Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі

СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Перевірки ТЦК: ризики для роботодавця
Новини
14.05.2024
Перевірки ТЦК: ризики для роботодавця
 

Планові та позапланові перевірки ТЦК

В Україні триває війна, а отже й мобілізація. Під час дії воєнного стану підприємства, незалежно від форм власності, зобов’язані дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку своїх співробітників. Тема планових і позапланових перевірок ТЦК та СП не втрачає своєї актуальності, адже нещодавно правила військового обліку зазнали змін — було затверджено новий порядок. Окрім того, наявна певна законодавча невизначеність щодо періодичності проведення таких перевірок під час дії воєнного стану.

5 січня 2023 року набула законної сили постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30.12.2022 р. № 1487 (далі — Порядок), якою визначено загальний порядок ведення військового обліку, взаємодію державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й інших установ (далі — підприємства), які мають забезпечити належний спосіб ведення військового обліку. Крім того, було встановлено порядок проведення перевірок із додержанням вимог законодавства щодо порядку організації та ведення військового обліку.

Серед іншого Порядок передбачає проведення планових і позапланових перевірок стану військового обліку на підприємствах.

Районі (міські) ТЦК та СП можуть проводити перевірки відповідно до планів, які затверджені розпорядженнями голів відповідних районних і районних у м. Києві держадміністрацій та міських голів.

Пункт 79 Порядку встановлює: районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть проводити щорічні планові перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки). Такі перевірки затверджуються розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та міських голів.

Пункт 80 Порядку визначає: районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, окрім щорічних планових перевірок, можуть також проводити позапланові. ТЦК та СП можуть перевіряти стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, у яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими органами, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Такі перевірки теж затверджуються розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та міських голів.

Варто зауважити, що відповідно до п. 80 Порядку решту державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій можуть перевіряти раз на чотири роки.

Важливо також зазначити, що можливість проведення районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки позапланових перевірок визначена тільки для перевірки стану військового обліку на підприємствах, у яких працюють військовозобов’язані, які заброньовані за цими органами, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження.

Для обласних і Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Порядок визначає іншу періодичність проведення перевірок.

Зокрема, п. 78 Порядку визначає повноваження обласних ТЦК та СП та Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усі вони, у межах своїх повноважень та у взаємодії з обласними й Київською міською держадміністрацією, мають право проводити щорічні планові перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки). Такі перевірки теж затверджуються розпорядженнями голів обласних та Київської міської держадміністрації.

Пункт 73 Порядку визначає повноваження ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської держадміністрації (у взаємодії з обласними та Київським міським ТЦК та СП) щодо проведення щорічних планових перевірок стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці.

При цьому голови обласних та Київської міської держадміністрацій своїми розпорядженнями визначають завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території області (міста), методичного забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Крім того, окремо затверджують план проведення перевірок стану військового обліку на території області (міста), а також склад комісії для проведення таких перевірок.

Зазначені розпорядження щороку, до 5 лютого, надсилають (доводять) до оперативних командувань відповідно до військово-адміністративного поділу території України, районних держадміністрацій та районних у м. Києві й Севастополі, виконавчих органів міських і обласних рад та Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Районні держадміністрації та у мм. Києві й Севастополі, виконавчі органи міських рад відповідно до п. 74 Порядку мають право проводити щорічну планову перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці, у взаємодії з районними (міськими) ТЦК та СП.

Також потрібно окремо виділити повноваження Генерального штабу Збройних Сил на проведення перевірок, що визначено п. 75 Порядку.

Так, Генеральний штаб Збройних Сил уповноважений проводити перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки). При цьому такі повноваження, відповідно до зазначеного Порядку, не обмежені планами (затвердженими розпорядженнями голів відповідних районних та районних у м. Києві держадміністрацій та міських голів). Періодичність проведення таких перевірок не встановлена.

Отже, підсумуємо. Районі (міські) ТЦК та СП можуть проводити перевірки:

 • щороку на підприємствах, в установах та організаціях, у яких працюють — військовозобов’язані, які заброньовані за цими підприємствами на період мобілізації та на воєнний час, або військовозобов’язані, яким видані мобілізаційні розпорядження;
 • раз на чотири роки на інших підприємствах, в установах та організаціях.

Обласні ТЦК та СП у взаємодії з обласними та Київською міською держадміністрацією:

 • щороку — відповідно до затверджених розпорядженням голів обласних та Київської міської держадміністрації планів.

