Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Размещение рекламы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Подписаться на рассылку

Facebook
Календарь событий
Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Все события
Реклама
Нормативная база

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 17 березня 2014 р. № 1127-VII
м. Київ

Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві

Верховна Рада України постановляє:

1. У Законі України «Про Збройні Сили України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410; 2006 р., № 51, ст. 519; 2013 р., № 38, ст. 499):

1) перше речення частини четвертої статті 5 після слів «проходять військову службу» доповнити словами «та службу у військовому резерві»;

2) назву, частини першу і другу статті 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, та військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов’язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів»;

3) у статті 17:

частину третю після слова «військовослужбовцями» доповнити словами «та резервістами під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві»;

частину четверту після слова «Військовослужбовці» доповнити словами «резервісти на час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві»;

частину восьму після слова «військовослужбовцю» доповнити словами «та резервісту»;

частину дев’яту після слова «Військовослужбовцям» доповнити словами «та резервістам».

2. У статті 17 Закону України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420):

частину третю після слів «військову службу» доповнити словами «службу у військовому резерві»;

перше речення частини четвертої після слів «військову службу» доповнити словами «та службу у військовому резерві».

3. У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2011 р., № 31, ст. 303; 2013 р., № 41, ст. 550):

1) у частині першій статті 21:

в абзаці тринадцятому слова «у тому числі резервістів» замінити словом «резервістів»;

доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

«сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин»;

2) у першому реченні частини третьої статті 22 слова «громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов’язані з’явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях» замінити словами «громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях»;

3) частину першу статті 25 доповнити реченням такого змісту: «Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві».

4. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац шостий частини дев’ятої викласти в такій редакції:

«резервісти — особи, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час»;

у частині десятій:

абзац перший після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «чи проходять службу у військовому резерві»;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

«Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини»;

2) у статті 2:

частину дев’яту після слів «на військову службу» доповнити словами «прийняті на службу у військовому резерві»;

у першому реченні частини десятої слова «та військовозобов’язані, які приймаються на службу у військовому резерві або» замінити словами «приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані»;

3) у статті 3:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Правова основа військового обов’язку, військової служби, служби у військовому резерві»;

частину першу після слів «проходження військової служби» доповнити словами «служби у військовому резерві»;

4) частину третю статті 4 після слів «на особливий період» доповнити словами «а в разі прийняття у випадках та в порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України — і в мирний час»;

5) у частині першій статті 20:

абзац другий після слова «військовозобов’язані» доповнити словом «резервісти»;

в абзаці третьому слова «військовослужбовці та військовозобов’язані» замінити словами «військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані»;

абзац четвертий після слова «військовослужбовці» доповнити словами «та резервісти»;

абзац п’ятий після слів «службової діяльності» доповнити словами «у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві»;

абзац восьмий після слів «за призовом» доповнити словами «або службу у військовому резерві»;

6) у главі V:

назву викласти в такій редакції:

«Глава V
Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов’язку в запасі»;

доповнити статтею 261 такого змісту:

«Стаття 261. Проходження служби у військовому резерві

1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

2. З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України або інших військових формувань.

3. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві.

4. Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання резервістами обов’язків служби у військовому резерві, визначаються цим Законом та відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

5. Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

6. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спеціальністю.

7. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях — їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.

8. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями»;

7) статтю 27 викласти в такій редакції:

«Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

2. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

3. До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

5. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок)»;

8) у статті 29:

у частині четвертій слова «у тому числі резервістів» замінити словами «та резервістів»;

частину сьому викласти в такій редакції:

«7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом»;

9) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:

«3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) військових комісаріатах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України»;

10) частину першу статті 39 після слова «військовозобов’язаних» доповнити словами «та резервістів»;

11) частину першу статті 42 після слів «строкову військову службу» доповнити словами «проходження служби у військовому резерві».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Виконуючий обов’язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України


О. ТУРЧИНОВ

Просмотров: 4739 Редакция от 21.03.2014

Версия для печати
 
Нормативная база

НОВЫЕ
поступления/обновления

Реклама
Издания для профессионалов
Опросы
Как вы относитесь к использованию детектора лжи для проверки соискателей?
В целом положительно
Отрицательно
Мне это безразлично
Мы уже активно используем детектор лжи!

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2020 © МЕДИА-ПРО
2020 © HR-Лига
Copyright © 2005–2020 HR-Лига
Использование материалов из журналов Группы компаний «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.