством (підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати) або колективним договором.

3.5. У рядку 140 відображаються премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, тобто виплачуються не рідше ніж раз у квартал.

3.6. У рядку 150 відображаються нарахування працівникам, які не перебувають у штаті підприємства і не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників:

зовнішнім сумісникам;

працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності);

особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства;

особам, які працюють згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітні за період виконання громадських робіт, учні та студенти, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені до тимчасової роботи на період канікул). У цьому рядку відображаються як суми, виплачені безпосередньо на підприємстві, так і перераховані іншим підприємствам, з якими укладено договір;

іншим категоріям працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді: звільненим, тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (крім виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням).

3.7. У рядку 160 відображаються нарахування за невідпрацьований час, визначені згідно з підпунктом 2.2.12 пункту 2.2 та підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, крім сум грошової компенсації у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток.

3.8. У рядку 170 виділяються (з рядка 160) суми оплати всіх видів відпусток, передбачених законодавством або колективним договором, за винятком тих, які надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» й оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

3.9. У рядку 180 відображаються премії та нерегулярні виплати, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер (підпункти 2.3.2, 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати), а також суми компенсації у разі невикористання відпусток.

У рядку 190 виділяються (з рядка 180) винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи), а в рядку 200 — матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом).

3.10. У рядку 210 відображаються заробітна плата в натуральній формі, а також надані пільги, послуги і допомога в натуральній і грошовій формах:

вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;

вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати або здешевлення. При цьому в рядку 220 виділяється вартість зазначених товарів та послуг, наданих відповідно до законодавства;

суми компенсації витрат працівників (не передбачені законодавством) з оплати житла (квартплати, місця в гуртожитку, найму житла);

вартість безкоштовно наданих продуктів харчування (крім молока та лікувально-профілактичного харчування, надання яких пов’язане з умовами праці) або суми грошової компенсації за них;

оплата (повністю або частково, у вигляді талонів) підприємством харчування працівників у їдальнях, буфетах, профілакторіях;

витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;

вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;

вартість подарунків до свят і пам’ятних дат;

вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування.

Вартість безкоштовно наданих продуктів харчування, житла, палива враховується виходячи з ринкових цін (тарифів). Якщо товари, продукти, послуги надавались за цінами (тарифами), нижчими за ринкові, ураховується також додаткова матеріальна вигода, отримана працівниками у вигляді різниці між ринковою вартістю товарів і сумою, фактично сплаченою працівником.

Вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати, не включається до суми виплат у натуральній формі.

3.11. У рядку 230 відображаються витрати підприємств на забезпечення працівників житлом, зокрема:

витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства без урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його обслуговування;

витрати на погашення позик, виданих працівникам, або відсотків за користування ними, субсидії, що не підлягають поверненню, для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво тощо;

вартість житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій в будівництво житла (також окремо виділяється у рядку 240).

3.12. У рядку 250 відображаються витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників:

суми внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пов’язані з ним нарахування, що зазначаються у рядках 260–300;

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами на користь працівників;

страхові внески підприємств, пов’язані з добровільним страхуванням працівників та членів їхніх сімей (особистим, медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);

соціальні допомоги та виплати (крім передбачених законодавством) працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, при народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми за рахунок коштів підприємства;

надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що працюють;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективними договорами;

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;

суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;

суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;

витрати підприємств на оплату послуг із лікування працівників, які були надані закладами охорони здоров’я, уключаючи протезування;

вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

вартість абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, інші аналогічні витрати;

матеріальна допомога разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей;

інші витрати на соціальний захист працівників.

3.13. У рядках 260–290 виділяються внески підприємств на загальнообов’язкове державне:

пенсійне страхування;

соціальне страхування на випадок безробіття;

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

3.14. Підприємства, які обрали особливий спосіб оподаткування, відображають у вищезазначених рядках частини суми єдиного податку, нарахованого за звітний рік, у таких пропорціях: у рядку 260 — 42%; у рядку 270 — 4%; у рядку 290 — 11% загальної суми податку, нарахованої до сплати за звітний рік.

Зазначені суб’єкти в рядку 260 також відображають суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за найманих працівників.

3.15. У рядку 300 враховуються суми, нараховані згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439 (із змінами).

3.16. У рядку 310 відображаються витрати на професійне навчання, пов’язане з виробничою необхідністю, які включають:

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та підприємством;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати на утримання навчальних будівель і приміщень, оренду приміщень для проведення навчання, придбання навчальних посібників та матеріалів;

оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства;

інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

3.17. У рядку 320 відображаються витрати на культурно-побутове обслуговування:

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних навчальних закладів та інших громадських служб, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;

проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, уключаючи оренду приміщень;

організацію гуртків, студій, клубів, виставок-продажів виробів самодіяльної творчості, ярмарків тощо;

придбання театральних костюмів, спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату;

оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;

оплату за утримання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах або її здешевлення;

оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;

благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;

відрахування від фонду оплати праці коштів профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи;

інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників.

3.18. У рядку 330 відображаються витрати роботодавця, які не віднесені до вищеперелічених, зокрема:

витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;

вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у разі невидачі адміністрацією;

вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);

витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

витрати на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язаного з виробничою необхідністю;

витрати на оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон та віз;

витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;

виплати колишнім працівникам підприємства;

інші витрати.

3.19. У рядку 340 відображаються податки та збори, розмір яких залежить від кількості або складу найманих працівників, а також величини їхнього фонду оплати праці:

комунальний податок;

суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються підприємствами за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

суми, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці;

інші податки та збори, розмір яких залежить від кількості або складу найманих працівників та величини їхнього фонду оплати праці.

3.20. У рядку 350 відображається загальна сума складових витрат на робочу силу.

3.21. До витрат на робочу силу не відносяться та у звіті не відображаються такі виплати:

допомога, нарахована працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);

винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;

додаткові види оплати праці та соціальних пільг, нараховані працівникам за рахунок бюджетних коштів, уключаючи виплати згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;

надані працівникам суми займів, що підлягають поверненню;

витрати на капітальне будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.


Директор департаменту
статистики праці 
 
І. В. СЕНИК 

Переглядів: 8495

Редакція від 07.02.2013

Версія для друку
 
Нормативна база

НОВІ
надходження/оновлення

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com