Главная  Карта сайта  Размещение рекламы на портале
  СООБЩЕСТВО КАДРОВИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Добро пожаловать
  МЕНЕДЖЕR ПО ПЕРСОНАЛУ
  Новости
  Библиотека статей
  Нормативная база
  Образцы документов
  Производств. календарь
  Книжная полка
  Кто есть кто
  Глоссарий
  События
  Опросы
  Наши партнеры
  Форум
Новые материалы
Календарь-заставка на рабочий стол

Facebook
 
Реклама
Оклад директора та робітника в мінімальному розмірі — буде штраф від Держпраці
Новости / Мониторинг законодательства
17.05.2017
Оклад директора та робітника в мінімальному розмірі — буде штраф від Держпраці

З уведенням «шалених» штрафів за порушення законодавства про працю посилену увагу приділяють дотриманню мінімальних гарантій в оплаті праці як інспектори з праці, так і роботодавці. Серед таких актуальних питань — додержання вимог КЗпП щодо формування тарифної системи оплати праці з диференціацією оплати праці для працівників із різною складністю робіт і кваліфікацією. З’ясуймо, що ж загрожує роботодавцю, якщо всім працівникам — від прибиральниці до директора — установлені оклади в мінімальному розмірі

За порушення інших вимог трудового законодавства, крім перелічених в абзацах 2–7 ч. 2 ст. 265 КЗпП, передбачено штраф у розмірі мінімальної зарплати: у 2017 році — 3200 грн (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Тож за будь-яке порушення вимог КЗпП й інших нормативно-правових актів, що регулюють трудову сферу та визначають певні трудові гарантії для працівників, роботодавець несе відповідальність, у т. ч. фінансову. Якщо ж порушення не підпадає під випадки, за які ч. 2 ст. 265 КЗпП передбачені вищі розміри штрафів, то застосовують штраф у розмірі мінзарплати. Однак який нормативно-правовий акт установлює обов’язок роботодавця забезпечити диференціацію посадових окладів (тарифних ставок)?

На жаль, роботодавці не завжди звертають увагу на приписи ст. 96 КЗпП і ст. 6 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон про оплату праці), котрі якраз і визначають принципи формування системи оплати праці на підприємстві:

  1. Системи оплати праці формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників (ч. 1 ст. 6 Закону про оплату праці).

  2. Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки.Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати (ч. 3 ст. 6Закону про оплату праці).

  3. Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (ч. 4 ст. 6 Закону про оплату праці).

  4. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП). У 2017 році він установлений у розмірі 1600 грн і до кінця року не змінюватиметься.

  5. Відносити виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоювати кваліфікаційні розряди робітникам має роботодавець згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із профспілкою (профспілковим представником) (ч. 7 ст. 96 КЗпП).

Тобто оплата праці на підприємствах має формуватися диференційовано, зважаючи на складність роботи: від найменшої складності з мінімальними вимогами до кваліфікації робітника до вищої, яка вимагає спеціальних знань і відповідної кваліфікації. Для цього встановлюють мінімальну тарифну ставку (посадовий оклад), міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення, на підставі яких формують тарифні сітки, схеми посадових окладів, а також визначають конкретні розміри тарифних ставок (посадових окладів). Таким чином забезпечується диференціація оплати праці.

Отже, форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються роботодавцями САМОСТІЙНО в колдоговорі, однак із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Роботодавці ж нерідко трактують цю норму як обов’язок забезпечити мінімальний рівень посадових окладів (тарифних ставок), а щодо того, скільки й кому платити, вирішують самостійно.

Але самостійне формування системи оплати праці не означає, що можна ігнорувати положенням ст. 96 КЗпП, зокрема, щодо визначення різних розмірів посадових окладів (тарифних ставок) для посад і робіт із різними рівнями складності (диференціація оплати праці).

Приміром, Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, що затверджені наказом Мінпраці від 31.03.1994 р. № 44, пояснюють, що посадові оклади керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям установлюються відповідно до посади та кваліфікації працівника. Зокрема, у їх розділі 7 ідеться, що схема посадових окладів будується різними методами, з урахуванням: мінімальних гарантій, які передбачені галузевою угодою, та диференціації посадових окладів із різницями в рівнях не менш ніж на 10%.

У п. 2.2 Методичних рекомендацій з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери, затверджених наказом Мінпраці від 25.12.2003 р. № 348, указано: диференціація оплати праці робітників на виробництві здійснюється через тарифні сітки.

