(Неофіційний текст)

Додатково див. 
наказ Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. N 327

(на заміну ДК 003:2005)


Чинний з 01.11.2010 р.

Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

ДОДАТОК В 
(обов'язковий)  


ПОХІДНІ СЛОВА ДО ПРОФЕСІЙ (ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ)

Бригадний 

Помічник 

Віце- 

Провідний 

Гірничий 

П'ятий 

Головний 

Районний 

Груповий 

Стажист*** 

Дільничний 

Старший 

Другий 

Третій 

Заступник 

Учень**** 

Змінний 

Черговий 

Молодший 

Четвертий 

Перший 

 


Примітка 1.  

Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.
Наприклад, від назви професії "Соціолог" код КП 2442.2 можна утворювати похідну назву професії "Провідний соціолог" з кодом КП 2442.2, тоді як похідне слово "Головний" не може застосовуватися, враховуючи те, що в КП є чинна професійна назва роботи "Головний соціолог" з кодом КП 1221.1. 

Примітка 2.  

Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах. 


____________
* Номер випуску доповнень та змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

** Деталізовані кваліфікаційні характеристики за галузевими ознаками містяться в інших галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

*** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів "Професіонали" та "Фахівці" на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи.

**** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

____________