Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол

Facebook
Реклама
Реклама
Библиотека статей / Практика кадровика
05.07.2007
Надання невикористаної відпустки з наступним звільненням (зі зразками наказів і записів у трудовій книжці)

Статтею 3 Закону України «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням... У додатках до статті наведено зразки наказів про надання щорічних відпусток з наступним звільненням, у тому числі в разі тимчасової непрацездатності під час відпустки та у разі відкликання заяви про звільнення, а також зразки відповідних записів у трудову книжку.

Статтею 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон «Про відпустки») передбачено, що за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни), йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення при цьому є останній день відпустки.

Цією ж статтею передбачено, що в разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може надаватися і тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку дія трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Застосовуючи статтю 3 Закону «Про відпустки», слід дотримуватися вимог статей 38 і 80 КЗпП.

Зокрема:

 • працівник одночасно із заявою про звільнення за власним бажанням подає заяву про надання йому невикористаної відпустки або її частини;

 • останній день відпустки вважатиметься днем звільнення і тоді, коли цей день буде за межами встановленого в статті 38 КЗпП двотижневого терміну попередження про звільнення;

 • відповідно до статті 11 Закону «Про відпустки» у разі тимчасової непрацездатності відпустка повинна бути продовжена на кількість календарних днів невикористаної відпустки, протягом яких працівник був непрацездатний (при цьому звільнення має бути проведене в уточнений останній день невикористаної частини відпустки на підставі заяви працівника про надання відпустки, що не втрачає дії);

 • право повернутися на роботу і відкликати заяву про звільнення (ст. 38 КЗпП) працівник має тільки протягом двотижневого терміну попередження (при цьому роботодавець може задовольнити бажання працівника за умови, що на його робоче місце не був запрошений інший працівник і керівникові підприємства, на якому інший працівник працює, не був направлений відповідний лист-клопотання або лист-запрошення (п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9);

 • у разі звільнення працівника допускається видача йому трудової книжки і проведення з ним розрахунку не в день звільнення (останній день відпустки), зазначений у трудовій книжці, а в останній день роботи перед відпусткою (з урахуванням п. 11 коментарів до ст. 38 та п. 11 коментарів до ст. 80 КЗпП «Науково-практичного коментаря до законодавства України про працю»), при цьому працівник має право влаштуватися на роботу за сумісництвом. Надання невикористаної частини відпустки з наступним звільненням дає можливість працівникові скористатися правами, передбаченими законодавством, оскільки час відпустки включається:
  • у стаж роботи, що дає право на трудову пенсію;
  • у страховий стаж, тривалість якого впливає на розмір допомоги із соціального страхування;
  • у стаж роботи, що дає право на одержання щорічних основної і додаткової відпусток.

У Додатках 1–6 наведено зразки наказів про надання щорічних відпусток з наступним звільненням, у т. ч. в разі тимчасової непрацездатності під час відпустки та в разі відкликання заяви про звільнення (згідно зі ст. 38 КЗпП), а також зразки відповідних записів у трудову книжку.

Додаток 1

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.
бухгалтера фінансово-економічного відділу
Коваля В. С.

Заява

        Прошу надати мені невикористані дні щорічної відпустки з 1 листопада 2004 р. з наступним звільненням за власним бажанням.

25.10.2004

Підпис

В. С. Коваль

 

        Невикористані дні щорічної відпустки може бути надано з 1 листопада 2004 р. на 18 календарних днів за період роботи з 7 квітня 2004 р. по 31 жовтня 2004 р.
        Коваль В. С. працює на підприємстві з 7 квітня 2003 р.

Начальник відділу кадрів

Підпис

Р. С. Роздольська

Додаток 2

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

28.10.2004

м. Запоріжжя

№ 21-К

Про надання щорічної
основної відпустки Ковалю В. С.
та наступне його звільнення

НАКАЗУЮ:

        1. Надати КОВАЛЮ Валентинові Сергійовичу, бухгалтерові фінансово-економічного відділу, невикористану частину щорічної відпустки з 1 листопада 2004 р. на 18 календарних днів за період роботи з 7 квітня 2004 р. по 31 жовтня 2004 р.

        2. Звільнити КОВАЛЯ Валентина Сергійовича, бухгалтера фінансово-економічного відділу, 18 листопада 2004 р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

Підстава: заява Коваля В. С. від 25.10.2004.

 

Голова правління

Підпис

Д. І. Козак

Візи

З наказом ознайомлений


До справи №______
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 3

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ
(перший варіант наказу № 32-К)

 

11.11.2004

м. Запоріжжя

№ 32-К

Про продовження невикористаної
частини щорічної відпустки
та зміну дати звільнення Ковалю В. С.

НАКАЗУЮ:

        1. Продовжити КОВАЛЮ Валентинові Сергійовичу, бухгалтерові фінансово-економічного відділу, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (з 2 по 11 листопада 2004 р.) невикористану частину щорічної відпустки з 19 по 28 листопада 2004 р. на 10 календарних днів.

        2. Установити дату звільнення КОВАЛЯ Валентина Сергійовича 28 листопада 2004 р.

Підстава: листок непрацездатності, серія № 587031, виданий 02.11.2004.

