Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
23.07.2019
Водій на підприємстві

Сьогодні потрібно мати блискучий розум і винахідливість, щоб знайти свою нішу для старту прибуткового бізнесу. Але незважаючи на те, що роботодавців на ринку України дуже багато, вони різношерсті і працюють у різних напрямах/площинах, практично в кожного з них є такі «універсальні солдати», як водії. Саме вони стали героями нашого матеріалу.

Розпочнемо нашу розмову з Класифікатора професій. У ньому професійного найменування роботи просто «водій» не існує.

Річ у тому, що Класифікатор професій «прив’язав» водія до транспортного засобу, яким той керує. Ось і вийшли такі професійні найменування робіт, як:

  • «водій автотранспортних засобів», код КП 8322;
  • «водій автотранспортних засобів (водій таксі)», код КП 8322;
  • «водій всюдихода», код КП 8331, код ЗКППТР 11447;
  • «водій навантажувача», код КП 8334, код ЗКППТР 11453 тощо.

Тож будьте уважні при формуванні штатного розпису, внесенні відомостей про роботу до трудової книжки працівника і заповненні «кадрових» граф 12–15 таблиці 5 Звіту з ЄСВ.

Ми ж сьогодні особливу увагу приділимо водіям автотранспортних засобів, як найчисленнішій категорії водіїв.

Зрозуміло, що керування автомобілем вимагає від людини певної майстерності. Рівень цієї майстерності у водіїв може відрізнятися. Щоб розмежувати водіїв з різним професійним рівнем, їм присвоюють кваліфікацію певного класу. Про те, як це відбувається, ми з вами зараз поговоримо.

Класність водія

Кваліфікація — це здатність виконувати завдання й обов’язки певної роботи (див. розд. «Загальні положення» Класифікатора професій ДК 003:2010). Для водіїв автотранспортних засобів рівень кваліфікації визначається класом.

За загальним правилом новоприйнятий працівник вважається водієм III класу. У процесі роботи на підприємстві водієві може бути присвоєна кваліфікація II, а потім і I класу. Це випливає з примітки до п. 4 розд. II Довідника кваліфікаційних характеристик.

Відразу ж зазначимо, що на сьогодні присвоєння класності водіям є правом, а не обов’язком роботодавця. Але, незважаючи на це, багато роботодавців усе-таки «розкидають» водіїв за класами з установленням їм надбавки за класність. Цим вони мотивують водіїв до 1) підвищення майстерності та 2) тривалої, безперервної роботи на благо рідного роботодавця.

Порядок присвоєння класності водіям у чинних нормативно-правових документах чітко не прописаний. А це означає, що підприємство може самостійно його розробити і затвердити у вигляді внутрішнього документа (локального акта роботодавця).

Такий документ може називатися, наприклад, «Положення про присвоєння класності водіям». При його розробленні логічно враховувати вимоги до кваліфікації водіїв, установлені в примітці до п. 4 розд. II Випуску № 69 Довідника кваліфікаційних характеристик. Так, для присвоєння:

  • II класу — у посвідченні водія має бути дозвіл на керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE або DE (D), а також безперервний стаж роботи водієм III класу на цьому підприємстві не менше 3 років;

  • I класу — потрібен дозвіл на керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE, D, DE, а також безперервний стаж роботи водієм II класу на цьому підприємстві не менше 2 років.

Зверніть увагу, до безперервного стажу, який слід враховувати при присвоєнні класності водієві, включаємо роботу водія на автотранспортному засобі саме в цього роботодавця, а не весь період керування автотранспортним засобом відповідної категорії.

На присвоєння водієві кваліфікації II і I класів можуть впливати також його показники в роботі, дотримання ним трудової та виробничої дисципліни, відсутність порушень Правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації транспортних засобів і техніки безпеки.

Присвоює класність водієві створена на підприємстві кваліфікаційна комісія під час кваліфікаційної атестації. Порядок функціонування такої комісії та її повноваження слід прописати в Положенні про присвоєння класності водіям (див. вище).

Склад комісії затверджують відповідним наказом (розпорядженням).

У загальному випадку процедура присвоєння класу водієві виглядає так, як показано на рисунку нижче.

Зверніть увагу: у період роботи на підприємстві класність водія може бути не лише підвищена, але й знижена. Але однієї волі керівника на це мало. Для цього потрібні достатні підстави. Їх слід чітко прописати в Положенні про присвоєння класності водіям. Так, наприклад, кваліфікація працівника II (I) класу може бути знижена на один клас рішенням кваліфікаційної комісії у випадку систематичного порушення водієм Правил дорожнього руху та/або недотримання трудової дисципліни.

А чи може роботодавець залишити за новоприйнятим водієм клас, присвоєний йому на попередньому місці роботи? Так, цілком. Проте це не є його прямим обов’язком (див. лист Мінсоцполітики від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12). Для таких випадків рекомендуємо прописати процедуру збереження (підтвердження) працівникам класності в Положенні про присвоєння класності водіям.

До речі, приємним бонусом до підвищення класності зазвичай є надбавки до заробітної плати.

Водії належать до тієї категорії працівників, стан здоров’я яких повинен постійно контролюватися. Адже їх робота потребує підвищеної уваги і напруження.

Медогляди

З метою перевірки стану здоров’я водіїв проводять медичні огляди. Види медоглядів, а також особливості їх здійснення встановлюють Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів № 65/80 (далі — Положення № 65/80), Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів № 1465 (далі —Порядок/Перелік № 1465) і Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян № 1238 (далі — Порядок № 1238). Наведена в цих документах інформація систематизована в нижче в таблиці.

