Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Переведення без згоди працівника під час воєнного стану
Новини
23.03.2023
Переведення без згоди працівника під час воєнного стану
 

Воєнний стан

Війна кардинально змінила життя кожного українця. Воєнний стан, у якому опинилася наша країна, безумовно, вплинув на всі сфери життя українців, зокрема на кожного працівника і кожного роботодавця.

Більшість питань щодо воєнного стану врегульовано Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII (далі — Закон № 389).

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1 Закону № 389).

З 24 березня 2022 року діє Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136). Закон визначає особливості трудових відносин працівників підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану. Положення Закону № 2136, які регулюють трудові відносини інакше, ніж Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), мають пріоритет під час воєнного стану.

Переведення працівників

Трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов трудового договору, які були обумовлені при його укладенні. Відповідно до КЗпП роботодавець має право за певних умов перевести працівника на роботу, не обумовлену трудовим договором.

Законодавство не визначає, що таке переведення на іншу роботу, а містить лише основні принципи його правового регулювання.

Пункт 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 містить роз’яснення, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором.

За загальним правилом для переведення працівника обов’язково потрібна його згода. Лише у виняткових випадках допускається обмежене у часі переведення працівника на роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (частина друга ст. 33 КЗпП).

Законом № 2136 передбачено, що в умовах воєнного стану роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу, яка не обумовлена умовами трудового договору.

Переведення працівників у виняткових випадках

Законодавство передбачає можливість переведення працівника на іншу роботу без його згоди лише за наявності певних умов.

Законодавство про працю не містить визначення терміну «обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей».

Відповідно до пункту «d» частини 2 статті 2 Конвенції Міжнародної організації праці «Про примусову чи обов’язкову працю» від 28 червня 1930 року № 29 (ратифікована Україною 10 серпня 1956 року) до поняття «примусова чи обов’язкова праця» не належить будь-яка робота чи служба, що її вимагають в умовах надзвичайних обставин, тобто у випадках:

 • війни;
 • лиха, або загрози лиха, як-от пожежі, повені, голод, землетруси, сильні епідемії чи епізоотії, навала шкідливих тварин чи комах, поширення рослин-паразитів;
 • обставин, що ставлять під загрозу або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини населення.

Стаття 43 Конституції України забороняє використання примусової праці та визначає види трудової діяльності, які не вважаються примусовою працею. Це, зокрема, військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Отже, робота при настанні виняткових обставин та у випадках, передбачених законодавством, не є примусовою працею, не суперечить принципу свободи праці, а тому до неї можна залучати працівників без їхньої згоди.

Особливості переведення на іншу роботу

Переведення на іншу роботу вважатиметься правомірним у разі дотримання певних умов.

Умови переведення:

 1. Переведення можливе лише за виняткових обставин.
 2. Робота, на яку здійснюється переведення, не може бути протипоказана працівникові за станом здоров’я.
 3. Оплата праці проводиться за виконану роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
 4. Роботодавець має право перевести працівника на період дії воєнного стану.
 5. Переведення на роботу можливе в іншу місцевість, де не відбувається активних бойових дій.
 6. Переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії, не може застосовуватися без згоди працівника

У разі дотримання зазначених вище умов працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди. Однак переведення має бути обґрунтованим та документально оформленим.

Процедура оформлення переведення працівника

1 ЕТАП. Фіксування обставин

Оскільки переведення без згоди працівника допускається тільки у випадках, обумовлених надзвичайними обставинами, роботодавець повинен зафіксувати факт настання виняткового випадку, наприклад, актом про причини і наслідки аварії, протоколом обстежень та ін.

2 ЕТАП. Визначення працівників, які можуть бути переведені на іншу роботу без їхньої згоди

Кількість працівників, яких потрібно перевести, залежатиме від масштабів і виду ситуації. На цьому етапі потрібно з’ясувати, чи є серед працівників особи, щодо яких встановлено обмеження на переведення.

3 ЕТАП. Обґрунтування переведення

Керівник підрозділу, в якому відбулася подія, подає на ім’я директора доповідну записку, у якій зазначає характер форс-мажорних обставин, що відбулися, вказує список працівників, яких потрібно перевести, а також термін, на який потрібно перевести. Доповідна записка повинна містити резолюцію керівника, що вказує на необхідність підготовки наказу на тимчасове переведення працівників.

4 ЕТАП. Видання наказу про переведення

Прийнявши рішення про необхідність тимчасового переведення працівників на іншу роботу, роботодавець видає наказ про переведення із обов’язковим зазначенням причини, яка змушує його переводити працівників на іншу роботу, термінів переведення та оплати праці.

