Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
26.03.2019
Лікарняний лист

Свою відсутність на роботі у зв’язку з хворобою працівник зобов’язаний підтвердити. Яким чином? За допомогою листка непрацездатності. На підставі саме цього документа йому оплачують період непрацездатності. Але справа доходить до виплати, тільки якщо лікарняний лист заповнено правильно. Причому не тільки з лицьового боку, а й із зворотного. Арбітром тут виступає комісія із соціального страхування, що діє на підприємстві, яка вирішує, скористається працівник своїм правом на допомогу чи ні.

Комісія із соцстрахування

Комісія чи уповноважений?

Намотайте на вус: роботодавець самостійно не може приймати рішення про виплату працівникам допомог за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). Ви в цьому легко переконаєтеся, зазирнувши до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Там чітко зазначено, що рішення про призначення матеріального забезпечення і надання соціальних послуг приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування, створена (обрана) на підприємстві, в установі або організації.

Така комісія (уповноважений) виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25 (далі — Положення № 25).

Хочете знати, в яких випадках на підприємстві діє комісія, а в яких — уповноважений із соціального страхування? Виявляється, тут усе залежить від кількості працевлаштованих застрахованих осіб (п. 1.4 Положення № 25).

Так, якщо кількість застрахованих осіб на підприємстві:

 • 15 або менше — на загальних зборах працівників обирають уповноваженого із соціального страхування підприємства;
 • 16 і більше — створюють комісію із соціального страхування.

До складу комісії входять:

 • представники адміністрації підприємства;
 • представники застрахованих осіб, тобто працівників підприємства. Як правило, представником застрахованих осіб виступає профспілкова організація підприємства, а в разі її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Кожна сторона делегує членів комісії залежно від кількості застрахованих осіб на підприємстві. Строк повноважень і кількість членів комісії сторони встановлюють спільним рішенням.

Роботодавець оформляє рішення про делегування членів до комісії наказом (іншим розпорядчим документом), а представники застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації або рішенням іншого уповноваженого органу.

Коли формують комісію із соціального страхування (обирають уповноваженого)? На новоствореному підприємстві це роблять у місячний строк після його державної реєстрації.

Основною формою роботи комісії є її засідання. На першому засіданні комісії обирають її голову та заступника голови, які представлятимуть різні сторони. Надалі засідання проводять відповідно до затвердженого плану, але не рідше двох разів на місяць (п. 4.1 Положення № 25).

Члени комісії беруть участь у засіданнях особисто — вони не мають права передавати свої повноваження іншим посадовим особам.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні. Якщо голоси розподілилися порівну, вирішальним є голос голови.

А що ж уповноважений із соціального страхування? Він розглядає питання про матеріальне забезпечення і надання соціальних послуг застрахованим особам у міру надходження звернень і надання необхідних документів. За результатами розгляду він приймає відповідне рішення (п. 4.2 Положення № 25).

Документи, необхідні для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах, комісія (уповноважений) розглядає не більше 10 днів з дня їх надходження (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105). Усі рішення комісії (як про призначення допомоги, так і про відмову у призначенні) у день їх прийняття оформляють відповідним протоколом. Форму такого протоколу ви легко знайдете в додатку до Положення № 25.

Рішення «за» і «проти»

Рішення «за»

Комісія або уповноважений із соціального страхування прийняли рішення призначити допомогу? Тоді вони заповнюють розділ I протоколу. У ньому зазначають необхідну інформацію, у тому числі розмір допомоги (%) і кількість днів, що підлягають оплаті як за рахунок коштів підприємства, так і за рахунок коштів Фонду.

У графі «Кількість днів, що підлягають оплаті» проставляють кількість календарних днів, які підлягають компенсації, на які припадає період тимчасової непрацездатності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому врахуйте, що усі дні декретної відпустки підприємство оплачує за рахунок коштів Фонду.

Також за рахунок коштів Фонду, починаючи з першого дня, оплачується лікарняний по догляду за хворою дитиною (але не більше 14 календарних днів) або хворим членом сім’ї (але не більше 3 календарних днів, а в особливих випадках — 7 календарних днів).