Крім того, варто акцентувати увагу на можливості проведення документальної перевірки, що передбачено п. 83 Порядку: у разі неможливості виконання відповідних планів із перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях унаслідок обставин непереборної сили — проводять документальну перевірку. Відповідні служби надсилають до таких організацій, підприємств, органів, установ письмові запити щодо отримання інформації. Перелік інформації, яку потрібно надавати, визначено п. 17 додатка 31 до Порядку.

Що перевіряє ТЦК та СП?

Перевірку стану організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів проводять за визначеними в додатку 31 до Порядку питаннями.

Питання перевірки доводять до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які включені до відповідних планів перевірки, не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки.

Під час перевірки перевіряють:

 • наявність структурного підрозділу (посадових осіб), на який/яких покладають функцію щодо ведення військового обліку. При цьому перевіряють положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ керівника підприємства, установи й організації про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо;
 • стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку;
 • стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних і резервістів до відповідних районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;
 • Порядок взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу (навчання), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку. Стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про прийняття на роботу (навчання);
 • Порядок виключення з персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які звільнені з роботи, завершили навчання (відраховані із закладів освіти), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку. Стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про звільнення з роботи (навчання), відрахування із закладів освіти;
 • наявність і стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних із даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки);
 • організацію, стан обліку та порядок ведення та зберігання документів із питань військового обліку;
 • наявність і стан ведення списків персонального військового обліку, відомостей оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Повноту, актуальність і достовірність облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, унесених до зазначених списків. Стан дотримання встановлених строків унесення змін до списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Зокрема, щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, задекларованого/зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи й посади, та повідомлення районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни;
 • організацію планування та здійснення звірок облікових даних списків персонального військового обліку із записами в їх військово-облікових документах, а також з обліковими даними, що містяться в картках первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних міських рад (наявність і стан виконання відповідного графіка звірок);
 • стан взаємодії з відповідними районними (міськими) ТЦК та СП, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки, у яких призовники, військовозобов’язані та резервісти перебувають на військовому обліку, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • організацію, стан та результати звірки облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) ТЦК та СП, облікових органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (наявність і стан виконання відповідного графіка звірки);
 • стан доведення до призовників, військовозобов’язаних і резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
 • організацію здійснення контролю за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами Правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 • організацію та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, в установі та організації. Перевіряють обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Належного оформлення документів із питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо;
 • організацію та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

Документи, які потрібно підготувати підприємству для проходження перевірки (п. 17 додатка 31 до Порядку):

 • Положення про підрозділ, функціональні обов’язки (інструкції) посадових осіб об’єкта перевірки, які визначені відповідальними за організацію та ведення військового обліку, а також організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Положення про структурні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній сфері управління (галузі економіки).
 • Копії наказів про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку.
 • Списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку.
 • Списки персонального військового обліку.
 • Списки військовозобов’язаних та резервістів, яким видано мобілізаційні розпорядження.
 • Списки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.
 • Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
 • Інші документи з питань військового обліку.

Списки кожної із зазначених вище груп, мають бути сформовані в окремі справи (п. 37 Порядку), у яких зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідно, такі документи теж необхідно підготувати для перевірки.

Крім того, на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації покладено обов’язок виготовити правила військового обліку (друкарським способом, додаток 2 до Порядку) та розмістити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях.

Перевірка відбулася. Що далі?

За результатом перевірки ТЦК та СП має скласти акт, який у 20-денний строк (з дня закінчення перевірки) надсилається на підприємство, а також до районних ТЦК та СП для реагування і вжиття згідно із законодавством відповідних заходів.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які вже пройшли перевірку стану військового обліку, мають в обов’язковому порядку забезпечити усунення, у разі виявлення, всіх наявних недоліків.

Про вжиті заходи щодо усунення наявних недоліків керівники в 30-денний строк (з дня отримання результатів перевірки) мають проінформувати керівника органу, підприємства, установи й організації, який проводив перевірку.

Обов’язки та відповідальність посадових осіб щодо ведення військового обліку

Відповідно до п. 87 Порядку посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за неподання до районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб несуть відповідальність згідно із законом.

Таким чином, Порядок визначає обов’язки роботодавця в частині ведення військового обліку, а відповідальність за порушення визначається окремим законом України.

