Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол





Facebook
Реклама
Новости
Нормативная база

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 лютого 2007 р. № 42

Про затвердження форми звітності
№ 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»
та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна)
«Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за № 117/13384

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 12 листопада 2008 року № 527

Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, наказую:

1. Затвердити форму звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — форма) та Інструкцію щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — Інструкція), що додаються.

2. Затверджені цим наказом форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення форми, затвердженої цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпраці від 29.12.2004 № 338 «Про затвердження форми № 10-ПІ поштова-річна «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за № 1671/10270.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.



Міністр 

М. ПАПІЄВ

ПОГОДЖЕНО: 



Заступник Голови Державного
комітету статистики України

Н. ВЛАСЕНКО

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


А. В. ДАШКЕВИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики України
від 10 лютого 2007 р. № 42

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів


Директор Департаменту
у справах інвалідів

І. ТАРАБУКІНА




ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики України
від 10 лютого 2007 р. № 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за № 117/13384

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна)
«Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

1. Загальні положення

1.1. Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб (далі — роботодавці).

1.2. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до числа господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», заповнюють зведений звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

1.3. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», разом зі звітом надають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації документи, визначені Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, а також перелік підприємств, що входять до їх складу, за формою згідно з додатком.

2. Порядок складання звіту

2.1. Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду).

2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Кількість працівників та фонд оплати праці

3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (із змінами).

3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.

(підпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2008 р. № 527)

3.3. У рядку 03 відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4%, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.

3.4. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01.

3.6. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою



рядок 04 х 1000
рядок 05 =

——————————


рядок 01

3.7. У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.

Для роботодавців, у яких працює 15 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

рядок 06 = (рядок 03 – рядок 02) х рядок 05

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює



рядок 05
рядок 06 = 1 х

——————


2


Директор Департаменту
у справах інвалідів 

І. ТАРАБУКІНА


Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

ПЕРЕЛІК
підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця

№ з/п Повна назва підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів Місцезнаходження, телефон підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів Ідентифікаційні коди (за ЄДРПОУ) підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб) підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання Середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб), підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, зарахована до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях 
1 2 3 4 5

6

7






   


М. П.

Керівник 

____________________________________
(підпис, П. І. Б.) 



Головний бухгалтер

___________________________________
(підпис, П. І. Б.) 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів 

О. ПОЛЯКОВА 

(додаток у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.11.2008 р. № 527)

Просмотров: 35812 Дата публикации/обновления на портале: 12.11.2008

Версия для печати
 
Нормативная база

НОВЫЕ
поступления/обновления

Реклама
Издания для профессионалов

«МЕНЕДЖЕПО ПЕРСОНАЛУ»

Свежий номер
Пролистать журнал
О журнале
Подписаться
Архив журнала
Форум эйчаров

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Свежий номер
Пролистать журнал
Пролистать вложение
О журнале
Подписаться
Форум кадровиков

«ДІЛОВОДСТВО та ДОКУМЕНТООБІГ»

О журнале
Пролистать журнал
Подписаться

«КАДРОВИК-онлайн»

Гостевой доступ
О системе
Получить доступ

«КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

О газете
Пролистать газету
Подписаться
Календарь событий
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Все события
Опросы
Какова на Ваш взгляд основная причина увольнения по собственному желанию?
Недовольство заработной платой
Недовольство условиями труда
Неуважительное отношение со стороны руководства
Неоправдавшиеся надежды
Неустойчивость служебного положения
Невозможность сделать карьеру

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.