Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Все события
Реклама
Нормативная база

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 13 листопада 2014 р. № 17.4-12/48

Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Роз’яснення є недійсним
(у зв’язку із затвердженням роз’яснень Державної служби статистики України
від 21 липня 2015 року № 17.4-12/8)


ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держстату України
____________ І. М. Жук
13 листопада 2014 року

I. Загальні положення

1.1 Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (далі — форма № 1-ПВ (квартальна)).

1.2. Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.4. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ (квартальна) (додається).

1.5. Форма № 1-ПВ (квартальна) складається з шести розділів.

II. Показники щодо кількості штатних працівників

2.1. Розділ I форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані щодо прийому на роботу та звільнення штатних працівників, а також їх облікової кількості на кінець звітного періоду. Цей розділ не включає дані стосовно тих працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі — зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб’єктами господарювання.

Цей розділ також містить дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

2.2. Рядок 3020 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.

2.3. Рядок 3030 містить дані про тих працівників, які прийняті на нові робочі місця, що з’явились: у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема, шляхом виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної установи.

Цей рядок може містити дані про працівників, які уклали трудовий договір на невизначений строк, прийнятих за контрактом на визначений строк, а також сезонних працівників.

2.4. Рядок 3040 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору, незалежно від причин звільнення.

2.5. Рядок 3050 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва й праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

2.6 Рядок 3060 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з такими причинами:

розірвання трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

припинення трудового договору за згодою сторін;

прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

розірвання трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися з підстав:

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), встановленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників днем звільнення працівника вважається перший день його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення вважається наступний робочий день.

2.7. Рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

III. Показники щодо використання робочого часу штатних працівників

3.1. Усі показники розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.2. Рядок 4010 містить дані про фонд робочого часу працівників підприємства згідно з режимом його роботи (для працівників, прийнятих або переведених на неповний робочий день (тиждень), — відповідно до тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або за угодою сторін), який є сумою відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин.

3.3. Рядок 4020 містить дані про всі фактично відпрацьовані працівниками людино-години, зокрема, у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників та прийнятих на роботу за сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота.

3.4. Рядок 4040 містить дані про загальну кількість людино-годин фонду робочого часу, які з різних причин не були відпрацьовані працівниками.

3.5. Рядок 4050 містить дані про кількість людино-годин щорічних відпусток працівників (основних та додаткових, уключаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), що припадають на робочий час, крім зазначених у рядках 4070 та 4110.

Метод розрахунку людино-годин щорічних відпусток полягає у множенні кількості робочих днів, що припадають на період щорічних відпусток працівників, на тривалість робочого дня, встановлену на підприємстві (для прийнятих на неповний робочий день — на встановлену для них тривалість робочого дня; для працівників, що працюють більше ніж на одну ставку, — на норму тривалості робочого дня, встановлену на підприємстві для відповідної категорії працівників).

3.6. Рядок 4060 містить дані про кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок тимчасової непрацездатності, що припадає на робочий час (крім вагітності та пологів), які підтверджені листками тимчасової непрацездатності або довідками лікувально-профілактичних закладів.

Метод розрахунку людино-годин тимчасової непрацездатності полягає у множенні кількості робочих днів, що припадають на період непрацездатності працівників, на тривалість робочого дня, встановлену на підприємстві (для прийнятих на неповний робочий день — на встановлену для них тривалість робочого дня; для працівників, що працюють більше ніж на одну ставку, — на норму тривалості робочого дня, встановлену на підприємстві для відповідної категорії працівників).

3.7. Рядок 4070 містить дані про кількість людино-годин відсутності працівників, пов’язаної з відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на строк, передбачений чинним законодавством, а також більшої тривалості, яка надається працівнику за згодою сторін (у разі коли зазначене явище не має масового характеру і не пов’язане з погіршенням умов виробництва).

3.8. Рядок 4080 містить дані про кількість людино-годин інших відпусток без збереження заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з незалежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт.