А ось у разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6 дня і за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності — Фонд (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

Приймаючи рішення про призначення допомог, майте на увазі: якщо працівник захворів у період вирішення спору про незаконність його звільнення з роботи, дні хвороби підлягають оплаті за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом (ч. 11 ст. 22 Закону № 1105).

У разі звільнення працівника, який перебуває на лікарняному, допомогу по тимчасовій непрацездатності нараховують за весь період його хвороби до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Тобто за таких обставин оплаті підлягають усі дні хвороби незалежно від звільнення працівника.

Якщо лікарняний працівника закривають у зв’язку з установленням йому інвалідності, то день установлення інвалідності оплаті не підлягає.

Оформлений протокол разом із документами, які є підставою для призначення допомог, передають до бухгалтерії підприємства для розрахунку, нарахування і виплати належних сум.

Рішення «проти»

На жаль, комісія (уповноважений) із соціального страхування не завжди може винести рішення на користь виплати допомоги. На те є низка підстав. Їх повний перелік ви знайдете у ст. 23 Закону № 1105. Ми ж зараз наведемо найпоширеніші причини.

Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають найчастіше:

 • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою через алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння або дій, викликаних таким сп’янінням;
 • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій навчальній відпустці;
 • у разі порушення застрахованою особою режиму лікування в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Важливо! Допомогу призначають та виплачують, якщо заявник звернувся за її призначенням не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105). Тому якщо працівник пропустив установлений строк надання листка непрацездатності, комісія (уповноважений) із соцстрахування має право відмовити йому у призначенні допомоги.

Причиною відмови в оплаті періоду непрацездатності можуть бути і помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності.

Інформують заявника про відмову у призначенні допомоги із зазначенням причин відмови не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Документи, що підтверджують непрацездатність працівника

Право на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності, а також на отримання допомог по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах працівники мають як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (ч. 1 ст. 30 Закону № 1105).

Підтверджують таке право відповідними документами. Що ж це за документи? Їх перелік знаходимо у ст. 31 Закону № 1105.

Так, для працівника, працевлаштованого за основним місцем роботи, таким документом є листок непрацездатності, виданий у порядку, установленому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).

А якщо працівник — сумісник? Він повинен надати копію листка непрацездатності. Вона має бути засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Працівник, який має право на допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу, крім зазначених вище документів, повинен надати ще й копії відповідних документів, що підтверджують таке право. Перелік категорій працівників-пільговиків ви знайдете в п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105. Це, наприклад:

1) «чорнобильці» 1–3 категорій (згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII). Їх право на пільгу підтверджує копія відповідного посвідчення і вкладиша до нього (за наявності);

2) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII, зокрема учасники антитерористичної операції. Їх право на пільгу підтверджує копія відповідного посвідчення (учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни або члена сім’ї загиблого);

3) донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР. Їх право на пільгу підтверджує довідка за формою № 435/о, затверджена наказом МОЗ України від 07.07.2003 р. № 301. Пам’ятайте: за цією підставою пільгу надають протягом року після здавання крові та (або) її компонентів у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам.

Вище ми зазначили, що причиною відмови в наданні допомоги можуть бути в тому числі й помилки, допущені при заповненні листка непрацездатності. Хочете знати, як правильно має бути заповнено цей документ? Ми про них розкажемо далі.

Лицьовий бік лікарняного листа

Попереджений — значить озброєний, або «Улюблені» помилки контролерів

На що слід звернути увагу комісії з соціального страхування при отриманні лікарняного листа? Постараємося відповісти на це запитання якомога детальніше. Для зручності роботи розіб’ємо бланк лікарняного листа на три фрагменти. У цих фрагментах деякі рядки та графи позначимо своєрідними «маячками» з цифрами . Нижче до них наведемо наші пояснення.

Рис. 1. Фрагмент 1 листка непрацездатності

Перш ніж пройтися по «маячках», поговоримо про описки, про звичайнісінькі описки у словах, назвах, імені, прізвищі працівника або лікаря, цифрах і числах. Наприклад, пропущена або неправильно зазначена літера в імені, по батькові хворого. На перший погляд здається, що «шкурка вичинки не варта» і на таку «помарку» можна не звертати уваги, та й контролер може її не помітити. Але ми не будемо такими самовпевненими і порадимо вам все ж таки «не пропускати» такий лікарняний та повернути його працівнику для переоформлення в медустанові. Ви ж помилку помітили. Де гарантія того, що контролер не зверне на неї уваги?

