Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
06.12.2018
Чи потрібен трудовий договір стажисту?

Що таке стажування? Чи можна взяти співробітника на стажування без укладення трудового договору? Як правильно оформити договір, щоб уникнути претензій перевіряючих? Чи обов’язково оплачувати працю працівника, що перебуває на стажуванні? Як дивляться інспектори Держпраці на стажування, на що звертають увагу при перевірках? Відповіді на ці та інші «стажувальні» запитання ви знайдете в статті.

Стажування до прийняття. Чи законно?

Узяти працівника на стажування перед оформленням на роботу (тобто не укладаючи з ним трудового договору) з метою придивитися до нього, зрозуміти, підходить він чи ні, — багато роботодавців вважають, що це чудовий варіант відносин. Але не все так просто. Річ у тому, що без укладення трудового договору звичайні роботодавці (держслужбу в розрахунок не беремо) можуть узяти на стажування тільки два «види» потенційних працівників: студентів і безробітних. Та й то стажуванням такі відносини вважатимуться при виконанні цілої низки умов.

Якщо ж ідеться про звичайного претендента на робоче місце, не з числа студентів і безробітних, то його стажування насправді таким вважатися не буде. Річ у тому, що особа може бути допущена до роботи тільки після: 1) укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця, і 2) повідомлення територіального органу ДФС про прийняття працівника на роботу (ст. 24 КЗпП). При цьому для перевірки працівника на предмет його профпридатності в трудовому законодавстві передбачена можливість установлення випробування при прийнятті на роботу (а не стажування!!!).

Якщо перевіряючі виявлять факт нелегального стажування (тобто без трудового договору), то «вліплять» роботодавцеві штраф у розмірі 30 мінзарплат (на сьогодні — 111 690 грн) за кожного так званого стажиста, який був допущений до роботи без укладення трудового договору (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

І зверніть увагу: суди в цьому випадку будуть не на вашому боці. Приклад тому — свіжа постанова ВС від 30.10.2018 р. у справі № 817/2331/16.

Тепер давайте розглянемо детальніше, кого можна взяти на стажування і які документи при цьому потрібно оформити.

Стажування студентів

Згідно з ч. 1 ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість) і абз. 4 п. 2 Порядку укладення договору про стажування студентів ЗВО та учнів ПТНЗ, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20 (далі — Порядок № 20), стажуються студенти ВНЗ та учні ПТНЗ, які: 1) отримали спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр», освітнім ступенем «бакалавр» і 2) продовжують здобувати освіту за наступним ступенем (на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні).

Стажуються студенти та учні:

1) за професією (спеціальністю), за якою вони здобувають освіту;

2) на умовах, передбачених договором про стажування. Порядок укладення такого договору і його типова форма (далі — Договір про стажування) затверджені постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20. Строк стажування не повинен перевищувати 6 місяців (ч. 1 ст. 29 Закону про зайнятість, п. 6 Порядку № 20);

3) у вільний від навчання час.

Якщо будь-яка з викладених вище умов не виконується, то це вже не стажування в розумінні Порядку № 20!

Приймати на стажування студентів/учнів можуть підприємства будь-яких форм власності, видів діяльності та господарювання (п. 1 Порядку № 20).

Стажування студентів у фізосіб-підприємців чинним законодавством не передбачене. Таку думку висловлює Мінсоцполітики в листі від 13.07.2016 р. № 451/021/106-16.

Алгоритм стажування:

 1. Для того щоб стажуватися, студент/учень повинен звернутися до свого ВНЗ/ПТНЗ, центру зайнятості або безпосередньо на підприємство (п. 7 Порядку № 20).

 2. На підприємстві зі стажистом укладають Договір про стажування.

 3. Керівник підприємства видає наказ про проходження стажування, в якому мають бути зазначені: строк і місце проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) стажиста, режим стажування, а також керівник стажиста (п. 10 Порядку № 20).

Важливо! Перш ніж допустити стажиста до виконання робіт, участі у виробничому процесі, з ним потрібно провести інструктаж з охорони праці (пункт 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15).

 1. Тепер саме час скласти програму стажування. Стажист разом зі своїм керівником від підприємства розробляють індивідуальну програму стажування і перелік робіт, які затверджує керівник підприємства.

 2. Запис про стажування потрібно внести до трудової книжки стажиста.

 3. Після закінчення стажування йому видають висновок, у якому зазначають виконані роботи, дають оцінку якості їх виконання, характеристику професійної компетентності.

Оплата роботи. Якщо йдеться про класичний варіант оформлення відносин зі студентом/учнем (Договір про стажування), то відносини між підприємством і стажистом носитимуть цивільно-правовий характер. Адже: по-перше, робочі місця надаються стажистам на підставі спеціального договору про стажування, який є цивільно-правовим і предметом якого є стажування студента (учня), а не на підставі трудового договору; по-друге, оплата виконаних робіт здійснюється за актом здачі-приймання робіт (п.п. 7 п. 7 Договору про стажування). Підтверджує наші висновки Мінсоцполітики в листі від 07.03.2014 р. № 300/039/97-14.

В окремих випадках стажист може взагалі не претендувати на винагороду, наприклад коли стажування носить виключно ознайомлювальний характер. Тобто якщо стажист тільки спостерігає і вивчає процеси виробництва, жодних результатів його роботи немає, то й про оплату говорити нічого.

Водночас підприємство може укласти з учнем/студентом трудовий договір. У цьому випадку стажист набуває статусу працівника з відповідним оформленням і наслідками у вигляді надання трудових гарантій. Про укладення трудового договору зі стажистом обов’язково повідомте податківців (подайте повідомлення про прийняття на роботу) і в трудовій книжці учня/студента зробіть запис про роботу, а не про стажування. Працівникові виплачуйте заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Тобто тут усе як зі звичайними найманими працівниками.

