Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Опитування
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Нові перевірки з праці лише на час війни та нові питання
Новини / Моніторинг законодавства
02.08.2022
Нові перевірки з праці лише на час війни та нові питання
 

Під час війни інспектори з праці стали доволі активно спілкуватись з бізнесом шляхом нанесення несподіваних візитів.

Досі ці візити мали інформаційний характер — інспектори приходили з роз’ясненнями нових норм у сфері трудових відносин та змін, що вносились після 24.02.2022 року. Таку інформаційну підтримку можна лише вітати; насправді, позиція будь-якого контролюючого органу завжди важлива, незалежно від того, приведе це до спору у майбутньому чи ні.

Але візити з 19.07.2022 року стануть не лише інформаційними, а з наслідками. Йдеться про відновлення інспектування, складання актів та відповідальності за порушення.

Які підстави для трудових перевірок під час війни?

19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-ІХ (далі — Закон № 2352).

Цим Законом внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки» та, особливо, що саме нас цікавить в частині трудових перевірок — до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136).

І саме з 19.07.2022 року (ст. 16 Закону № 2136) відновлюються позапланові заходи з таких підстав як:

 • звернення фізособи (фізосіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
  Увага! Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом за погодженням з Держпраці, або відповідного державного колегіального органу;
 • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку госпсуб’єктів у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю госпсуб’єкта;
 • звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення госпсуб’єктом вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.
 • за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
 • у зв’язку з невиконанням госпсуб’єктом приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Кого перевірятимуть?

Перевірятимуть юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, та фізичних осіб, які використовують найману працю.

Трудові перевірки лише тимчасові?

Вказані перевірки здійснюються Держпраці та її територіальними органами за правилами, встановленими новим законом, на час діє воєнного стану. Отже, норми ст. 16 Закону № 2136 втрачають чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

А як бути з перехідними перевірками, які будуть призначені, проте або почнуть у день скасування чи напередодні, або приймуть рішення про проведення, проте не встигнуть потрапити до ЮО чи ФОПів?

На нашу думку, при прийнятті рішення щодо допуску до перевірки чи дій під час перевірки, слід керуватись наступним:

 • З 24.02.2022 року Держпраці повідомила про припинення всіх перевірок та продовжує виконувати свої повноваження в частині надання консультацій і порад працівникам та роботодавцям щодо забезпечення дотримання вимог законодавства. Територіальні органи зі своєї сторони також повідомляли, що накази на проведення планових та позапланових заходів, проведення яких було заплановано з 24.02.2022 р. та ті, які не були завершені до 24.02.2022 р., скасовувались.

Оскільки Закон № 2136 вказує на те, що сам закон, як і право на проведення перевірки втрачають чинність датою скасування або припинення воєнного стану, то відповідно, всі позапланові заходи мають плануватись виключно до цієї дати.

Інакше кажучи, накази на проведення позапланових заходів з підстав, передбачених ст. 16 Закону № 2136, втрачають чинність разом із самим Законом № 2136. Тут навіть не постає питання недопуску інспекторів Держпраці до проведення позапланового заходу через втрату чинності самого наказу разом із Законом.

 • Позапланові заходи, які не будуть завершені станом на дату втрату чинності Закону № 2136, також мають бути припинені. Втім, таке рішення мають прийняти самі органи Держпраці, які прийняли відповідні накази.

В ситуації, коли перевірка ще триває та акт не складено, то ми вже неоднарозово зазначали, що припинити таку перевірку доволі складно. Адже, відповідно до ст. 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877) право вимагати припинення здійснення контрольного заходу надається суб’єкту інспектування лише у трьох випадках:

  • перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
  • використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;
  • з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Втім, це не означає, що госпсуб’єкт не може вимагати припинення перевірки через втрату чинності Законом № 2136 — це не лише фактично припиняє самі підстави для проведення заходу (не може бути складений акт та застосована відповідальність), а й позбавляє інспекторів повноважень на дійснення перевірки з підстав, визначених у ст. 16 Закону № 2136.

Який порядок проведення перевірок? Чи є уніфіковані акти?

А тут ситуація складніша.

Ми нагадаємо, що Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 823 (далі — Порядок № 823), яка скасована постановою 6 ААС 14 вересня 2021 року Справа № 640/17424/19. Проте, 27.10.2021 року відкрито касаційне провадження Верховним судом, але рішення до сьогодні ще немає.

