Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Все события
Реклама
Нормативная база

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2009 р. № 404

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за № 1212/17228

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби статистики України
від 27 лютого 2013 року № 68

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (далі — Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 15 січня 2010 року наказ Держкомстату від 24.12.2007 № 467 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-ПВ (термінова, піврічна) «Звіт про використання робочого часу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за № 15/14706.

5. Цей наказ набирає чинності з 15 січня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова  О. Г. ОСАУЛЕНКО 
ПОГОДЖЕНО: 
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 
 
В. ОНИЩУК 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 26 жовтня 2009 р. № 404
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за № 1212/17228

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (далі — форма № 1-ПВ (квартальна)).

1.2. Подання форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників).

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі — підприємства), що звітують за формою № 1-ПВ (квартальна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. В адресній частині форми № 1-ПВ (квартальна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (квартальна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

1.4. Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) (додається).

II. Показники щодо кількості працівників

2.1. У розділі I форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та звільнення.

До кількості працівників, які враховуються у цьому розділі, не включаються: працівники, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі — зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб’єктами господарювання.

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

2.2. У рядку 3010 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за відповідний період, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.3. У рядку 3020 відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.

2.4. У рядку 3030 із загальної кількості прийнятих виділяються ті працівники, які прийняті на нові робочі місця, що з’явились: у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема шляхом виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий договір на невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні працівники.

2.5. У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від причин звільнення.

2.6. У рядку 3050 відображається кількість працівників, які звільнилися з підприємства у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

2.7. У рядку 3060 відображається кількість працівників, які звільнені з підприємства:

 • у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
 • у зв’язку з припиненням трудового договору за угодою сторін;
 • за прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;
 • у зв’язку з розірванням трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав:

 • закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;
 • призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;
 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;
 • переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників працівник зараховується до числа звільнених з першого дня його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення слід уважати наступний робочий день.

2.8. У рядку 3070 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

III. Показники щодо використання робочого часу штатних працівників

3.1. Усі показники розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.2. У рядку 4010 відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин.

3.3. Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або за угодою сторін.

3.4. У рядку 4020 відображаються всі фактично відпрацьовані працівниками людино-години, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.

3.5. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 включається в повному обсязі.

3.6. Людино-години, відпрацьовані надомниками, одержуються як добуток числа відпрацьованих людино-днів та тривалості робочого дня на підприємстві. Дані про відпрацьований надомниками час ураховуються у звіті за формою № 1-ПВ (квартальна) тільки за той період, у який надомники враховувались до середньооблікової кількості штатних працівників підприємства.

3.7. Пункт 3.7 виключено.

(згідно з наказом Державної служби
статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

3.8. Пункт 3.8 виключено.

(згідно з наказом Державної служби
 статистики України від 27.02.2013 р. № 68,
 у зв’язку з цим пункти 3.9–3.18
 уважати відповідно пунктами 3.7–3.16)

3.7. У рядку 4040 відображається загальна кількість людино-годин фонду робочого часу, які з різних причин були не відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми людино-годин відсутності працівників з поважних та інших причин і розраховується як сума величин, указаних у рядках 4050–4110 цієї форми.

3.8. У рядку 4050 відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників (основних та додаткових, включаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), крім зазначених у рядках 4070 та 4110. Показник ураховує тільки період відпусток, що припадає на робочий час, і отримується шляхом добутку тривалості робочого дня, установленої на підприємстві, на кількість робочих днів, що припадають на період відпусток працівників. Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше норми, що діє на підприємстві.

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

3.9. У рядку 4060 відображається кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок тимчасової непрацездатності, які підтверджені листками тимчасової непрацездатності або довідками лікувально-профілактичних закладів, крім вагітності та пологів. До числа людино-годин відсутності працівників з цієї причини включається тільки робочий час, що припадає на період непрацездатності працівників. Зазначений показник отримується як добуток тривалості робочого дня, установленої на підприємстві або для окремих категорій працівників, на кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності.

3.10. У рядку 4070 відображається кількість людино-годин відсутності працівників, пов’язаної з відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на строк, передбачений чинним законодавством.

Якщо за згодою сторін працівнику надається відпустка більшої тривалості (у разі коли зазначене явище не має масового характеру і не пов’язане з погіршенням умов виробництва) її час також ураховується у цьому рядку.

3.11. У рядку 4080 відображається кількість людино-годин інших відпусток без збереження заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

3.12. У рядку 4090 відображається кількість людино-годин, які не відпрацьовані працівниками (порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв’язку з переведенням їх на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт. Показник розраховується як сума людино-годин, не відпрацьованих працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин. Визначення показника у рядку 4090 ведеться за днями можливої роботи (без щорічних, додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність, вихідних, святкових і неробочих днів тощо).

3.13. Кількість невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах неповного робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову непрацездатність, розраховується виходячи із норми тривалості робочого часу, установленої на підприємстві до переходу на такий режим роботи.

3.14. У рядку 4100 відображається кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу працівників, які згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках).