 «ПЕРВИННИЙ, ПРОДОВЖЕННЯ ЛИСКА №__». Інформація про те, що лікарняний лист первинний, тобто він виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що лікарняний лист є продовженням попереднього, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» у бланку листка непрацездатності. У разі «продовження» потрібно зазначити номер і серію попереднього лікарняного листа.

 «(назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я)» та «(місце роботи: назва підприємства, установи, організації)». У загальному випадку у рядку з назвою місця роботи повинна стояти повна назва вашої організації (п. 3.1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 03.11.04 р. № 532/274/136-ос/1406; далі — Інструкція № 532). Скорочена може стояти, тільки якщо вона затверджена установчими документами. Адреса організації — юридична (див. лист Фонду від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768).

Цей рядок заповнюється лікарем виключно зі слів хворого (п. 2.2 Інструкції № 532). Тому варто проінформувати працівників про правильну назву та юридичну адресу вашого підприємства, установи, організації.

Помилки лікаря, який заповнює лікарняний лист, може припуститися і при написанні свого місця роботи, тобто в рядку «назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я». Перевірити цю інформацію можна за печаткою «для листків непрацездатності» і штампом медустанови.

 «Печатка закладу охорони здоров’я». Відбиток штампа і печатки має бути чітким і піддаватися прочитанню. На це, до речі, теж звертають увагу контролери Фонду під час перевірки.

 «Вік» та «Чол./ Жін.». Стежте за тим, щоб ці графи теж були заповнені. У графі «вік» проставляють число повних років, що виповнилися працівнику на момент початку страхового випадку. Стать — підкреслюється.

 «Шифр МКХ-10» та «Діагноз первинний: / Діагноз заключний:». Зверніть увагу: якщо інформація в цих графах лікарем не заповнена, то це не може бути приводом для відмови в оплаті такого лікарняного листа. Ви не маєте права вимагати її заповнення. Ця інформація заповнюється лікарем виключно з відома пацієнта (п. 3.2 Інструкції № 532).

 «Виданий (число, місяць)». Тут зазначається дата видачі листка непрацездатності. Зверніть увагу: при амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) у табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі лікарняного листа повинні збігатися.

Якщо лікування проходило у стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

Рис. 2. Фрагмент 2 листка непрацездатності

 «Причина непрацездатності:». У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється одна з причин непрацездатності.

Зупинимось на такій причині непрацездатності, як «догляд (вік) — 10». У цьому рядку лікар зазначає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібний догляд. Яким чином? Варіанти такі:

 • кількість повних років;
 • кількість повних років і місяців;
 • рік народження.

Який із цих варіантів обере лікар, значення не має. Інструкція № 532 із цього приводу конкретних вказівок не містить. Тому, якщо у вас є декілька лікарняних листів «по догляду» за дитиною і інформація про вік дитини в них зазначена по-різному, не варто вважати якийсь із цих лікарняних оформленим неправильно.

 «РЕЖИМ». Вид лікарняного режиму в цій графі повинен бути зазначений обов’язково, залежно від того, який саме призначали хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо (п. 3.4 Інструкції № 532).

 Графа «порушення режиму», розшифровка такого порушення у графі «ПРИМІТКА». У разі порушення пацієнтом режиму лікар повинен записати до бланка лікарняного листа дату порушення і засвідчити її підписом (п. 3.4 Інструкції № 532). При цьому у графі «ПРИМІТКА» стисло описується характер порушення, наприклад:

 • алкогольне, наркотичне сп’яніння під час лікування;
 • самовільне залишення стаціонару тощо;
 • нез’явлення (несвоєчасна явка) на медичний огляд лікаря, лікарняно-консультаційну комісію (далі — ЛКК), медико-соціальну експертну комісію (далі — МСЕК);
 • вихід на роботу без відповідної виписки в лікарняному листі;
 • відмова від направлення на процедури або якісь види лікування;
 • виїзд до іншої лікувальної установи і лікування там без дозволу лікаря.

