Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Опитування
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Нормативна база

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 жовтня 2006 р. № 463

Про затвердження інструкцій
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за № 1134/13008

Наказ втратив чинність з 15 січня 2010 року
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 26 жовтня 2009 року N 403)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, та з метою подальшого вдосконалення статистичної методології наказую:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-місячна «Звіт з праці»;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці»; (далі — інструкції), що додаються.

2. Респондентам при заповненні форм державних статистичних спостережень № 1‑ПВ термінова-місячна «Звіт з праці» та № 1‑ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці» використовувати інструкції, затверджені пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту оригінали інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо використання інструкцій.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою копій інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки копій інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.


Голова 

О. Г. ОСАУЛЕНКО 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
статистики України
від 5 жовтня 2006 р. № 463

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за № 1134/13008 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-місячна «Звіт з праці»

1. Загальні положення

1.1. Заповнення показників у формі № 1‑ПВ термінова-місячна «Звіт з праці» здійснюється відповідно до положень:

Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за № 1442/11722 (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників);

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.2. Подання форми № 1‑ПВ термінова-місячна здійснюється відповідно до положень пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

1.3. Однойменні показники, що містяться у формі № 1‑ПВ термінова-місячна та інших формах державних статистичних спостережень, за відповідні періоди заповнюються за однією статистичною методологією та узгоджуються між собою. У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-місячна.

2. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

2.1. У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства, установи, організації (далі — підприємства) у еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. У рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Показник включає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070), а також сумісників, осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, та інших категорій працівників (у т. ч. звільнених), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, одноразових заохочень та інших виплат, нарахованих тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною (крім виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням).

Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої виплати, у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

2.3. У рядку 1030 відображається сума податку з доходів фізичних осіб, нарахована з величини фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Оскільки, крім оплати праці, в дохід працівника включаються інші нарахування, що здійснюються роботодавцем, показник у рядку 1030 розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок за попередній рік у рядку 1030 не враховується.

2.4. У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до положень пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

2.5. У рядку 1050 відображається кількість людино-годин відпрацьованого часу (рядок 1060) та не відпрацьованого, але оплаченого часу штатним працівникам: період відпусток (основні, додаткові, навчальні та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду), час відсутності працівників у зв’язку з професійним навчанням, виконанням державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. При цьому у рядку 1050 не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

2.6. У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованого штатними працівниками часу, враховуючи надурочний і відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, за період службових відряджень, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому ж підприємстві, де і основне місце роботи, ураховується у цьому рядку у повному обсязі.

2.7. У рядку 1070 відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, урахованим у рядку 1040. Дані у цьому рядку узгоджуються з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути менше його на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.

3. Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та допомоги із соціального страхування

3.1. Розділ II форми № 1‑ПВ термінова-місячна заповнюється тільки тими підприємствами, які не розрахувались з працівниками із заробітної плати, термін виплати якої минув до кінця звітного періоду.

Наприклад, якщо звіт за формою № 1‑ПВ термінова-місячна складається за січень — грудень, то розділ II заповнюється станом на 1 січня наступного року і містить інформацію про суму повністю або частково невиплаченої працівникам заробітної плати (рядок 2010), а також усіх видів соціальної допомоги (рядки 2090, 2100, 2110), нарахованої за січень — листопад звітного року та попередні роки.

3.2. У рядку 2010, у графі 1, відображається загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати усім категоріям працівників, а саме:

 • штатним працівникам;
 • сумісникам;
 • особам, які працюють за договорами цивільно-правового характеру;
 • звільненим працівникам.

На відміну від методології формування показника фонду оплати праці, який включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі, сума боргу включає ту частину нарахувань, що належить до виплати. Тобто, без урахування обов’язкових для усіх працівників утримань із заробітної плати, як-то: податок на доходи фізичних осіб і внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі — загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Загальна сума боргу узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.

У цьому рядку не враховуються заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також депонована заробітна плата.

У графах 2 та 3 цього рядка дані заповнюють тільки ті бюджетні установи, оплата праці у яких фінансується за кошти державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації «1111 — заробітна плата») та які своєчасно не розрахувалися з працівниками.

Підприємства — суб’єкти господарювання заповнюють графу 2 лише в тому випадку, якщо ними за рахунок коштів державного бюджету здійснюються компенсаційні виплати працівникам, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код статті бюджетної класифікації «1341 — виплата пенсій і допомоги»), й існує заборгованість із зазначених виплат.