 

Голова правління

Підпис

Д. І. Козак

Візи

З наказом ознайомлений


До справи №______
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 4

Голові правління ВАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.
бухгалтера фінансово-економічного відділу
Коваля В. С.

Заява

        Відкликаю мою заяву від 25.10.2004 про звільнення за власним бажанням після закінчення терміну частини щорічної відпустки.
        Прошу продовжити надану мені невикористану частину щорічної відпустки до повної тривалості.

03.11.2004

Підпис

В. С. Коваль

        Щорічну відпустку повної тривалості може бути надано з 1 листопада 2004 р. на 30 календарних днів за період роботи з 7 квітня 2004 р. по 6 квітня 2005 р.


Начальник відділу кадрів

Підпис

Р. С. Роздольська

Додаток 5

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ
(другий варіант наказу № 32-К)

11.11.2004

м. Запоріжжя

№ 32-К

Про скасування наказу
про звільнення Коваля В. С.
і надання йому щорічної відпустки

НАКАЗУЮ:

        1. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 28 жовтня 2004 р. № 21-К про надання невикористаної частини щорічної відпустки та звільнення КОВАЛЯ Валентина Сергійовича, бухгалтера фінансово-економічного відділу.

        2. Надати КОВАЛЮ Валентинові Сергійовичу, бухгалтерові фінансово-економічного відділу, щорічну відпустку з 1 листопада 2004 р. на 30 календарних днів за період роботи з 7 квітня 2004 р. по 6 квітня 2005 р.

Підстава: заява Коваля В. С. від 03.11.2004.

 

Голова правління

Підпис

Д. І. Козак

Візи

З наказом ознайомлений


До справи №______
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 6

Записи у трудову книжку в розділі «Відомості про роботу»


запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із указівкою причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесений запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

12

18

11

2004

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

М.П.
Начальник відділу
кадрів  Підпис  Р. С. Роздольська

Наказ № 21-К від 28.10.2004.

13

28

11

2004

Запис за № 12 вважати недійсним. Звільнено за власним бажанням 28.11.2004

М.П.
Начальник відділу
кадрів  Підпис  Р. С. Роздольська

Наказ № 32-К від 11.11.2004.
(перший варіант
наказу № 32-К
)

13

11

11

2004

Запис за № 12 вважати недійсним. Наказ № 32-К від 11.11.2004.
(другий варіант
наказу № 32-К
)

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Соломонов Станіслав
Просмотров: 101688 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток
Нова форма звіту № 3-ПН
Порядок ведення табелю обліку робочого часу
Призив, мобілізація, демобілізація працівника (у запитаннях та відповідях)
Трудовой договор: порядок заключения и виды
Актуальні запитання з марафону «Гаряча лінія: консультації»
Помилки у штатному розписі — порушення під час прийняття на роботу працівників
Строковий трудовий договір: правила застосування
Несчастный случай непроизводственного характера. Оплата листка нетрудоспособности с отметкой об алкогольном опьянении
Аудит трудових книжок: проблеми та їх вирішення
Ревізія відпусток: позбавляємося боргів
Листок нетрудоспособности: порядок заполнения
Средняя зарплата для больничного: пошаговый алгоритм расчета
Регистрация и учет в кадровом делопроизводстве
Увольнение — как мера дисциплинарного взыскания
Ведение трудовых книжек работников. Исправляем ошибки
Номенклатура дел кадровой службы как фундамент кадрового делопроизводства
Документы, предоставляемые при трудоустройстве
Принятие и оформление решений о переводе/перемещении
Особенности и процедура приема на работу граждан с дополнительными гарантиями, инвалидов, иностранцев, несовершеннолетних, совместителей, сезонных и временных работников
Решения по персоналу: правовые основания, оформление, учет
Новый праздник в октябре: пересчитываем рабочее время и продолжительность отпуска
Прием на работу по конкурсу как основание увольнения
Уведомление налоговых органов о приеме работника на работу: практические советы
Увольнение при ликвидации предприятия (в частности, женщин, имеющих детей в возрасте до трех, шести лет): поэтапная процедура
Работа во время отпуска: возможна ли и при каких условиях?
Простой на предприятии: как оформить и оплатить
Особенности увольнения женщин, имеющих льготы
Особенности внесения записей в раздел «Відомості про роботу» трудовой книжки работника
Коллективный договор: обязательно ли заключать?

Реклама
Издания для профессионалов

«МЕНЕДЖЕПО ПЕРСОНАЛУ»

Свежий номер
Пролистать журнал
О журнале
Подписаться
Архив журнала
Форум эйчаров

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Свежий номер
Пролистать журнал
Пролистать вложение
О журнале
Подписаться
Форум кадровиков

«ДІЛОВОДСТВО та ДОКУМЕНТООБІГ»

О журнале
Пролистать журнал
Подписаться

«КАДРОВИК-онлайн»

Гостевой доступ
О системе
Получить доступ

«КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

О газете
Пролистать газету
Подписаться
Календарь событий
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Все события
Опросы
Как Вы собираете информацию о рынке труда?
По данным общих обзоров рынка труда
Собственными силами (HR-отдел, отдел маркетинга, информация от кандидатов, информация в СМИ, личные контакты)
Заказываем индивидуальное исследование рынка труда
Используем все перечисленные способы
Не собираем информацию

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.