Комісія з соціального страхування щодо листка непрацездатності з відміткою про порушення лікарняного режиму діє в такому порядку:

1) призначає оплату за дні непрацездатності до дати фіксування порушення лікарняного режиму, зазначеної в лікарняному листі;
2) дні порушення лікарняного режиму пропускає, тобто не оплачує;
3) установлює причину порушення хворим режиму;
4) загальним засіданням вирішує, відновлювати чи не відновлювати оплату за лікарняним листом. Якщо вирішує відновлювати, то комісія повинна встановити, з якого моменту це зробити. Найчастіше оплату відновлюють з дати чергового візиту до лікаря або продовження лікарняного періоду лікарем (п. 2 ст. 23 Закону № 1105, лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13).

 Встановлення інвалідності і закриття лікарняного листа. У бланку лікарняного листа міститься декілька граф, у яких поетапно фіксується весь процес проходження працівником МСЕК.

Так, у графі «Направлений у МСЕК… 20__ р.» ставиться дата надходження (реєстрації) документів до МСЕК, що засвідчується підписом голови ЛКК (п. 3.9 Інструкції № 532).

У графі «Оглянутий у МСЕК… 20__ р.» відповідно проставляється дата огляду хворого.

У графі «Висновок МСЕК…» комісія робить відповідні проведеному огляду висновки.

На що потрібно звернути увагу при заповненні цих граф лікарняного листа?

Якщо людина визнана МСЕК інвалідом, то:

 • дата встановлення інвалідності обов’язково повинна зазначатися в листку непрацездатності (п. 4.3 Інструкції № 455) і збігатися з датою у графі «Направлений у МСЕК… 20__ р.» (п. 3.11 Інструкції № 532);
 • закривають лікарняний лист тією самою датою, що й надходження (реєстрація) у МСЕК документів для огляду хворого (п. 4.3 Інструкції № 455). Тобто дата графи «Направлений у МСЕК… 20__ р.» і останній запис графи «До якого числа включно» повинні збігатися.

Що стосується заповнення графи «Стати до роботи», то в разі встановлення працівнику інвалідності в ній зазначається дата, що настає за датою огляду в МСЕК (п. 3.11 Інструкції № 532). На практиці в цій графі також зазначають групу інвалідності і дату її встановлення, наприклад «інвалід третьої групи з вісімнадцятого листопада 2016 р.».

Особам, не визнаним інвалідами:

 • у разі визнання їх працездатними період непрацездатності закінчується датою огляду МСЕК, а у графі «Стати до роботи» зазначається наступний після такого огляду день (п. 4.4 Інструкції № 455, п. 3.11 Інструкції № 532);
 • у разі визнання їх непрацездатними лікарняний лист продовжується ЛКК до відновлення працездатності або повторного направлення на МСЕК.

Увага! За період, протягом якого МСЕК установлює інвалідність, уключаючи день закриття лікарняного і встановлення інвалідності, лікарняні не нараховують (див. лист Фонду від 31.03.2010 р. № 04-06/Ш-155з-230).

 Дозвіл головного лікаря. У всіх без винятку випадках отримання медичної допомоги (лікування, оздоровлення) хворим не за місцем його проживання лікарняний лист видається за наявності підпису головлікаря і круглої печатки медустанови у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» (п. 1.9 Інструкції № 455, п. 3.8 Інструкції № 532, лист Фонду від 25.05.2016 р. № 5.2-32-813). Відповідно, якщо лікування здійснювалося за місцем проживання працівника, ця графа лікарняного листа головлікарем не заповнюється.

У разі захворювання співробітника за межами України йому після повернення до рідної країни документи, що видані медичною установою тієї країни, де він проходив лікування, обмінюють на лікарняний лист установленого українським законодавством зразка. Рішення про такий обмін приймається ЛКК лікувально-профілактичної установи за місцем проживання або роботи вашого працівника. Обмін можливий, тільки якщо документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність за кордоном, представлені ЛКК в перекладі державною мовою і засвідчені нотаріально (п. 1.12 Інструкції № 455).

Ідемо далі.