Виконання наказу про переведення в цьому випадку — обов’язок працівника. Відмова від виконання наказу може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за статтею 139 КЗпП та застосування дисциплінарного стягнення (ст. 147 КЗпП).

5 ЕТАП. Ознайомлення працівників з наказом

У разі переведення на іншу роботу, як і в разі прийняття на роботу, працівника ознайомлюють із наказом під підпис. Крім цього, працівникові роз’яснюють його права та обов’язки, а у випадках, передбачених законодавством, — проводять потрібні заходи з охорони праці.

Після закінчення строку тимчасового переведення працівники можуть повернутися до виконання попередньої роботи без видання окремого наказу (якщо строк переведення встановлено наказом).

Вас може зацікавити

Журнал «КАДРОВИК.UA»

Головний кадровий журнал України вже понад 20 років.
Для організацій будь-яких форм власності від малих підприємств і ФОП до великих холдингових компаній.
З додатковими сервісами для передплатників. А саме:

 1. Консультації по телефону та електронній пошті.
 2. Доступ до нормативно-правової бази.
 3. Зразки та шаблони документів у Word.

Придбати видання

 

Оксана Каманова

КАДРОВИК.UA

Переглядів: 522 Надіслати другу Версія для друку
 
Дивіться також:
Звільнення працівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків
Чи можна виплатити «відпускні» після виходу працівника із відпустки?
Внесено зміни до порядку компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО
Чи можливо отримати компенсацію за мобінг?
Змінено Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за соцстрахуванням
Чи може роботодавець при працевлаштуванні вимагати військовий квиток з печаткою військкомату?
Нюанси переведення працівника на іншу роботу
Чи може роботодавець не оплачувати працівникові роботу у нічний час в підвищеному розмірі?
Як звільнити працівника, з яким призупинено дію трудового договору?
Кого залучають до суспільно корисних робіт?
Звільнення працівника: покроковий алгоритм
Чи може працівник отримати компенсацію за невикористану відпустку без звільнення за попередні роки?
Достроковий вихід із «дитячої» відпустки
Штраф за відсутність трудового договору з найманим працівником
Частина трудових змін, запроваджених в період війни, будуть чинними і після її завершення
Звільнення працівника за прогул: судова практика
Чи потрібно перераховувати заробітну плату у зв’язку з відміною святкових днів?
Коли бронювання працівника не звільняє від військової служби
Роботодавці отримали новий порядок надання інформації для працевлаштування осіб з інвалідністю
Які бувають форми дискримінації за ознаками статті?
Звіряння облікових даних та перевірки стану військового обліку
Прийняття на роботу: покроковий алгоритм
Простій у воєнний час: оформлення, оплата, переведення працівників
Чи можливо покласти обов’язки служби охорони праці на кадровика?
Зупинення дії положень колективного договору на період воєнного стану
Що змінилось в реєстрації та обліку безробітних?
Право батька на «дитячу» відпустку
Підсумований облік робочого часу
Чи може роботодавець відмовити працівникові в наданні відпустки без збереження заробітної плати?
Що таке ринкова заробітна плата і де її шукати?
Норми робочого часу для червня 2023 року
Бронювання працівників: алгоритми та особливості для галузей
ПФУ хоче повернути виплату «лікарняних» сумісникам
Роботодавцям готують нові стимулюючі механізми для працевлаштування осіб з інвалідністю
Оновлено Положення про проведення призову на строкову військову службу
Право на додаткову соціальну відпустку
Рада підтримала зменшення граничного віку для призовників
За яких умов заброньований працівник може виїхати у закордонне відрядження?
Компенсаційні програми для роботодавців у 2023 році
Чи правомірно залучати осіб з інвалідністю до роботи в нічний та надурочний час?
Скорочення під час війни: кого не варто або не можна скорочувати?
Чи дає період відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану право на щорічну відпустку?
Робота в нічний час у період дії воєнного стану
Чи вважається переміщення працівника переведенням на іншу роботу?
Особливості застосування праці іноземців і осіб без громадянства
Дії кадровика при зміні прізвища працівниці
Як сповістити працівників про виклик до військкомату: алгоритм для роботодавців
Чи надають «декретну» відпустку, якщо працівниця у простої?
Якою буде мінзарплата у 2024 році: пропозиції Мінекономіки
Відрядження дистанційного працівника: як оформляти та подавати авансовий звіт
Всі новини
Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com