Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол

Facebook
Реклама
Реклама
Библиотека статей / Трудовое законодательство
08.04.2008
Оплата щорічних відпусток

Матеріал присвячено основним питанням щодо оплати щорічних відпусток, зокрема виплати заробітної плати за час відпустки та грошової компенсації за невикористані дні відпустки, здійснення відрахувань із заробітної плати у разі звільнення працівника. Крім того, подано порядок і приклади розрахунку середньої заробітної плати для оплати щорічної відпуски.

Виплата заробітної плати за час відпустки

Заробітна плата за час відпустки виплачується в повному обсязі працівникам, які пропрацювали на підприємстві понад шість місяців, працівникам, яким за їх бажанням відпустка надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР; далі — Закон № 504), а також тимчасовим та сезонним працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше шести або шість місяців і яким відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу. Виняток становлять виплати за щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, які здійснюються за час фактичної роботи в таких умовах.

Згідно зі статтею 23 Закону № 504 витрати, пов’язані з оплатою щорічних і додаткових відпусток (у т. ч. за ненормований робочий день), провадяться за рахунок коштів підприємства, призначених на оплату праці. Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором (за стаж роботи в галузі, на підприємстві тощо), провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону № 504). При цьому за порушення керівником підприємства незалежно від форм власності встановлених законодавством термінів виплати заробітної плати або виплати її не в повному обсязі передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом 1 статті 175 Кримінального кодексу України.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні відпустки

Відповідно до статті 24 Закону № 504 працівник у разі звільнення має право на отримання грошової компенсації за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

У разі переведення працівника на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією за умови, що тривалість наданої за робочий рік щорічної і додаткових відпусток становить не менше ніж 24 календарних дні. При цьому під додатковими маються на увазі лише відпустки, передбачені пунктом 1 статті 4 Закону № 504, а не інші додаткові відпустки, наприклад у зв’язку з навчанням, оскільки щорічні основна та додаткові відпустки надаються за робочий, а не календарний рік.

Слід зазначити, що особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток або їх частини грошовою компенсацією не допускається.

Відрахування із заробітної плати у разі звільнення

Статтею 22 Закону № 504 передбачено відрахування із заробітної плати працівника у разі його звільнення (крім виключення зі списків підприємства у зв’язку зі смертю) до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Відрахування провадяться на підставі наказу про звільнення, зміст якого може бути таким:

     САВЧЕНКА Миколу Васильовича, заступника директора, звільнити 14 листопада 2005 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.
     Відрахувати із заробітної плати Савченка М. В. частину заробітної плати за чотири дні щорічної відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року з 15 лютого 2005 року по 14 лютого 2006 року.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати відпуски

Оплата часу щорічних відпусток та виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки здійснюється на основі середньої заробітної плати, яка, відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок), обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за неї.

Якщо працівник на мав заробітку не з його вини (наприклад, перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), середня заробітна плата обчислюється виходячи з установленої йому в трудовому договорі (штатному розписі) тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (п. 4 Порядку).

При цьому сумарна заробітна плата, на основі якої провадяться розрахунки середньої заробітної плати, обчислюється шляхом множення посадового окладу на 12 місяців, що передують місяцю оплати відпустки або виплати компенсації.

З урахуванням положень Порядку середню заробітну плату (Зср) для оплати відпустки або компенсації за невикористані дні щорічної відпустки можна розрахувати за формулою:

де З — сумарний заробіток за останні 12 календарних місяців роботи або за менший фактично відпрацьований період (тобто з 1-го числа місяця після прийняття на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація); Др — кількість календарних днів року чи іншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених статтею 73 КЗпП, які припадають на розрахунковий період); Дв — кількість календарних днів відпустки (відповідно до законодавства чи умов колективного договору).

Слід зазначити, що, згідно з пунктом 3 Порядку, під час обчислення середньої заробітної плати включаються такі компоненти:

  • основна заробітна плата (оклад, тарифна ставка);
  • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками, високі досягнення в праці або високу професійну майстерність, умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та ін.);
  • виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електро- і теплоенергії;
  • винагорода за підсумками роботи за рік.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років, якщо вона виплачується відповідно до умов колективного договору за рік, включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Крім зазначених виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівникові зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), а також допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

У таблиці наведено приклади розрахунків середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки та виплати компенсації за її невикористану частину.