Рис. 3. Фрагмент 3 листка непрацездатності

 «ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РОБОТИ». Печатка(и) лікаря. Звертаємо вашу увагу на те, що у графі «Звільнення від роботи» (рис. 3) лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні стояти навпроти кожного такого запису-рядка. Найчастіше лікарі, заповнюючи декілька рядків цієї графи, забувають засвідчувати кожен свій підпис печаткою, не зазначають свою посаду, а іноді взагалі П. І. Б. лікаря на лікарняному та на печатці, яка стосується підпису цього самого лікаря, не співпадають. Так що будьте уважні.

Не виключено, що за час хвороби вашого працівника в нього міг змінитися з якихось причин лікуючий лікар. Тоді у графі «Звільнення від роботи» навпроти кожного запису про період хвороби повинні стояти дані того лікаря, в якого в цей період проходив лікування ваш працівник.

 «ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РОБОТИ» Підпис та/або печатка завідувача відділення. Мається на увазі, що в разі тривалої хвороби (більше 10 днів) при продовженні лікарняного листа у графах «Посада і прізвище лікаря» і «Підпис та печатка лікаря», крім даних і підпису лікуючого лікаря, обов’язково повинні стояти дані та підпис завідувача відділення, засвідчені печаткою (п. 2.2 Інструкції № 455, п. 3.12 Інструкції № 532).

 «ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РОБОТИ». Лікарняний виписано одразу на строк більше 5 або 10 днів. Пунктом 2.2 Інструкції № 455 передбачено, що медичний працівник видає лікарняний лист на строк до 5 календарних днів з наступним його продовженням, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо хвороба триває більше 10 календарних днів, його продовження до 30 днів здійснюється лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а далі — з ЛКК. З періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів.

Із цього правила є винятки, про які теж потрібно знати та звертати на них увагу:

 1. При лікуванні пацієнта у стаціонарному відділенні запис усього строку лікування може бути зазначено одним рядком. У цьому випадку завжди обов’язкова наявність даних, підписів і печатки лікуючого лікаря і завідувача відділення. Якщо після стаціонару виникає необхідність у продовженні лікування в амбулаторних умовах, то листок непрацездатності може бути продовжено ще на строк до 3 календарних днів (п. 2.9 Інструкції № 455).

 2. У лікувальних установах сільської місцевості, де у штаті є тільки один лікар, останній може подовжувати лікарняний лист до 14 днів з наступним направленням хворого на ЛКК. Список таких лікарів щороку затверджується наказом органів охорони здоров’я (п. 2.3 Інструкції № 455).

 3. Фельдшер може видавати одноосібно лікарняний на строк до 3 календарних днів з наступним направленням хворого до лікаря (п. 2.3 Інструкції № 455).

 «СТАТИ ДО РОБОТИ». Дата виходу на роботу. Зверніть увагу: число і місяць у цьому рядку мають бути написані прописом.

 «ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ», номер та серія нового лікарняного листа-продовження. Якщо працівник продовжує хворіти, то обов’язково підкреслюють «Продовжує хворіти» та зазначають номер і серію наступного лікарняного листа.

Коли потрібно повернути працівнику лікарняний для переоформлення

Як ви вже зрозуміли, лікарняний лист неправильно можуть заповнити ще в лікувальному закладі. Важливо своєчасно помітити помилку і виправити її ще до виплати лікарняних. Тому, якщо, переглянувши всі зазначені нами «маячки», де найчастіше зустрічаються помилки, ви виявили якусь із них у себе — відправляйте лікарняний лист на виправлення. Зробити це потрібно обов’язково, інакше фахівці Фонду напевно «завернуть» його під час перевірки, знявши з вас усю суму допомоги за цим лікарняним листом зі штрафом на додачу…

На виправлення лікарняний лист ви віддаєте працівнику, який вам його приніс. Працівник, у свою чергу, відносить цей лікарняний лист до лікувальної установи, де він був виписаний і має бути тепер виправлений. Кожне з виправлень засвідчується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою медичної установи (п. 4.5 Інструкції № 532).

У такому разі строк, установлений для призначення оплати (10 календарних днів), треба відлічувати після пред’явлення переоформленого лікарняного.