3.3. У рядку 2020 відображається заборгованість з виплати нарахованої за попередні роки заробітної плати. У звіті за січень (на 1 лютого) сума у рядку 2010 дорівнює сумі у рядку 2020 по всіх графах унаслідок того, що термін виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах дані цього рядка зменшуються на суму, що була виплачена у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки (рядок 2080).

3.4. У рядку 2030 відображається сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, які враховані в рядку 1040, графі 1, розділу I та на кінець звітного періоду знаходились в обліковому складі.

3.5. У рядку 2040 відображається кількість штатних працівників облікового складу (за винятком працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною), яким не виплачено заробітну плату, термін виплати якої минув до кінця звітного періоду.

3.6. У рядках 2050–2070 кількість працівників, зазначена у рядку 2040, розподіляється за терміном утворення заборгованості, який визначається для кожного працівника окремо як сума місяців, за які не виплачено (повністю або частково) заробітну плату.

3.7. У рядку 2080 відображається сума, яка виплачена у звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, наростаючим підсумком з початку звітного року. У разі виплати у повному обсязі заборгованості за попередні роки (наприклад у березні) її сума повторюється у звітах щомісячно до кінця звітного року.

3.8. У рядку 2090 відображається сума заборгованості за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, уключаючи пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

3.9. У рядку 2100 відображаються суми заборгованості з виплати допомоги:

 • по тимчасовій непрацездатності;
 • по вагітності та пологах;
 • при народженні дитини;
 • по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • на поховання, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3.10. У рядку 2110 відображається сума заборгованості за рахунок коштів підприємства зі страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. До них відносяться невиплачені суми, які нараховані до введення в дію Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», тобто до 1 квітня 2001 року. У цьому рядку також відображається заборгованість, яка утворилася у випадках, коли страхувальник:

 • не передав особові справи потерпілих до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і продовжує здійснювати страхові виплати в рахунок страхових внесків до Фонду;
 • здійснив у період після 1 квітня 2001 року перерахунки раніше визначених страхових виплат.

3.11. У рядку 2120 відображається сума заборгованості з виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці. До таких виплат відносяться нарахування, здійснені відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: доплата до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплата за додаткову відпустку (14 днів), доплата до середнього заробітку при переведенні на нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я.

Сума, відображена у рядку 2120, також уключається у повному обсязі в рядок 2010, за графами 1 та 2.


Директор департаменту
статистики праці 

Н. В. ГРИГОРОВИЧ Додаток
до пункту 1.3 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-місячна «Звіт з праці»

ТАБЛИЦЯ
арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1‑ПВ термінова-місячна

Рядки та графи форми № 1‑ПВ термінова-місячна Умови контролю Рядки та графи форми № 1‑ПВ термінова-місячна та інших форм
Ряд. 1020 гр. 1, 2 > або = Ряд. 1070 гр. 1, 2
Ряд. 1020 гр. 2 = Ряд. (4010 + 7030 гр. 2 + 7040 гр. 2) ф. № 1‑ПВ термінова-квартальна (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)
Ряд. 1040 гр. 2 = Ряд. 3010 гр. 2 ф. № 3‑ПВ термінова-піврічна
Ряд. 1050 гр. 2 > або = Ряд. (3020 + 3050 + 3070+ 3130) гр. 1 ф. № 3‑ПВ термінова-піврічна
Ряд. 1060 гр. 1, 2 < або = Ряд. 1050 гр. 1, 2
Ряд. 1060 гр. 2 = Ряд. 3020 гр.1 ф. № 3‑ПВ термінова-піврічна
Ряд. 1070 гр. 2 = Ряд. 4010 ф. № 1‑ПВ термінова-квартальна
Ряд. 2010, 2020 гр. 1 > або = Ряд. 2010, 2020 гр. 2
Ряд. 2010, 2020 гр. 2 > або = Ряд. 2010, 2020 гр. 3
Ряд. 2010 гр. 1, 2, 3 > або = Ряд. 2020 гр. 1, 2, 3
Ряд. 2010 гр. 1, 2, 3 (у звіті за січень) = Ряд. 2020 гр. 1, 2, 3
Ряд. 2010 гр. 1 – ряд. 2020 гр. 1 < Ряд. (1020 гр. 2 – ряд. 1030 гр. 2) попереднього звіту.
Ряд. 2030 < або = Ряд. 2010 гр. 1
Ряд. 2040 = Ряд. (2050 + 2060 + 2070)
Ряд. 2040 < або = Ряд. 5050 ф. № 1‑ПВ термінова-квартальна
Ряд. 2080 поточного звіту – ряд. 2080 попереднього звіту = Ряд. 2020 попереднього звіту – ряд. 2020 поточного звіту
Ряд. 2120 < або = Ряд. 2010 гр. 2 – ряд. 2010 гр. 3


Директор департаменту
статистики праці 

Н. В. ГРИГОРОВИЧ 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
статистики України
від 5 жовтня 2006 р. № 463
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за № 1135/13009

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці»

1. Загальні положення

1.1. Заповнення показників у формі № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці» здійснюється відповідно до положень:

 • Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за № 1442/11722 (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників);
 • Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.2. Подання форми № 1-ПВ термінова — квартальна здійснюється відповідно до положень пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

1.3. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ термінова — квартальна та інших формах державних статистичних спостережень, за відповідні періоди заповнюються за однією методологією та узгоджуються між собою. У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова — квартальна.