Види медоглядів та особливості їх проведення

Вид медогляду Коли проводиться Де і ким проводиться Чим підтверджується проходження медогляду Хто оплачує
Попередній Перед отриманням права на керування транспортним засобом відповідної категорії У закладі охорони здоров’я медичною комісією Медична довідка про придатність до керування транспортним засобом (далі — Медична довідка) Зазвичай, кандидат на посаду водія
Форма медичної довідки наведена в додатку 1 до Положення № 65/80. У ній, серед іншого, медична комісія зазначає здатність водія керувати транспортним засобом відповідної категорії та строк дії такої довідки. При прийнятті на посаду водія особа повинна пред’явити цю довідку роботодавцеві.
Періодичний Для водіїв:
• віком до 55 років (включно) — 1 раз на 10 років;
• віком від 56 до 75 років (включно) — 1 раз на 3 роки;
• віком від 76 років— 1 раз на рік;
• які перевозять пасажирів та вантажі (незалежно від віку) — 1 раз на рік
У закладі охорони здоров’я медичною комісією Медична довідка Роботодавець
Щозмінний передрейсовий Перед виїздом у рейс водія, працевлаштованого у перевізника У спеціально відведеному для цього приміщенні лікарями лікувального профілю та/або молодшими медпрацівниками з освітою за спеціальностями «сестринська справа», «лікувальна справа» Медпрацівник вносить результати проведеного медогляду:
• до Журналу за формою № 137-2/о, наведеною в додатку 3 до Положення № 65/80;
• до подорожнього листа (за його наявності)
Роботодавець
Щозмінний післярейсовий У разі виявлення у водія, працевлаштованого у перевізника, ознак хвороби протягом зміни
Передрейсові і післярейсові медогляди проводять в індивідуальному порядку. Сторонні особи бути присутніми на них не повинні.
Якщо при проведенні передрейсового медогляду медпрацівник виявляє у водія ознаки непрацездатності, підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми такого водія, до керування транспортним засобом його не допускають. Звісно, не можна допустити до керування автомобілем і водія, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість його реакції.
Водіїв, які були відсторонені від роботи за станом здоров’я, направляють для дообстеження до закладу охорони здоров’я. Якщо ж у ході медогляду у водія були виявлені ознаки захворювань або вади, перелічені в Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами № 299 (далі — Перелік № 299), то його за поданням медпрацівника роботодавець направляє напозачерговий медичний огляд (п. 4.7 Положення № 65/80).
Позачерговий За направленням роботодавця-перевізника на підставі медичних даних про постійне погіршення стану здоров’я водія або при виявленні ознак захворювання або вади, що увійшла до Переліку № 299 У закладі охорони здоров’я медичною комісією Медична довідка Роботодавець
Психіатричний Попередній — перед прийняттям на роботу.
Періодичний — 1 раз на 2 роки
У психіатричних закладах, закладах охорони здоров’я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети і надають психіатричну допомогу за місцем проживання водія лікарем-психіатром Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього і періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, наведеною в додатку 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів № 12 Зазвичай, попередній огляд оплачує кандидат на посаду водія, періодичний — роботодавець
Зверніть увагу, якщо в результаті обстеження у водія виявлені ознаки психічного захворювання (розлади), наведеного в Переліку № 1465, або в разі незгоди водія з результатами психіатричного огляду, він повинен пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару (п. 6 Порядку № 1465). Після додаткового психіатричного обстеження рішення про наявність психіатричних протипоказань приймає лікарсько-консультаційна комісія.
Наркологічний Первинний — перед прийняттям на роботу.
Періодичний — 1 раз на 2 роки
У наркологічному закладі за місцем проживання водія Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду Зазвичай, первинний огляд оплачує кандидат на посаду водія, періодичний — роботодавець
Якщо в результаті профілактичного наркологічного огляду у водія виявлені ознаки наркологічного захворювання або він не згоден з результатами такого огляду, цей водій повинен пройти додаткове наркологічне обстеження, психологічне тестування і медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару. Рішення про наявність наркологічного захворювання в такому разі приймає лікарсько-консультаційна комісія (п. 5 Порядку № 1238).

Зауважте: водій не може відмовитися від проходження медичного (психіатричного, наркологічного) огляду.

У період проходження медичного огляду за працівником-водієм зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток (див. ст. 123 КЗпП і ч. 4 ст. 17 Закону про охорону праці).

Якщо водій відмовляється проходити обов’язковий медогляд

У такому разі роботодавець:

  • по-перше, має право у встановленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності на підставі ст. 147–152 КЗпП;

  • по-друге, зобов’язаний усунути його від роботи (ст. 46 КЗпП) без збереження заробітної плати. Проте сподіваємося, що до цього не дійде. Медогляди будуть пройдені, і водій допущений до керування автотранспортним засобом.
Джерело: Податки та бухгалтерський облік Автор:
Переглядів: 10223 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Сумісництво: види та правила роботи
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустка за роботу з комп’ютером
Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв
Відпустки: види та умови надання
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?
Чи потрібен трудовий договір стажисту?
Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Праця жінок: пільги та гарантії
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Кому «світить» щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером
Кадрова азбука: звільнення з ініціативи роботодавця
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору
«Трудові» перевірки і відповідальність крізь призму кадрових документів

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com