3.9. Рядок 4090 містить дані про кількість людино-годин, які не відпрацьовані працівниками (порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв’язку з переведенням їх на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт.

Метод розрахунку показника полягає у підсумовуванні людино-годин, невідпрацьованих працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин за всі дні можливої роботи (крім щорічних, додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність, вихідних, святкових і неробочих днів тощо).

Метод розрахунку кількості невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах неповного робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову непрацездатність, полягає у множенні кількості робочих днів, що припадають на відпустку або тимчасову непрацездатність, на норму тривалості робочого дня, що діяла на підприємстві до переходу на режим неповного робочого дня (тижня).

3.10. Рядок 4100 містить дані про кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу працівників, які згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках).

3.11. Рядок 4110 містить дані про кількість людино-годин робочого часу, які не відпрацьовані у зв’язку з:

навчанням і творчими відпустками (статті 13, 14, 15, 151 і 16 Закону України «Про відпустки»);

навчанням з відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової професії;

вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (стаття 218 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП));

додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України «Про відпустки»);

відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються в обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»);

виконанням державних або громадських обов’язків (народний депутат, свідок, учасник військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників підприємства;

наданням днів відпочинку працівникам-донорам (стаття 124 КЗпП);

відсутністю на роботі через стихійне лихо;

перебуванням під слідством до рішення суду;

перебуванням працівників в медичному закладі при проведенні обов’язкових медичних оглядів (статті 169, 191 КЗпП);

наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних відпусток згідно з колективним договором;

роботою працівників на іншому підприємстві, якщо за основним місцем роботи вони враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників;

простоями виробництва;

прогулами (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

іншими випадками.

3.12. У графі 2 розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані про кількість працівників як працюючих, так і звільнених у звітному році, які були відсутні на роботі з причин, указаних у рядках 4050–4100 (один раз за причиною).

IV. Показники щодо складу фонду оплати праці штатних працівників

4.1. Рядок 5010 містить дані про фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

4.2. Рядки 5020, 5030 містять дані про фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.3. Рядок 5040 містить дані про суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.4. Рядок 5050 містить дані про суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.5. Рядок 5051 містить дані про суми індексації заробітної плати, нараховані відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

4.6. Рядок 5052 містить дані про суми компенсації втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати, нараховані відповідно до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159.

4.7 Рядок 5060 містить дані про суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4.8. Рядок 5070 містить дані про суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема, допомога у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

Показник не включає матеріальну допомогу разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства.

4.9. Рядок 5080 містить дані про суми, пов’язані з наданням працівникам виплат соціального характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати).

4.10. Рядок 5090 містить дані про суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

V. Показники щодо розподілу штатних працівників за розмірами заробітної плати

5.1. У розділі IV форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.

5.2. Рядок 6010 містить дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством.

Рядок містить інформацію про працівників, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.

Рядок також містить дані про працівників, прийнятих на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведених на такий режим роботи, якщо ними відпрацьовано не менше 50% фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день.

5.3. Рядки 6020–6110 містять дані про розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм за звітний місяць заробітної плати (відповідно до пунктів 2.1–2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати). У заробітній платі не містяться суми перерахунків за попередні періоди, виплати, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також суми, нараховані за період відпустки, що не припадають на звітний місяць.

5.4. Рядки 6130–6150 містять дані про працівників, які були прийняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.

5.5 Рядок 6130 містить дані про кількість штатних працівників, які відпрацювали 100% фонду робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, разом з тими, які були у відрядженні, а також тими, для кого запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць. Рядок не містить даних про прийнятих на неповну ставку.

5.6. Рядок 6140 містить дані із рядка 6130 про кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.

5.7. Рядок 6150 містить дані про кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді, крім жінок, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, уключаючи тих, що тимчасово прийняті на їхнє робоче місце (посаду).

VI. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

6.1. У графі 1 рядка 7010 форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані про середньооблікову кількість жінок — штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, крім тих, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством. У графі 2 цього рядка містяться дані про фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а в графі 3 — відпрацьований ними час.

