Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол

Facebook
Реклама
Реклама
Библиотека статей / Практика кадровика
15.10.2009
Запровадження підсумованого обліку робочого часу для охоронників

У статті розглянуті специфіка діяльності працівників підрозділів охорони й організація їх праці відповідно до законодавства України.
Охорона деяких об’єктів передбачає впровадження режиму підсумовуваного обліку робочого часу, графіків змін, встановлення добової тривалості робочої зміни і у зв’язку з цим певних періодів для відпочинку та періодів для прийому пищи.
Читачів зацікавлять приклади розпорядчих документів для впровадження й застосування режиму підсумовуваного обліку робочого часу для працівників служби охорони підприємства.

Специфіка діяльності працівників підрозділів охорони припускає організацію їхньої праці за графіками змінності та запровадження на підприємствах, в організаціях і установах (далі — підприємство) режиму підсумованого обліку робочого часу.

За підсумованого обліку робочого часу, на відміну від поденного обліку, тривалість роботи протягом доби й тижня може відхилятися від установленої норми, а надурочна робота може компенсуватися скороченням тривалості робочої зміни в окремі дні або наданням додаткових днів відпочинку в межах певного облікового періоду.

Запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу відповідно до статті 61 КЗпП України допускається на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановлену для даної категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, для того щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Підсумований облік робочого часу здійснюється за затвердженими графіками змінності за звітний період і табелями обліку використання робочого часу працівниками підрозділу охорони.

Запровадження і застосування на підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу для працівників підрозділу охорони визначаються загальними правилами, викладеними у статті 61 КЗпП і в Методичних рекомендаціях із застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці й соціальної політики України від 19 квітня 2006 року № 138 (далі — Методичні рекомендації). До них належать такі положення:

  • запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу оформляється наказом по підприємству за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником (далі — профспілкова організація); у разі відсутності профспілкової організації це питання може бути передбачене колективним договором (п. 2 Методичних рекомендацій);
  • з урахуванням характеру й умов праці тривалість роботи протягом дня може встановлюватися до 12 год. робочого часу (п. 4 Методичних рекомендацій);
  • обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства (п. 6 Методичних рекомендацій);
  • тривалість щотижневого безперервного відпочинку за підсумованого обліку робочого часу відповідно до статті 70 КЗпП має бути не менше 42 год. (п. 7 Методичних рекомендацій);
  • у місячному й інших облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не може бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду (п. 9 Методичних рекомендацій);
  • не компенсований протягом облікового періоду переробіток норми тривалості робочого часу оплачується в подвійному розмірі як надурочна робота (п. 10 Методичних рекомендацій);
  • норма робочого часу на обліковий період (місяць, квартал, рік) визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня з урахуванням днів відсутності на роботі; у порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу на обліковий період може розраховуватися за календарем п’ятиденного робочого тижня (п. 12 Методичних рекомендацій).

За умови віддалення об’єкта охорони від населеного пункту для оптимізації витрат часу на поїздку до місця роботи й назад як виняток можливе встановлення добової тривалості робочої зміни (24 год.). При цьому допускається відступ від пункту 4 Методичних рекомендацій щодо обмеження робочої зміни 12 год. Методичні рекомендації — не нормативний акт, вони мають рекомендаційний характер. Відступ від них, що не призводить до порушень норм чинного законодавства, не розглядається як порушення законів України.

Якщо охорону здійснює один пост і немає можливості підмінювати працівника іншою особою із чергової зміни, може бути дозволено приймання їжі на посту. Робочим часом буде вважатися фактичний час несення служби на посту.

Надання можливості приймання їжі протягом робочого часу передбачено частиною четвертою статті 66 КЗпП: на тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлює власник або уповноважений ним орган за узгодженням із профспілковою організацією підприємства.

У додатках 1–3 наводяться приклади розпорядчих документів щодо запровадження і застосування на умовному підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу для працівників служби охорони підсобного господарства підприємства (далі — служба охорони):

  • зразки заявки керівника підприємства на ім’я голови профспілкового комітету й витягу з протоколу засідання профспілкового комітету про узгодження запровадження та умов застосування для працівників служби охорони режиму підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності, у т. ч. надання можливості приймання їжі на посту протягом робочого часу (додатки 1–2);

  • зразок наказу про запровадження для працівників служби охорони режиму підсумованого обліку робочого часу (додаток 3) з додатками. У додатках 1–3 до цього наказу наводяться приклади розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом роботи працівниками служби охорони та нормою тривалості робочого часу, розрахунку оптимальної чисельності цих працівників на 2008 рік, режиму робочого часу й помісячних графіків змінності на обліковий період, а також порівняльний розрахунок відпрацювання годин працівниками служби охорони.