Звісно, ці Методрекомендації не є нормативно-правовим актом, тому не зобов’язують підприємства їх дотримуватися. Вони дають інструментарій для того, аби підприємства могли розробити власну диференціацію оплати праці, сформувавши тарифні сітки та схеми посадових окладів на підприємстві. Їх можна затвердити Положенням про оплату праці, яке буде або окремим документом, або стане додатком до колдоговору.

І саме на це звертатимуть увагу інспектори з праці: як роботодавець формує тарифні ставки (посадові оклади) на підприємстві, чи затверджені тарифні сітки і схеми посадових окладів у внутрішніх документах підприємства, на підставі чого закріплюються конкретні розміри посадових окладів у штатних розписах.

Для прикладу, ГУ Держпраці у Львівській області на своєму сайті проінформувало про результати перевірки, які показують, що тарифна система оплати праці не використовується в разі розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників — залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Зокрема, згідно зі штатним розкладом, посадові оклади (тарифні ставки) головного інженера, лікаря, інженера з технічного нагляду, інженера-геодезиста, інженера з охорони праці, інженера-електрика, інженера-механіка, юрисконсульта, інспектора відділу кадрів, електрогазозварника, електрозварника, бетонувальника, різноробочого, водія, муляра встановлені на рівні 3200 грн.

До того ж не забарилася й судова практика щодо цього. Зокрема в постанові Компаніївського районного суду Кіровоградської області від 19.04.2017 р. за справою № 391/145/17 згадується протокол за результатами перевірки Управління Держпраці, у якому вказано на порушення вимог ст. 96 КЗпП щодо формування схеми посадових окладів на основі тарифної ставки робітника 1-го розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Так, у штатному розписі посадові оклади найманих працівників, які працюють на посадах продавців, були встановлені на рівні законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, без урахування кваліфікації та посади.

Про те, що порушено вимоги ст. 96 КЗпП, адже тарифна сітка сформована без урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), зазначено й у постановах Дергачівського районного суду Харківської області від 25.04.2017 р. у справі № 619/1142/17; Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.04.2017 р. у справі № 359/2966/17; Іллічівського міського суду Одеської області від 24.04.2017 р. у справі № 501/588/17; Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2017 р. у справі № 201/4736/17; Залізничного районного суду м. Львова від 14.04.2017 р. у справі № 462/1095/17; Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 13.04.2017 р. у справі № 390/593/17; Харківського районного суду Харківської області від 12.04.2017 р. у справі № 635/1693/17.

Лише за квітень 2017 року було близько 30(!!!) судових рішень місцевих судів щодо цього питання. У всіх справах суди розглядали протоколи про адмінправопорушення за результатами перевірок Держпраці й визнали посадових осіб винними в учиненні порушення законодавства з оплати праці з накладенням штрафу, передбаченого ч. 1 ст. 41 КпАП.

Адже виявити таке порушення інспекторам із праці доволі легко, вивчаючи штатний розпис.

Приміром, за висновками перевірок Держпраці, тарифна сітка підприємства (позивача) сформована без урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) для медика, механіка, у яких зарплата встановлена в грудні 2016 року в мінімальному розмірі (1600 грн) на рівні зі сторожем, який не є кваліфікованим працівником, а відноситься до категорії робітників. Також головному бухгалтеру та начальнику відділу кадрів установлені однакові оклади в розмірі 1900 грн. Однак ступінь відповідальності на кожній із цих посад істотно відрізняється, що є порушенням норм законодавства про працю. Такі висновки були зроблені інспектором на основі аналізу штатного розпису підприємства (див. постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 05.04.2017 р. у справі № 808/478/17). Однак суд прийняв рішення на користь роботодавця завдяки тому, що він надав суду оригінал штатного розпису, а під час перевірки інспектори проаналізували чернетку штатного розпису.

Таким чином, наведені судові рішення підтверджують той факт, що дотримання вимог ст. 96 КЗпП є предметом перевірки органів Держпраці. «Зрівнялівку» посадових окладів працівників розцінюють як порушення інших вимог законодавства про працю, за що загрожує:

  • адмінвідповідальність до посадових осіб згідно із ч. 1 ст. 41 КпАП (штраф у розмірі від 510 до 1700 грн);

  • фінансова санкція згідно з абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП у вигляді штрафу в розмірі мінзарплати: у 2017 році — 3200 грн (див. лист Держпраці від 31.03.2017 р. № 3766/4.3/4.3-дп-17).