6.2. Рядок 7020 містить дані установ та організацій — розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими. Графа 1 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Графа 2 містить дані про відповідну суму нарахувань таким працівникам за рахунок видатків зазначених бюджетів.

6.3. Рядок 7030 містить дані про середню кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників (пункт 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників).

6.4. Рядок 7040 містить дані про середню кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами (крім штатних працівників підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством, та фізичних осіб — підприємців) за умови сплати єдиного соціального внеску із суми оплати за виконані роботи (пункт 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників).

VII. Показники щодо стану укладання колективних договорів

7.1. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству, уключаючи найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.

7.2. Рядок 8010 містить дані про фактичну кількість укладених на звітну дату колективних договорів, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».

У формі щодо відокремленого підрозділу (філії, представництва), містяться дані про кількість колективних договорів, дія яких поширюється на такий підрозділ.

7.3. Рядок 8020 містить дані про кількість працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

7.4. Рядок 8030 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод).

7.5. Рядок 8040 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.


Директор департаменту
статистики праці Держстату

І. В. СЕНИК


Додаток
до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
13.11.2014 № 17.4-12/48

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна)

Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) Умови
контролю
Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) та інших форм
Рядок 3040 > або = Рядок 3050 + Рядок 3060
Рядок 3070 = Рядок 3070 попереднього звіту + Рядок 3020 — Рядок 3040 (для звіту за січень–березень). Виконується для даних граф 1 та 2
Рядок 3070 = Рядок 3070 попереднього звіту + (Рядок 3020 – Рядок 3020 попереднього періоду) – (Рядок 3040 – Рядок 3040 попереднього періоду) для звіту за січень–червень, січень–вересень, січень–грудень. Виконується для даних граф 1 та 2
Рядок 4010 = Рядок 4020 + Рядок 4040
Рядок 4020 = Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 4040 графи 1 = Рядок 4050 графи 1 + Рядок 4060 графи 1 + Рядок 4070 графи 1 + Рядок 4080 графи 1 + Рядок 4090 графи 1 + Рядок 4100 графи 1 + Рядок 4110 графи 1
ряд. 4020 гр. 1 + ряд. 4050 гр. 1 + ряд. 4110 гр. 1 > або = Рядок 1050 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 5010 = Рядок 5020 + Рядок 5030 + Рядок 5060
Рядок 5010 = Рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 5030 > або = Рядок 5040 + Рядок 5050 + Рядок 5090 (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями)
Рядок 5060 > або = Рядок 5070 + Рядок 5080
Рядок 5090 < або = Рядок 5030 + Рядок 5060
Рядок 5010 + Рядок 7030 графи 2 + 7040 графи 2 < або = Рядок 1020 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)
Рядок 6010 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 6010 = Сума рядків 6020–6120
Рядок 6130 < або = Рядок 6010
Рядок 6130 < або = Рядок 3070 графи 1
Рядок 6130 < або = Рядок 1010 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 6130 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 6140 < або = Рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної плати)
Рядок 6140 > або = Рядок 6020 – (Рядок 6010– Рядок 6030)
Рядок 6150 < або = Рядок 3070 графи 1
Рядок 6150 < або = Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7010 графи 1 < або = Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7010 графи 2 < або = Рядок 5010
Рядок 7010 графи 3 < або = Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7020 графи 1 < або = Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
Рядок 7020 графи 2 < або = Рядок 5010

Директор департаменту
статистики праці Держстату

І. В. СЕНИК

Просмотров: 5850 Редакция от 18.02.2016

Версия для печати
 
Нормативная база

НОВЫЕ
поступления/обновления

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Как добиться повышения зарплаты?
Пожаловаться начальству на тяжелую жизнь
Хорошо работать, чтобы получать премии
Повысить квалификацию и занять руководящий пост
Найти другую работу
Объявить забастовку
Меня устраивает моя зарплата

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2020 © МЕДИА-ПРО
2020 © HR-Лига
Copyright © 2005–2020 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.