Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
28.07.2008
Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ (далі — Закон № 875) для підприємств, установ і організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі — підприємство), установлює норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Підприємства самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону № 875, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць, виходячи з вимог статті 18 Закону № 875. Виконанням нормативу робочих місць у кількості, зазначеній вище, вважається працевлаштування підприємством інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (додаток 1) підприємства подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду), в яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — форма № 10-ПІ), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42. Цим же наказом затверджено Інструкцію щодо заповнення форми № 10-ПІ.

Крім того, підприємства, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа підприємств, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону № 875. Разом зі звітом вони до відділення Фонду за місцем їх державної реєстрації надають документи, визначені Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70, а також перелік підприємств, що входять до їх складу, за формою (додаток 2).

Часом виникають запитання на зразок: якщо на кінець року на підприємстві працює вісім осіб, а середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить сім осіб, чи повинно підприємство подавати звіт за формою № 10-ПІ?

Оскільки частина перша статті 19 Закону № 875 передбачає для підприємств встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця, дія зазначеної статті Закону № 875 на такі підприємства не поширюється.

Тобто, якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік роботи становить сім осіб, підприємство не повинно подавати форму № 10-ПІ.

Наведемо кілька прикладів ситуацій, які можуть виникнути при обчисленні чотиривідсоткового нормативу для працевлаштування інвалідів, та розміру адміністративно-господарських санкцій.

Приклад 1

На підприємстві за звітний рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становила 60 осіб (рядок 01 форми № 10-ПІ). Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлено інвалідність, за рік становила 2 особи (рядок 02 форми № 10-ПІ). Чотиривідсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів для цього підприємства становить: 60 х 0,04 = 2,4 (ос.), тобто 2 особи (рядок 03 форми № 10-ПІ).

Підприємство виконало зазначений норматив, і на нього не поширюється дія статті 20 Закону № 875.

Приклад 2

На підприємстві за звітний рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу становила 120 осіб (рядок 01 форми № 10-ПІ). Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлено інвалідність, за рік становила 3 особи (рядок 02 форми № 10-ПІ). Чотиривідсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів для цього підприємства становить: 120 х 0,04 = 4,8 (ос.), тобто 5 осіб (рядок 03 форми № 10-ПІ).

Фонд оплати праці штатних працівників за рік становить 1584,0 грн. (рядок 04 форми № 10-ПІ), середньорічна заробітна плата штатного працівника — 1584,0 х 1000 : 120 = 13 200 грн. (рядок 05 форми № 10-ПІ).

Звідси: сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання вимог статті 19 Закону № 875 (рядок 06 форми № 10-ПІ) становить: (5 – 3) х 13 200 = 26 400 грн. Підприємство повинно самостійно до 15 квітня після звітного року до доходної частини державного бюджету перерахувати 26 400 грн.

Приклад 3

На підприємстві середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік становила 75 осіб (рядок 01 форми № 10-ПІ). Чотиривідсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів для цього підприємства становить: 75 х 0,04 = 3,0 (ос.), тобто 3 особи (рядок 03 форми № 10-ПІ). Упродовж року на підприємстві працювало 3 інваліди: один —12 місяців, другий — 7 місяців, третій — 4 місяці. Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлено інвалідність, обчислена відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, за рік становила 1,92 (ос.), тобто 2 особи (рядок 02 форми № 10-ПІ).

А саме:

Місяці року

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким встановлена інвалідність (осіб)

1

2

3

Січень

74

1

Лютий

72

1

Березень

72

1

І квартал

73

1

Квітень

72

1

Травень

75

2

Червень

75

3

І півріччя

73

2

Липень

75

3

Серпень

78

3

Вересень

79

3

9 місяців

75

2

Жовтень

79

2

Листопад

77

2

Грудень

73

1

Рік

75,08 ~ 75

1,92 ~ 2

Тобто підприємство не виконує вимоги статті 19 Закону № 875, і на нього поширюється дія статті 20 цього Закону.

Відповідно до статті 20 Закону № 875 підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим цією статтею, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним. Для підприємств, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві. Положення цієї частини не поширюються на підприємства, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Однак, звертаємо увагу, що стаття 19 Закону № 875 передбачає для керівників підприємств у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання відділенням Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів відповідальність, у встановленому законом порядку.

Тобто підприємства, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, повинні виконувати всі вимоги статті 19 Закону № 875.

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені, що обчислюється виходячи зі 120% річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, на повну суму недоїмки за весь її строк.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, зазначеними в частині першій статті 20 Закону № 875, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України.

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства в порядку, передбаченому законом.

Слід зазначити, що чинне законодавство передбачає, що спори, які виникають із правовідносин за статтями 19, 20 Закону № 875, вирішуються Фондом соціального захисту інвалідів або в судовому порядку.

Додаток 1

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Увеличить
Нажмите на изображение для увеличения

Додаток 2

Додаток
до пункту 1.3
Інструкції щодо заповнення
форми № 10-ПІ (річна)
«Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів»

 

ПЕРЕЛІК
підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця


з/п

Повна назва підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження, телефон підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Ідентифікаційні коди
(за ЄДРПОУ) підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

Адреса відділень Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходженням підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, відокремлених підрозділів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 
         
         

М. П. Керівник

_____________________
(підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис, П. І. Б.)

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Гарканова Віра
Переглядів: 50180 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com