На вимогу ч. 2 ст. 16 Закону № 2136, при проведенні позапланових заходів контролю органи Держпраці мають дотримуватись вимог Закону № 2136 та № 877. По факту застосовувати Порядок № 823 наразі неможливо через його скасування судом.

Однак, не будемо забувати про те, що контрольні заходи за додержанням законодавства про працю здійснюються у встановленому Законом № 877 порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, а органи Держпраці зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої-восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої-чотирнадцятої статті 4, частини одинадцятої статті 4-1, частини третьої статті 6, частин першої-четвертої, шостої та десятої статті 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 Закону № 877 (ч. 5 ст. 2 Закону № 877). Цієї норми ніхто не зупиняв.

Тобто, по Порядку призначати і проводити такі інспектування неможна, а посилаючись на закон — можна.

Відтак, госпсуб’єкт повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) (ч. 3 ст. 6 Закону № 877).

А ось зі строками проведення позапланового заходу — наразі складно.

Загалом, строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів. А за Порядком № 823 строк заходу був встановлений єдиний для всіх — 10 робочих днів.

На нашу думку, скорше за все це строк й залишиться для всіх як єдиний.

Щодо документів на проведення інспектування, то оригінал направлення та службове посвідчення інспектори з праці мали би пред’явити та надати копію направлення суб’єкту перевірки перед початком здійснення контрольного заходу, як це прописано у ч. 5 ст. 7 закону № 877. Але, ця норма не поширюється на органи Держпраці.

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 877 госпсуб’єкт такі має право перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення позапланового заходу.

Тож, навіть за відсутності жодної норми (ні за Порядком № 823, ні за Законом № 877) щодо порядку допуску до перевірки, ми би говорили про право перевіряти документи на проведення позапланового заходу та одержувати копію посвідчення все ж безпосередньо перед проведення самого заходу, тобто до початку інспектування.

Нагадаємо, що на вимогу п. 8 Порядку № 823 було передбачено, що під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення, перед підписанням акта інспекційного відвідування надати копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та внести запис про його проведення до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності).

За результатами позапланового заходу складається акт і порядку, визначеному ч. 6 ст. 7 Закону № 877.

Увага! Форму уніфікованого за результатами інспектування з праці затверджено наказом Мінекономіки від 27.10.2020 р. № 2161 (далі — Наказ № 2161), який посилається саме на Постанову № 823. Тож, чи можна вважати такі акти належним чином затвердженими лише по факту посилання цього Наказу № 2161 на Закон № 877, наразі питання відкрите.

А ось питання складення припису про усунення порушень було передбачено у Порядку № 823, яка, нагадуємо, скасована з 14.09.2021 р. Вимоги ч. 8, 9 ст. 7 Закону № 877 щодо складення приписів та інших розпорядчих документів за результатами позапланового заходу не застосовуються (ч. 4 ст. 2 Закону № 877).

А це питання є вкрай важливим, адже у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів у сфері праці, штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються (ч. 3 ст. 16 Закону № 2136).

Відтак, наразі до порядку проведення позапланових заходів є дуже й дуже багато запитань.

Що планується перевіряти?

Питання, які планується перевіряти, окреслюються:

 • заявами працівників або профспілок в частині додержання вимог Закону № 2136,
 • виявленням неоформлених трудових відносин,
 • законності припинення трудових договорів.

Держпраці наголошує, що з початку війни до них надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

Інформаційна підтримка від Держпраці триває!

Нагадаємо, що багато інформації щодо питань, які надходили до Держпраці та які ними опрацьовувались в якості консультації можна знайти за посиланням та на інформаційному порталі pratsia.in.ua у рубриці «Запитання-відповіді», зокрема:

 • у питаннях призупинення дії трудових договорів та можливість оскарження працівником такого наказу, особливо, якщо дія трудового договору була призупинена до 19.07.2022,
 • питання надання відпустки без збереження заробітної плати, у т. ч працівникам, які виїхали з місця проживання у зв’язку із бойовими діями, а також підприємствами, які евакуйовані разом з окремими працівниками,
 • надання невикористаних відпусток за попередні роки під час дії воєнного стану, оплати праці у разі збільшення норми тривалості робочого часу,
 • невиплати зарплати та оформлення відпусток без збереження зарплати працівників, які виїхали за кордон через бойові дії,
 • питання звільнення працівників та неоформлені працівники.