1.4. Усі показники названої форми, за винятком розділу III, заповнюються за період з початку року (кумулятивно): січень-березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень. Показники рядків 4120–4150 розділу I заповнюються у звіті за січень-грудень.

2. Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат

2.1. У рядку 4010 відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У рядках 4010-4120 наводиться його структура та складові.

2.2. У рядках 4020, 4030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.3. У рядку 4040 відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.4. У рядку 4050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.5. У рядку 4060 відображаються суми, нараховані працівникам відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 № 1427, зі змінами і доповненнями (підпункт 2.2.8 Інструкції зі статистики заробітної плати). Нарахування відображаються у звіті того місяця, у якому фактично здійснено їх виплату, незалежно від періоду, за який вони проводяться.

2.6. У рядку 4070 відображаються суми, нараховані працівникам відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 зі змінами і доповненнями (підпункт 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.7. У рядку 4080 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, що включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, а також компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені зазначеними актами норми (пункт 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.8. У рядку 4090 відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, яка має систематичний характер, передбаченої підпунктом 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати. Зокрема, допомога у розмірах, передбачених нормативно-правовими актами, або визначена у колективному договорі підприємства, що надається більшості працівників як за умови подання заяви, так і без неї.

Матеріальна допомога разового характеру, що була надана у непередбачених (екстрених) випадках (лікування, сімейні обставини тощо), коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначався адміністрацією підприємства, до фонду оплати праці не включається.

2.9. У рядку 4100 відображаються суми, пов’язані з наданням працівникам соціальних пільг, що мають індивідуальний характер (підпункт 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати).

2.10. У рядку 4110 відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 4030) та інших заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 4080), визначених у підпунктах 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції зі статистики заробітної плати.

2.11. У рядку 4111 виділяються суми оплати та компенсації усіх видів відпусток, а саме: щорічних (основної та додаткових) та інших додаткових відпусток, передбачених законодавством або колективним договором: працівникам, які мають дітей; у зв’язку з навчанням; творчих відпусток; відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» тощо.

Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої виплати до настання відпустки, у фонді оплати праці відображаються пропорційно робочому часу, що припадає на дні відпустки у звітному періоді.

2.12. У рядку 4120 відображається вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці, яка визначена згідно з підпунктом 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати. Натуральна оплата праці характерна в основному для сільського, лісового та рибного господарства, оскільки це може бути власна продукція, що не пройшла промислової переробки, або цукор. Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 244, зі змінами і доповненнями.

2.13. У рядку 4130 відображаються суми доходів, дивідендів, що нараховані за акціями, внесками та договорами оренди земельних ділянок і майнових паїв (пункт 3.35 Інструкції зі статистики заробітної плати) особам, які належать до облікової кількості штатних працівників підприємства. Ці суми відображаються у звіті на момент їхнього нарахування незалежно від періоду, за який вони здійснені. Орендна плата, видана в натуральній формі, для відображення у звіті оцінюється у грошовому еквіваленті. Зазначені суми, нараховані фізичним особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства, обліковуються окремо та відображаються у рядку 4140.

2.14. У рядку 4144 відображаються суми допомоги, нараховані працівникам підприємства за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

 • допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок власних коштів підприємства;
 • допомоги по вагітності та пологах;
 • допомоги при народженні дитини;
 • допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомоги на поховання.

Суми допомоги, які надаються підприємством понад встановлені розміри або додатково за рахунок власних коштів (прибутку), у цьому рядку не відображаються.

2.15. У рядку 4145 окремо виділяються суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, нараховані згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439, зі змінами та доповненнями.

2.16. У рядку 4150 відображається вартість продукції, як власного виробництва, так і отриманої за бартером, проданої працівникам у рахунок грошової оплати праці або при безготівкових розрахунках за послуги, надані працівникам (комунальні та ін.). При цьому вартість реалізованої продукції (наданих послуг) працівникам враховується за період з початку звітного року незалежно від періоду, за який були здійснені ці нарахування. Обчислення показника здійснюється з урахуванням положень підпункту 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати.

3. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

3.1. У рядку 7010, у графі 1, відображається середньооблікова кількість жінок — штатних працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників. До розрахунку не включаються жінки, які знаходяться у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами, а також з догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством. У графі 2 цього рядка відображається фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а у графі 3 — відпрацьований ними час.

3.2. Рядок 7020 заповнюють бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів), які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів і є неприбутковими. У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів.

3.3. У рядку 7030 відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі — зовнішні сумісники).

3.4. У рядку 7040 відображається середня кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами. До них відносяться фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності), з якими укладені такі договори, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду із суми оплати за виконані роботи.

У рядку 7040 не ураховуються працівники, які перебувають у штаті підприємства і одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

4. Показники щодо розподілу працівників за розмірами заробітної плати

4.1. У розділі III форми № 1-ПВ термінова — квартальна дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.

4.2. У рядку 8010 відображаються дані про кількість штатних працівників, які відпрацювали 50% і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства або законодавством. У їхній кількості враховуються також працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середнього заробітку, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.

Працівники, прийняті на половину ставки або тимчасово переведені на такий режим роботи, ураховуються у рядку 8010 за умови відпрацювання ними 50% фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого на повну ставку.

4.3. У рядках 8020–8120 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 8010, у залежності від розмірів нарахованої їм заробітної плати. При цьому у заробітній платі відповідно до мети дослідження не ураховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а суми відпускних ураховуються тільки в тій частині, що припадає на робочі дні звітного місяця.

Межі інтервалів розподілу змінюються відповідно до зміни розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи і повідомляються респондентам територіальними органами державної статистики.

4.4. У рядках 8160–8180 ураховуються працівники, які були зайняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.

4.5. У рядку 8160 відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100% фонду робочого часу, встановленого законодавством або колективним договором на відповідний місяць, уключаючи тих, які були у відрядженні. Тобто не ураховуються працівники, які були тимчасово відсутні на роботі з будь-яких причин й отримали нарахування за невідпрацьований час (підпункт 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати).

4.6. У рядку 8170 із рядка 8160 виділяється кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.

4.7. У рядку 8180 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, що працюють за відрядною системою оплати праці, до цієї категорії здійснюється відповідно до встановленого окладу згідно з тарифним розрядом.

До цієї кількості не включаються жінки, які знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, а також з догляду за дитиною. Водночас у цьому рядку може бути урахований тимчасово прийнятий на їхнє вакантне робоче місце (посаду) працівник.

5. Показники щодо руху робочої сили

5.1. У цьому розділі відображаються дані щодо прийому та звільнення штатних працівників. До їхнього числа не включаються зовнішні сумісники, зайняті згідно з цивільно-правовими договорами, а також переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання.

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і підтверджується відповідними наказами та записами у трудовій книжці.

5.2. У рядку 5010 відображається кількість працівників, які зараховані на підприємство наказом (розпорядженням) власника про прийом на роботу у звітному періоді.

5.3. У рядку 5015 із загальної кількості прийнятих виділяються працівники, прийняті на нові робочі місця, які з’явились у результаті створення нового підприємства (структурного підрозділу) або здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

Створення робочих місць може відбутись у результаті виділення окремих підрозділів юридичної особи у самостійну одиницю, її поділу, злиття юридичних осіб або приєднання до діючого підприємства підрозділів іншої юридичної особи.

Створення робочих місць у бюджетних установах відбувається шляхом збільшення штату або реорганізації установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця відносяться як працівники, прийняті на постійну роботу, так і ті, що прийняті за контрактом на визначений термін, та сезонні працівники.

5.4. У рядку 5020 ураховується кількість працівників, які у звітному періоді залишили роботу на цьому підприємстві, незалежно від причин звільнення.

5.5. У рядку 5030 ураховується кількість працівників, які вибули з підприємства у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням кількості або штату працівників.

5.6. У рядку 5040 ураховується кількість працівників, які звільнені з підприємства:

 • у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням), за винятком випадків, коли заява про звільнення зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
 • за угодою сторін;
 • за прогул, систематичні порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді або роботі, яку вони виконували, систематичне невиконання працівником його обов’язків без поважних причин.

Сума даних у рядках 5030 та 5040 є меншою порівняно з даними у рядку 5020. Різницю становить кількість працівників, які вибули з причин:

 • закінчення визначеного строку трудового договору, установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;
 • призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну службу;
 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника за власним бажанням, коли заява про звільнення зумовлена неможливістю продовжувати роботу: вихід на пенсію, перехід, вступ до навчального закладу, догляд за хворим або за дитиною, переїзд на нове місце проживання та інші підстави, передбачені законодавством;
 • переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, звільнений працівник зараховується до кількості тих, які вибули, з першого дня його виключення з облікової чисельності (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств з безперервним циклом виробництва днем після звільнення слід уважати наступний робочий день.