Звертаємо вашу увагу на те, що у бланку листка непрацездатності лікарем може бути зроблено не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції № 532).

Якщо виправлень більше, лікарняний оплаті не підлягає — він є недійсним. У цьому випадку «зіпсований» лікарняний лист повертають працівнику, щоб він обміняв його на «новий» — дублікат (лист Фонду від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768).

І ще один нюанс: оплату періоду тимчасової непрацездатності здійснюють, якщо за її призначенням працівник звернувся не пізніше 12 календарних місяців із дня відновлення працездатності.

Зворотний бік листка непрацездатності

Зазвичай працівник, повернувшись на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності, приносить роботодавцю лікарняний лист. Лицьовий бік цього документа вам залишається тільки перевірити, а ось зворотний бік потрібно заповнити самим. Як це зробити без помилок? Розкладаємо все по поличках!

Насамперед запам’ятайте: для оплати періоду тимчасової непрацездатності працівник подає основному роботодавцю оригінал листка непрацездатності, а за місцем роботи за сумісництвом — його копію. Копія має бути засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. На додачу до копії повинна йти довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи.

Зворотний бік лікарняного листа умовно поділено на чотири розділи. Кожен розділ заповнює відповідна служба підприємства або уповноважений на це працівник.

Розглянемо порядок заповнення кожного розділу на прикладі. При цьому для наочності поділимо бланк лікарняного листа на чотири фрагменти. У цих фрагментах рядки і графи позначимо своєрідними «маячками» з цифрами .

Нижче до них наведемо наші пояснення.

Приклад. Працівник підприємства (ТОВ «Реал») хворів з 10 по 18 січня 2017 року, що підтверджує листок непрацездатності. Страховий стаж співробітника на момент виходу на лікарняний — 6 років і 5 місяців. Місячний оклад працівника — 3600 грн. Середньоденна зарплата — 89,03 грн.

Фрагмент 1 (розділ I)

Цей розділ (рис. 4) зворотного боку листка непрацездатності заповнює табельник або уповноважена особа підприємства.

Рис. 4. Фрагмент 1 зворотного боку листка непрацездатності

 «(назва підприємства, установи, організації)». Зазначаємо назву підприємства-роботодавця.

 «Структурній підрозділ» та «Посада». Вписуємо назву структурного підрозділу, в якому працює працівник, який хворіє. Тут же поруч наводимо табельний номер працівника.

 «Робота постійна, тимчасова, сезонна (потрібне підкреслити)». Тут підкреслюємо необхідний вид робіт. Ця інформація важлива для бухгалтерії. Річ у тім, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності у результаті захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року (абз. 4 ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

 «Не працював з «__»_____20__ р. до «__»_____20__ р.». У цьому рядку зазначаємо період хвороби. Увага: незважаючи на те, що в реквізиті стоїть прийменник «до», необхідно зазначити, по яке число місяця хворів працівник. Інформація повинна відповідати даним, наведеним на лицьовому боці листка непрацездатності.

 «Неробочі дні за період непрацездатності». Чинна форма лікарняного листа вимагає зазначати в цьому рядку всі неробочі дні згідно з графіком роботи підприємства (працівника), що припадають на період хвороби. Проте зараз ми з вами розраховуємо лікарняні виходячи з календарних днів, тому цей рядок, у принципі, можна не заповнювати.

 «До роботи став з «__»_____20__ р.». Тут зазначають дату виходу співробітника на роботу.

 «Підпис і прізвище табельника або уповноваженої особи», «Дата». Тут табельник (уповноважена особа) підприємства зазначає свої прізвище та ініціали, ставить підпис і дату.

Фрагмент 2 (розділ II)

Цей розділ (рис. 5) зворотного боку листка непрацездатності заповнює відділ кадрів або уповноважена особа підприємства.

Рис. 5. Фрагмент 2 зворотного боку листка непрацездатності

 «Застрахована особа віднесена: до осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або доглядають дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеран війни (потрібне підкреслити)». Тут співробітник відділу кадрів підкреслює відповідний пільговий статус працівника, що дає йому право на лікарняні в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від загального страхового стажу. Попередьте працівника, що, крім листка непрацездатності, він повинен надати вам копії документів, які підтверджують таке право.