Приклади розрахунків середньої заробітної плати
для оплати щорічної відпустки

Мета розрахунків

Розрахунковий період

Сумарний заробіток за розрахунковий період, грн.

Кількість календарних днів робочого року, іншого періоду

Кількість днів відпустки

Сума середньої зарплати, грн.

Надання щорічної основної відпустки з 10.04.2006

Квітень 2005 р. — березень 2006 р.

12 140,50

355

24

820,77

Надання залишку відпустки тривалістю 16 календарних днів за попередні роки після виходу з відпустки для догляду за дитиною з 01.06.2005

Червень 2004 р. — травень 2005 р.

Посадовий оклад 560 грн. (х 12 місяців) 6720,00

357

16

301,18

Надання щорічної основної відпустки з 15.03.2006 (до закінчення першого робочого року, який розпочався 01.09.2005)

Вересень 2005 р. — лютий 2006 р.

5472,76

180

24

729,70

Виплата компенсації за 6 календарних днів (частину, що перевищує тривалість щорічної відпустки) у червні 2005 року

Червень 2004 р. — травень 2005 р.

18 198,00

357

6

305,85

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Рожнов Віктор
Просмотров: 51096 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Створення на підприємстві комісії із соціального страхування — особливості документального оформлення
Захист при перевірці органами контролю: алгоритм дій
Звільнення за прогул: порядок дій та оформлення
Суміщення професій та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Неповнолітній працівник: риторичні запитання та практичні відповіді
Предоставление дополнительных ежегодных отпусков за работу на компьютере
Отдельные вопросы делопроизводства и архивного дела на предприятиях
Процедура скорочення чисельності (штату) працівників
Право працівника на відпочинок і спеціальні перерви
Наложение дисциплинарного взыскания
Как правильно определить страховой стаж и оплатить временную утрату трудоспособности: новые требования
Дополнительная работа вне трудового договора: совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и временное заместительство
Помощь на погребение: в каких случаях выплачивается и из каких источников
Кадровая специфика оформления сезонных работ
Стажировка и производственная практика: сходство и отличие
Оплата листка неработоспособности с пометкой «несчастный случай на производстве»
за счет средств социального страхования по временной утрате трудоспособности
Действия предприятия в случае получения от работника справки о временной нетрудоспособности или листка нетрудоспособности старого образца
Прекращение трудового договора с работником, не выдержавшим испытания при приеме на работу
Ежегодные отпуска: порядок, условия предоставления, расчет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск
Некоторые особенности предоставления ежегодных дополнительных отпусков за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особый характер труда
Пребывание в непосредственном подчинении у близкого лица — основание расторжения трудового договора
Надомный труд: когда используют и как оформляют
Отстранение от работы
Организация рабочих мест делопроизводителей: общие нормы
Сокращение работников: основные этапы и документальное оформление
Как уволить «льготного» работника
Рабочее время: правовые аспекты
Работа в ночное время. Сверхурочные работы. Режим гибкого рабочего времени. Работа вахтовым методом. Учет рабочего времени
Рабочее время: правовые аспекты
Нормированное рабочее время и ненормированный рабочий день
О профессии, специальности и квалификации при поручении дополнительных трудовых функций
Отстранение работника с инвалидностью от работы

Реклама
Издания для профессионалов

«МЕНЕДЖЕПО ПЕРСОНАЛУ»

Свежий номер
Пролистать журнал
О журнале
Подписаться
Архив журнала
Форум эйчаров

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Свежий номер
Пролистать журнал
Пролистать вложение
О журнале
Подписаться
Форум кадровиков

«ДІЛОВОДСТВО та ДОКУМЕНТООБІГ»

О журнале
Пролистать журнал
Подписаться

«КАДРОВИК-онлайн»

Гостевой доступ
О системе
Получить доступ

«КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

О газете
Пролистать газету
Подписаться
Календарь событий
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Все события
Опросы
Лучшее средство борьбы с опозданиями сотрудников — это...
Денежный штраф
Публичный выговор
Просто не обращать на это внимание
Наши сотрудники не опаздывают!

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.