Наразі така відповідальність для роботодавця встановлена ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Санкція статті передбачає:

 • за перше порушення, для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–5100 грн);
 • за повторне порушення (упродовж року), а також учинення цього порушення в особливий період, для посадових осіб — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн).

Отже, якщо під час перевірки стану ведення військового обліку на підприємстві будуть виявлені порушення, на роботодавця можуть накласти адміністративний штраф.

Для цього посадові особи обласних і Київського міського ТЦК та СП і районних (міських) ТЦК та СП у разі виявлення порушень порядку ведення військового обліку підприємством, установою, організацією (роботодавцем) складають протокол про адміністративні правопорушення (у двох екземплярах). Після чого виноситься відповідна постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Копію постанови вручають посадовій особі підприємства, установи, організації, де було виявлене порушення порядку ведення військового обліку.

Вас може зацікавити

Аудит з питань військового обліку

Комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам щодо порядку ведення військового обліку. У послугу входить:

 • перевірка наявності, заповнення та ведення всіх кадрових документів із військового обліку;
 • проведення аудиту з виїздом на підприємство та без;
 • звіт за результатами перевірки.

Отримати послугу

 

Наталя Коровіна

ЮРИСТ & ЗАКОН

Переглядів: 972 Надіслати другу Версія для друку
 
Дивіться також:
Кого з керівників і працівників бронюють незалежно від звання, віку та ВОС?
Пенсія за віком: умови дострокового призначення
Закріплення роботодавцем у трудових договорах додаткових умов, які покращують становище працівників
Додаткові гарантії на відпочинок осіб з інвалідністю
Новий порядок оформлення військово-облікових документів
Розширено перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК
Скорочення штату: що врахувати роботодавцю?
Який розрахунковий період беруть для обчислення середньої зарплати для виплати декретних?
Право на доплату за суміщення
Військовий облік і вручення повісток за місцем роботи: нові правила
Діють нові штрафи за порушення правил військового обліку
Бронювання працівників: що змінилося з 10 травня?
Зарахування до страхового стажу періодів навчання
У листку непрацездатності не вказано код хвороби: чи виплачувати лікарняні?
Контракт як особливий вид трудового договору
Чи можна звільнити працівника, трудовий договір із яким призупинений?
Президент ветував Закон про звільнення з роботи за колабораціонізм
Чи впливає на зарахування до нормативу робочих місць встановлений особі з інвалідністю неповний робочий час?
Які обмеження тривалості щорічних відпусток у 2024 році?
Продовження відстрочок від мобілізації на один місяць: роз’яснення Мінекономіки
Введення контрактної форми трудового договору замість строкового
Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання
Що потрібно знати про трудовий договір?
Управління охороною праці: політика та цілі роботодавця
Алгоритм здійснення виплати за лікарняним
Умови та підстави виплати вихідної допомоги при звільненні
Посилено відповідальність за порушення правил військового обліку
Як змінити дані в реєстрі застрахованих осіб на вебпорталі ПФУ?
Дистанційна робота та її строк
Введення в дію нового штатного розпису за результатами класифікації посад держоргану
Діє Закон про правонаступництво у трудових відносинах
Як отримати довідки ОК-5 та ОК-7 через вебпортал ПФУ?
Діють зміни до Порядку бронювання працівників
Дистанційна робота та правила внутрішнього трудового розпорядку
Подавати дані про вакансії до служби зайнятості стане не обов’язком
Відомості про працівника, які подає роботодавець через вебпортал ПФУ
Чи продовжується дія строкового трудового договору, якщо після його закінчення трудові відносини тривають?
Українці можуть отримати грошову допомогу на роботі: скільки та за яких умов?
Класний керівник захворів: чи можна його замінити?
Уряд змінив порядок бронювання працівників
Як електронний формат трудової книжки впливає на оформлення трудових відносин?
Коли трудовий договір є з нефіксованим робочим часом?
Рада ухвалила Закон про штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації
Чи буде мобілізація жінок згідно нового закону?
Бронювання працівників від мобілізації продовжили ще на місяць
Як визначається показник середньооблікової кількості працівників у звіті № 1-ПВ?
Чи зараховується до пільгового стажу «декретна» відпустка?
Дію воєнного стану та мобілізації продовжено
Чи може роботодавець вручати повістки працівникам?
Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
Всі новини
Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2024 © МЕДІА-ПРО
2024 © HR Liga

Copyright © 2005–2024 HR Liga
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com