Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол

Facebook
Реклама
Новости
Библиотека статей / Трудовое законодательство
14.03.2008
Допомога по безробіттю при звільненні працівників за угодою сторін

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості щодо пошуку роботи та отримати безплатно консультацію, відповідну інформацію і сприяння в пошуку роботи або працевлаштовуватися самостійно.
У день звільнення працівникові виплачуються всі належні йому суми. Зі статті можна дізнатися про порядок набуття статусу безробітного, який дає право на отримання допомоги по безробіттю. Також до матеріалу додаються форма довідки про середню заробітну плату і форма довідки про середню заробітну плату для осіб, які вивільнюються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з експлуатації, та осіб, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва.

Підстави припинення трудових відносин регламентовані Кодексом законів про працю України, зокрема статтями 36–41. Однією з підстав є припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Пункт 1 статті 36 КЗпП застосовується тоді, коли сторони трудових відносин (роботодавець та працівник) досягли домовленості про закінчення трудових відносин і жодна зі сторін не заперечує щодо припинення дії трудового договору. Таке положення КЗпП може бути застосоване як при припиненні трудового договору, який був укладений на невизначений строк, так і для припинення строкового трудового договору. При припиненні трудових відносин згідно з пунктом 1 статті 36 КЗпП виплата вихідної допомоги законодавством не передбачена.

Оплата праці працівників визначена главою VII КЗпП та Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР. При звільненні працівника роботодавець зобов’язаний повністю розрахуватися з ним, а також, відповідно до статті 83 КЗпП, виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки (якщо такі є).

Відповідно до статті 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Статтею 116 КЗпП встановлено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Статтею 32 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством про трудові спори.

Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до державної служби зайнятості щодо пошуку роботи та отримати безплатно консультацію, відповідну інформацію і сприяння в пошуку роботи або працевлаштовуватись самостійно. Реєстрації в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, підлягають усі громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання зареєструватися в цій службі. Згідно зі статтею 2 Закону України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-ХІІ реєстрація провадиться за місцем постійного проживання (постійної або тимчасової реєстрації) громадянина після пред’явлення ним паспорта і трудової книжки, а в разі потреби — військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють. Рішення про надання громадянинові статусу безробітного державна служба зайнятості приймає на восьмий день у разі відсутності підходящої роботи за заявою громадянина.

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги по безробіттю на умовах та в розмірах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю, розмір допомоги по безробіттю визначаються відповідно до положень статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до пункту 6.2 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307, допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи, трудової книжки, за пред’явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, який визначає відповідні правила, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III Міністерство праці та соціальної політики України здійснює державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття.

У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови «Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 22 лютого 2006 року № 193 Міністерством праці та соціальної політики України було розроблено адаптовану до загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття форму довідки про середню заробітну плату (додаток 1), а також адаптовану до загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття форму довідки про середню заробітну плату для осіб, які вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської атомної електростанції з експлуатації (для визначення частини допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття), та осіб, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва (додаток 2).

Додаток 1

Увеличить
Нажмите на изображение для увеличения

Додаток 2

Увеличить
Нажмите на изображение для увеличения

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Антонюк Олександр
Просмотров: 41817 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Захист при перевірці органами контролю: алгоритм дій
Звільнення за прогул: порядок дій та оформлення
Суміщення професій та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Неповнолітній працівник: риторичні запитання та практичні відповіді
Предоставление дополнительных ежегодных отпусков за работу на компьютере
Отдельные вопросы делопроизводства и архивного дела на предприятиях
Процедура скорочення чисельності (штату) працівників
Право працівника на відпочинок і спеціальні перерви
Наложение дисциплинарного взыскания
Как правильно определить страховой стаж и оплатить временную утрату трудоспособности: новые требования
Дополнительная работа вне трудового договора: совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и временное заместительство
Помощь на погребение: в каких случаях выплачивается и из каких источников
Кадровая специфика оформления сезонных работ
Стажировка и производственная практика: сходство и отличие
Оплата листка неработоспособности с пометкой «несчастный случай на производстве»
за счет средств социального страхования по временной утрате трудоспособности
Действия предприятия в случае получения от работника справки о временной нетрудоспособности или листка нетрудоспособности старого образца
Прекращение трудового договора с работником, не выдержавшим испытания при приеме на работу
Ежегодные отпуска: порядок, условия предоставления, расчет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск
Некоторые особенности предоставления ежегодных дополнительных отпусков за работу с вредными и тяжелыми условиями труда и за особый характер труда
Пребывание в непосредственном подчинении у близкого лица — основание расторжения трудового договора
Надомный труд: когда используют и как оформляют
Отстранение от работы
Организация рабочих мест делопроизводителей: общие нормы
Сокращение работников: основные этапы и документальное оформление
Как уволить «льготного» работника
Рабочее время: правовые аспекты
Работа в ночное время. Сверхурочные работы. Режим гибкого рабочего времени. Работа вахтовым методом. Учет рабочего времени
Рабочее время: правовые аспекты
Нормированное рабочее время и ненормированный рабочий день
О профессии, специальности и квалификации при поручении дополнительных трудовых функций
Отстранение работника с инвалидностью от работы
Перевод и перемещение работников: особенности применения


Реклама
Издания для профессионалов

«МЕНЕДЖЕПО ПЕРСОНАЛУ»

Свежий номер
Пролистать журнал
О журнале
Подписаться
Архив журнала
Форум эйчаров

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Свежий номер
Пролистать журнал
Пролистать вложение
О журнале
Подписаться
Форум кадровиков

«ДІЛОВОДСТВО та ДОКУМЕНТООБІГ»

О журнале
Пролистать журнал
Подписаться

«КАДРОВИК-онлайн»

Гостевой доступ
О системе
Получить доступ

«КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

О газете
Пролистать газету
Подписаться
Календарь событий
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Все события
Опросы
Готовы ли Вы (или ваша компания) воспользоваться услугами дистанционного обучения?
Конечно. Это удобный и эффективный способ
Скорее да. Это новый и интересный способ
Скорее нет. Пока неизвестно, насколько это эффективно
Однозначно нет. Хорошее обучение не может быть дистанционным

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.