5.7. У рядку 5050 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

5.8. У рядку 5061 відображається кількість вільних (вакантних) робочих місць на кінець звітного періоду. Вона дорівнює кількості працівників, яких потребує підприємство.


Директор департаменту
статистики праці 
 
Н. В. ГРИГОРОВИЧ 


Додаток
до пункту 1.3 Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ
термінова‑квартальна «Звіт з праці»

ТАБЛИЦЯ
арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова-квартальна

Рядки та графи форми
№ 1-ПВ термінова-квартальна
Умови контролю Рядки та графи форми № 1-ПВ
термінова-квартальна та інших форм
Ряд. 4010 = Ряд. (4020 + 4030 + 4080)
Ряд. 4010 = Ряд. 1070 гр. 2 ф. №1-ПВ термінова-місячна
Ряд. 4030 > або = Ряд. (4040 + 4050 + 4060 + 4070 + 4110) (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації та страйками)
Ряд. 4080 > або = Ряд. (4090 + 4100)
Ряд. 4110 < або = Ряд. (4030 + 4080)
Ряд. 4120 < або = Ряд. 4010
Ряд. 7010 гр. 1 < або = Ряд. 1040 гр. 2 ф. №1-ПВ термінова-місячна
Ряд. 7010 гр. 2 < або = Ряд. 4010
Ряд. 7010 гр. 3 < або = Ряд. 1060 гр. 2 ф. №1-ПВ термінова-місячна
Ряд. 7020 гр. 1 < або = Ряд. 1040 гр. 2 ф. №1-ПВ термінова-місячна
Ряд. 7020 гр. 2 < або = Ряд. 4010
Ряд. (4010 + 7030 гр. 2 + 7040 гр. 2) = Ряд. 1020 гр. 2 ф. №1-ПВ термінова-місячна (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)
Ряд. 8010 < або = Ряд. 1040 гр. 1 ф. №1-ПВ термінова-місячна
Ряд. 8010 = Сума ряд. з 8020 до 8120
Ряд. 8160 < або = Ряд. 8010
Ряд. 8160 < або = Ряд. 5050
Ряд. 8170 < або = Ряд. 8020 (інтервал до мінімальної заробітної плати)
Ряд. 8180 < або = Ряд. 5050
Ряд. 5020 > або = Ряд. (5030 + 5040)
Ряд. 5050 = Ряд. 5050 п. п. + ряд. 5010 гр. 1 – ряд. 5020 гр. 1 (для звіту за січень-березень)
Ряд. 5050 = Ряд. 5050 п. п. + (ряд. 5010 гр. 1 – ряд. 5010 гр. 1 п. п.) – (ряд. 5020 гр. 1 – ряд. 5020 гр. 1 п. п.) для звіту за січень-червень, січень-вересень, січень-грудень

Примітка.
П. п. — попередній період, за який надавався звіт.


Директор департаменту
статистики праці 
 
Н. В. ГРИГОРОВИЧ 

КОМЕНТАР
стосовно затвердження інструкцій
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці

Набули чинності дві нові інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1-ПВ термінова-місячна та № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці», затверджені наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 463.

Слід зауважити, що базовими методологічними документами для складання форм держаних статистичних спостережень з праці залишаються Інструкція зі статистики кількості працівників та Інструкція зі статистики заробітної плати.

В свою чергу, нові інструкції містять положення щодо порядку, особливостей заповнення та методології визначення конкретних показників у звітах за формами № 1-ПВ термінова-місячна та № 1-ПВ термінова-квартальна з метою забезпечення якості статистичної інформації щодо кількісних та якісних характеристик працівників, розмірів їхньої оплати праці та своєчасності її виплати, а також робочого часу.

Інеса Сеник,
заступник директора департаменту —
начальник відділу статистики оплати праці

 

Переглядів: 21610

Редакція від 27.01.2010

Версія для друку
 
Нормативна база

НОВІ
надходження/оновлення

Реклама
Видання для професіоналів
Опитування
Что ваша компания полностью или частично оплачивает своим сотрудникам? (возможно несколько вариантов ответа)
Расходы на транспорт
Питание на работе
Услуги сотовой связи
Дополнительное образование
Корпоративный отдых
Отдых в санаториях/пансионатах
Фитнес
Полис добровольного медстрахования
Услуги врача в офисе
Детский сад
Другое
Ничего не оплачивает

Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2022 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2022 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com