Стажування не варто плутати з виробничою практикою.

Стажування безробітних

Ще одна можливість узяти на підприємство стажиста — це зробити заявку до центру зайнятості з метою підібрати собі кадри з числа безробітних. Таке стажування проходить відповідно до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженому наказом Мінсоцполітики, МОН від 31.05.2013 р. № 318/655 (далі — Порядок № 318/655). Відповідно до цього Порядку стажуванням вважається підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь та навичок для виконання професійних обов’язків за професією або посадою, на яку претендує безробітний у роботодавця. Процедура у випадку з безробітним стажистом така. Роботодавець подає заявку до центру зайнятості. Останній направляє відповідні кандидатури, які потім стажуються на такому підприємстві. Стажуванню може передувати і навчання кадрів. Проходить таке стажування виключно за індивідуальною програмою, яка затверджується роботодавцем і узгоджується із центром зайнятості. Строк такого стажування не може перевищувати трьох місяців (лист Мінсоцполітики від 13.07.2016 р. № 451/021/106-16).

Узяти на стажування безробітного може підприємство будь-якої форми власності, а також фізособа-підприємець.

Стажування особи, що перебуває в статусі безробітного, проходить на підставі тристороннього договору (із центром зайнятості, стажистом і підприємством, на якому проходить стажування). Це передбачено п. 6.5 розд. VI Порядку № 318/655.

Що стосується оплати праці стажиста, то в цьому випадку цілком допустиме безкоштовне стажування. За час проходження стажування за безробітним зберігається допомога по безробіттю. За домовленістю сторін можна передбачити оплату за виконану роботу. Така оплата, так само як і у випадку зі студентами, здійснюється на підставі ЦПД. Враховуючи, що з працівником не укладається трудовий договір, не потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу. Після закінчення стажування безробітним йому видають довідку про його проходження.

Стажування своїх та інші випадки

У законодавстві є ще деякі варіанти стажування, які підходять далеко не всім. Так, наприклад, ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI для майбутніх адвокатів передбачено стажування протягом 6 місяців. Так само спеціальними законодавчими актами передбачено стажування оцінювачів, лікарів, спеціалістів ветеринарної медицини, наукових та педагогічних працівників. Стажування керівників, професіоналів і спеціалістів можливе також у межах Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці і МОН від 26.03.2001 р. № 127/151. У цьому випадку керівник направляє працівника на стажування, але відносини з таким працівником продовжуються в межах діючого трудового договору. Тож якщо виключити спеціальні випадки стажування (адвокати, лікарі) і стажування в межах наявних трудових відносин, виходить, що взяти сторонню фізичну особу на стажування можна тільки двома описаними вище способами: оформивши студентське стажування або стажування безробітного. І тільки в цих двох розглянутих нами вище випадках можна взяти на стажування особу без укладення трудового договору, подання повідомлення про прийняття на роботу і дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. В усіх інших випадках роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно до вимог ст. 24 КЗпП.

А якщо ризикнути…

Часто стажуванням хочуть прикрити трудові відносини з працівником без належного його оформлення. Держпраці при перевірках не дрімає. І слід сказати, суди в цьому питанні стають на бік перевіряючих. Проаналізуємо судову практику із цього питання.

Якщо йдеться про стажування студента (учня), при вирішенні спірних ситуацій важливо довести, що така фізична особа на момент проходження стажування дійсно є студентом ВНЗ або ПТНЗ. Перевіряючий обов’язково зверне увагу на договір стажування та його індивідуальну програму. Вивчить наказ про проходження стажування, в якому, повторимо, мають бути зазначені місце проходження стажування, спеціальність (кваліфікація) або професія стажиста, режим стажування, а також його керівник (див., наприклад, рішення Львівського окружного адмінсуду від 13.02.2018 р. у справі № 813/4801/17, постанову Хмельницького окружного адмінсуду від 23.02.2017 р. у справі № 822/545/17).

Суди виносять рішення не на користь підприємств, на яких проходить стажування студента, якщо ні під час перевірки, ні в ході розгляду справи позивач не надав індивідуального плану проходження стажування, докази ознайомлення стажиста з вимогами роботи за професією, з умовами й оплатою праці, правилами внутрішнього розпорядку та охорони праці, санітарними нормами.

На підприємстві, яке має справу зі стажистами, на момент перевірки мають бути такі документи:

 • заява про проходження стажування,
 • наказ про стажування,
 • договір про стажування,
 • індивідуальний план стажування,
 • висновок про результати стажування.

Наявність цих документів свідчить про те, що особа оформлена стажистом згідно з Порядком № 20.

Тож стажування потрібно оформляти так, щоб комар носа не підточив.

Вас може зацікавити

Посібник
«Прийняття та звільнення»

Придбати

Журнал
«Управление персоналом»

Придбати

Журнал
«КАДРОВИК.UA»

Придбати

 
Джерело: Бухгалтер 911 Автор: Савченко Олена
Переглядів: 7223 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Сумісництво: види та правила роботи
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустка за роботу з комп’ютером
Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв
Відпустки: види та умови надання
Водій на підприємстві
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Правила внутрішнього трудового розпорядку: зайвий «папірець» чи важливий документ?
Комісія із соцстрахування: не проходьте стороною
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Праця жінок: пільги та гарантії
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Кому «світить» щорічна додаткова відпустка за роботу із комп’ютером
Кадрова азбука: звільнення з ініціативи роботодавця
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com