3.15. У рядку 4110 відображається кількість людино-годин робочого часу, які не відпрацьовані у зв’язку з:

навчанням і творчими відпустками (статті 13, 14, 15, 151 і 16 Закону України «Про відпустки»);

навчанням з відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової професії;

вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (стаття 218 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП));

додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України «Про відпустки»);

відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються в обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»);

виконанням державних або громадських обов’язків (народний депутат, свідок, учасник військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників підприємства;

наданням днів відпочинку працівникам-донорам (стаття 124 КЗпП);

відсутністю на роботі через стихійне лихо;

перебуванням під слідством до рішення суду;

перебуванням працівників в медичному закладі при проведенні обов’язкових медичних оглядів (статті 169, 191 КЗпП);

наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних відпусток згідно з колективним договором;

роботою працівників на іншому підприємстві, якщо за основним місцем роботи вони враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників;

простоями виробництва;

прогулами (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

іншими випадками.

3.16. У графі 2 розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) відображається кількість працівників, які були відсутні на роботі з причин, указаних у рядках 4050–4100. Якщо протягом звітного періоду зафіксовано два і більше випадки відсутності, то працівника у відповідних рядках ураховують тільки один раз (як одну особу). У разі звільнення працівника дані про нього у звіті за формою № 1-ПВ (квартальна) враховуються до кінця звітного року.

IV. Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат

4.1. У рядку 5010 відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У рядках 5020–5090 наводиться його структура та складові.

4.2. У рядках 5020, 5030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.3. У рядку 5040 відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.4. У рядку 5050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.5. У рядку 5060 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.6. У рядку 5070 відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема допомога у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

Не включається до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства.

4.7. У рядку 5080 відображаються суми, пов’язані з наданням працівникам виплат соціального характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати).

4.8. У рядку 5090 відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.9. У рядку 5100 відображаються суми допомоги, нараховані працівникам підприємства за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

 • допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства;
 • допомоги по вагітності та пологах;
 • допомоги на поховання.

Суми допомоги, які надаються підприємством понад установлені розміри або додатково за рахунок власних коштів (прибутку), у цьому рядку не відображаються.

4.10. У рядку 5110 окремо виділяються суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, нараховані згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439 (зі змінами).

V. Показники щодо розподілу працівників за розмірами заробітної плати

5.1. У розділі IV форми № 1-ПВ (квартальна) дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.

5.2. У рядку 6010 відображаються дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством. У їхній кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.

Працівники, прийняті на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведені на такий режим роботи, ураховуються у рядку 6010 за умови відпрацювання не менше 50% фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день.

5.3. 5.3. У рядках 6020–6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. До заробітної плати включаються всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів 2.1–2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати. При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць.

(абзац перший пункту 5.3 у редакції наказу
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

При заповненні форми № 1-ПВ (квартальна) межі інтервалів розподілу кількості працівників за розмірами заробітної плати встановлюються відповідно до розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5.4. У рядках 6130–6150 ураховуються працівники, які були прийняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.

5.5. У рядку 6130 відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100% фонду робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, уключаючи тих, які були у відрядженні. У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

5.6. У рядку 6140 із рядка 6130 виділяється кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.

5.7. У рядку 6150 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, що працюють за відрядними розцінками, до цієї категорії здійснюється відповідно до встановленого окладу згідно з тарифним розрядом.

До цієї кількості не включаються жінки, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку передбаченого чинним законодавством. Водночас у цьому рядку ураховується тимчасово прийнятий на їхнє робоче місце (посаду) працівник відповідно до чинного законодавства.

(абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

VI. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

6.1. У графі 1 рядка 7010 форми № 1-ПВ (квартальна) відображається середньооблікова кількість жінок — штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників. До розрахунку не включаються жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку передбаченого чинним законодавством. У графі 2 цього рядка відображається фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а у графі 3 — відпрацьований ними час.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

6.2. Рядок 7020 заповнюють установи та організації — розпорядники бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими. У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів.

6.3. У рядку 7030 відображається середня кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників.

6.4. У рядку 7040 відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами. До них належать фізичні особи (крім фізичних осіб — підприємців), з якими укладені такі договори, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України із суми оплати за виконані роботи.

У рядку 7040 графи 1 не ураховуються штатні працівники підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

VII. Показники щодо стану укладання колективних договорів (угод)

7.1. Показники розділу VI форми № 1-ПВ (квартальна) заповнюються в цілому по підприємству, уключаючи найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.

7.2. У рядку 8010 відображається фактична кількість укладених на звітну дату колективних договорів (угод) підприємства, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної кількості колективних договорів (угод).

(пункт 7.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 68)

7.3. У рядку 8020 відображається кількість працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

7.4. У рядку 8030 відображається відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод) розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу).

7.5. У рядку 8040 відображається розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.

VIII. Показники щодо витрат на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці

8.1. Показники розділу VII форми № 1-ПВ (квартальна) відображають фактичні витрати підприємств, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку, що направлені на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інші витрати, пов’язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору.

8.2. Показники цього розділу заповнюються в цілому по підприємству (юридична особа, відокремлений підрозділ) та охоплюють період з 1 січня до 31 грудня попереднього року.