Зауважте: у бланку лікарняного листа наведено не весь пільговий контингент застрахованих осіб. Підставу, якої бракує, можете дописати самостійно.

 «Страховий стаж на день настання непрацездатності: до 5 років, від 5 до 8, від 8 і більше років (потрібне підкреслити)». Тут ви повинні зазначити страховий стаж працівника. Але у формі листка непрацездатності досі фігурує стара процентівка для розрахунку лікарняних. При заповненні цієї частини лікарняного листа за працівниками із страховим стажем понад 3 роки запитань не виникає. А як бути з працівниками, які ще не накопичили 3-річного страхового стажу? Фахівці Фонду пропонують уповноваженій особі підприємства самостійно — від руки — дописати тут текст щодо стажу до 3 років.

 «(посада, підпис і прізвище працівника відділу кадрів або уповноваженої особи)». Працівник, який заповнив цей розділ, зазначає тут свої дані.

Фрагмент 3 (розділ III)

Цей розділ (рис. 6) зворотного боку листка непрацездатності заповнює комісія (уповноважений) із соціального страхування.

Рис. 6. Фрагмент 3 зворотного боку листка непрацездатності

 «ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА». Розділ заповнюють на підставі протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

 «З тимчасової непрацездатності в розмірі __% за __ робочих (календарних) днів». Зазначаєте розмір виплати у відсотках залежно від загального страхового стажу, а також кількість календарних днів хвороби, що підлягають оплаті.

 «З вагітності та пологів в розмірі __% за __ робочих (календарних) днів». Вписуєте тільки кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога виплачується в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

 «Допомога не надається з причини: __». Заповнюєте тільки в разі відмови в наданні допомоги. Зазначаєте причину відмови. Підстави для відмови в оплаті лікарняного перераховано у ст. 23 Закону № 1105.

 «Акт про нещасний випадок на виробництві, акт розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання «__»_____20__ р. № __». Заповнюєте, якщо листок непрацездатності надано внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. Вписуєте сюди дату і номер акта за формами Н-1, Н-5 або П-4, затвердженими постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

 «(посада, підпис і прізвище уповноваженої особи)». Член комісії (уповноважений) із соцстрахування, який заповнив цей розділ, проставляє тут свої посаду, підпис і прізвище.

Фрагмент 4 (розділ IV)

Цей розділ (рис. 7) заповнює бухгалтерія (розрахункова частина) підприємства.

Рис. 7. Фрагмент 4 зворотного боку листка непрацездатності

 «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ». У цьому підрозділі потрібно наводити всі дані для розрахунку середньоденної зарплати і безпосередньо її суму.

Назви рядків «Місячний оклад ___», «Денна тарифна ставка ___» говорять самі за себе . Ці дані використовують для розрахунку лікарняних/декретних в особливих випадках. У яких саме? Наприклад, коли працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді або страховий випадок настав у перший день роботи на підприємстві (п. 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266; далі — Порядок № 1266).

А ось із табличною частиною цього розділу нестиковка. Сьогодні страхувальники розраховують лікарняні/декретні за 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. А в таблиці підрозділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ» є місце тільки для 6 місяців. Як бути? На щастя, Фонд тут виявився на висоті — він запропонував цей підрозділ узагалі не заповнювати, а замість цього до листка непрацездатності додати розрахунок середньої зарплати, засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера (див. лист Фонду від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257). Стане в нагоді тут і ваша печатка (якщо вона у вас є).

Рядок «При переведенні під час хвороби на іншу роботу з «__»_____20__ р. заробітна плата за ___ днів становить ___ грн» заповнюєте тільки в разі тимчасового переведення працівника на легшу нижчеоплачувану роботу відповідно до медичного висновку.

 «НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ». У цьому підрозділі ви зазначаєте всі дані для визначення розміру лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) і безпосередньо суму цих виплат.

У графі «З якого часу і до якого» наводите період тимчасової непрацездатності згідно з даними розділу I, який заповнив табельник, тобто вписуєте сюди день, з якого лікарняний підлягає оплаті, і день, по який його оплачують.

