КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. N 400

Київ

Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2020 року N 206

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. N 400


ПОРЯДОК
формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

(У тексті Порядку слова "Державна служба зайнятості" в усіх відмінках замінено словами "Державний центр зайнятості" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року N 206)


1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі - перелік).

2. Включенню до переліку підлягають суб'єкти господарювання, які відповідно до статей 36 - 39 Закону України "Про зайнятість населення" надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі - посередники).

3. Перелік є загальнодоступним та формується з метою забезпечення:

інформування населення про посередників;

організації співпраці між посередниками та територіальними органами Державного центру зайнятості.

4. Формування та ведення переліку здійснюється Державним центром зайнятості за формою згідно з додатком.

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

5. Для включення до переліку посередники подають до Державного центру зайнятості рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, встановленою Мінекономіки.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

6. Державний центр зайнятості протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, включає наведені у ній відомості про посередників до переліку та оприлюднює їх на веб-сайті Служби.

7. Рішення про виключення посередників з переліку приймається Державним центром зайнятості на підставі:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про реєстрацію припинення посередника;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

анулювання дозволу та/або ліцензії, які надають право на провадження відповідного виду діяльності.

 

Додаток
до Порядку


ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Порядковий номер

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання

Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу Міндоходів і мають відмітку в паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання

Прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання та номер телефону контактної особи

Основні види діяльності суб'єкта господарювання за Класифікацією видів економічної діяльності

Відомості про номер дозволу та/або ліцензії, орган, що їх видав, дата видачі (для суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців на умовах трудових договорів)

Дата включення до переліку


____________