Тому, роботодавці можуть зорієнтуватись у вказаних питаннях для майбутніх інспектувань, у т. ч. за скаргами працівників, з огляду на ті, з якими працівники звертались до Держпраці через онлайн-сервіс.

Не варто також забувати й про те, що можна скористатись сервісом онлайн-консультування шляхом заповнення форми електронного звернення з питань застосування законодавства в межах повноважень Держпраці (трудові відносини, оплата праці, безпека праці, промислова безпека, гірничий нагляд, надання адміністративних послуг тощо). Проте, цей сервіс не призначений для подання скарг від працівників.

Наталія Канарьова

Дебет-КредитПереглядів: 481 Надіслати другу Версія для друку
 
Дивіться також:
Рівні права та можливості для жінок і чоловіків: схвалено стратегію
Показова судова практика у спорах з органами Держпраці
Особливості встановлення та обліку робочого часу у період дії воєнного стану
Яка робота може виконуватися дистанційно?
Військовий облік жінок: відповіді на поширені питання
Уряд підготував законопроект про правила роботи на окупованих територіях
Що потрібно знати роботодавцям про відпустки в умовах воєнного стану
Обмеження прав працівників на період воєнного стану
Працевлаштування працівника: що варто знати
Доброволець тероборони: що з виплатами?
«Лікарняний» під час попередження про звільнення за власним бажанням
Як нараховувати «декретні» працівниці-чорнобильцю?
Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: важливі нюанси
Надання відпустки батьку дитини до досягнення нею трирічного віку
Закон № 2352 і середній заробіток мобілізованих
Чи можливо на працівника покласти виконання обов’язків бухгалтера, якщо така посада не передбачена штатним розписом?
Строкові трудові договори на час війни: які нюанси укладання?
Чи обов’язкова печатка на титульній сторінці трудової книжки?
Нові е-формати повідомлення про прийняття на роботу — вже в Е-кабінеті ДПС
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом
Особливості встановлення випробувального терміну під час війни
Чи підлягає компенсації відпустка за ненормований робочий час?
Мобілізація працівників: останні зміни
Чергова спроба скасувати КЗпП: новий проект «Про працю»
Нові норми мовного закону: як правильно складати вакансії?
Чи зараховується страховий стаж українцям на захоплених територіях?
Що змінилося у «лікарняних» і «декретних» та їх оплаті під час війни?
Нова форма трудового договору з нефіксованим робочим часом: як оформлювати та застосовувати?
Діє форма трудового договору з нефіксованим робочим часом
Як працюватимемо та відпочиватимемо у серпні 2022 року?
Працівниця виїхала із місця проживання через бойові дії в березні: з якої дати обчислювати 90 днів?
Чи може роботодавець оскаржити припис Держпраці щодо призупинення трудових відносин?
Уряд затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами вакансій
За якими документами одинока матір підтверджує право на додаткову відпустку на дітей?
Порушення законодавства про захист персональних даних
Нові підстави припинення трудового договору
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави та умови
Які зміни в трудове законодавство вніс Закон № 2352-ІХ?
З’явилися е-формати нового повідомлення про прийняття на роботу
Мінекономіки розробило порядок поширення дії галузевої угоди на всіх роботодавців
В яких випадках роботодавець має скоротити робочий час через шкідливі умови праці?
Заброньовані на час війни працівники: якщо відстрочка від призову закінчується!
Нові законопроекти про колдоговори та посилення відповідальності у цій сфері
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: новації трудового законодавства
Яких помилок допускають роботодавці-аграрії під час бронювання працівників?
Травма внаслідок сп’яніння: чи оплачується лікарняний?
Простій на підприємстві під час воєнного стану: умови, порядок оформлення
Особливості надання відпустки без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану
Які норми КЗпП можуть додати проблем роботодавцям: думка судді
Директора підприємства викликають на допит: поради юриста
Всі новини
Реклама
Видання для професіоналів
Опитування
Если Вам придется выбирать между интересной работой и прибыльной, то Вы…
Выберу интересную
Выберу прибыльную
Найду интерес в прибыли
А можно вообще не работать?

Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2022 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2022 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com