У графі «За скільки днів (годин)» зазначаєте кількість календарних днів, що підлягають оплаті, згідно з розділом III, який заповнила комісія (уповноважений) із соціального страхування.

У графі «Розмір допомоги в % до заробітної плати» проставляєте процентівку з розділу III, який заповнила комісія (уповноважений) із соціального страхування.

У графі «Денна (годинна) допомога в грн і коп.» зазначаєте розмір денної виплати (для декретних — середньоденної зарплати) з урахуванням обмежень, установлених Законом № 1105 і Порядком № 1266.

До графи «Усього нараховано» вписуєте суму лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) з урахуванням обмежень, установлених Законом № 1105 і Порядком № 1266.

Графу «Усього з урахуванням заробітної плати при переведенні на іншу роботу» заповнюєте тільки в разі переведення на іншу роботу. Тоді зазначаєте тут суму лікарняних з урахуванням зарплати при переведенні на іншу роботу. Допомогу обчислюєте за загальними правилами, але надаєте в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не перевищує суму повного заробітку до часу переведення (ч. 8 ст. 22 Закону № 1105).

У рядку «(усього нараховано — сума словами)» зазначаєте суму допомоги у гривнях словами, копійки — цифрами.

 «Включено до платіжної відомості за _____ місяць 20__ р.». Вписуєте місяць, в якому було нараховано лікарняні (декретні).

 «Печатка». Проставляєте відбиток печатки підприємства (за наявності).

 «Прізвище і підпис керівника». Зазначаєте прізвище керівника підприємства. Керівник особисто ставить тут свій підпис.

 «Підпис головного (старшого) бухгалтера». Головний бухгалтер ставить тут свій підпис.

Якщо помилилися при заповненні зворотного боку лікарняного

Може статися, що при заповненні зворотного боку листка непрацездатності ви припустилися помилки. Замислюєтеся над тим, як її виправити? Розповідаємо.

Правила заповнення листка непрацездатності, у тому числі й виправлення в ньому помилок, регулює Інструкція № 532. Проте стосується вона тільки лицьового боку бланка. Порядок же коригувань неточностей, допущених на зворотному боці лікарняного, тут не прописано і кількість цих коригувань не обмежена.

Отже, припустившись помилки при заповненні зворотного боку бланка, дійте за загальними правилами, передбаченими розд. 4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88: неправильний текст або цифри закресліть і над закресленим надпишіть правильний текст або цифри.

Плюс до цього зробіть напис «Виправлено». Він має бути підтверджений підписами осіб, які підписали той розділ лікарняного листа, в який закралася помилка. Не забудьте також проставити тут дату виправлення.

От і всі нюанси в заповненні зворотного боку листка непрацездатності. Бажаємо успіху і здоровенькі були!

Висновки

 • Право призначати допомогу має тільки комісія (уповноважений) із соціального страхування, створена на підприємстві.

 • Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування про призначення (відмову у призначенні) допомог оформляють протоколом у день прийняття цього рішення.

 • Документи, необхідні для призначення допомоги, комісія (уповноважений) розглядає не більше 10 днів з дня їх надходження.

 • Зворотний бік бланка листка непрацездатності заповнюють за місцем роботи застрахованої особи.

 • Інформацію про страховий стаж працівника «до 3 років» уповноважена особа підприємства може самостійно дописати у відповідному розділі лікарняного листа.

 • Табличну частину підрозділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ» можна не заповнювати, а замість цього до листка непрацездатності додати розрахунок середньої зарплати, засвідчений підписами керівника і головбуха.
Вас може зацікавити

Журнал реєстрації листків непрацездатності

Обов’язок роботодавця вести Журнал реєстрації листків непрацездатності передбачений статтею 739 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5.

Придбати видання

 
Джерело: Бухгалтерський тиждень Автор: Костенко Ніна, Білова Наталя, Огай Олена
Переглядів: 96509 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Розрахунок чисельності працівників підприємства
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?
Унесення змін до штатного розпису
Особливості надання соцвідпусток на дітей
Щорічні відпустки: найактуальніші запитання
Документальне оформлення щорічних відпусток: покроковий алгоритм
Військовий обов’язок: документальне оформлення часу відсутності працівника

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com