Додаток 1

ЗАЯВКА
про узгодження запровадження та умов застосування режиму підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності


Скачать RAR (5,0 Kb)

Додаток 2

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання профспілкового комітету про узгодження запровадження та умов застосування для працівників служби охорони режиму підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності


Скачать RAR (3,5 Kb)

Додаток 3

НАКАЗ
щодо запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу


Скачать RAR (17,2 Kb)

Безперервну охорону об’єкта й відробіток основними працівниками служби охорони нормальної тривалості робочого часу в обліковому періоді забезпечують чотири постійних працівники (постових) з режимом повного робочого часу та однією штатною одиницею, яку заміщає підмінний працівник з режимом неповного робочого часу, і тимчасові підмінні працівники за погодинною оплатою праці. Підмінний працівник несе службу в дні додаткового відпочинку постових і в дні їхніх невиходів у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо. Почасовий робітник підміняє постових тільки під час зазначених невиходів. Він не передбачається в графіках змінності, його робота враховується в табелі обліку використання робочого часу.

У помісячних графіках змінності на I квартал 2008 року квартальний фонд робочого часу кожного постового дорівнює нормативній кількості робочих годин на квартал. Це досягається як наданням додаткових днів відпочинку, так і скороченням в окремі дні тривалості робочої зміни до 15 год. При цьому безперервна охорона об’єкта забезпечується підмінним працівником.

Табель обліку використання робочого часу працівниками служби охорони протягом року значно відрізнятиметься від графіків змінності за рахунок обліку невиходів основних працівників у разі використання відпусток, хвороби тощо та обліку виходів підмінних працівників. У табелі обліку використання робочого часу працівниками служби охорони (постовими) записується їхня професійна назва роботи відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (охоронник).

Ведення обліку робочого часу працівників служби охорони при запровадженні для них режиму підсумованого обліку робочого часу відповідно до нормативно-правових актів України — неодмінна умова їхньої ефективної роботи й законодавчо обґрунтованої оплати праці.

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Источник: HR-Лига Автор: Соломонов Станіслав
Просмотров: 52288 Отправить другу Версия для печати
 
 
Смотрите также:
Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток
Нова форма звіту № 3-ПН
Порядок ведення табелю обліку робочого часу
Призив, мобілізація, демобілізація працівника (у запитаннях та відповідях)
Трудовой договор: порядок заключения и виды
Актуальні запитання з марафону «Гаряча лінія: консультації»
Помилки у штатному розписі — порушення під час прийняття на роботу працівників
Строковий трудовий договір: правила застосування
Несчастный случай непроизводственного характера. Оплата листка нетрудоспособности с отметкой об алкогольном опьянении
Аудит трудових книжок: проблеми та їх вирішення
Ревізія відпусток: позбавляємося боргів
Листок нетрудоспособности: порядок заполнения
Средняя зарплата для больничного: пошаговый алгоритм расчета
Регистрация и учет в кадровом делопроизводстве
Увольнение — как мера дисциплинарного взыскания
Ведение трудовых книжек работников. Исправляем ошибки
Номенклатура дел кадровой службы как фундамент кадрового делопроизводства
Документы, предоставляемые при трудоустройстве
Принятие и оформление решений о переводе/перемещении
Особенности и процедура приема на работу граждан с дополнительными гарантиями, инвалидов, иностранцев, несовершеннолетних, совместителей, сезонных и временных работников
Решения по персоналу: правовые основания, оформление, учет
Новый праздник в октябре: пересчитываем рабочее время и продолжительность отпуска
Прием на работу по конкурсу как основание увольнения
Уведомление налоговых органов о приеме работника на работу: практические советы
Увольнение при ликвидации предприятия (в частности, женщин, имеющих детей в возрасте до трех, шести лет): поэтапная процедура
Работа во время отпуска: возможна ли и при каких условиях?
Простой на предприятии: как оформить и оплатить
Особенности увольнения женщин, имеющих льготы
Особенности внесения записей в раздел «Відомості про роботу» трудовой книжки работника
Коллективный договор: обязательно ли заключать?

Реклама
Издания для профессионалов

«МЕНЕДЖЕПО ПЕРСОНАЛУ»

Свежий номер
Пролистать журнал
О журнале
Подписаться
Архив журнала
Форум эйчаров

«ДОВІДНИК КАДРОВИКА»

Свежий номер
Пролистать журнал
Пролистать вложение
О журнале
Подписаться
Форум кадровиков

«ДІЛОВОДСТВО та ДОКУМЕНТООБІГ»

О журнале
Пролистать журнал
Подписаться

«КАДРОВИК-онлайн»

Гостевой доступ
О системе
Получить доступ

«КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

О газете
Пролистать газету
Подписаться
Календарь событий
Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Все события
Опросы
Готовы ли Вы (или ваша компания) воспользоваться услугами дистанционного обучения?
Конечно. Это удобный и эффективный способ
Скорее да. Это новый и интересный способ
Скорее нет. Пока неизвестно, насколько это эффективно
Однозначно нет. Хорошее обучение не может быть дистанционным

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.