Однак варто завважити, що дотриманню норм зі ст. 96 КЗпП має передувати доволі об’ємна робота кадрової та бухгалтерських служб із формування системи оплати праці на підприємстві та її закріплення у внутрішніх документах роботодавця.

Тому наразі одними лише штрафами ситуацію зі «зрівнялівкою» у посадових окладах не вирішити. На часі постає проблема із законодавчим закріпленням методики формування співвідношень між посадовими окладами (тарифними ставками) робітників, службовців, професіоналів.

Видання для кадровиків

Микола Кирильчук

Интерактивная бухгалтерия
Просмотров: 814 Отправить другу Версия для печати
 

Смотрите также:
Звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін
Упали продажи — как сократить работников?
Вивільнення працівників у зв’язку з повною ліквідацією підприємства
Чи обов’язково має бути укладений колективний договір на підприємстві?
Правове регулювання аутстафінгу в Україні
Как заработать на высокую пенсию в Украине после реформы
Особенности отсчета 4-х месяцев болезни как основания для увольнения
Лікарняні для сезонних і тимчасових працівників
Порядок внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу
Фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах квітня 2017 року
Праця фрілансерів: варіанти оформлення
Право на працю: укладання цивільно-правового договору з фізособою
О страховом стаже для пенсии в будущей пенсионной реформе
Вправе ли исполнительные органы местных советов штрафовать за нарушение законодательства о труде?
Очередной законопроект по ограничению давления проверяющих Гоструда
Проект Трудового кодекса: под колпаком начальника
Отменены советские правила в сфере охраны труда
Стажування студентів та учнів на підприємстві: правові аспекти
Иностранцам упростили правила трудоустройства
Оплата днів відрядження держслужбовцям
Пенсионная реформа в Украине
Пропонується давати відпустку батькові при народженні дитини
Нюанси встановлення 5-денного чи 6-денного робочого тижня
Правительство расширит списки профессий с досрочным выходом на пенсию
Выплаты бюджетникам привязали к прожиточному минимуму
Проверки Фонда соцстраха: порядок проведения и обжалования результатов
Ведення табельного обліку використання робочого часу
Повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу: особливості та нюанси
Топ-10 ошибок работодателей при проверках
Утвержден показатель средней зарплаты за март 2017
Чи входить матеріальна допомога на оздоровлення до структури мінімальної заробітної плати?
О выплате больничных в фермерских хозяйствах
Кто из украинцев выиграет от пенсионной реформы
Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
Кабмин урезал некоторые доплаты учителям, медикам и силовикам
Руководителей предприятий обязали вручать повестки
Держконтроль і держнагляд дотримання законодавства з праці: узаконене «беззаконня»?
Как в Украине выбить долги по зарплате: новые способы
Презентован правительственный проект пенсионной реформы
В ВР поддержали отмену крупных штрафов для работодателей
Из каких этапов состоит проверка инспектором Гоструда
Нарахування 10% доплати за використання дезінфікуючих засобів санітаркам
Чи може Держпраці визнати цивільно-правові відносини трудовими та накласти штраф?
Может ли сокращение объемов продаж быть признано изменением в организации производства и труда?
Ограничение пенсий работающих пенсионеров отменят
Дві відпустки поспіль: обчислення середньоденної зарплати
Чи мають право кадрові агенції брати гроші з осіб, що шукають роботу?
По профессиям, где время работы четко регламентируется, не могут заключаться ГПД
Чи допускається звільнення з ініціативи роботодавця без погодження з профспілкою?
1С и Парус вместе с «Вконтакте», «Одноклассниками» и Mail.ru попали под запрет
Все новости
Реклама
Издания для профессионалов
Календарь событий
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Все события
Опросы
При устройстве на работу в вашу компанию высшее образование:
Играет главную роль
Важно только для топовых позиций
Вообще не играет роли, главное — опыт сотрудника!

Объявление
Уважаемые посетители! По всем вопросам относительно работы портала обращайтесь к администратору
2017 © МЕДИА-ПРО
2017 © HR-Лига
Copyright © 2005–2017 HR-Лига
Редакция (администрация) портала не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате использования, неиспользования или ненадлежащего использования информации, содержащейся на портале.
Ответственность за достоверность информации и прочих сведений несут авторы публикаций.
Редакция (администрация) оставляет за собой право не разделять мнение авторов размещаемых материалов.
Использование материалов из журналов ИД «МЕДИА-ПРО» только по согласованию с редакцией (администрацией) портала.
По всем вопросам пишите на admin@hrliga.com.