8.3. До складу витрат, що відображаються у розділі VII, не включаються виплати, які входять до складу фонду оплати праці, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, а також суми внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування й Пенсійного фонду України, інших нарахувань, податків та зборів на фонд оплати праці.

8.4. До сум витрат, пов’язаних із придбанням у інших організацій товарів та послуг для працівників, включаються суми податку на додану вартість.

8.5. У рядку 9020 відображаються витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників, зокрема:

 • страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників;
 • витрати на медичне страхування;
 • соціальні допомоги та виплати, які здійснені за рахунок коштів підприємства по аналогії до передбачених законодавством, працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми;
 • суми допомоги колишнім працівникам підприємства;
 • одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством та колективними договорами (угодами);
 • суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;
 • суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні згідно з чинним законодавством;
 • видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;
 • компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;
 • витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, проходження ними медичного обстеження, які були надані закладами охорони здоров’я;
 • матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей;
 • інші витрати на соціальний захист працівників.

8.6. У рядок 9020 не включаються суми, нараховані працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, та оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

8.7. У рядку 9030 відображаються витрати на культурно-побутове обслуговування працівників, які здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику) або іншим громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема:

 • утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;
 • придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;
 • проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, зокрема на організацію гуртків, студій, придбання спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, оренду приміщень для проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників тощо;
 • благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення й інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;
 • інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників.

8.8. У рядку 9040 відображаються витрати підприємств на забезпечення працівників житлом, зокрема:

 • утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників, що здійснюють його обслуговування;
 • будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність працівника, тощо.

8.9. У рядку 9050 відображаються суми витрат на професійне навчання кадрів, пов’язане з виробничою потребою, які включають:

 • оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах, підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та підприємством;
 • стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;
 • оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда приміщень для проведення навчання);
 • оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства;
 • витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства;
 • інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

8.10. Якщо підприємство надавало інформаційно-консультаційні послуги працівникам інших організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами, то у розділі VII такі витрати не враховуються.

8.11. У рядку 9060 відображаються інші витрати на утримання робочої сили, зокрема:

 • витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);
 • компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;
 • надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;
 • витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;
 • вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення адміністрацією підприємства;
 • вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);
 • витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);
 • витрати на оформлення закордонних паспортів та віз;
 • витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;
 • інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів на фонд оплати праці та інших видів податків та зборів).

8.12. У рядку 9070 відображається середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень-грудень попереднього року, яка розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Директор департаменту
статистики праці 
 
Н. В. ГРИГОРОВИЧ 


Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна)

Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) Умови контролю Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) та інших форм
Рядок 3010 = Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 3040 > або = Рядок 3050 + рядок 3060
Рядок 3070 = Рядок 3070 попереднього звіту + рядок 3020 – рядок 3040 (для звіту за січень-березень). Виконується для даних граф 1 та 2
Рядок 3070 = Рядок 3070 попереднього звіту + (рядок 3020– рядок 3020 попереднього періоду) – (рядок 3040 – рядок 3040 попереднього періоду) для звіту за січень-червень, січень-вересень, січень-грудень. Виконується для даних граф1 та 2
Рядок 4010 = Рядок 4020 + рядок 4040
Рядок 4020 = Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 4040 графи 1 = Рядок 4050 графи 1 + рядок 4060 графи 1 + рядок 4070 графи 1 + рядок 4080 графи 1 + рядок 4090 графи 1 + рядок 4100 графи 1 + рядок 4110 графи 1
Рядок 4080 графи 2 > або = Рядок 1080 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 4090 графи 2 > або = Рядок 1090 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 4110 > або = Рядок 1050 – рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) – рядок 4050 графи 1
Рядок 5010 = Рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060
Рядок 5010 = Рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 5030 > або = Рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 5090 (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями)
Рядок 5060 > або = Рядок 5070 + рядок 5080
Рядок 5090 < або = Рядок 5030 + рядок 5060
Рядок 5010 + рядок 7030 графи 2 + 7040 графи 2 = Рядок 1020 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)
Рядок 6010 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 6010 = Сума рядків 6020–6120
Рядок 6130 < або = Рядок 6010
Рядок 6130 < або = Рядок 3070 графи 1
Рядок 6130 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 6140 < або = Рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної плати)
Рядок 6150 < або = Рядок 3070 графи 1
Рядок 6150 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7010 графи 1 < або = Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7010 графи 2 < або = Рядок 5010
Рядок 7010 графи 3 < або = Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7020 графи 1 < або = Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7020 графи 2 < або = Рядок 5010
Рядок 9010 = Рядок 9020 + рядок 9030 + рядок 9040 + рядок 9050 + рядок 9060

____________

Просмотров: 23201

Редакция от 05.06.2013

Версия для печати
 
Нормативная база

НОВЫЕ
поступления/обновления

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Если Вам придется выбирать между интересной работой и прибыльной, то Вы…
Выберу интересную
Выберу прибыльную
Найду интерес в прибыли
А можно вообще не работать?

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2021 © МЕДИА-ПРО
2021 © HR-Лига
Copyright © 2005–2021 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com